Historia

 

Katedra Radiologii w Krakowie została utworzona w dniu 15 października 1951 roku jako jednostka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika (od 1993 roku Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego). Siedzibą Katedry od początku stał się XVII-wieczny budynek dawnego klasztoru a potem szpitala, przy ul. Kopernika 19. Od początku lat. 20. XX wieku mieścił się tam także Zakład Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego. Od 1 stycznia 2023 roku siedzibę Katedry przeniesiono do zabytkowego budynku (1910 r.), dawnej willi profesora Piltza (ul. Botaniczna 3).

 

Kierownicy Katedry Radiologii:

1951-1956   doc. Julian Chudyk – kierownik

1956-1957   dr Elżbieta Jorasz – p.o. kierownik

1957-1973   prof.  Stanisław Januszkiewicz – kierownik

1973-1975   dr  Halina Naturska-Targosz – p.o. kierownik

1975-1987   prof. Olgierd Billewicz – kierownik

1987-1998   prof. Józef Kusmiderski – kierownik

1998-2022   prof. Andrzej Urbanik - kierownik

2022-           prof. Tadeusz J. Popiela – kierownik

 

 

 
 
 

Radiologia w kręgu

Uniwersytetu Jagiellońskiego

1896-2016

 

Uwaga: wykorzystanie publikacji w celach komercyjnych wymaga uzyskania zgody autorów.

 

Linki