Komitet Badań Naukowych / Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ZREALIZOWANE

 1. 4 PO5C 056 12 (kierownik grantu) - Zastosowanie szybkich sekwencji MR w diagnostyce schorzeń trzustki i dróg żółciowych,
   
 2. 8T 11E 031 17 (główny wykonawca) - Szybkie sekwencje obrazowania MR dyfuzji w rdzeniu kręgowym; zastosowanie w diagnostyce zmian pourazowych odcinka szyjnego,
   
 3. 8T 11E 018 15 (główny wykonawca) - Pomiary objętości mózgu i jego struktur metodą tomografii magnetycznego rezonansu jądrowego 
   
 4. 3 PO5B 09225 (główny wykonawca) - Zastosowanie zaawansowanych metod obrazowych w inwazyjnej diagnostyce pulmonologicznej,
   
 5. 2 PO5C 01226 (główny wykonawca) – Kompleksowe postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w udarze niedokrwiennym z zastosowaniem metod radiologicznych,
   
 6. 2 PO5C 01326 (główny wykonawca) – Rola i miejsce mammografii rezonansu magnetycznego poszerzonej o procedury biopsyjne pod kontrolą MR w nowoczesnym algorytmie diagnostycznym wykrywania wczesnej postaci raka piersi,
   
 7. N 10603431/3110 (główny wykonawca) – Wzorce aktywności struktur neuronalnych zawiadujących podsystemami orientacyjnymi, egzekucyjnymi i czuwaniowymi uwagi oraz procesem wchodzenia w stan snu NREM, badanych techniką smMR w stanach senności i zmęczenia.
   
 8. 2013/08/W/NZ3/00700 - "Dwoista rola światła niebieskiego - interdyscyplinarne badanie wpływu krótkiej fali światła widzialnego na rytmikę okołodobową i neuronalne aspekty funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego u ludzi oraz wpływu światła na degenerację i patologie siatkówki oka"

 9. 2013/08/M/HS6/00042 - "Wpływ pory dnia na neuronalne mechanizmy leżące u podłoża zniekształceń w pamięci krótkotrwałej wywołanych interferencją o charakterze leksykalnym i przestrzennym - badanie fMRI"


REALIZOWANE

 1. 2021/43/D/NZ4/00806 - „Anatomia i dynamika zmian w morfologii przedziałów tłuszczowych twarzy na modelu osób otyłych po masywnej utracie masy ciała po przebytym zabiegu bariatrycznym”

 2. "Badanie sieci neuronowych w stanie spoczynku przy wykorzystaniu fMRI w grupie pacjentów młodzieżowego psychiatrycznego oddziału dziennego leczonych psychoterapią w czasie pandemii COVID-19"