2021-2030 2021-2030

2022 

Sympozjum „Sztuczna Inteligencja w Radiologii”
11 stycznia, Kraków

Zamknięcie wystawy 125 Polskiej radiologii / 125 lat Radiologii w Krakowie
21 stycznia, Kraków

International Society for the History of Radiology Symposium
7-8 października, Kraków

Kurs Podstawowy USG dla studentów ABC-USG
19-20 października, Kraków

International Day of Radiology
8 listopada, Kraków

 

2021 

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Broniszowie,
miejscowości gdzie urodził się prof. Karol Olszewski, autor pierwszych polskich zdjęć rentgenowskich. 
21 stycznia, Broniszewo

International Day of Radiology
8 listopada, Kraków

Otwarcie wystawy 125 Polskiej radiologii / 125 lat Radiologii w Krakowie
8 listopada, Kraków

Sympozjum 125 Polskiej radiologii / 125 lat Radiologii w Krakowie
6 grudnia, Kraków

Spotkanie  „70 lat Katedry Radiologii Collegium Medicum UJ
15 grudnia, Kraków