Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zajęcia dowolne odbywają się dla studentów kierunku lekarskiego UJCM w określonym w planie studiów terminie. Zajęcia odbywają się w dwóch terminach godzinowych (grupa poranna, grupa popołudniowa). Studenci otrzymują do dyspozycji lekarską stację diagnostyczną z możliwością oglądania obrazów z badań diagnostyki obrazowej wraz z ich opisami.

Zgłoszenie na zajęcia dowolne winno odbywać się za pośrednictwem Internetu na adres radiologia@su.krakow.pl z podaniem imienia i nazwiska, roku studiów, nr grupy oraz proponowanego terminu zajęć. O przyjęciu na zajęcia oraz wyznaczeniu terminu decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy trwają do czasu wyczerpania wolnych miejsc. Osoby wpisane na listę otrzymują stosowną informację i winny zarejestrować się w systemie USOS. Brak rejestracji jest równoznaczny z rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach. Rejestracja w USOS bez uprzedniego potwierdzenia z Katedry Radiologii nie jest ważna.