1896-1996 (first 100 years)

 

Before establishment of the Chair of Radiology


1896
1. Obaliński A.: O zużytkowaniu promieni Röntgena w celach dyagnostycznych.
Przegląd Lekarski 1896; XXXV, 8: 93-94 (22 luty 1896)
The first polish scientific paper in radiology

 

1987
1. Jaworski W.: Znaczenie Rozpoznawcze X-prześwietlenia. Przegląd Lekarski 1897; 34:435-6 i 35:449-450
The first in the world description of bile concrements and stomach test using a contrast agent (carbon dioxide)

2. Jaworski W: Beitrag zur diagnostichen X-Durchstrahlung der Respirationsorgane. Wienier Klinische Wochenschrift, 1897, X: 702-703
The first article in the field of radiology published abroad written by a Krakow's author

 


1900
1. Nartowski M.: Promienie Roentgena i ich zastosowanie do celów rozpoznawczych i leczniczych. Wyd. A. Krzyżanowski 1900
The first polish handbook of radiology

 


1902
1. Frommer A.: Badanie promieniami Roentgena i jego rozwój w ostatnich dwóch latach. Wyd. CZAS 1902
 

 

1910
1. Klęsk A.: Z dziedziny rentgenografii (sprawozdanie poglądowe). Przegląd Lekarski, 1910, 49:265-266

 

 

1912
1. Steuermark Z.: Zasady, wskazania oraz doświadczenia własne na polu rentgenoterapii ginekologicznej. Przegląd Lekarski, 1912, 51:213-216.

 


1913
1. Mayer K.: O sposobie skupiania promieni Roentgena na wspólnem polu dla celów leczniczych i rozpoznawczych. Przegląd Lekarski, 1913, 52 : 661-663.

 


1914
1. Mayer K.: Rentgenoskopia i rentgenografia promieniami wzmocnieniami. Przegląd Lekarski, 1914, 53: 277.
2. Mayer K.: Prześwietlanie promieniami Roentgena w odległości kilkudziesięciu metrów od induktora. Przegląd Lekarski, 1914, 53: 276.
3. Mayer K.: Fotografowanie wyłącznie samego serca. Przegląd Lekarski, 1914, 53: 277
The first publication in the world describing the principles of tomography and their practical application

 


1916
1. Mayer K: Radiologiczne rozpoznanie różniczkowe chorób serca i aorty z uwzględnieniem własnych metod badania. Wydawnictwo Gebethner & Wolf, Kraków 1916

 


1917
1. Nowaczyński J.: Z badań rentgenologicznych serca. Przegląd Lekarski, 1917, 56: 7-9.

 


1918
1. Lehm S., Pańczyszyn M.: O leczniczym wpływie promieni Roentgena na twardziel głębszych dróg oddechowych. Przegląd Lekarski, 1918, 57:289-290.

 


1920
1. Mayer K.: Sposób umożliwiający badanie komory prawej serca Przegląd Lekarski, 1920, 59: 135-136.

 


1925
1. Zakrzewski M., Wachtel H.: O leczeniu promieniami radium. Geberthner i Wolff, Kraków 1925.

 


1926
1. Wielski Z., Artwiński E.: Przypadek owrzodzeń troficznych w przebiegu syryngomyelji wyleczony naświetlaniami rentgenowskimi rdzenia pacierzowego. Polska Gazeta Lekarska, 1926, 5: 508-509.

 


1927
1. Schenker T., Wachtel H.: O rentgenourologicznej metodzie badania pęcherza moczowego. Polska Gazeta Lekarska, 1927, 6: 114-116.
2. Wielski Z.: Leczenie włókniaków macicy promieniami Roentgena. Polska Gazeta Lekarska. 1927, 6: 532-534.

 


1928
1. Adamowicz P.: O cholecystografii. Polska Gazeta Lekarska, 1928, 8: 746-750.
2. Adamowicz P.: O badaniu radiologicznym kamicy żółciowej. Polska Gazeta Lekarska, 1928, VII: 285-290

 


1929
1. Gabszewicz J., Wachtel H.: O działaniu radu w przypadkach zaćmy starczej. Polska Gazeta Lekarska, 1929, 8: 65-67.

 


1930
1. Adamowicz P.: O francuskiej produkcji aparatów i urządzeń dla pracowni radiologicznych. Polski Przegląd Radiologiczny, 1930, 5: 371-392.
2. Schenker T., Wachtel H.: O dożylnej pyelografii przy pomocy pyelognostu. Polska Gazeta Lekarska, 1930, 9: 313.
3. Artwiński E., B. Korbaczyńska: O leczeniu chorób układu nerwowego promieniami X. Polska Gazeta Lekarska, 1930, 9: 852-856.

 


1931
1. Adamowicz P.: Z kazuistyki raka oraz marskości płatowej płuc. Polski Przegląd Radiologiczny, 1931, 6: 213-225.
2. Adamowicz P.: Torbiele osierdzia / Tętniak lewej komory serca / Trzy przypadki wgłobienia u dorosłych / Dwa przypadki tzw. pleuvitis lamellonis / Tętniak części zstępujacej tętnicy głównej ze zniszczeniem żeber.
Referowane na posiedzeniu Koła Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego z dnia 10 marca 1931 [w:] Polski Przegląd Radiologiczny, 1931, 6: 264-269.
3. Adamowicz P.: Trzy przypadki plenvitis chronica calcificans. Sprawozdanie z XLVII posiedzenia Warszawskiego koła Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego z dnia 20 marca 1931 [w:] Polski Przegląd Radiologiczny, 1931, 6: 256-258.
4. Berger D: Rentgenologia na Międzynarodowej wystawie higienicznej w Dreźnie. Polska Gazeta Lekarska, 1931, 9: 803.
5. Lindenfeld: O dożylnej pyelografii przy użyciu uroselektanu. Polska Gazeta Lekarska, 1931, 9: 926.
6. Wachtel H: Radioterapia schorzeń gruczołów wydzielania wewnętrznego. Polski Przegląd Radiologiczny, 1931, 6: 347-384.
 

 

1932
1. Grünhut J.: Spostrzeżenia co do leczenia kombinowanego radem raka szyjki macicy. Ginekologia Polska, 1932, 11: 454.
2. Wachtel H.: Curioterapia chorób nerwowych - programowy koreferat III Zjazdu dorocznego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w 1932 roku [w:] Polski Przegląd Radiologiczny, 1932, 7: 196-201.
 

 

1933
1. Wachtel H.: Kilka uwag w sprawie leczenia raka. Polska Gazeta Lekarska, 1933, 12: 203-205 i 229-231.
2. Wachtel H.: O leczeniu raka sutka. Polski Przegląd Chirurgiczny, 1933: 168.
 

 

1934
1. Wachtel H.: O przyczynach niepowodzeń leczniczych przy leczeniu choroby raka. Polska Gazeta Lekarska, 1934, 13: 500.
 

 

1937
1. Spettowa S. :Guzy zaułka mostowo-móżdżkowego w obrazie radiologicznym. Polski Przegląd Radiologiczny, 1937
 

 

1938
1. Adamowicz P.: O cholecystografii sposobem dawek podzielnych. Polski Przegląd Radiologiczny, 1938, 13: 123-137.
2. Adamowicz P.: Przedziurawienie wrzodu dwunastnicy z samowygojeniem. Polski Przegląd Radiologiczny, 1938, 13: 211 [spraw. K. Rad. z 14 XII 37]
3. Adamowicz P.: Uchyłek dwunastnicy niezwykłych rozmiarów. Polski Przegląd Radiologiczny, 1938, 13: 214 [spraw. K. Rad. z 27 I 1938]
4. Adamowicz P.: Olbrzymie torbiele żuchwy i szczęki górnej. Polski Przegląd Radiologiczny, 1938, 13: 215 [spraw. K. Rad. z 27 I 1938]
5. Adamowicz P.: Wygojona gruźlica nerki pod postacią t. zw. nerki kitowej. Polski Przegląd Radiologiczny, 1938, 13: 214-215. [spr. K. Rad. z 18 I 38]
6. Adamowicz P.: Przetoka przełykowo-tchawicza. Polski Przegląd Radiologiczny, 1938,13: 214-215. [spr. K. Rad. z 18 I 38]
7. Adamowicz Paweł: Obce ciało (ostrze żyletki) w przewodzie pokarmowym. Polski Przegląd Radiologiczny, 1938, 13: 210. [spr. K. Rad. z 14 XII 37]
8. Adamowicz P.: Mięśniak żołądka. Polski Przegląd Radiologiczny, 1938, 13: 210 [spr. K. Rad. z 14 XII 37]
9. Spritzer M: Mięśniak żołądka, Polski Przegląd Radiologiczny, 1938, 13: 211-213 [spr. K. Rad. z 14 XII 37]
10. Blühbaum T., Spritzer M.: Guzy okołosiodełkowe w obrazie radiologicznym. Polski Przegląd Radiologiczny, 1938, 13: 7-46.
11. Chudyk J.: Rentgenologiczny obraz serca w stanach nadtarczyczności na podstawie własnego materiału. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 1938, 16: 422 [Spr. Zjazd. Tow. Int. z 5 VII 37
 

 

1946
1. Chudyk J.: Wpływ naświetlań rentgenowskich na różnorodne schorzenia przez zadziałanie na układ nerwów autonomicznych. Przegląd Lekarski, 1946, 2: 538-542.
2. Wyrobek E.: Leczenie włókniako-mięśniaków macicy energią promienną. Przegląd Lekarski, 1946, 2: 343-346.
 

 

1947
1. Cholewa L.: Statystyka zakażenia gruźliczego wśród krakowskiej młodzieży akademickiej na podstawie masowej radiografii. Polski Tygodnik Lekarski, 1947, 2: 397-400 oraz 426-429.
2. Lenard E.: O rentgenoterapii niektórych chorób i konieczności współpracy klinicysty z radiologiem. Przegląd Lekarski, 1947, 3: 876.
3. Mrozowski J.: Gruźlica wśród młodzieży wyższych uczelni w Krakowie w latach 1946/47 i 1947/48. Przegląd Lekarski, 1947, 3: 656-660.
1948
1. S. Spettowa, Aleksandrowicz, Arend: Przypadek nietypowej gruźlicy kręgosłupa leczonej dwuchloro-dwuetylaminą, Przegląd Lekarski, 1948
 

 

1949
1. Chudzikiewicz T.: Spostrzeżenia nad gruźlicą płuc o nowo wstępujących na wyższe uczelnie w Krakowie. Przegląd Lekarski, 1949, 5: 701-704.
2. Mrozowski J.: Schorzenia serca i pni naczyniowych u młodzieży szkół wyższych Krakowa na podstawie masowych badań rentgenologicznych. Przegląd Lekarski, 1949, 5: 476-481.
3. Spettowa S.: Myleografia guzów pozardzeniowych. Przegląd Lekarski, 1949, 5: 284-291.
4. Spettowa S.: Myleografia guzów śródrdzeniowych. Przegląd Lekarski, 1949, 5: 388-393.
5. Spettowa S.: Myleografia mięśniaków pozardzeniowych. Przegląd Lekarski, 1949, 5: 353-358.
6. Spettowa S.: Myleografia zrostów oponowych. Przegląd Lekarski, 1949, 5: 572-577.
7. Spettowa S.: Sprawozdanie ze Zjazdu Radiologów. Przegląd Lekarski, 1949, 5: 495.
8. Spettowa S.: Wartość i błędy myleografii. Przegląd Lekarski, 1949, 5: 674-678.
9. Spettowa S.: Współpraca między klinicystą a neurorentgenologiem. Przegląd Lekarski, 1949, 5: 256-261.
 

 

1950
1. Chudyk J.: Schorzenia kości szczękowych w obrazie rentgenowskim. Czasopismo Stomatologiczne, 1950, 3: 172 [to samo w: Przegląd Lekarski 6 1950: 247-248]
2. Chudyk J.: Zagadnienie leczenia raka piersi. Przegląd Lekarski, 1950, 6: 1-5.
3. Chudyk J.: Zastosowanie promieni Roentgena w lecznictwie. Przegląd Lekarski, 1950, 6: 296-297.
4. Chudyk J.: Zastosowanie radiologii w rozpoznawaniu. Przegląd Lekarski, 1950, 6: 81-82.
5. Kopera Z.: O właściwe znakowanie rentgenogramów. Przegląd Lekarski, 1950, 6: 612.
6. Spettowa S.: Ucisk rdzenia w przeglądowym obrazie radiologicznym. Przegląd Lekarski, 1950, 6: 22-29.
7. Spettowa S.: Zanik mózgu w obrazie radiologicznym. Polski Przegląd Radiologiczny, 1950, 15: 13-35
 

 

Since the Chair of Radiology was established

 

 

1952
1. Sznajder W.: Zmiany kostne w kile wrodzonej. Polski Przegląd Radiologiczny, 1952, 16: 11-18
 

 

1953
1. Sznajder W.: Przypadek promienicy płuc. Polski Przegląd Radiologiczny, 1953, 17: 96-99.
2. Sznajder W.: Kraniolakuinia. Polski Przegląd Radiologiczny, 1953, 17: 157-160.
3. Złotowski I., Zakrocki Z.: [Państwowy Zakład Chemii Jądrowej UJ] Metodyka pomiarów rozproszonego promieniowania jonizującego w warunkach ekspozycji zawodowej. Polski Przegląd Radiologiczny, 1953, 17: 191-198.

 

 

1954
1. J. Chudyk.:
Leczenie radiologiczne choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.
Polski Przegląd Radiologiczny, 1954, 1.
2. J. Chudyk, E. Jarosz.:
Leczenie rtg. dychawicy oskrzelowej.
Przegląd Lekarski, 1954, 12.
3. J. Chudyk, S. Bąk.:
Pneumorepetroperitoneum.
Przegląd Lekarski, 1954, 7.
4. B. Polańska.:
Zwężenie cieśni tętnicy głównej.
Przegląd Lekarski, 1954,12.
5. B. Polańska.:
Krezka wspólna.
Przegląd Lekarski, 1954,12.
 

 

1956
1. J.Chudyk.:
Rentgenoterapia choroby nadciśnieniowej
P.A.M.W., 1956, 4.
2. J.Chudyk.:
Zastosowanie promieniotwórczego kobaltu CO - 60 w lecznictwie
Przegląd Lekarski, 1956, 7.
3. J.Chudyk, B. Polańska.:
Zapalenie błony śluzowej żołądka w obrazie Radiologicznym
Wiadomości Lekarskie, 1956, 22.
4. B. Polańska, M. Czapnicka, J. Witek.:
Metody i doświadczenia w cholangiocholecystografii dożylnej przy użyciu bliligrafiny.
Przegląd Lekarski, 1956, 11.
5. B. Polańska.:
Gnilec niemowlęcy - choroba Barlowa .
Przegląd Lekarski, 1956, 4.
6. B. Polańska, H. Gaertner.:
Rozległe zmiany stawów kolanowych w przebiegu kiły.
Przegląd Lekarski, 1956, 8.
7. W. Jakimowicz, S. Spettowa, B. Dobrowolska, W. Półtawska:
Agenezja przegrody przeźroczystej w świetle własnych obserwacji
Neur. Neurochir. i Psych. Pol. Zeszyt. 6,1956
 

 

1958
1. L. Czabanowski.:
Skostnienia w więzadle rylcowo-gnykowym.
Polski Przegląd Chirurgii, 1958, 12.
2. J. Nowicki.:
Obrazy radiologiczne w gorączce Q.
Polski Przegląd Radiologii, 1958, 6.
3. J. Nowicki, J. Wilczyńska.:
Zmiany kostne w przypadku choroby Recklinghausea (Neurofibromatosis).
Przegląd Dermatologii i Wenerologii, 1958, 2.
4. R. Chrzanowski
Patologia promieniowania jonizującego.
"Polski Przegląd Radiologiczny", 1958,22,4,243-250

 

 

1959
1. S. Spettowa, B. Sikorska, R. Chrzanowski
Glejaki mózgu w przeglądowym i kontrastowym badaniu radiologicznym
IV Zjazd Neurol. i Neurochir. Pol. str.63,1959.
2. S. Spettowa, R. Chrzanowski
Obraz radiologiczny tętniaków tętniczo-żylnych mózgu.
IV zjazd Neurol. i Neurochir. Pol. Streszczenia referatów i doniesień
str.9,1959.
 

 

1960
1. J. Nowicki, J. Witek.:
Przypadki niesymetrycznego unaczynienia płuc rozpoznane radiologicznie.
Przegląd Lekarski, 1960, 3.
2. J. Nowicki.:
Microlithiasis alveolaris pulmonum.
Polski. Przegląd Radiologii, 1960, 5.
3. J. Nowicki.:
Wartość badania radiologicznego w chorobie Besnierboeck - Schaumanna.
Pamiętnik XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologii, 1960.
4. J. Jedliński, B. Kierzkowska -Dobrowolska
Padaczka kożewnikowa w przypadku guza płata czołowego.
Neurol. Neurochir. i Psych. Pol. Nr 4, 1960.
5. S. Spettowa:
Patologiczne unaczynienie mózgu w obrazach angiograficznych
Neurol. Neurochir. i Psych. Pol. Nr 5, 1960.
6. S. Spettowa:
Wartość odmy mózgowej w rozpoznawaniu glejaków mózgu.
Neurol. Neurochir. i Psych. Pol. nr 5,1960.

 

1961
1. E. Jorasz, J. Lewandowski.:
Struniak kręgosłupa piersiowego.
Polski Przegląd Chirurgii, 1961,12.
2. J. Nowicki, J. Witek.:
K woprosu o simmetrii korniej i sosudow legkich.
(Przyczynek do zagadnienia o symetrii wnęk i naczyń płuc).
Westnik Rentgenołogii i Radiołogii, 1961,1.
3. S. Spettowa, R. Chrzanowski:
Obraz radiologiczny tętniaków tętniczo -żylnych mózgu.
Pol. Przegl. Radiol. nr 1,1961.

4. S. Spettowa, R. Chrzanowski:
Radiologiczny obraz przeglądowy guzów kieszonki Rathke'go
Pol Przegl. Radiol. nr 1,1961
5. R. Chrzanowski, S. Kwieciński:
Zagrożenie chorego i personelu promieniami X w czasie angiografii mózgowej i pielografii. Pol. Przegl. Radiol. nr 4,1961

 

 

1962
1. S. Januszkiewicz, E. Jorasz.:
Obrazy radiologiczne ziarnicy złośliwej śródpiersiowej i płucnej.
Streszcz.ref. XXI Zjazdu Radiol. Pol., Gdańsk, 1962, 83-84.
2. S. Januszkiewicz, E Jorasz.:
Zmiany kostne w przebiegu ziarnicy złośliwej.
Streszcz. ref. XXI Zjazdu Radiol. Pol., Gdańsk, 1962, 85-86.
3. M. Bicz - Cienciałowa:
Osmotyczna oporność białych ciałek krwi u chorych z nowotworami złośliwymi leczonych promieniowaniem X.
Streszcz. ref. XXI Zjazdu Radiol. Pol., Gdańsk, 1962, 80-81.
4. E. Jorasz.:
Leczenie ziarnicy złośliwej.
Streszcz. ref. XXI Zjazdu Radiol. Pol., Gdańsk, 1962, 88-89.
5. M. Kowalczyk, M. Jordan, E. Kozioł- Honoryński, S. Skowron, J. Walknowska.:
Wpływ promieniowania X na wczesne stadia ontogenezy chomika złocistego.
Streszcz. II Kraj. Symp. Nauk. w ramach XXI Ogólnopolskiego Zjazdu
Radiol. Pol., Gdańsk, 1962, 5-6.
6. B. Nowińska .:
Obraz linii brodawkowych u rentgenologów.
Streszcz. Ref. XXI Zjazdu Radiol. Pol., Gdańsk, 1962, 70-71.
7. E. Pająkowa M. Bicz-Cienciałowa.:
Zachowanie się retrakcji skrzepu krwi u chorych leczonych promieniowaniem X
z powodu nowotworów złośliwych.
Streszcz. Ref. XXI Zjazdu Radiol. Pol., Gdańsk, 1962, 81-82.
8. J. Witek, J. Wolczyńska, M. Bicz-Cienciałowa.:
Stężenie jonów wodorowych i zasób zasad we krwi chorych leczonych promieniowaniem X.
Streszcz. Ref. XXI Zjazdu Radiol. Pol., Gdańsk, 1962, 82.
9. J. Witek.:
Radiologiczne obrazy czynnościowe stawu szczytowo-obrotowego.
Streszcz. Ref. XXI Zjazdu Radiol. Pol., Gdańsk, 1962, 50-51.
10. R. Chrzanowski, S. Spettowa, W. Jakimowicz:
Uber die Agensie des Septym Pellucidum und konkomierende Hirnentwicklungsstorungen im Rontgenbilde. Berlin, 1962.
11. R. Chrzanowski, S. Kwieciński:
Zagrożenie chorego i personelu promieniami X podczas zabiegów stereotaktycznych mózgu. Streszczenia referatów XXI Zjazdu Radiologów, Gdańsk 1962,

 

 

1963
1. S. Januszkiewicz, E. Jorasz.:
Unsere erfahrugen in der therapie der lymphogranulomatosen mediastinalem tumoren (Nasze doświadczenia w leczeniu ziarniczych guzów śródpiersia)
Radiologie-Radiotherapie, 1963, 605-612.
2. M. Czapnicka-Sterecka.:
Kilka uwag o zastosowaniu fotodensimetrii.
Gruźl. i Chor. Płuc, 1963, 6.
3. J. Witek, J. Wilczyńska, M. Bicz-Cienciałowa.:
Stężenie jonów wodorowych i zasad we krwi chorych leczonych promieniami X.
Post. Hig. i Med. Dośw. 1963, 17.
4. J. Grela, M. Jedlińska
Zakrzep tętnicy mózgu środkowej z przejściowym obrzękiem chorej półkuli mózgu.
Neurol., Neurochir., i Psych. Pol. 1963., wsp. z Kliniką Neurochirurgiczną AM
5. R. Chrzanowski:
Ein beitrag zu der Kasuistik der Wirbelsaulentumoren im Rontgenbilde. 1963

 

 

1964
1. M. Bicz-Cienciałowa, E. Pająkowa.:
Dalsze badania nad zachowaniem się retrakcji skrzepu krwi i fibrynolizy u chorych na ziarnicę złośliwą, leczonych promieniowaniem X.
Streszcz. ref. XXII Zjazdu Radiol. Pol., Kraków, 1964, 92.
2. M. Czapnicka-Sterecka, R. Rudziński, E. Olszewski, J. Szpunar.:
Przydatność zdjęć warstwowych i bezpośrednio powiększonych w schorzeniach błędnika.
Streszcz. ref. XXII Zjazdu Radol. Pol., Kraków, 1964, 43.
3. M. Czapnicka-Sterecka, S. Frenkel.:
Bronchografia pooperacyjna.
Streszcz. ref. XXII Zjazdu Radiol. Pol., Kraków, 1964, 33.
4. M. Czapnicka-Sterecka.:
Metoda subtrakcji w diagnostyce radiologicznej układu kostnego.
Streszcz. ref. XXII Zjazdu Radiolog. Pol., Kraków, 1964, 44.
5. S. Januszkiewicz, E. Jorasz.:
Zagadnienie przerzutów kostnych w klinice ziarnicy złośliwej.
Nowotwory, 1964, XIV, 149.
6. S. Januszkiewicz, J. Witek, Z. Danek.:
Okrągłe cienie w polu płucnym w przebiegu wady mitralnej serca.
Streszcz. ref. Zjazdu Radiol. Pol., Kraków, 1964, 30.
7. E. Jorasz, M. Bicz-Cienciałowa, E. Pająkowa.:
Ocena odległych następstw po leczeniu promieniowaniem X zmian zapalnych
i zwyrodnieniowych kręgosłupa.
Streszcz. ref. XXII Zjazdu Radiol. Pol., Kraków, 1964, 72.
8. E. Kozioł-Honoryński.:
Wpływ małych dawek promieni Roentgena na wczesne stadia rozwoju ontogenetycznego u chomika złocistego (Mesocricetus auratus).
Streszcz. ref. XXII Zjazdu Radiol. Pol., Kraków, 1964, 88.
9. H. Naturska-Targosz, W. Karp, H. Szul.:
Radiologia na łamach Przeglądu Lekarskiego.
Przegl. Lek., 1964, 4-5, 274.
10. H. Naturska-Targosz, J. Deszczowa.:
Przypadek myositis ossificians generalista.
Pol. Tyg. Lek., 1964, 27, 1038.
11. J. Sekuła, E. Jorasz, E. Olszewski.:
Rak krtani - analiza materiału własnego.
Streszcz. Ref. XXII Zjazdu Radiol. Pol., Kraków, 1964, 64.
12. J. Witek.:
Pourazowa odma śródczaszkowa.
Westnik Rentgienołogii i Radiołogii, 1964, 2, 73.
13. J. Witek.:
Przyczynek do diagnostyki kamicy trzustkowej i wrzodu żołądka.
Pol. Tyg. Lek., 1964, 18, 676.
14. J. Witek, W. Karp.:
Radiologiczny przyczynek do diagnostyki chorób nerwu wzrokowego.
Pol. Tyg. Lek. 1964, 23, 869.
15. J. Witek, Z. Danek.:
Dwa przypadki osteolysis neurotrophica.
Pol. Tyg. Lek., 1964, 35, 1331.
16. J.Witek, H. Naturska-Targosz.:
Przyczynek do diagnostyki różnicowej wnęk węzłowych.
Streszcz. Ref. XXII Zjazdu Radiol. Pol., Kraków, 1964, 45.
17. T. Żebro, E. Jorasz, T. Szczepkowski, J. Stachura, A. Niezabitowski.:
Badania nad ochronnym działaniem środków chemicznych przed promieniowaniem jonizującym. Wpływ cysteinotiosulfonianu sodu na wyniki leczenia promieniami Roentgena przeszczepialnego mięsaka Crockera.
Streszcz. Ref. XXII Zjazdu Radiol. Pol., Kraków,1964, 84.
18. S. Spettowa, B. Sikorska, J. Kuśmiderski
Obraz odmowy krwiaków przymózgowych.
Neurol. Neurochir. Psychiat. Pol. 1964,3,455-462
19. J. Masior, J. Kuśmiderski, D. Płatek
W sprawie mechanizmu wydolności krążenia w przypadkach zwężeń lewego ujścia żylnego z tętniakowatą rozstrzenią lewego przedsionka.
Problemy Kardiologiczne. Warszawa PZWL.1964.str.409-41
20. Liszka, I. Gościński, Z. Wicentowicz, R. Chrzanowski
Wyniki leczenia ruchów mimowolnych przy pomocy operacji celowanych.
VI Zjazd Pol. Tow.Neurol., Łódź,1964.Biul.”Polfa”,1966,202.
21. S. Spettowa, R. Chrzanowski:
Obraz żył w mózgu w przypadkach krwiaków podtwardówkowych i nadtwardówkowych.
Acta Medica Pol., 1964,5,293.
22. S. Spettowa, R. Chrzanowski:
Zmiany układu żył powierzchniowych w przypadkach nowotworów mózgu (Acta Med. Pol.)
23. S. Spettowa, R. Chrzanowski:
Porównanie wartości obrazów tętniczych i żylnych angiogramu w rozpoznawaniu nowotworów mózgu. (Acat Medica Pol.)
24. S. Spettowa, J. Kuśmiderski, B.Sikorska:
Angiografia krwiakach podtwardówkowych i nadtwardówkowych.
Neurol., Neurochir., i Psych. Pol. 1964, 3, 469.
25. S. Spettowa, J.Kuśmiderski:
Angiografia oponiaków wewnątrzczaszkowych. Pol. Przegl. Radiol. i Med. Nul.,1964,28,5
26. S. Spettowa, R. Chrzanowski:
Obraz żył głębokich w nowotworach mózgu.
Acta Medica Pol., 1964,5,201
27. S. Spettowa, M. Jedlińska, J. Kuśmiderski:
Różniczkowanie nowotworów mózgu na podstawie angiografii.
Neurol., Neurochir., i Psych. Pol. 1964, 3, 463.
28. S. Spettowa, J. Kuśmiderski, B. Sikorska:
Obraz przeglądowy krwiaków śródczaszkowych (Acta Med.Pol.)
29. S. Spettowa, J. Kuśmiderski, B. Sikorska:
Badanie odmowe krwiaków przymózgowych
Neurol. Neurochir. Psych. Pol.
30. S. Spettowa, M. Jedlińska, J. Kuśmiderski:
Określenie rodzaju nowotworu za pomocą angiografii mózgowej.
Neurol., Neurochir., i Psych. Pol. 1964, 2, 219.
31. S .Kwieciński, R. Chrzanowski:
Zagrożenie chorego i personelu promieniami X podczas zabiegów stereotaktycznych mózgu.
Pol. Przegl. Radiol.,1964,28,7,91
32. S. Kwieciński , R. Chrzanowski,
Zagadnienia Ochrony przed promieniowaniem podczas badania rentgenowskiego kręgosłupa u dzieci. Wsp. z II Katedrą Fizyki AGH,1964
33. S. Speetowa ,R. Chrzanowski
Obrazy żył mózgowych w krwiakach podtwardówkowych i nadtwardówkowych. Acta Medica Pol. 1964,5,3,193
34. J. Kuśmiderski
Spondylopathia tabica.
Pol. Przegl. Radiol. i Med. Nukl., 1964,28,3,197
35. S. Spettowa, B. Sikorska, J. Kuśmiderski:
Obraz przeglądowy krwiaków wewnątrzczaszkowych.
Acta Medica Pol.,1964,2,189.

 

 

1965
1. E. Jorasz, M. Bicz-Cienciałowa, E. Pająkowa.:
Wyniki odległych badań kontrolnych po rentgenoterapii schorzeń nienowotworowych kręgosłupa.
Pol. Tyg. Lek., 1965, 44. 1656.
2. S.Januszkiewicz.:
Hasła z zakresu radiologii.
Wielka Encyklopedia Powszechna, Wyd. PWN, 1965, Tom VIII.
3. W. Karp, M. Marcinkowski, S. Bartkowski.:
Przypadek ziarniniaka kwasochłonnego w żuchwie i szczęce.
Pol. Tyg. Lek., 1965, 35, 1336.
4. S. Januszkiewicz, W. Karp, M. Marcinkowski, H. Naturska-Targosz.:
Rozwój radiologii lekarskiej w Krakowie.
Pol. Tyg. Lek., 1965, 21, 778.
5. Z. Danek, H. Naturska-Targosz.:
Obraz radiologiczny calcinosis circumscripta współistniejącej z twardziną.
Pol. Tyg. Lek., 1965, 6, 217.
6. J. Kuśmiderski: Zanik mózgu w obrazie przeglądowym czaszki.
Praca doktorska.1965.Kraków.
7. R. Chrzanowski, A.Maciejak:
Zwapniały naczyniak śródrdzeniowy.
Neurol. Neurochir. i Psych. Pol., 1965,15,801.
8. Gościński, R.Chrzanowski:
Przypadek zakrzepu zatoki poprzecznej i esowatej w przebiegu zapalenia ucha środkowego.
Neurol. Neurochir. i Psych. Pol., 1965,15,801
9. S. Spettowa
Angiografia gąbczaków wielopostaciowych.
Acta Medica Pol., 1965,6,347.
10. Gościński, J. Kusmiderski, T. Krzyszkowski, M. Kopciuch
Obraz kliniczny i radiologiczny oponiaków rynienki węchowej.
Zjazd Jubileuszowy XX lat Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów,1965

 

 

1966
1. S. Januszkiewicz, J. Witek, Z. Danek.:
Okrągłe cienie w polu płucnym w przebiegu wady mitralnej serca.
Pol. Przegl. Radiol. i Med. Nukl., 1966, XXX, 3.
2. S. Spettowa, J. Kuśmiderski:
Differentia diagnosis of arteriovenous aneurysms and brain tumors on the basis of the angiographic pattern.
Acta Med. Pol. 1966, 7, 4, 369-381
3. R. Chrzanowski, A. Wackenheim:
Pneumostratygrafia pnia mózgu w płaszczyźnie czołowej.
Ann.Radiol.,1966,9,872.
4. L. Czabanowski:
Torbiele naskórzaste kości czaszki.
Neurol.Neuroch.Psych.pol.,1966,16,1309.
5. C. Vrousos, R. Chrzanowski, P.Bourjat, A. Wackenheim
Zmiany w obrazach zbiornika blaszki czworacznej i przedrobakowego w przypadkach nadnamiotowych i podnamiotowych guzów mózgu.
Rev. oto-Neuro-ophtalm.,1966,38,312.
6. R. Chrzanowski, M. Jedlińska
Wartość odmy frakcjonowanej w rozpoznaniu guzów śródczaszkowych.
Neurol. Neurochir. i Psych.pol.1966,16,839.
7. M. Jedlińska, H. Danilewiczowi, B.Pająk:
Poszerzenie przewodu słuchowego wewnętrznego w zespole pozorującym guz kąta mostowo-móżdżkowego.
Neurol., Neurochir., i Psych.Pol. 1966,7,871
8. S.Spettowa, R.Chrzanowski, L. Czabanowski:
Zastosowanie "Conray 60%” w angiografii mózgowej.
Neurol Neurochir. i Psych. Pol., 1966,16,593.
9. S.Spettowa, R.Chrzanowski, J. Kuśmiderski, B.Sikorska:
Sposoby napowietrzania przestrzeni podpajęczynówkowej półkul mózgowych.
Neurol., Neurochir., i Psych.Pol. 1966,16,1069.
10. S. Spettowa, R. Chrzanowski, J. Kuśmiderski, B. Sikorska:
Sposoby wypełniania powietrzem przestrzeni podpajęczynówkowych w tylnej jamie czaszkowej oraz na podstawie mózgu w czasie odmy frakcjonowanej.
Neurol., Neurochir., i Psych.Pol. 1966,16,1063.
11. S. Spettowa, R. Chrzanowski, J. Kuśmiderski, B. Sikorska:
Technika napowietrzania komory IV i III w odmie frakcjonowanej.
Neurol., Neurochir., i Psych.Pol. 1966,16, 815.
12. S. Spettowa, R. Chrzanowski, J. Kuśmiderski, B. Sikorska:
Sposoby wypełniania powietrzem poszczególnych odcinków komór bocznych w badaniach odmowych.
Neurol., Neurochir., i Psych.Pol. 1966,16, 821.
13. S. Spettowa, M. Jedlińska:
Angiografia przerzutów nowotworowych do mózgu (Pol. Przeg. Radiol.)
14. S. Spettowa, W. Jakimowicz, R. Chrzanowski:
Agenezja przegrody przeźroczystej i towarzyszące zmiany w mózgu w obrazie rentgenowskich.1966

 

 

1967
1. S.Januszkiewicz, E. Jorasz, M. Kamińska.:
Przypadek żylaków płuca.
Gruźlica, 1967, XXXV, 12, 1285.
2. S. Januszkiewicz, E. Jorasz, E. Kozioł, H. Targosz, Z. Danek.:
Metody oceny zaotrzewnego układu chłonnego stosowane w Klinice Radiologicznej Akademii Medycznej w Krakowie.
Przegl. Met. AM, 1967, X, 69.
3. E. Jorasz, M. Bicz-Cienciałowa, E. Pająkowa, E. Kozioł-Honoryński, M. Gumińska, B.Stachurska.:
Białka surowicy krwi u chorych na ziarnicę złośliwą leczonych promieniowaniem X. Pol. Tyg. Lek.,1967, 16, 592.
4. S.Januszkiewicz.:
Hasła z zakresu Radiologii. Wielka Encyklopedia Powszechna, Wyd. PWN, Warszawa 1967, tom 9.
5. S. Januszkiewicz.:
Recenzja książki: Einfuhrung in die Rontgendiagnostikc. U. Cocchi, P. Thurn. Zweite Auflage. Stuttgart, 1967,Georg Thieme Verlag.
Biul. Gł. Bibl. Lek., 1967, 7/8.
6. R. Chrzanowski:
Encefalografia (odma mózgowa).
Barcelona, 1967,165.
7. M. Jedlińska: Guzy nerwu słuchowego w przeglądowym obrazie radiologicznym.
Neurol. Neurochir. Pol., 1967,1,219
8. S.Spettowa, M. Jedlińska
Wczesne rozpoznanie guzów nerwu słuchowego badaniem radiologicznym.
Neurol.Neurochir.,Pol.,1967,17,67.
9. S.Spettowa, M. Jedlińska
Wentykulografia w guzach nerwu słuchowego.
Neurol.Neurochir.,Pol.,1967,1,211.
10. S.Spettowa, J. Kuśmiderski
Angiograficzne rozpoznanie rodzaju glejaków mózgu.
Acta Med. Pol., 1967,8,287.
11. A. Wackenheim, C. Vrousos, R. Chrzanowski:
Prawidłowy obraz radiologiczny czaszki.
Barcelona, 1967,30
12. S. Spettowa,
Guzy skroniowe w obrazie odmowym
13. S. Spettowa:
Wartość rozpoznawcza angiografii w zestawieniu z pneumografią
Pol. Przeg. Radiol.,1967.

 

 

1968
1. S. Januszkiewicz, E. Jorasz, E. Kozioł, H. Targosz, Z. Danek.:
Radiologiczne badania cieniujące w klinice ziarnicy złośliwej.
Nowotwory, 1968, XVIII, 2, 169.
2. E. Jorasz.:
Problemy radiologiczne w klinice ziarnicy złośliwej.
Wyd. AM., 1968.
3. E. Jorasz.:
Błędy w ocenie stopnia zaawansowania klinicznego ziarnicy złośliwej.
Nowotwory, 1968, XVIII, 2, 179.
4. E. Kozioł-Honoryński, M. Gruda, H. Naturska-Targosz, M. Ważewska-Czyżewska.;
Guzy w nadbrzuszu i w tylnym śródpiersiu rozpoznane za pomocą aortografii.
Przegl. Lek., 1968, 9, 706.
5. H. Naturska- Targosz, S. Skawiński, Z. Danek.:
Rozpoznawanie kliniczne w chorobach zarostowych tętnic łuku aorty.
Przegl. Med. AM, 1968, X, 77.
6. J.P. Braun, C. Vrousos, A. Wackenheim, J. Baumgatner, R. Chrzanowski:
Osobliwe poszerzenie zbiorników podstawy (wodogłowie zewnętrzne) spowodowane guzem podnamiotowym u dziecka.
Journ. Belge de radiol. 1968,51,73.
7. R. Chrzanowski
Odma mózgowa frakcjonowana ze szczególnym uwzględnieniem obrazów zbiorników podpajęczynkowych.
Wydawnictwo skryptów AM, Kraków.
8. S. Spettowa, R. Chrzanowski
Sprawozdanie z konferencji Sekcji Neuroradiologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Neurol. Neurochir. Pol., 1968,2,121
9. S. Spettowa, J. Kuśmiderski:
Angiografia skąpodrzewiaków
Acta Medica Pol.,1968,9,481
10. S. Spettowa, J. Kuśmiderski:
Angiografia gwiaździaków nadnamiotowych
Acta Medica Pol., 1968,9,475

 

 

1969
1. S. Januszkiewicz, E. Jorasz.:
Radioterapia. Rozdział w podręczniku " Choroby krwi i układu krwiotwórczego" pod red. J. Aleksandrowicza.
Warszawa, PZWL, 1969, 177.
2. S. Januszkiewicz, E Jorasz.:
Radioterapia ziarnicy złośliwej. Rozdział w podręczniku " Choroby krwi i układu krwiotwórczego" pod red. J.Aleksandrowicza.
Warszawa, PZWL, 1969, 612.
3. S. Januszkiewicz, H. Naturska-Targosz.:
Znaczenie subtrakcji w radiologicznych badaniach układu naczyniowego.
Pol. Przegl. Radiol. i Med. Nukl., 1969, 4, 517.
4. Z. Danek.:
Duodenografia hipotoniczna.
Przegl. Met. AM, Kraków, 1969, X, 49.
5. R. Chrzanowski, A. Szymusik:
Wyniki badań odmowych w grupie zabójców.
Psych.Pol.,1969,3,437.
6. ST. Januszkiewicz, H. Naturka-Targosz:
Znaczenie subtrakcji w radiologicznych badaniach układu naczyniowego.
Pol. Przegl. Radiol. i Med. Nul.,1969,XXXIII,4,517.

7. S. Speettowa, J. Kuśmiderski:
Rozpoznanie angiograficzne rodzaju glejaków mózgu.
Annles Academiae Medicae Lodzensis XI, 105-112,1969

 

 

1970
1. S. Januszkiewicz, E. Jorasz.:
Radiologia ogólna. I Rentgenodiagnostyka. II Radioterapia.
Wyd. AM, Kraków, 1970.
2. E. Jorasz, H. Naturska-Targosz, M. Bicz-Cienciałowa.:
Przydatność drażetek Bisacodyl w przygotowaniu chorych do badań rentgenodiagnostycznych.
Biul. Inform. Cefarm i Polfa, 1970, XX, 6, 214.
3. H. Naturska-Targosz, A. Cesarz.:
Przegląd własnej konstrukcji do wlewów cieniujących.
Pol. Przegl. Radiol. i Med. Nukl., 1970, 4, 605.
4. A. Cesarz, K. Wyrobek.:
Tablica pomiarowa z podziałką centymetrowo-kątową do interpretacji zdjęć rentgenologicznych.
Przegl. Met. AM, 1970, X, 17.
5. S. Speettowa
Zmiany w zakresie tętnicy mózgu tylnej przy guzach nadnamiotowych.
Acta Med. Pol., 1970,XI,3,235.
6. R. Chrzanowski:
Podstawy neuroradiologii.
PZWL,Warszawa,1970.
7. R. Chrzanowski, A. Szymusik:
Wyniki badań pneumoencefalograficznych w grupie zabójców.
Pol. Med. J.,1970,IX,3,758.Wsp. z Kl. Psych.

 

 

1971
1. M. Cienciałowa, R. Kulczycki, H. Targosz, E. Kozioł, A. Gzyl.:
Ocena kliniczna drażetek Bisacodyl.
Biul. Inform. Cefarm i Polfa, 1971, 9, 364.
2. R.Chrzanowski:
Ocena wewnątrzczaszkowego odcinka tętnicy szyjnej wewnętrznej.
Neuroradiology,1971,2,223.

 


1972
1. M. Cienciałowa.:
Flora bakteryjna skóry napromienianej u chorych poddawanych radioterapii z powodu nowotworów złośliwych.
Pol. Tyg. Lek., 1972, 733.
2. M. Cienciałowa, E. Pająkowa.:
Barwna reakcja osadowa Kimbarowskiego (BROK) i odczyn Parri`ego u chorych na nowotwory złośliwe.
Pol. Tyg. Lek., 1972, 27, 2054.
3. A. Maciejak, J. Kuśmiderski, A. Kliś, H. Majchrzak:
Pourazowy tętniak tętniczo-żylny w powłokach miękkich tyłogłowia.
Neurol. Neurochir. Pol. 1972,6/22/,1,165-168
4. Maciejak, J. Kuśmiderski, A. Kliś, S. Walter:
Pourazowy tętniak tętnicy skroniowej powierzchniowej.
Neurol. Neurochir. Pol. 1972,6/22/,2,329-330
5. B. Pająk, E. Mańko, R. Chrzanowski
Zespół uszkodzenia ogona końskiego oraz przebiegu histiocytowy X piątego kręgu lędźwiowego. Neurol. Neurochir. Pol.,1972,VI,1,111.
6. Gościński, M. Lechwacka - Krawczyk, M. Stachurowa, H. Szaromowa, Z. Wicentowicz, A. Wójcicki:
Leczenie ruchów mimowolnych operacjami celowanymi mózgu.
Przegl. Met. AM, 1972,VII,15

 

 

1973
1. H. Naturska-Targosz, A. Cesarz.:
Ocena przydatności preparatu Mixobar w badaniu rentgenologicznym przewodu pokarmowego.
Pol. Przeg. Rad., 1973, 37, 273.
2. H. Naturska-Targosz, M. Jedlińska.:
Wartość diagnostyczna aortografii łuku i angiografii mózgowej w wybranym przypadku niedrożności naczyń tętniczych. Angiografia Tętnicy kręgowej.
Zbiór prac z IV Konferencji Naukowej Neuroradiologów, Rzeszów, 1973, 171.
3. H. Naturska-Targosz, S. Skawiński.:
Wartość aortografii w wykrywaniu niedrożności tętnic odchodzących od łuku aorty i ich gałęzi. Angiografia tętnicy kręgowej.
Zbiór prac z IV Konferencji Naukowej Neuroradiologów, Rzeszów, 1973, 151.
4. R. Chrzanowski, J. Głowacki, A. Stefanicka - Wiechowa:
Ziarniak kwasochłonny kości czaszki.
Pol. Przegl. Chir.,1973,14,1016
5. R. Chrzanowski, B. Kamieniecka, E. Mańko, J. Moroz, A. Regieli
Neuroleptanalgesia In cerebral angiography.
Neuroradiology,1973,75.
6. M. Jedlińska, J. Kuśmiderski:
Pourazowy zanik mózgu w obrazie .
Neurol. Neurochir. Pol., 1973,7,575
7. M. Jedlińska, J. Kuśmiderski:
Wartość fazy włośniczkowej i żylnej w rozpoznawaniu rodzaju nowotworów mózgu.
Neurol. Neurochir. Pol.,1973,7,305
8. J. Moróz, B. Kamieniecka , E. Mańko, A. Regiel, H. Szaroma:
Pogotowie reanimacyjne w zakładzie neuroradiologii.
Przegl. Met., AM, Kraków,1973,8,81.
9. H. Szaroma :
Oponiaki w obrazie przeglądowych radiologicznych zdjęć czaszki.
Neurol. Neurochir. Pol., 1973,7,571
10. J. Bromowicz, B. Danilewicz, B. Mert, H. Szaroma:
Krwiak śródmiąższowy i podtwardówkowy w krwawieniu z mózgu.
Neurol. Neurochir. Pol., 1973,7,819.
11. Z. Danek:
Anatomia radiologiczna pojedynczej tętnicy nerkowej na podstawie aortenefrografii.
Folia Morph., (Warszawa), 1973,32,433
12. Z. Danek:
Wartość tomografii i zdjęć upatrzonych w pozycji stojącej w cholecystografii doustnej.
Pol. Przeg. Rad., 1973,61,1271
13. Z. Danek, Z. Kropaczek, W. Ochmański, H. Szul:
Dwa przypadki anomalii żyły głównej górnej (trudności diagnostyczne guzów śródpiersia). Gruźlica,1973,61,1271
14. M. Jedlińska, J. Kuśmiderski:
Wartość fazy włośniczkowej i żylnej w rozpoznawaniu rodzajów nowotworów mózgu.
Neurol. Neurochir. Pol. 1973,7/23/,3,305-310
15. M. Jedlińska, J. Kuśmiderski:
Pourazowy zanik mózgu w obrazie odmowym.
Neurol. Neurochir. Pol. 1973,7/23/,4,575-578
16. J. Kuśmiderski, A. Maciejak:
Rzadko spotykane obrazy angiograficzne w krwiakach nadtwardówkowych.
Neurol. Neurochir. Pol. 1973,7/23/,4,603-606

17. R. Chrzanowski, A. Kliś, H. Paluch
Arteriografia układu kręgowo-podstawnego drogą wstecznego wstrzyknięcia kontrastu przez tętnicę ramienną.
Zbiór prac z IV Konferencji Naukowej Neuroradiologów, Rzeszów 1973,75.
18. S. Spettowa:
Zmiany w tętnicy mózgu tylnej w guzach nadnamiotowych:
Zbiór prac z IV Konferencji Naukowej Neuroradiologów, Rzeszów 1973,113.
19. Weckenheim, R. Chrzanowski, M.S. Thiebaut:
Przydatność zdjęć półosiowych w angiografii tętnicy kręgowej.
Zbiór prac z IV Konferencji Naukowej Neuroradiologów R zeszów 1973,91
20. A. Wackenheim, C. Vrousos, R. Chrzanowski:
Angiografia tętnicy kręgowej poprzez nakłucie tętnicy podobojczykowej.
Zbiór prac z IV Konferencji Naukowej Neuroradiologów,
Rzeszów 1973,73.
 

 

 

1974
1. H. Naturska-Targosz
Rola badania układu naczyniowego nerek w diagnostyce chorób nerek.
Przeg. Lek., 1974, 31, 815.
2. Z. Danek.:
Tętnice dodatkowe nerek w aortonefrogramie.
Pol. Przeg. Rad., 1974, 38, 31.
3. J. Bromowicz, B. Danilewicz, I. Gościński, J. Kuśmiderski
Radiologiczne rozpoznawanie torbieli nadtwardówkowych kanału kręgowego. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Neurochirurgów, Białystok,1974. Materiały Naukowe "Polfa", 1974,79
4. J. Bromowicz, B. Danilewicz, I. Gościński, J. Kuśmiderski:
Torbiele nadtwardówkowe kanału kręgowego.
Neurol. Neurochir. Pol., 1974,8,569.
5. J. Bromowicz, B. Danilewicz, J. Kuśmiderski:
Wyniki leczenia operacyjnego naczyniaków tętniczo-żylnych ważnych czynnościowo okolic mózgu. Neurol. Neurochir. Pol., 1974,8,71
6. H. Naturska- Targosz:
Rola badania układu naczyniowego nerek w diagnostyce chorób nerek.
Przeg. Lek.,1974,31,815.

 

 

1975
1. Z. Danek.:
Anatomia radiologiczna tętnic nerkowych nerek obniżonych.
Pol. Przeg. Rad., 1975, 39, 175.
2. H. Naturska-Targosz, M. Bicz-Cienciałowa, H. Szul.:
Wkład polskiej myśli technicznej do postępu w radiologii.
Pol. Przeg. Rad., 1975, 39, 157.
3. J. Bromowicz, B. Danilewicz, J. Kuśmiderski, W. Szaroma:
Trudności rozpoznawcze w przypadkach torbieli koloidowej trzeciej komory mózgu.
Neur. Neurochir. Pol..,1975,9,411.
4. Z. Danek:
Anatomia radiologiczna tetnic nerkowych nerek obniżonych.
Pol.Przeg.Rad.,1975,39,157.
5. H. Naturska- Targosz, M. Bicz - Cienciałowa, H. Szul:
Wkład polskiej mysli technicznej do postępu w radiologii.
Pol.Przeg.Rad.,1975,39,157.
6. A. Kliś, J. Kuśmiderski, A. Maciejak, M. Jedlińska, T. Draga:
Zdjęcia radiologiczne czynnościowe lędźwiowego odcinka kręgosłupa w rozpoznawaniu nadmiernej ruchomości kręgów.
Materiały X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Katowice -Bytom, 1975.

 

 

1976
1. W. Wędrychowicz, E. Przepiórkowska,:
Wartość zdjęć warstwowych w rozpoznawaniu rozprężającego złamania oczodołu.
Pol. Przeg. Rad., 1976, 40, 483.
2. J. Bromowicz, I. Gościński, J. Kałuża, R. Chrzanowski:
Obserwacje krążenia w częściowo zwapniałym naczyniaku tętniczo- żylnym z tętniakowatym poszerzeniem światła.
Neur. Neurochir. Pol.,1976,10,423.

 

 

1977
1. J. Kuśmiderski, A. Kliś, M. Jedlińska, K. Miedzianowska, J. Fedkow:
Zmiany w obrazie kieszonek korzonków jako jedyny objaw wypadnięcia jądra miażdżystego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.
Materiał X sympozjum Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, KAW. Katowice.1977.
2. J. Kuśmiderski, A. Kliś, M. Jedlińska, K. Miedzianowska, J. Pieniążek, H. Majchrzak.
Badania radiologiczne i kontrastowe wąskiego kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym.
Materiały X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, KAW. Katowice.1977.
3. A. Kliś, J. Kuśmiderski, M. Jedlińska, T. Dragan:
Zdjęcia radiologiczne czynnościowe lędźwiowego odcinka kręgosłupa w rozpoznaniu nadmiernej ruchomości kregów.
Materiały X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, KAW. Katowice.1977.
4. J. Kuśmiderski
Rozpoznanie różnicowe guzów śródkanałowych w oparciu o metody matematyczne.
Materiał X sympozjum Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, KAW. Katowice.1977.
5. J. Kuśmiderski, A. Kliś, M. Jedlińska, K. Miedzianowska, J. Pieniążek, H. Majchrzak.
Badania radiologiczne i kontrastowe wąskiego kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym.
Materiały X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, KAW. Katowice.1977.str. 49-56
6. A. Kliś, J. Kuśmiderski, M. Jedlińska, T. Dragan:
Zdjęcia radiologiczne czynnościowe lędźwiowego odcinka kręgosłupa w rozpoznaniu nadmiernej ruchomości kregów.
Materiały X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, KAW. Katowice.1977.
7. M. Klamut, Z. Bieganowska- Klamut, O. Billewicz, T. Kaniowski, A. Marciński, K. Niezabitowski, P. Olejak, B. Pawlak, W. Porstmann, W. Szmigielski, M. Szczerbo-Trojanowska, Z. Wawrzynek, L. Wierny, J. Zajgner:
Powikłania badań naczyniowych.
Pol. Przeg. Rad..,1977,41,209.
8. B. Pruszyński, O. Billewicz, A. Marciński, H. Radelicka - Rajszys, K. Wermeński, B. Romanowski, J. Tubillewicz, J. Zajgner
Standaryzacja techniki badań naczyniowych jamy brzusznej i kończyn. Pol. Przeg. Rad. 1977
9. J. Bromowicz, I. Gosciński, T. Krzyszkowski, J. Kuśmiderski, M. Stachurowa:
Leczenie operacyjne guzów przysadki mózgowej. Chirurgia przysadki mózgowej i okolicy siodła tureckiego, samoistne krwiaki śródczaszkowe-
Mat. X konferencji Naukowej Pol. Tow., Neurochir. , Gdańsk, 13-14.XI 1977
10. G. Turowski, D. Gierecka-Pażucha, A. Kędzierska, J. Flasza, E.
Pawłowska, L. Rutowicz:
Układ odpornościowy u chorych z osteoporozą 3 stopnia. Wybrane parametry reaktywności immunologicznej.
Med. Sci. Monit., 1977,3,221-224.
11. J. Pach, L. Winnik, J. Kuśmiderski, D. Pach, B. Groszek:
Wyniki tomografii komputerowej głowy w ostrych zatruciach inhibitorami cholinesteraz w korelacji z obrazem klinicznym.
Przegląd Lekarski, 1997,54,677-683, IV Kraj. Kongr. Ekolog. EKOMED, Tarnów, 1977

 

 

1978
1. O. Billewicz, B. Danilewicz, G. Krysiak.:
Własne spostrzeżenia dotyczące angiograficznego rozpoznania naczyniaków rdzenia. Pol. Przeg. Rad. i Med. Nukl., 1978, 4, 421.

 

 

1979
1. O. Billewicz, K. Siewiorek, E. Szarpak-Gołąbek,:
Badania radiologiczne pourazowego uszkodzenia kanału i nerwu wzrokowego.
Pol. Przeg. Rad., 1979, 4, 351.
2. J. Kuśmiderski
Wartość redykulografii czynnościowej w rozpoznaniu wypadnięcia jadra miążdżastego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.
III Symp. Pol.i Czech. Tow. Neurochir.. wrzesień 1979. Jastrzębie Zdrój.
3. J. Kuśmiderski
Vyznam dynamickie redikulografie pro rozeznavani kyly nuclei pulposi v berovem useku patere
III Symp. Pol. i Czech. Tow. Neurochir.. 1979. Jastrzębie Zdrój.
4. J. Bromowicz, J. Kuśmiderski, B. Danilewicz:
Naczyniaki tętniczo - żylne o dużym ryzyku operacyjnym.
Zentralblatt fur Neurochirurgie, 1979,40,179.
5. B. Danilewicz, J. Bronowicz, M. Jedlinska:
Ocena techniki mikrochirurgicznej w operacyjnym leczeniu tętniaków mózgu.
Zentralblatt fur Neurochirurgie, 1979,40,176.
6. J. Głowacki, B. Stolarska, J.Kuśmiderski:
Tętniak urazowy tętnicy środkowej mózgu. Zenterblatt fur Neurochirurgie, 1979,40,178.
7. O. Billewicz, K. Siewiorek , E. Szarpak- Gołąbek:
Badania radiologiczne pourazowego uszkodzenia kanału i nerwa wzrokowego.
Pol. Przeg. Rad., 1979,43,351.

 

 

1980
1. O. Billewicz.:
Kod diagnoz rentgenowskich wg. Frommholda.
Pol. Przeg. Rad., 1980, 44, 257.
2. O. Billewicz.:
Propozycja standaryzacji czynnościowego badania kręgosłupa szyjnego.
Pol. Przeg. Rad., 1980, 44, 339.
3. O. Billewicz, E. Gołąbek, K. Siewiorek.:
Zalecenia do standaryzacji badania radiologicznego obrażeń kanału wzrokowego.
Pol. Przeg. Rad., 1980, 44, 337.
4. O. Billewicz, K. Siewiorek, E. Szarpak-Gołąbek.:
Zalecenia do standaryzacji badania radiologicznego obrażeń oczodołu.
Pol. Przeg. Rad., 1980, 44, 337.
5. E. Szarpak-Gołąbek, J. Pisarska, K. Siewiorek.:
Zalecenia do standaryzacji badania radiologicznego obrażeń twarzo-czaszki
i przedniego dołu czaszki.
Pol. Przeg. Rad., 1980, 44, 338.
6. O. Billewicz.:
Propozycja standaryzacji czynnościowego badania kręgosłupa szyjnego.
Mat. naukowe VI Konferencji Neuroradiologów Polskich, Poznań 1980, 71.
7. E. Gołąbek, J. Pisarska K. Siewiorek:
Zalecenia do standaryzacji badania radiologicznego obrażeń twarzo - czaszki i przedniego dołu czaszki.
Pol. Przeg. Rad., 1980,44,338.
8. J. Kuśmiderski:
Diagnostyka radiologiczna guzów nerwu słuchowego.
Otolaryngologia Polska. Suplement. XXX Zjazd Otolaryngologów Polskich -1980, 23-25

 

 

1981
1. O. Billewicz.:
Unaczynienie patologiczne nowotworów, mit czy rzeczywistość?
Pol. Przeg. Rad., 1981, 44, 393.
2. Z. Cikowski, E.Szarpak-Gołabek, K. Siewiorek.:
Przypadek hormonalnie nieczynnego raka kory nadnercza o nietypowym obrazie radiologicznym.
Pol. Przeg. Rad., 1981, 45, 173.
3. O. Billewicz, Z. Cikowski, K. Siewiorek-Wallo, E. Szarpak-Gołąbek.:
Zalecenia do standaryzacji badania radiologicznego obrażeń kanału wzrokowego.
Pol. Arch. Med. Wew., 1981, 74.
4. O. Billewicz, Z. Cikowski, K. Siewiorek-Wallo, E. Szarpak-Gołąbek.:
Zalecenia do standaryzacji badania radiologicznego obrażeń oczodołu.
Pol. Arch. Med. Wew., 1981, 76.
5. O. Billewicz, Z. Cikowski, K. Siewiorek-Wallo, E. Szarpak-Gołąbek.;
Zalecenia do standaryzacji badania radiologicznego obrażeń twarzoczaszki i przedniego dołu czaszki.
Pol. Arch. Med. Wew., 1981, 73.
6. J. Sekuła, J. Bromowicz, A. Halama, J. Kuśmiderski, B. Danilewicz:
Nagła głuchota jako pierwotny objaw guza nerwu VIII.
Otolaryng. Pol. 1981,35,3,233-237

 

 

1982
1. Z. Cikowski, E. Gołąbek, K. Siewiorek.:
Znieczulające działanie lignokainy przy podawaniu dotętniczym w arteriografii miednicowo-kończynowej.
Pol. Przegl. Rad., 1982, 46, 69.
2. .R. Gryglewski, S. Nowak, E. Kostka-Trąbka, K. Bieroń, A. Dembińska-Kieć, B. Błaszczyk, J. Kuśmiderski, B. Markowska, S. Szmatała:
Clinical use of prostacyclin /PGI2/ In ischaemic stroke.
Pharmacological Research Communication 1982,14,9,879-908.
3. J. Gierowski, J. Heitzman, J. Kuśmiderski, A. Zięba:
Odma frakcjonowana mózgu a stan psychiczny sprawców przestępstw.
Psychiatr. Pol. 1982,16,1-2,31-37

 

 

1983
1. O. Billewicz, I. Jeleńska-Szyguła, E. Szarpak-Sobańska, A. Urbanik
Ocena radiologicznych zmian kostnych w przebiegu choroby wibracyjnej.
Ochr. Pracy, 1983, 10, 11.
2. O. Billewicz, B. Bobek.:
Wskaźniki orientacyjne tylnego dołu czaszki na podstawie badania KT.
Pamiętnik XXX Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Gdańsk, 1983, 3 ( A-1.6).
3. O. Billewicz, J. Kuśmiderski, M. Jedlińska, H, Uhlowa, I. Chojnacka, B. Bobek.:
Wartość badania KT w rozpoznawaniu zmian pourazowych głowy.
Pamiętnik XXX Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Gdańsk, 1983, 111 ( B-2.9).
4. O. Billewicz, E. Sobańska, I. Chojnacka, B. Bobek, A.Urbanik.:
Obraz pustego siodła tureckiego w KT i jego znaczenie diagnostyczne.
Pamiętnik XXX Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Gdańsk, 1983, 2 (A- 1.5).
5. O. Billewicz, E. Sobańska, I. Jeleńska- Szyguła, I. Chojnacka, B. Bobek.:
Wartość KT w uwidocznieniu grasiczaka.
Pamiętnik XXX Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Gdańsk, 1983
6. O. Billewicz, O. Pętlak.:
Obraz angiograficzny holoprosencefalii.
Pol. Przeg. Rad., 1983, 4, 319.
7. J. Bronowicz, B. Danilewicz, J. Kuśmiderski:
Diagnostyka i leczenie operacyjne tętniaków tętnicy szyjnej wewnętrznej przy odejściu tętnicy ocznej XIII Th Annual Meeting of Polish Neurosurgical Society, Wrocław 1983,319.
8. J. Kuśmiderski, M. Jedlińska, B. Danilewicz
Angiograficzna ocena tętniaków tętnicy szyjnej wewnętrznej przy odjęciu tętnicy ocznej.
XXX Zjazd Naukowy Polskiego Tow. Lekarskiego i Pol. Tow. Radiologicznego, Gdańsk,1983.
9. Z. Marek, J. Kuśmiderski, Z. Lisowski:
Identyfikacja człowieka na podstawie zdjęć radiologicznych zatok czołowych.
Arch.Med. Sąd Krym. 1983
10. R. Gryglewski, S. Nowak, E. Kostka-Trąbka, J. Kuśmiderski, A. Dembińska-Kieć, K. Bieroń, M. Basista, B. Błaszczyk:
Treatment of ischaemic stroke with prostacyclin Stroke, 1983
Współudział w koncepcji pracy. Wykonanie badań radiologicznych. Opracowanie części radiologicznej pracy.
11. J. Kuśmiderski, M. Jedlińska, B. Danilewicz:
Angiograficzna ocena tętniaków tętnicy ocznej.
XXX Naukowy Zjazd Polskiego Lekarskiego towarzystwa radiologicznego . Gdańsk, 1983 r.

 

 

1984
1. Z. Marek, J. Kuśmiderski, Z. Lisowski:
Radiogramme der Stirnhohle als Grundlage fur die identifizierung von Katastrophen-opfern und von unbekannten Skaletten.
Archiv fur Kriminologie, 1984,172- 1-6
2. J. Kuśmiderski, B. Danilewicz :
Wartość angiografii i tomografii komputerowej w rozpoznawaniu umiejscowienia i rozległości naczyniaków tętniczo-żylnych.
XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 1984 r.
3. J. Kuśmiderski, B. Danilewicz:
Znaczenie angiografii mózgowej w ocenie przedoperacyjnej położenia tętniaków tętnic układu kregowo-podstawowego.
XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 1984.
4. J. Kuśmiderski, A. Maciejak, B. Danilewicz:
Wrodzony wąski kanał kręgowy.
XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Szczecin 13-15 września, 1984

 

 

1985
1. O. Billewicz.:
L` examen de la fosse poste`rieure, un vieux proble`me toujours actuel malgre la TDM (Badania tylnej jamy czaszki przy użyciu tomografii komputerowej).
Radiologie, 1985, 5, 205.

 

 

1986
1. W. Pawlik, E. Szarpak-Sobańska, B. Bobek-Billewicz.:
Wartość badania KT w ocenie stopnia zaawansowania raków gardła górnego
i środkowego.
Pamiętnik XXXI Naukowego Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 1986, 17.
2. A. Urbanik, B. Bobek-Billewicz, B. Podsiadło, O. Billewicz.:
Badanie KT tchawicy.
Pamiętnik XXXI Naukowego Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 1986, 20.
3. J. Pisarska-Woźny, E. Sobańska, M. Cienciałowa.:
Obraz USG przewlekłych zmian zapalnych w nerkach.
Pamiętnik XXXI Naukowego Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 1986, 35.
4. B. Bobek-Billewicz, A. Radkowski, O. Billewicz.:
Wartość badania KT w raku pęcherza.
Pamiętnik XXXI Naukowego Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 1986, 39.
5. O. Billewicz.:
Przemieszczenia i zniekształcenia pnia mózgu w obrazie tomografii komputerowej.
Pamiętnik XXXI Naukowego Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 1986, 70.
6. U. Wojewoda, B. Podsiadło, W. Pawlik.:
Rola KT w wykrywaniu przerzutów płucnych ( porównanie metod badania KT
i klasycznych badań radiologicznych - zdjęcia przeglądowe klatki piersiowej i boczne oraz zdjęcia warstwowe).
Pamiętnik XXXI Naukowego Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 1986, 79.
7. A. Gregorzyk, E. Sobańska, I. Szyguła, E. Borczowska, O. Billewicz.:
Kompleksowe badania radiologiczne tętniaków aorty.
Pamiętnik XXXI Naukowego Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 1986, 104.
8. O. Billewicz.:
Przydatność tomografii komputerowej do różnicowania hydranencefalii i krańcowego stopnia wodogłowia.
Pamiętnik XXXI Naukowego Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 1986,133.
9. B. Bobek, E, Sobańska, O. Billewicz.:
Obraz KT dysplazji rogów przednich komór bocznych i nerwów wzrokowych,
Pamiętnik XXXI Naukowego Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 1986,135.
10. A. Urbanik, A. Gregorczyk, I. Jeleńska-Szyguła, O. Billewicz.:
Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego w badaniu KT.
Pamiętnik XXXI Naukowego Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 1986, 145.
11. J. Pisarska-Woźny, E. Sobańska, M Cienciałowa.:
Wartość badania USG w ustaleniu przyczyn żółtaczki.
Pamiętnik XXXI Naukowego Zjazdu PLTR, Kraków, 1986, 219.
12. J. Kuśmiderski, B. Danilewicz:
Wartość tomografii komputerowej w rozpoznaniu tętniaków mózgu.
XXXI Naukowy Zjazd PLTR,1986
13. J. Kuśmiderski, B. Danilewicz, B. Kamieniecka:
Ogniska niedokrwienne mózgu wywołane skurczem naczyń tętniczych w przebiegu krwotoku podpajęczynówkowego.
XXXI Naukowy Zjazd PLTR,1986 .

 

 

1987
1. B. Stolarska, J. Głowacki, J. Kuśmiderski, S. Kwiatkowski, E. Mądroszkiewicz, M. Moskała, E. Szwagrzyk, W. Szarota:
Studium porównawcze zagadnienia krwiaka wewnątrzmózgowego z okresem przed erą tomografii komputerowej i z zastosowaniem tego badania.
Congress of the Polish society of Neurosurgeons 1987 Lublin
2. Gościński, J. Kuśmiderski, B. Danilewicz, J. Kałuża, T. Krzyszkowski, M. Pyrach, J. Zawiliński;
Obrazowanie wznowy glejopochodnych guzów mózgu w tomografii komputerowej.
Congress of the Polish Society of Neurosurgeons, 1987, Lublin
3. B. Danilewicz, G. Zwolińska, M. Jedlińska:
Wodogłowie po krwotokach podpajęczynówkowych.
Ibidem, 1987,21,128.
4. J. Pach, J. Kuśmiderski, A. Macheta, A. Mitka:
Tomografia komputerowa mózgu w ostrych zatruciach inhibitorami cholinesteraz.
Pestycydy, 1987,3-4,108-114
5. A. Wiernikowski., J. Korohoda, J. Łopatkiewicz, E. Kosecka-Grzybek, J. Kuśmiderski
Ślepota korowa w następstwie ostrego zatrucia tlenkiem węgla.
Stud. Mat. Monogr. IMP Łódź 1987,26,193-200
6. S. Lechowski, S. Nowak, J. Urbaniak, A. Stefanowi-Urbaniak, J. Kuśmiderski
Promienica móżdżku.
Neur. Neurochir. Pol. 1987, 4-5,434-437

 

 

1988
1. B.Danilewicz, J. Kuśmiderski, M. Pyrach
Rozpoznanie guzów kanału kręgowego przy pomocy mielografii i tomografii komputerowej.
XIV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów,1988
2. Kuśmiderski:
Die Computrtomographie der Diastematomyelie und Diplomyellie
Charite-Symposium „CT and MR in Medicine", Berlin October 17-18,1988. Abstract Book,105

 

 

1989
1. Kunicki A., Gosciński I, Kałuża J., Kusmiderski J.
Solid Tumor sof the brain-stem In patients with very longsurvival.
Polish Society of Surgeons Annal Congress in Gdańsk,1989
2. I. Gościński, J. Kuśmiderski, B. Danilewicz,:
Granice wydolności tomografii komputerowej /KT/ w diagnostyce guzów mózgu.
Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Kraków 1989.
3. J. Kuśmiderski
Wartość tomografii komputerowej w rozpoznawaniu diasttematomielii i diplomielii.
32 Zjazd PLTR Poznań, 1989.
4. B. Danilewicz, J. Kuśmiderski, R. Czepko, M. Pyrich:
Rozpoznanie i leczenie operacyjne tętniaków układu tętnic kręgowo-podstawnego mózgu.
Księga zbiorowa IV Czechosłowacko-Polskiego Sympozjum Neurochirurgów, Podolanky, 1989.
5. I. Gościński, A. Partyk, J. Kuśmiderski, M. Betlej, J. Łopatkiewicz:
Obserwacje elektroencefalograficzne u chorych z niedrożnością wodociągu mózgu pochodzenia nienowotworowego.
Ibidem, 148,1989
6. I.Gościński, B. Danilewicz, J. Kuśmiderski:
Granice wydolności tomografii komputerowej (KT) w diagnostyce guzów mózgu.
Jubil. Zjazd.Tow.Chir.Pol., Kraków,1989.
7. I. Gościński, A. Partyk, J. Kuśmiderski, M. Betlej, J. Łopatkiewicz:
Odległe wyniki leczenia chorych z przedwczesnym zarośnięciem szwów czaszki w obrazie EEG.
Krajowy Kongres Pol. Tow. Elektroencefalografii i Neurofizjologii Klinicznej oraz 12 Międzynarodowa Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Towarzystw EEG i Neurofizjologii Klinicznej, Kraków,1989.
8. G. Gardela, J. Kuśmiderski, S. Słowik:
Zespół Miliarda-Gublera u młodego mężczyzny w przebiegu krwotoku z naczyniaka tętniczo-żylnego do pnia mózgu.
Neur.Neurochir.Pol. 1989,23,2,149-152

 

 

1990
1. B. Bryniarska, J. Kuśmiderski, J.Jedliński:
Zanik mózgu, korelacja radiologiczno-kliniczna.
Neurol. Neurochir. Pol. 1990,24,1-2,42-49
2. J. Kuśmiderski:
Wartość komputerowej tomografii i mielotomografii komputerowej w rozpoznaniu diastematomielii.
XIV zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Warszawa,1990.

 

 

1991
1. Gosciński, A. Partyk, M. Betlej, J.Kuśmiderski:
Losy chorych po przebytym leczeniu operacyjnym z powodu przedwczesnego zarośnięcia szwów-czaszki.
Neur. Neurochir. Pol. 1991,25,5,618-625
2. J. Pach, J. Kuśmiderski, B. Czeczotko, A. Kamenczak, M. Pokorska:
Toksyczne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu ostrego zatrucia minią.
Pol. Tyg. Lek. 1991,46,24-26,452-454
3. J. Kuśmiderski, E. Szwagrzyk, S. Kwiatkowski:
Wartość badania KT w załamaniach dołu czaszkowego powikłanego płynotokiem nosowym.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa , Opole,1991 r.

 

 

1992
1. J. Chrostek Madej, B. Czeczotko, J. Kuśmiderski, Ł. Szczepański:
Wyniki badań tomografii komputerowej głowy u pracowników narażonych na działanie dwusiarczku węgla.
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, Katowice, Październik 1992
2. T. Kryst - Widzgowska, J. Kuśmiderski:
MR image of brain foci revealed by CT as hypodense foci.
45 Years of the Neurosurgery in Kraków, Congress of the Polish Society of Neurosurgeons 1992,
3. J. Kuśmiderski, H. Uhl, B. Kamieniecka, B. Danilewicz:
Value of CT scanning In the diagnosis and differentiation of expansiveprocesses In the vertebral canal.
45 Years of the Neurosurgery in Kraków, Congress of the Polish Society of Neurosurgeons 1992,
4. J. Jedlińska, J.Kuśmiderski, D. Bryniarska:
Chrzęstniak wewnątrzczaszkowy w przebiegu uogólnionej chrzęstniakowatości.
Neur. Neurochir. Pol. 1992,26,248-252

 

 

1993
1. Wiernikowski, D. Bryniarska, J. Kuśmiderski, E. Kosecka-Grzybek, S. Kroch:
Ośrodkowe zaburzenia widzenia w zatruciu tlenkiem węgla.
Arch. Med. Sąd. Krym. 1993,4,290-295
2. Groszek, J. Kuśmiderski, K. Szmigiel:
Uszkodzenia narządowe w przebiegu ostrego zatrucia karbosulfanem.
Acta Pol. Toxicol., 1993, suppl. 1, 190.
3. S.Kroch, J. Kuśmiderski:
Dynamika zmian tomografii komputerowej głowy w ostrym zatruciu tlenkiem węgla.
XV Zjazd Pol. Tow. Neurol., Kraków, 1993, abstr. 257.
Wsp. z Kl. Neur. i Kat. Rad.
4. A. Wiernikowski, D. Bryniarska, J. Kuśmiderski, E. Kosecka-Grzybek:
Tomografia komputerowa w diagnostyce ośrodkowego zaburzenia widzenia w zatruciach tlenkiem węgla.
XV Zjazd Pol. Tow. Neurol., Kraków,1993

 

 

1994
1. I. Gościński, M. Moskała, S. Kwiatkowski, J. Kuśmiderski:
Doświadczenia własne w skurczach naczyniowych u pacjentów z urazami głowy.
Associazione Trauma. Congresso Internationale sul Trauma Cranico Grave,Parma, 1994.
2. S.B. Bartkowski, P.B. Heczko, J. Lisiewicz, J. Dorożyński, M. Kurek, J. Kuśmiderski, J. Kasprzyk:
Skojarzone leczenie antybiotykiem, heparyną i streptokinazą jako metoda leczenia bakteryjnego zapalenia kości. J. Cranio -Maxillo-Facial Surg., 1994
3. S.B. Bartkowski, P.B. Heczko, J. Lisiewicz, J. Dorożyński, M. Kurek, J. Kuśmiderski, J. Kasprzyk:
Combined treatment withantibiotic, heparyn and streptokinase - a new approach to the therapy of bacterial osteomyelitis.
Journal of Cranio-Maxillo-facial Burgery., 1994

 

 

1995
1. J. Kuśmiderski, I. Gościński, M. Moskała, J. Cichoński, S. Kwiatkowski, A. Urbanik.:
Pourazowe skurcze naczyń mózgowych.
XXXIV Zjazd Radiologów Polskich, Łódź, 1995, Streszczenia C 26.
2. J. Kuśmiderski, E. Szwagrzyk, I. Gościński, S. Kwiatkowski, M. Moskała, W. Pawlik, A. Urbanik.:
Wartość komputerowej tomografii w rozpoznawaniu złamań przedniego dołu czaszki
powikłanych płynotokiem nosowym.
XXXIV Zjazd Radiologów Polskich, Łódź, 1995, Streszczenia C 22.
3. J. Kuśmiderski, E. Szwagrzyk, I. Gościński, S. Kwiatkowski, M. Moskała, W. Pawlik, A. Urbanik.:
Value of CT scanning in fractures of the anterior cranial fossa complicated by rhinorrhea. (Wartość KT w złamaniach podstawy przedniego dołu czaszki komplikowanego płynotokiem nosowym).
XXI Congress of the Europ. Soc. of Neurorad, Budapeszt 1995.
4. O. Billewicz, E. Sobańska, I. Chojnacka, B. Bobek, A. Urbanik:
Obraz pustego siodła tureckiego w KT i jego znaczenie diagnostyczne. Ibidem, 2 (A-1.5), 1995
5. S. Kroch, J. Kuśmiderski, A. Urbanik:
Postęp w ocenie tomograficznej zaniku mózgu w ostrym zatruciu tlenkiem węgla.
Ibidem, 267-270. Wsp. z Kat. Rad., 1995

 

 

1996
1. A. Jasiński, J. Kuśmiderski.:
Tensor dyfuzji - nowy mechanizm kontrastu w obrazowaniu MR.
II Zjazd Pol. Med. Tow. Rezonansu Magnet., Kraków, 1996, 38, abstr. 092.
2. Praca zbiorowa (film VHS) pod red. A. Urbanika
Diagnostyka naczyniowa (USG, angiografia, TK, MR) – podstawy
wyd. Katedra Radiologii CM UJ i CMKP, Kraków 1996
4. Praca zbiorowa (film VHS) pod red. A. Urbanika
Podstawy radiologii zabiegowej
wyd. Katedra Radiologii CM UJ i CMKP, Kraków 1996