2007-2011


523.
Urbanik A., Chrzan R., Kulig J., Zając A., Kłęk S.:
Rozdział 4: Diagnostyka obrazowa u chorych z ostrymi chorobami jamy brzusznej.
Str. 51 - 87w: Ostry brzuch, red.Kulig J., Nowak W.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2007, wyd. I
ISBN - 10: 83-200-3234-2 / ISBN - 13: 978-83-200-3234-5
524.
Paweł Brzegowy
Ocena następstw urazu mechanicznego rdzenia kręgowego u szczura przy pomocy techniki obrazowania dyfuzji wody metodą rezonansu magnetycznego.'
Kraków 2006
525.
Bryll A., Urbanik A., Chrzan R., Jurczak A., Kwapińska H., Sobiecka B.:
MRI disturbances caused by dental materials.
The Neuroradiology Journal, 2007; 20: 9-17
526.
Herman-Sucharska I., Gergont A., Wesołowska E., Zając A.:
Wyniki powtórnych badań MR mózgu u dzieci wykonywanych ze wskazań radiologicznych - doniesienie wstępne.
Przegląd Lekarski, 2007; 64(11): 946-951
527.
Sztuk S., Urbanik A., Kwapińska H., Dubis A., Paciorek A., Szafirska M., Siegel R.:
MR imaging in evaluation of the temporomandibular lateral disc displacement in patients with posterior occlusion.
Polish Journal of Radiology, 2007; 72(1): 51-56
528.
Wojciechowski W., Kownacki P., Kownacki S., Urbanik A.:
Virtual planning of dental implant placement using CT double-scan technique - own experience
Polish Journal of Radiology, 2007; 72(4): 44-49
529.
Gergont A., Król-Jawień W., Weryński P., Herman-Sucharska I., Zając A., Gleń A.:
Wyniki angiografii mózgowej wykonywanej u dzieci z chorobami OUN ze wskazań neuroradiologicznych.
Przegląd Lekarski, 2007; 64(11): 937-941
530.
Gut M., Urbanik A., Forsberg L., Binder M., Rymarczyk K., Sobiecka B., Kozub J., Grabowska A.:
Brain correlates of right-handedness
Acta Neurobiologiae Experimentalis, 2007; 67:43-51
531.
Kaciński M., Kubik A., Herman-Sucharska I., Paciorek A., Kroczka S., Zając A.:
Wyniki obrazowania MR mózgu u dzieci z jamą przegrody przeźroczystej i Vergi.
Przegląd Lekarski, 2007; 64(11): 923-928
532.
Kużdżał J., Zieliński M., Papla B., Urbanik A., Wojciechowski W., Narski M., Szlubowski A., Hauer Ł.:
The transcevical extended mediastinal lymphadenectomy versus cervical mediastinoscopy in non-small cell lung cancer staging.
European Journal of Cardio - Thoracic Surgery, 2007; 31: 88-94
533.
Moskała M., Polak J., Moskała A., Kleinrok K., Zawiliński J.:
Krwiak namiotu móżdżku - nowa patologia czy nowy czynnik rokowniczy w neurotraumatologii? Doniesienie wstępne.
Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2007; 41: 234-240
534.
Pąchalska M., Kurzbauer H., Formińska-Kapuścik M., Urbanik A., Biebrzyńska-Macyszyn G., Właszczuk P.:
Atypical features of dementia in a patient with Creutzfeld-Jakob disease.
Med Sci Monit, 2007; 13(1) CS9-19.
535.
Popiela T.J., Herman-Sucharska I., Kleinrok K., Urbanik A., Podsiadło-Kleinrok, B., Tabor J.:
Core breast biopsy under MR control - preliminary results.
Polish Journal of Radiology, 2007; 72(2): 15-24
536.
Składzień J., Oleś K., Moskała M., Stręk P., Urbanik A., Stachura J., Zagólski O.:
Własne doświadczenie w leczeniu rozległych guzów zatok przynosowych i oczodołu zajmujacych struktury przedniego i/lub środkowego dołu czaszki - doniesienie wstępne.
Otolaryngologia Polska / Polish Journal of Otolaryngology, 2007; LXI(4): 416-422
537.
Steczkowska M., Herman-Sucharska I., Gleń A., Gergont A., Skowronek-Bała B.:
Trigeminalgia z konfliktu naczyniowo-nerwowego u 12 letniej dziewczynki.
Przegląd Lekarski, 2007; 64(11): 952-955
538.
Surdacki A., Kapelak B., Brzozowska-Czarnek A., Frasik W., Jasztal A., Rakowski T., Sorysz D., Szastak G., Chyrchel M., Słowik W., Nowak J., Urbanik A., Sadowski J., Dubiel J.S.:
Lipoma of the aortic valve in a patient with acute myocardial infarction.
International Journal of Cardiology, 2007, 115: 36-38
539.
Tatoń G., Rokita E., Tabor Z., Kulig J., Sierżęga M., Kłęk S., Kołodziejczyk P., Urbanik A.:
A new method of volume determination in three-dimensional ultrasonography.
Polish Journal of Radiology 2007; 72(1):65-70
540.
Zając A., Herman-Sucharska., Kroczka S., Kubik A., Nardzewska-Szczepanik M.:
Wyniki neuroobrazowania MR mózgu u dzieci z napadami padaczkowymi określanymi jako pierwotnie uogólnione.
Przegląd Lekarski, 2007, 64(11): 942-945
541.
Zając A., Herman-Sucharska I., Kubik A., Skowronek-Bała B., Gergont A., Szafirska M.:
Wyniki badań MR i MRA u dzieci z migreną z aurą.
Przegląd Lekarski, 2007; 64(11): 934-936
542.
Chrzan R., Urbanik A., Dobrowolski Z., Lipczyński W.:
Współczesne możliwości obrazowania magnetycznego rezonansu (MR) w diagnozowaniu raka stercza.
Urologia Polska / Polish Journal of Urology, 2007; 60(1): 5-9
543.
Herman-Sucharska I., Urbanik A.:
Badanie MR w obrazowaniu wad ośrodkowego układu nerwowego płodu.
Przegląd Lekarski, 2007; 64(11): 917-922
544.
Paciorek A., Urbanik A., Paciorek J., Chrzan R., Sztuk S., Zając A., Kroczka S.:
Rola spektroskopii rezonansu magnetycznego w diagnostyce padaczki skroniowej.
Przegląd Lekarski, 2007; 64(11): 956-959
545.
Szafirska M., Urbanik A., Kwiatkowski S., Herman-Sucharska I. Świerczyna A.:
Przydatność badania MR przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego w diagnostyce wodogłowia u dzieci.
Przegląd Lekarski, 2007; 61(11): 968-973
546.
Gołkowski F., Buziak-Bereza M., Huszno B., Bałdys-Waligórska A., Stefańska A., Budzyński A., Okoń K., Chrzan R., Urbanik A.:
The Unique Case of Adrenocortical Malignant and Functioning Oncocytic Tumour.
Exp Clin Endocrinol Diabetes 2007; 115: 401-404
547.
Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Dudek D., Rakowski T., Mielecki W., Dubiel J.:
Ocena wielkości blizny pozawałowej oraz funkcji lewej komory serca u pacjentów z uniesieniem odcinka ST w EKG i następową jego rezolucją po zabiegu pierwotnej przezskórnej interwencji wieńcowej.
XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Bydgoszcz 2007,
Polish Journal of Radiology, 2007; 72(suppl. 1): 36
548.
Chrzan R., Lipczyński W., Urbanik A., Dobrowolski Z.:
3D spektroskopia protonowa MR jako przydatne narzędzie w wykrywaniu raka stercza.
XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Bydgoszcz 2007,
Polish Journal of Radiology, 2007; 72(suppl. 1): 184
549.
Chrzan R., Rudnicka L., Popiela T.J., Urbanik A., Nowak W.:
Mikrozwapnienia gruczołu piersiowego nie potwierdzone w badaniu histopatologicznym wycinków stereotaktycznej biopsji mammotomicznej.
XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Bydgoszcz 2007,
Polish Journal of Radiology, 2007; 72(suppl. 1): 181
550.
Chrzan R., Urbanik A.:
Wytwarzanie modeli medycznych dla potrzeb zabiegu kranioplastyki.
IV Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, Kraków, 2007; Książka streszczeń 11
551.
Chrzan R., Urbanik A., Aleksandrowicz J., Binder M., Sobiecka B., Kozub J., Wojciechowski W.:
Pain and hypnotic anesthesia - fMRI estimation
Newskie Forum Radiologiczne, Sankt Petersburg, 2007; Book of abstracts 64-65
552.
Herman-Sucharska I., Popiela T.J., Urbanik A., Byrski T.:
Mammografia MR (MRM) u kobiet z mutacją BRCA1 - potrzeba czy rozrzutność?
XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Bydgoszcz 2007,
Polish Journal of Radiology, 2007; 72(suppl. 1): 177
553.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Kwiatkowski S., Mamak-Bałaga A., Grzyb A., Tota P.:
Ocena porównawcza wartości diagnostycznej prenatalnego badania USG i MR w rozpoznawaniu wad centralnego układu nerwowego płodu.
XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Bydgoszcz 2007,
Polish Journal of Radiology, 2007; 72(suppl. 1): 48
554.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Szafirska M., Rytlewski K., Mamak-Bałaga A., Grzyb A., Basta A., Wojciechowski W.:
Congenital malformations of the urinary tract - usability of prenatal MRI and US.
Newskie Forum Radiologiczne, Sankt Petersburg, 2007; Book of abstracts 58
555.
Podsiadło L., Urbanik A., Kuniecki M., Kozub J., Sobiecka B.:
Obrazowanie mózgowych ośrodków emocji za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI)
XLII Zjazd Psychiatrów Polskich, Szczecin 2007,
Psychiatria Polska, 2007; XLI (3) suppl.: 362-363
556.
Szafirska M., Urbanik A., Herman-Sucharska I., Sobiecka B., Kozub J., Róg T., Gryz-Kurek E., Wojciechowski W.:
fMRI estimation of metabolic abnormalities in white and grey matter in relapsing-remitting multiple sclerosis.
Newskie Forum Radiologiczne, Sankt Petersburg, 2007; Book of abstracts 63
557.
Szafirska M., Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B., Róg T., Gryz-Kurek E., Herman-Sucharska I.:
HMRS jako metoda pozwalająca na ocenę zaburzeń matabolicznych w istocie białej mózgu i korowej istocie szarej w nawracająco-zwalniającej postaci stwardnienia rozsianego.
XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Bydgoszcz 2007,
Polish Journal of Radiology, 2007; 72(suppl. 1): 400
558.
Urbanik A.:
Nowoczesne metody obrazowania.
Krajowy Kongres Ekologiczny, Tarnów 2007, Książka streszczeń 24-25
559.
Urbanik A., Aleksandrowicz J., Chrzan R., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.:
Applicaton of fMRI in hypnotic suggestion during pain stimulation
107 Annual Meeting Orlando 2007, The American Journal of Roentgenology, 2007; 188(5)suppl.: E-357
560.
Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B., Chrzan R., Wojciechowski W.:
Application of fMRI in estimation of neural correlations of working memory activity.
Newskie Forum Radiologiczne, Sankt Petersburg, 2007; Book of abstracts 61
561.
Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B., Wojciechowski W.:
Autonomic cardiovascular activity - neural correlates presented by fMRI
Newskie Forum Radiologiczne, Sankt Petersburg, 2007; Book of abstracts 62
562.
Urbanik A., Binder M., Kozub., Sobiecka B., Wojciechowski W.:
Functional MRI - influence of difficulty of a cognitive task on the patterns of brain activity.
Newskie Forum Radiologiczne, Sankt Petersburg, 2007; Book of abstracts 64
563.
Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J.:
An fMRI study of the neural correlates of the autonomic cardiovascular activity.
107 Annual Meeting Orlando 2007, The American Journal of Roentgenology, 2007; 188(5)suppl.: E-375
564.
Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J.:
Application of fMRI in estimation of neural correlations of working memory activity.
107 Annual Meeting Orlando 2007, The American Journal of Roentgenology, 2007; 188(5)suppl.: E-359
565.
Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozyb J.:
Application of fMRI - Influence of difficulty of a cognitive task on the patterns of brain activity.
107 Annual Meeting Orlando 2007, The American Journal of Roentgenology, 2007; 188(5)suppl.: E-356
566.
Urbanik A., Chrzan R., Zapała J., Szuta M., Dubis A., Dybała B.:
Zastosowanie modeli stereolitograficznych twarzoczaszki w planowaniu zabiegów z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej.
XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Bydgoszcz 2007, Polish Journal of Radiology, 2007; 72(suppl. 1): 240
567.
Urbanik A., Herman-Sucharska I., Szafirska M., Rytlewski K., Mamak-Bałaga A., Grzyb A., Basta A.:
MRI vs Ultrasound examinations in congenital malformations of the urinary tract.
107 Annual Meeting Orlando 2007, The American Journal of Roentgenology, 2007; 188(5)suppl.: E- 245
568.
Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B., Herman-Sucharska I.:
The efect of ethyl alcohol on the central nervous system determined with the HMRS technique. 32 Congress European Society of Neuroradiology, Genua 2007, Neuroradiology, 2007; 49 (Suppl. 2): PO4:4
569.
Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B., Orłowiejska M.:
Diagnostyka otępienia z użyciem protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego.
XLII Zjazd Psychiatrów Polskich, Szczecin 2007,
Psychiatria Polska, 2007; XLI (3) suppl.: 362
570.
Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J.:
Wpływ alkoholu etylowego na ośrodkowy układ nerwowy określony przy pomocy techniki HMRS.
XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Bydgoszcz 2007,
Polish Journal of Radiology, 2007; 72(suppl. 1): 91
571.
Urbanik A., Szafirska M., Herman-Sucharska I., Sobiecka B., Kozub J., Róg T., Gryz-Kurek E.:
Application of proton MRS imaging for assessment of metabolic abnormalities in cortical grey matter, thalamic grey matter and white matter in relapsing-remitting multiple sclerosis.
107 Annual Meeting Orlando 2007. The American Journal of Roentgenology, 2007; 188(5)suppl.: E-358
572.
Urbanik A., Szafirska M., Herman-Sucharska I., Sobiecka B., Kozub J., Róg T., Gryz-Kurek E.:
HMRS imaging in relapsing-remitting multiple scerosis - brain metabolite abnormalities in cortical grey matter, thalmic grey matter and withe matter.
32 Congress European Society of Neuroradiology, Genua 2007, Neuroradiology, 2007; 49 (Suppl. 2): PO4:5
573.
Urbanik A., Turski T., Popiela T.J., Brzegowy P.:
The use of Dyna-CT for the diagnostic imaging in neuroradiology.
32 Congress European Society of Neuroradiology, Genua 2007, Neuroradiology, 2007; 49 (Suppl. 2): PO1:2
574.
Urbanik A., Turski T., Popiela T.J., Brzegowy P.:
Zastosowanie Dyna-CT w obrazowaniu diagnostycznym w neuroradiologii.
XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Bydgoszcz 2007,
Polish Journal of Radiology, 2007; 72(suppl. 1): 170
575.
Urbanik A., Wojciechowski W., Dobrowolski Z., Chrzan R., Popiela T.J, Drewniak T., Lipczyński W.:
Bladder tumor detection - MR virtual cystoscopy.
107 Annual Meeting Orlando 2007. The American Journal of Roentgenology, 2007; 188(5)suppl.: E-241
576.
Werewka-Maczuga A., Silczuk A., Paciorek A., Urbanik A., Siwek M., Dudek D., Zięba A.:
Porównanie zmian profilu metabolicznego mózgu u chorych z rozpoznaniem depresji jednobiegunowej w ostrej fazie choroby i po remisji objawów z zastosowaniem protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego HMRS.
XLII Zjazd Psychiatrów Polskich, Szczecin 2007,
Psychiatria Polska, 2007; XLI (3) suppl.: 361-362
577.
Wojciechowski W., Kownacki P., Kownacki S., Urbanik A.:
Evaluation of the optimal scanning protocol of the MDCT double-scan images before preoperative virtual planning of dental implant placement. Experimental study.
Newskie Forum Radiologiczne, Sankt Petersburg, 2007; Book of abstracts 74
578.
Wojciechowski W., Kownacki P., Kownacki S., Urbanik A.:
MDCT double-scan technique in virtual planning of dental implant placement - own experience.
Newskie Forum Radiologiczne, Sankt Petersburg, 2007; Book of abstracts 75
579.
Wojciechowski W., Kownacki P., Kownacki S., Urbanik A.;
Ocena wiarygodności obrazów uzyskiwanych w technice podwójnego skanu TK w wirtualnym planowaniu zabiegów implantologicznych. Praca eksperymentalna.
XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Bydgoszcz 2007,
Polish Journal of Radiology, 2007; 72(suppl. 1): 233
580.
Wojciechowski W., Kownacki P., Kownacki S., Urbanik A.:
Technika podwójnego skanu TK w wirtualnym planowaniu zabiegów implantologicznych - doświadczenia własne.
XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Bydgoszcz 2007,
Polish Journal of Radiology, 2007; 72(suppl. 1): 232
581.
Wojciechowski W., Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B., Chrzan R.:
fMRI in estimation of neural correlations of working memory activity.
Newskie Forum Radiologiczne, Sankt Petersburg, 2007; Book of abstracts 63
582.
Wojciechowski W., Urbanik A., Dobrowolski Z., Chrzan R., Popiela T.J., Drewniak T., Lipczyński W.:
Usability of the MR virtual cystoscopy.
Newskie Forum Radiologiczne, Sankt Petersburg, 2007; Book of abstracts 66
583.
Wojciechowski W., Urbanik A., Duplaga M., Socha M., Sładek K.:
Interactive virtual bronchoscopy for transbronchial needle aspiration support.
Newskie Forum Radiologiczne, Sankt Petersburg, 2007; Book of abstracts 76
584.
Wojciechowski W., Urbanik A., Duplaga M., Socha M, Sładek K.:
Interaktywne narzędzie wizualizacyjne wspomagające przeprowadzenie przezoskrzlowej biopsji igłowej.
XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Bydgoszcz 2007,
Polish Journal of Radiology, 2007; 72(suppl. 1): 25
585.
Aleksandrowicz J.W., Binder M., Urbanik A.:
Obrazowanie czynnościowe hipnozy i sugestii analgezji za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego
XLII Zjazd Psychiatrów Polskich, Szczecin 2007,
Psychiatria Polska, 2007; XLI (3) suppl.: 1-2
586.
Binder M., Urbanik A., Sobiecka B., Kozub.:
fMRI study of indyvidual differences in working memory capacity.
8 International Congress, Polish Neuroscience Society Kraków 2007,
Acta Neurobiologae Experimentalis, 2007; 67(3& suppl): P 11.01
587.
Duplaga M., Socha M., Wojciechowski W., Tomaszewska R., Soja J., Urbanik A., Sładek K., Niżankowska-Mogilnicka E.:
Porównanie skuteczności wirtualnej bronchoskopii i ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej jako metod wspomagających transbronchialną biopsję aspiracyjną u pacjentów z podejrzeniem raka płuca.
IV Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, Kraków, 2007; Książka streszczeń 20
588.
Duplaga M., Wojciechowski W., Soja J., Tomaszewska R., Socha M., Urbanik A., Niżankowska-Mogilnicka E., Sładek K.:
Wirtualna bronchoskopia jako narzędzie wspomagające inwazyjne procedury w endoskopii układu oddechowego.
63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań 2007,
Nowiny Lekarskie, 2007; 76(suppl I) :192W
589.
Fafrowicz M., Golonka K., Marek T., Mojsa-Kaja J., Tucholska K., Ogińska H., Gatkowska I., Kozub J., Sobiecka B., Urbanik A., Orzechowski T.:
Attention engagement operation, pulvinar activity and diurnal variability: fMRI study.
8 International Congress, Polish Neuroscience Society Kraków 2007,
Acta Neurobiologae Experimentalis, 2007; 67(3& suppl): P 11.02
590.
Jaworek JK., Chrzan R., Mróz J., Zawiliński J., Zawilińska-Sienkiewicz J., Nowak W., Urbanik A.:
The frequency of cavum septi pellucidi on CT scan images
28 Congress of the Polish Anatomical Society, Poznań 2007,
Folia Morphol, 2007; 66 (3): 225
591.
Jaworek JK., Chrzan R., Mróz J., Zawiliński J., Zawilińska-Sienkiewicz J., Nowak W., Urbanik A.:
The frequency of cavum vergae on CT scan images.
28 Congress of the Polish Anatomical Society, Poznań 2007,
Folia Morphol, 2007; 66 (3): 225
592.
Jaworek JK., Chrzan R., Szafirska M., Nowak W., Urbanik A.:
The arteria lusoria in adult patients with a left-sided aortic arch in multi-slice computed tomography: a report of three cases.
28 Congress of the Polish Anatomical Society, Poznań 2007,
Folia Morphol, 2007; 66 (3): 225
593.
Jaworek JK., Chrzan R., Sztuk S., Jaworek R.T, Nowak W., Urbanik A.:
The septum of sphenoid sinuses - bony or membranous?
28 Congress of the Polish Anatomical Society, Poznań 2007,
Folia Morphol, 2007; 66 (3): 226
594.
Jaworek J.K., Chrzan R., Sztuk S., Jaworek R.T., Nowak W., Urbanik A.:
The total number of septa within sphenoid sinuses.
28 Congress of the Polish Anatomical Society, Poznań 2007,
Folia Morphol, 2007; 66 (3): 226
595.
Karpisz D., Kowalski P., Wojnar L., Urbanik A.:
Zakres zmian parametrów opisowych w automatycznej detekcji zatok czołowych na dwuwymiarowych obrazach cyfrowych będącej podstawą systemu identyfikacji osób i zachowanych czaszek szczątków ludzkich.
XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Szczecin 2007, Streszczenia RL-34
596.
Nowiński W., Qian G., Leong W.K., Liu J., Kazimierski R., Urbanik A.:
A Stroke CAD in the Emergency Room.
Congress Radiological Society of North America, Chicago 2007, Book of abstracts LL-IN5234 - H
597.
Popiela T.J., Herman-Sucharska I., Kleinrok K., Urbanik A.:
MR piersi w diagnostyce raków przedklinicznych - od diagnostyki do biopsji.
XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Bydgoszcz 2007,
Polish Journal of Radiology, 2007; 72(suppl. 1): 176
598.
Popiela T.J., Herman-Sucharska I., Urbanik A., Nowak W.:
MR mammografia jako jedno z kryteriów kwalifikacyjnych do leczenia oszczędzającego piersi.
XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Bydgoszcz 2007,
Polish Journal of Radiology, 2007; 72(suppl. 1): 175
599.
Popiela T.J., Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A., Chrzan R. :
Perfuzja TK jako metoda kwalifikująca do trombolizy w udarach niedokrwiennych mózgu.
XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Bydgoszcz 2007,
Polish Journal of Radiology, 2007; 72(suppl. 1): 67
600.
Rakowski T., Dziewierz A., Brzozowska-Czarnek A., Mielecki W., Siudak Z., Legutko J., Rzeszutko L., Urbanik A., Dubiel J.S., Dudek D.,
Enzymatic infarct size assessed with CK-MB area under curve in patients with STEMI treated with primary PCI correlates with final infarct size evaluated in cardiac magnetic resonance after 1 year.
Annual Scientific Meeting of ESCR, Rzym 2007, Book of abstracts 35
601.
Rakowski T., Mielecki W., Brzozowska-Czarnek A., Dziewierz A., Siudak Z., Legutko J., Urbanik A., Dubiel J.S., Dudek D.,
Angiographic perfusion score assessed in patients with myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention correlates with infarct size and left ventricular function in cardiac magnetic resonance at 1 year follow-up.
Annual Scientific Meeting of ESCR, Rzym 2007, Book of abstracts 194
602.
Schneider K., Kwaśniewski P., Kapusta Cz., Zając D., Fernandez-Pacheco R., Arrubea M., Marquina C., Goya G.F., Ibarra R.M., Świerczyna A., Urbanik A.:
Magnetite-based nanoparticles as contrast agents for MRI.
European Materials Research Society, Warszawa 2007, Book of abstracts P7
603.
Schneider K., Kwaśniewski P., Kapusta Cz., Zając D., Marquina C.I., Ibarra M.R., Świerczyna A., Urbanik A.:
Magnetite-based nanoparticles as contrast agents for MRI.
7 Polish Meeting of Synchrotron Radiation Users (KSUPS-7), Poznań 2007,
Bulletin of the Polish Synchrotron Radiation Society, 2007; 6(1-2): 26
604.
Schneider K., Kwaśniewski P., Kapusta Cz., Zając D., Rękas M., Świerczyna A., Urbanik A.:
Nowe nanomateriały magnetyczne do zastosowań w MRI.
XV Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Wrocław 2007, Streszczenia 265
605.
Urbanik A., Chrzan R., Kulig J., Zając A., Kłęk S.:
Diagnostyka obrazowa u chorych z ostrymi chorobami jamy brzusznej.
W: Ostry brzuch : podręcznik dla lekarzy i studentów / red. nauk. Jan Kulig, Wojciech Nowak. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, ISBN-10:83-200-3234-2
606.
Schneider K., Kwaśniewski P., Kapusta Cz., Zając D., Rękas M., Świerczyna A., Urbanik A.:
Nowe nanomateriały magnetyczne do zastosowań w MRI.
Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna.  Proceedngs ISBN 978-83-87982-52-2
607.
Kowski R., Kużnicki J., Łuczyńska E., Podloch M., Tomera M., Urbanik A.:
Technika Badania oraz kontrola jakości w Pracowni Mammografii (skrypt)
Małopolski Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
Sekcja Inżynierii Klinicznej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Kraków 2007
608.
Lilianna Podsiadło
Obrazowanie mózgowych ośrodków emocji przy pomocy funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.
Praca doktorska
609.
Herman-Sucharska I., Mamak-Bałaga A., Gleń A., Urbanik A., Kluczewska E.:
Rezonans magnetyczny płodu - nowa metoda diagnostyczna w algorytmie prenatalnej opieki medycznej - doświadczenia własne.
Ginekologia i położnictwo, 2008; 1(7): 9-22
610.
Popiela T. J., Pera J., Chrzan R., Strojny J., Urbanik A., Słowik A.:
Perfuzyjna tomografia komputerowa a stan kliniczny chorych na ostry udar niedokrwienny mózgu.
Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2008; 42(5): 396-401
611.
Popiela T. J., Pera J., Chrzan R., Włoch D., Urbanik A., Słowik A.:
Zgodność między oceniającymi perfuzyjną tomografię komputerową w ostrym udarze niedokrwiennym mózgu.
Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2008; 42(5): 391-395
612.
Pąchalska M., Grochmal-Bach B., MacQueen B.D., Wilk M., Lipowska M., Herman-Sucharska I.:
Neuropsychological diagnosis and treatment after closed-head injury in a patient with a psychiatric history of schizophrenia.
Medical Science Monitor, 2008; 14(8): CS76-85
613.
Pera J., Słowik A., Gryz-Kurek E., Urbanik A., Szczudlik A.:
Hiperintensywne zmiany w istocie białej u młodego dorosłego.
White matter hyperintensities in a young man.
Neurologia i Neurochirurgia Polska 2008; 42(4): 373-377
614.
Rakowski T., Mielecki W., Brzozowska-Czarnek A., Dziewierz A., Siudak Z., Legutko J., Rzeszutko Ł., Urbanik A., Dubiel. J.S., Dudek D.:
Wpływ wczesnego podania abciksimabu przed zabiegami pierwotnej angioplastyki wieńcowej na funkcję lewej komory serca ocenianą w badaniu sercowego rezonansu magnetycznego.
Kardiologia Polska 2008; 66(6): 617-621
615.
Herman-Sucharska I., Bekiesińska-Figatowska M., Urbanik A.:
Fetal central nervous system malformations on MR images.
Brain & Development, 2008; 07: 007
616.
Binder M., Urbanik A.:
Using functional neuroimaging to study the neural basis of memory.
Arab Health (Imaging Suplement), 2008; 1: 2-4
617.
Rachel W., Siwek M., Dudek D., Zięba A., Werewka-Maczuga A., Herman-Sucharska I., Urbanik A.:
Protonowa spektroskopia rezonansu magnetycznego w zaburzeniach afektywnych.
Magnetic resonance proton spectroscopy in affective disorders.
Neropsychiatria i Neropsychologia 2008; 3(1): 29-36
618.
Wilk G., Mikołajczak T., Sztuk S.:
Diagnostyka radiologiczna schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego.
Magazyn stomatologiczny, 2008; 6(196): 10-18
619.
Zarzycki K., Karbowski K., Chrzan R., Urbanik A.:
Rekonstrukcja kości twarzowo-czaszkowych w systemie Catia v5
Przegląd mechaniczny, 2008; 7-8: 50-54
620.
Bryll A., Urbanik A.:
Dwujęzyczność - zastosowanie techniki funkcjonalnego obrazowania MR
Forum Diagnostyczne TK i MR (RSR), Krynica Zdrój 2008, Streszczenia
S 4.3
621.
Bryll A., Urbanik A., Binder M., Herman-Sucharska I.:
fMRI in localization of language areas in bilinguals.
33 European Society of Neuroradiology Annual Meeting, Kraków 2008,
Neuroradiology, 2008; 50(suppl.1): A2:2:5
622.
Brzegowy P., Popiela T.J., Turski T., Urbanik A.:
Zastosowanie Dyna-CT w procedurach neurointerwencyjnych.
III Jubileuszowy Zjazd Radiologii Zabiegowej, Kazimierz Dolny, 2008, Streszczenia 5.2.
623.
Brzegowy P., Popiela T.J., Turski T.:
Zastosowanie stentów w naczyniach mózgowych - doświadczenia własne.
Forum Diagnostyczne TK i MR (RSR), Krynica Zdrój 2008, Streszczenia
S 4.1
624.
Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Dudek D., Mielecki W., Rakowski T., Dubiel J.:
Assessment of the left ventricle`s post myocardial infarction aneurysm and LV function in cardic MR examination.
European Society of Cardiac Radiology, Porto 2008, Book of abstracts 143
625.
Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Dudek D., Rakowski T., Mielecki W., Dubiel J.:
Assessment of the scar formation size and left ventricle`s function in patients with anterior wall myocardial infarction treated by PPCI (primary percutaneus coronary intervention).
European Society of Cardiac Radiology, Porto 2008, Book of abstracts 142
626.
Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Dudek D., Rakowski T., Mielecki W., Dubiel J.:
Usefulness of cardiac magnetic resonance to detection post myocardial infarction aneurysm and to assessment of the left ventricular function.
XIII Annual Meeting of the Polish-German Radiological Society, Kliczków 2008, Book of abstracts 4.7
627.
Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Piotrowski W., Surdacki A., Dubiel J.S.:
Magnetic resonance imaging in evaluation of the left atrium myxoma and lipoma of the aortic valve-case reports.
XIII Annual Meeting of the Polish-German Radiological Society, Kliczków 2008, Book of abstracts 8.3
628.
Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Rakowski T., Mielecki W., Dudek D.:
Usefulness of cardiac magnetic resonance and mass analysis medical system to assesment of the pericardial fat volume in patients with myocardial infarction treated by PPCI (primary percutaneus coronary intervention).
European Society of Cardiac Radiology, Porto 2008, Book of abstracts 259
629.
Chrzan R., Urbanik A., Karbowski K., Moskała M., Polak J., Pyrich M.:
Application of reverse engineering technology into cranioplasty prosthesis manufacturing.
33 European Society of Neuroradiology Annual Meeting, Kraków 2008,
Neuroradiology, 2008; 50(suppl.1): PO2:29
630.
Chrzan R., Urbanik A., Karbowski K., Moskała M., Polak J., Pyrich M.:
Zastosowanie metod modelowania medycznego - planowanie implantów kości pokrywy czaszki z zastosowaniem TK
Forum Diagnostyczne TK i MR (RSR), Krynica Zdrój 2008, Streszczenia
S 4.2
631.
Herman-Sucharska I., Gleń A., Urbanik A., Mamak-Bałaga A., Pawlik A., Bryll A., Lauterbach R.:
Foetus lungs volume in MR examinations as prognostic factor for cardiovascular and respiratory defects of neonates.
2 Fetal MRI Congress, Wiedeń 2008, Book of abstracts: fetal body (4)
632.
Herman-Sucharska I., Gleń A., Urbanik A., Mamak-Bałaga A., Pawlik D., Lauterbach R.:
Can MRI volumetry of the fetal lung be a predictor of the postnatal care?
25 International Congress of Radiology, Marrakesh 2008, Book of abstracts 30
633.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Bekiesińska-Figatowska M., Romaniuk-Doroszewska A., Duczkowska A., Mamak-Bałaga A., Grzyb A.:
Comparative evaluation of diagnostic value of prenatal USG and MR in diagnosis of foetal central nervous system defects.
2 Fetal MRI Congress, Wiedeń 2008, Book of abstracts: fetal brain II (1)
634.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Kozub J., Bryll A., Mirek R.:
Fetal brain HMRS: a new method for the evaluation of brain development and pathology?
33 European Society of Neuroradiology Annual Meeting, Kraków 2008,
Neuroradiology, 2008; 50(suppl.1): PO12:125
635.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Mamak-Bałaga A., Grzyb A., Szafirska M., Tomaszczyk J.:
MR in the foetal genitourinary system abnormalities
2 Fetal MRI Congress, Wiedeń 2008, Book of abstracts fetal body (7)
636.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Nardzewska-Szczepanik M., Mamak-Bałaga A.,Tomaszczuk J., Kwiatkowski S., Sprezak K., Tota P.:
Fetal MR imaging and its influence on prognosis and therapy used in cases with central nervous system defects in comparison to prenatal ultrasound.
33 European Society of Neuroradiology Annual Meeting, Kraków 2008,
Neuroradiology, 2008; 50(suppl.1): A7:7:7
637.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Zamlunski J., Bohosiewicz J., OlejekA., Gajewska A., Szafirska M., Sprezak K., Tota P.:
Prenatal magnetic resonance imaging (MRI) and its influence on meningocele intrauterine surgery qualification.
33 European Society of Neuroradiology Annual Meeting, Kraków 2008,
Neuroradiology, 2008; 50(suppl.1): A7:7:6
638.
Podsiadło L., Urbanik A., Kuniecki M., Kozub J., Sobiecka B.:
Functional magnetic resonance imaging of the gender differences in activation of the brain emotional centres.
33 European Society of Neuroradiology Annual Meeting, Kraków 2008,
Neuroradiology, 2008; 50(suppl.1): A2:2:6
639.
Popiela T.J., Brzegowy P., Urbanik A.:
Plastyka balonowa przeszczepionego moczowodu - doświadczenia własne
III Jubileuszowy Zjazd Radiologii Zabiegowej, Kazimierz Dolny 2008, Streszczenia 6.4.
640.
Popiela T.J., Herman-Sucharska I., Kleinrok K.:
Mammografia MR i procedury interwencyjne piersi pod kontrolą MR.
Forum Diagnostyczne TK i MR (RSR), Krynica Zdrój 2008, Streszczenia
S 2.2
641.
Popiela T.J., Pera J., Chrzan R., Szczudlik A., Urbanik A., Słowik A.:
Interobserver agreement in perfusion CT evaluation in acute ischemic stroke.
33 European Society of Neuroradiology Annual Meeting, Kraków 2008,
Neuroradiology, 2008; 50(suppl.1): B3:3:4
642.
Urbanik A.:
Cerebral vascular territories
European Congress of Radiology, Wiedeń 2008, European Radiology 2008; 18 (supp.1): A-021
643.
Urbanik A.:
Usefulness of cardiac MRI in assessment of the scar formation size and left ventricle`s function in patients with anterior wall myocardial infarction treated by PPCI (primary percutaneous coronary intervention).
17 Asean Congress of Cardiology, Hanoi 2008, Syllabus AS166-F106
644.
Urbanik A.:
Wpływ alkoholu na OUN- zastosowanie techniki HMRS.
Forum Diagnostyczne TK i MR (RSR), Krynica Zdrój 2008, Streszczenia
S 2.3
645.
Urbanik A., Podsiadło L., Wojciechowski W.:
Choroba reumatyczna - od diagnostyki do leczenia. Prezentacja systemu MR/USG z systemem nawigacji do punkcji.
IX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Toruń 2008,
Ultrasonografia 2008; 1 (supl.): 23
646.
Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J.;
The effect of ethyl alcohol on the central nervous (CNS) system determined with the HMRS technique.
European Congress of Radiology, Wiedeń 2008,
European Radiology 2008; 18 (supp.1): C-768
647.
Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J.:
The effect of ethyl alcohol on the central nervous (CNS) system determined with the HMRS technique
25 International Congress of Radiology, Marrakesh 2008, Book of abstracts 43
648.
Urbanik A., Turski T., Popiela T.J. Brzegowy P.:
The use of DYNA-CT in neuroradiology.
European Congress of Radiology, Wiedeń 2008,
European Radiology 2008; 18 (supp.1): C-769
649.
Urbanik A., Turski T., Popiela T.J., Brzegowy P.:
The use of Dyna-CT in neuroradiology.
25 International Congress of Radiology, Marrakesh 2008, Book of abstracts 45
650.
Wojciechowski W., Duplaga M., Socha M., Urbanik A., Sładek K.:
Interactive virtual bronchoscopy application for transbronchial needle aspiration support.
European Congress of Radiology, Wiedeń 2008,
European Radiology 2008; 18 (supp.1): C- 304
651.
Wojciechowski W., Kownacki P., Kownacki S., Urbanik A.:
Zastosowanie tomografii komputerowej w implantologii.
Forum Diagnostyczne TK i MR (RSR), Krynica Zdrój 2008, Streszczenia
S 3.2
652.
Wojciechowski W., Urbanik A., Duplaga M., Socha M., Sładek K.:
Planowanie biopsji przezoskrzelowej węzłów chłonnych śródpiersia przy pomocy tomografii komputerowej.
Forum Diagnostyczne TK i MR (RSR), Krynica Zdrój 2008, Streszczenia
S 3.3
653.
Binder M., Barry R.J., Urbanik A., Kozub J., Karcz P.:
Neural correlates of passive and active attentional responses-assessing the compatibility of two functional imaging methods.
33 European Society of Neuroradiology Annual Meeting, Kraków 2008,
Neuroradiology, 2008; 50(suppl.1): PO4:43
Wsp. Instytut Psychologii UJ
654.
Fafrowicz M., Golonka K., Marek T., Mojsa-Kaja J., Tucholska K., Ogińska H., Urbanik A., Orzechowski T.:
Parietal lobes activity due to the chronotype and diurnal variability: fMRI case study.
33 European Society of Neuroradiology Annual Meeting, Kraków 2008,
Neuroradiology, 2008; 50(suppl.1): PO4:39
Wsp. Instytut Psychologii UJ
655.
Gut M., Urbanik A., Forsberg L., Binder M., Ramczyk K., Sobiecka B., Kozub J., Grabowska A.:
Brain correlates of right-handedness
25 International Congress of Radiology, Marrakesh 2008, Book of abstracts 44
Wsp. Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego w Warszawie
656.
Gut. M., Urbanik A., Forsberg L., Binder M., Rymarczyk K., Sobiecka B., Kozub J., Grabowska A.:
Plastic changes in the functional brain organisation induced by forced right-handedness-fMRI study.
33 European Society of Neuroradiology Annual Meeting, Kraków 2008,
Neuroradiology, 2008; 50(suppl.1): A2:2:3
657.
Kuniecki M., Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J., Podsiadło L., Binder M.:
Comparison of general linear model (GLM) versus multi&
658.
Nowinski W.L., Guoyu Q. , Beauchamp N.J., Urbanik A., Liebeskind D., Nighoghossian N., Bhanu Prakash K.N., Volkau I, Huang S, Gupta V, Puspitasari F, Hu J, Liu J, Chrzan R, Marcos A, Berthezene Y, Hermier M, Froment JC, Seet CS.:
A CAD system for ischemic stroke supporting multiple infarct and penumbra definitions and timeseries acquisitions.
94 Radiological Society of North America Scientific Assembly and Annual Meeting, Chicago 2008, Book of abstracts LL-IN1082
659.
Nowinski W., Qian Gy., Bhanu Prakash Kn., Volkau I., Gupta V., Puspitasari F.,Hu J., Liu J., Huang S., Kazimierski R., Ambrosius W., Urbanik A., Chrzan R., Beauchamp NJ.:
Computer-aided, atlas-assisted processing and quantification of CT and MR scans in stroke.
33 European Society of Neuroradiology Annual Meeting, Kraków 2008,
Neuroradiology, 2008; 50(suppl.1): B6:6:1
660.
Pera J., Popiela T.J., Chrzan R., Szczudlik A., Urbanik A., Słowik A.:
Perfusion computed tomography and clinical status of patients with acute ischemic stroke.
33 European Society of Neuroradiology Annual Meeting, Kraków 2008,
Neuroradiology, 2008; 50(suppl.1): B3:3:3
661.
Schneider K., Kapusta Cz., Zając D., Marquina C.I., Ibarra M.R., Świerczyna A., Urbanik A.:
Carbon coated Fe and Fe 304 derived nanoparticles for MRI contrast.
33 European Society of Neuroradiology Annual Meeting, Kraków 2008,
Neuroradiology, 2008; 50(suppl.1): PO14:141
662.
Dubis A., Sztuk S.:
Diagnostyka obrazowa w stomatologii dziecięcej.
Rozdział w książce (str. 121-132): Stomatologia zachowawcza wieku rozwojowego.
Podręcznik dla studentów i lekarzy stomatologów
Red.Zofia Knychalska-Karwan. Wydawnictwo UJ, ISBN 978-83-233-2475-1
663.
Amira Bryll
Czynnościowy rezonans magnetyczny w lokalizacji ośrodków mowy u osób dwujęzycznych
Praca doktorska
664.
Herman-Sucharska I., Mamak-Bałaga A., Gleń A., Urbanik A., Kluczewska E.:
Rezonans magnetyczny płodu - nowa metoda diagnostyczna w algorytmie prenatalnej opieki
Ginekologia i położnictwo, 2008; 1(7): 9-22
665.
Popiela T. J., Pera J., Chrzan R., Strojny J., Urbanik A., Słowik A.:
Perfuzyjna tomografia komputerowa a stan kliniczny chorych na ostry udar niedokrwienny mózgu.
Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2008; 42(5): 396-401
666.
Szafirska M., Urbanik A., Herman-Sucharska I., Kwiatkowski S., Świerczyna A.:
MR CSF flow examination as a non-invasive method of determining shunt-independent hydrocephalus in children with implanted ventriculoperitoneal shunt. Preliminary results.
The Neuroradiology Journal, 2008; 21(2): 212-218
667.
Woźniak K., Urbanik A., Moskała A., Chrzan R., Kamieniecka B.:
Konfrontacja klinicznego obrazu TK złamań kości czaszki z wynikami badania sekcyjnego.
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, 2008; 58(4): 188-193
668.
Surdacki A., Martens-Lobenhoffer J., Brzozowska-Czarnek A., Rakowski T., Galicka-Latała D., Wieczorek-Surdacka e., Mielecki W., Urbanik A., Dudek D., Dubiel J.S., Bode-Boger M.:
Excessive epicardial fat volume is not associated with elevated plasma asymmetrical dimethyl-L-arginine in optimally treated patients after myocardial infarction.
Kardiodiabetologia 2008/tom 3/1-2, str. 1-4
669.
Binder M., Urbanik A.:
Using functional neuroimaging to study the neural basis of memory.
Arab Health (Imaging Suplement), 2008; 1: 2-4
671.
Bryll A., Urbanik A., Binder M., Herman-Sucharska I., Podsiadło L.:
Wpływ wieku nabycia języka obcego na wzorce pobudzenia ośrodków mowy
Polish Journal of Radiology 2009; 74(4):22-28
672.
Brzegowy P., Urbanik A., Popiela T.:
Zastosowanie techniki DynaCT w neuroradiologii interwencyjnej
Polish Journal of Radiology 2009; 74(4):39-42
673.
Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Karcz P., Domagała J., Rakowski T., Mielecki W., Dudek D., Herman-Sucharska I.:
Przydatność badania MR z zastosowaniem techniki Delayed Enhancement do oceny blizny pozawałowej u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego, leczonych Przezskórną Angioplastyką Wieńcową
Polish Journal of Radiology 2009; 74(4):47-54
674.
Chrzan R., Miechowicz S., Urbanik A., Markowska O., Kudasik T.:
Individually Fitted Hearing Aid Device Manufactured Using Rapid Prototyping Based on Ear CT. A Case report
The Neuroradiology Journal 2009, 22: 209-214
675.
Chrzan R., Popiela T., Herman-Sucharska I., Urbanik A., Nowak W.:
Pseudoangiomatous stromal hyperplasia (PASH) w gruczole piersiowym - opis 2 przypadków
Polish Journal of Radiology 2009; 74(4):89-92
676.
Chrzan R., Sowa-Staszczak A., Tomaszuk M., Urbanik A., Buziak-Bereza M., Lenda-Tracz W., Głowa B., Hubalewska-Dydejczyk A.:
Przydatność fuzji SPECT/TK w weryfikacji zmian wykrytych w scyntygrafii receptorów somatostatynowych oraz w ocenie skuteczności terapii u pacjentów z guzami neuroendokrynnymi przewodu pokarmowego
Polish Journal of Radiology 2009; 74(4):29-33
677.
Chrzan R., Urbanik A., Herman-Sucharska I., Wojciechowski W.:
Zmiany ogniskowe w wątrobie w przebiegu glikogenozy typu I w badaniu TK i MR
Polish Journal of Radiology 2009; 74(4):93-98
678.
Herman-Sucharska I., Bekiesińska-Figatowska M., Urbanik A.:
Fetal central nervous system malformations on MR images.
Brain & Development 2009; 31(3):185-199
679.
Korkosz M., Wojciechowski W., Kapuścińska K., Sobczyk M., Sulica J., Guła Z., Telesińska-Jasiówka D., Urbanik A.:
Niskopolowy rezonans magnetyczny i ultrasonografia wysokiej rozdzielczości nadgarstka, stawów śródręczno-paliczkowych i międzypaliczkowych bliższych rąk oraz przeciwciała antycytrulinowe i czynniki reumatoidalne w rozpoznaniu wczesnego reumatoidalnego zapalenia stawów u pacjentów z niezróżnicowanym zapaleniem wielostawowym.
Reumatologia, 2009, 47,2:51-59
680.
Markowska O., Gardzińska A., Chrzan R., Urbanik A., Miechowicz S.:
Zastosowanie tomografii komputerowej oraz techniki szybkiego prototypowania - 3DP w planowaniu zabiegu kranioplastyki - analiza dokładności modelowania ubytku
Polish Journal of Radiology 2009; 74(4):43-46
681.
Olejek A., Zamłyński J., Gajewska A., Bohosiewicz J., Bodzek P., Sławska H., Oleś E., Paliga-Żytniewska M., Herman-Sucharska I., Podwińska E.:
Wyniki perinatalne operacji wewnątrzmacicznej zamknięcia przepukliny oponowo-rdzeniowej u płodu - raport kliniczny 25 przypadków.
Przegląd Ginekologiczny Położniczy 2009; 9(3):177-182
682.
Pawlik D., Lisowska-Miszczyk I., Radziszewska R., Ochoda A., Drzewiecki A., Podsiadło L., Pawlik W., Heczko P., Lauterbach R.:
Zakażenie Bacillus Cereus u noworodka z niewiarygodnie małą urodzeniową masą ciała
A case of sepsis in ILBW infant caused by Bacillus Cereus
Medycyna Wieku Rozwojowego, 2009; 1:40-44
683.
Rakowski T., Dziewierz A., Siudak Z., Mielecki W., Brzozowska-Czarnek A., Legutko J., Rzeszutko Ł., Urbanik A., Dubiel J.S., Dudek D.:
ST-segment resolution assessed immediately after primary percutaneous coronary intervention correlates with infarct size and left ventricular function in cardiac magnetic resonance at 1-year follow up
Journal of Electrocardiology, 2009, 42:152-156
684.
Siegel R., Stós W., Dyras M., Urbanik A., Wojciechowski W., Sztuk S.:
Zastosowanie spiralnej tomografii komputerowej w ocenie relacji zatrzymanych kłów górnych z korzeniami sąsiadujących zębów siecznych
Polish Journal of Radiology 2009; 74(4):34-38
685.
Sobiecka B., Urbanik A.:
Rola choliny (Cho) w rozpoznawaniu i różnicowaniu guzów mózgu w technice HMRS
The role of choline (Cho) in the diagnostics and differentiation of brain tumours with HMRS technique
Polish Journal of Radiology 2009; 74(4):7-21
686.
Urbanik A., Chrzan R., Woźniak K., Moskała A.:
Pośmiertne badania TK - doświadczenia własne
Polish Journal of Radiology 2009; 74(4):55-63
687.
Woźniak K., Moskała A., Urbanik A., Kłys M.:
Pośmiertne badania obrazowe TK z rekonstrukcją 3D u ofiar postrzałów z broni palnej i eksplozji ładunków wybuchowych
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, 2009; 2:85-92
688.
Woźniak K., Moskała A., Urbanik A., Kłys M.:
Pośmiertne badania obrazowe TK z rekonstrukcją 3D u ofiar wypadków drogowych
Postmortem CT examination with 3D reconstruction in cases referring to casualties of traffic accidents
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, 2009;2:93-100
689.
Zamłyński J., Olejek A., Oleś E., Herman-Sucharska I., Sławska H., Bodzek P., Paliga Z., Żytniewska M., Gajewska A.:
Wentrikulomegalia w następstwie przebytego krwawienia do istoty zarodkowej mózgu płodu - opis przypadku
Ginekologia Polska, 2009;80(10):782-785
690.
Zygmunt-Górska A., Starzyk J., Adamek D., Radwańska E., Sucharski P., Herman-Sucharska I., Pietrzyk J.J.:
Pituitary enlargement in patients with PROP1 Gene Inactivating mutation represents cystic hyperplasia of the intermediate pituitary lobe. Histopathology and over 10 years follow-up of two patients.
Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 2009; 7:653-660
691.
Kapuścińska K., Urbanik A., Podsiadło L.:
Standaryzacja badania USG nadgarstka i ręki u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów
Polish Journal of Radiology 2009; 74(4):83-88
692.
Kapuścińska K., Urbanik A., Wojciechowski W.:
Standaryzacja oceny obrazów MR stawów nadgarstka oraz stawów śródręczno-paliczkowych w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów
Polish Journal of Radiology 2009; 74(4):77-82
693.
Karbowski K., Urbanik A., Chrzan R.:
Metodyka pomiarów obiektów obrazowanych w tomografii komputerowej
Polish Journal of Radiology 2009; 74(4):64-68
694.
Wojciechowski W., Urbanik A., Kownacki P., Kownacki P., Kownacki S., Sowa A.:
Optymalizacja parametrów badania tomografii komputerowej z oceną wiarygodności obrazów uzyskiwanych w technice podwójnego skanu, w planowaniu stomatologicznych zabiegów implantologicznych
Polish Journal of Radiology 2009; 74(4):69-76
695.
Woźniak K., Moskała A., Urbanik A., Kopacz P., Kłys M.:
Pośmiertne badanie obrazowe z rekonstrukcją 3D: nowa droga rozwoju klasycznej medycyny sądowej?
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, 2009; 2:124-130
696.
Brzegowy P., Urbanik A., Popiela T.:
Zastosowanie techniki DynaCT w neuroradiologii interwencyjnej
Postępy w Neuroradiologii, Kazimierz Dolny, 2009, Abstracts Book, 24-26
697.
Chrzan R., Karbowski K., Michnowicz S., Urbanik A., Moskała M, Polak J., Pyrich M., Markowska O., Kudasik T.:
Reverse engineering and rapid prototyping based on CT data in manufacturing of individually adjusted cranioplasty prosthesis and hearing aid device.
CARS, Berlin 2009, International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 2009, 4(Suppl.1): S. 287-288
698.
Chrzan R., Urbanik A., Karbowski K., Moskała M., Polak J., Pyrich M.:
Reverse engineering technology in cranioplasty prosthesis manufacturing
European Congress of Radiology, Wiedeń 2009, European Radiology 2009; 19(Suppl.1): C-677
699.
Chrzan R., Urbanik A., Miechowicz S., Markowska O., Kudasik T.:
Rapid prototyping in manufacturing of external auditory canal model for a hearing aid device
European Congress of Radiology, Wiedeń 2009, European Radiology 2009; 19(Suppl.1): C-493
700.
Chrzan R., Urbanik A.:
Ocena zespołu lipodystrofii HIV w badaniach TK
Diagnostyka Obrazowa chorych z wrodzonymi i nabytymi wadami odporności,
4 Jesienne Spotkanie Naukowe, Nowy Zyzdrój, 2009, Streszczenia S 20
701.
Gleń A., Chrzan R., Popiela T.J., Urbanik A.:
Różnicowanie obszaru martwicy i penumbry w udarze niedokrwiennym mózgu w badaniu perfuzji TK
Forum Diagnostyczne TK i MR (RSR), Sieniawa, 2009 Streszczenia 1.7
702.
Hubalewska-Dydejczyk A., Budzynski A, Buziak-Bereza M., Pach D., Stochmal E., Trofimiuk M., Przybylik-Mazurek E., Chrzan R., Karcz D., Urbanik A.:
The retrospective analysis of the pheochromocytoma diagnostic procedures in patients after laparoscopic adrenalectomy
European Congress of Endocrinology 2009, Stambuł, Turcja, 25-29.04.2009
Endocrine Abstracts 2009, 20, P214
703.
Jaworek J.K., Chrzan R., Mróz I., Walocha J., Bereza T., Urbanik A.:
The frequency of a Haller cell on CT scan images in Polish population.
29th Congress of Polish Anatomical Society, Bydgoszcz, 2009, Abstracts book, 45
704.
Jaworek J.K., Chrzan R., Urbanik A., Mróz I., Walocha J., Bereza T.:
Combined congenital anterior and posterior midline cleft of the atlas (a bipartite atlas) - a case report
29th Congress of Polish Anatomical Society, Bydgoszcz, 2009, Abstracts book, 46
705.
Jaworek J.K., Chrzan R., Urbanik A., Mróz I., Walocha J., Bereza T.:
Intestinal malrotation as an incidental findings on CT in adults - a report of two cases
29th Congress of Polish Anatomical Society, Bydgoszcz, 2009, Abstracts book, 47
706.
Jaworek J.K., Mróz I., Chrzan R., Walocha J., Urbanik A., Bereza T.:
Celiomesenteric trunk (CMT) - a case report.
29th Congress of Polish Anatomical Society, Bydgoszcz, 2009, Abstracts book, 48
707.
Jaworek J.K., Mróz I., Walocha J., Bereza T., Urbanik A., Chrzan R.:
Radiographic incidence of an arcuate foramen in polish population
29th Congress of Polish Anatomical Society, Bydgoszcz, 2009, Abstracts book, 50
708.
Jaworek J.K., Mróz I., Walocha J., Bereza T., Urbanik A., Chrzan R.:
Radiographic incidence of cervical rib in polish population
29th Congress of Polish Anatomical Society, Bydgoszcz, 2009, Abstracts book, 49
709.
Jaworek J.K., Mróz I., Walocha J., Chrzan R., Urbanik A., Bereza T.:
Radiographic incidence of vena azygos lobe in polish population
29th Congress of Polish Anatomical Society, Bydgoszcz, 2009, Abstracts book, 51
710.
Olejek A., Gajewska A., Zamłyński J., Sławska H., Herman-Sucharska I., Podwińska E., Bohosiewicz J., Bodzek P., Paliga-Żytniewska M., Oleś E.:
Wpływ operacji zamknięcia przepukliny oponowo rdzeniowej in utero na ewolucję zespołu Chiari II
XXX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Lublin, wrzesień 2009
711.
Podsiadło L., Urbanik A., Garlicki A., Kozub J., Sobiecka B., Mach T.:
MR i HMRS w HIV encephalities
Diagnostyka Obrazowa chorych z wrodzonymi i nabytymi wadami odporności,
4 Jesienne Spotkanie Naukowe, Nowy Zyzdrój, 2009, Streszczenia S 19
712.
Podsiadło L., Urbanik A., Kuniecki M., Kozub J., Sobiecka B.:
Obrazowanie różnic w aktywacji mózgowych ośrodków emocji u kobiet i mężczyzn przy pomocy czynnościowego rezonansu magnetycznego
Postępy w Neuroradiologii, Kazimierz Dolny, 2009, Abstracts Book, 8-9
713.
Popiela T, Urbanik A., Kleinrok K., Herman-Sucharska I., Chrzan R.:
MR guided breast biopsy in women at increased risk for developing breast cancer
CARS, Berlin 2009, International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 2009, 4(Suppl.1): S 311-312
714.
Popiela T.J., Pera J., Chrzan R., Urbanik A., Słowik A.:
Readers depended influence on correlation between analyses of perfusion CT (perf-CT) results in patients with cerebral ischemic stroke and their clinical status
European Congress of Radiology, Wiedeń 2009, European Radiology 2009; 19 (Suppl.1): C-681
715.
Siegel R., Stós W., Dyras M., Urbanik A., Wojciechowski W., Sztuk S.:
Resorpcje korzeni zębów siecznych sąsiadujących z zatrzymanymi kłami górnymi wykryte dzięki zastosowaniu spiralnej tomografii komputerowej - analiza czynników wpływających na wystąpienie i stopień uszkodzenia
13 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Wrocław, 2009, Streszczenie, P 10
716.
Sobiecka B., Urbanik A.:
Ocena metod analizy widma HMRS w diagnostyce guzów mózgowych
Assessment of HMRS spectrum anaysis methods in diagnostics of cerebral tumors
Postępy w Neuroradiologii, Kazimierz Dolny, 2009, Abstracts Book, 11-12
717.
Szafirska M., Urbanik A., Herman-Sucharska I., Sobiecka B., Kozub J., Rog T., Gryz-Kurek E., Grzybek M.:
Anomalies biochimiques en spectroscopie protonique cérébrale dans les formes rémittentes de sclérose en plaques
57e Journées Françaises de Radiologie, Paryż, 2009, Resume, NR-WS-46
718.
Tomaszuk M., Zapendowska-Dudek A., Głowa B., Sowa-Staszczak A., Bereza-Buziak M., Hubalewska-Dydejczyk A., Chrzan R., Mikołajczak R., Urbanik A.:
Comparison of 99mTc-TATE and 99mTc-TOC in chosen aspects of evaluation SRS image
Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Barcelona, 10-14 października 2009
719.
Trąbka-Janik E., Kułaga A., Urbanik A.:
Badanie spektroskopii rezonansu magnetycznego w migrenie
MRI Spectroscopy in migraine
IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy, Łódź, 2009, Streszczenia S7.5
720.
Urbanik A.:
Cerebral vascular territories
European Congress of Radiology, Wiedeń 2009, European Radiology 2009; 19(Suppl.1):A-162
721.
Urbanik A.:
Children with FAS - results of MRI and HMRS research
Międzynarodowe Sympozjum naukowe 'Wpływ alkoholu na rozwój dziecka - obraz kliniczny i problemy diagnostyczne u dzieci z alkoholowym zespołem płodowym (FAS)', Poznań, 2009, Book of Abstracts 6
722.
Urbanik A.:
Strefy naczyniowe mózgu
Forum diagnostyczne - Regionalne Spotkanie Radiologiczne, Sieniawa, 2009, Streszczenia 1.1
723.
Urbanik A., Aleksandrowicz J., Chrzan R., Binder M., Kozub J., Sobiecka B., Grzybek M.:
Suggestion hypnotique dans létude dactivation douloureuse en IRMf
57e Journées Françaises de Radiologie, Paryż, 2009, Resume, DIV-WS-3
724.
Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.:
Pamięć robocza - badanie za pomocą fMRI
Working memory assessed with fMRI
Postępy w Neuroradiologii, Kazimierz Dolny, 2009, Abstracts Book, 9-10
725.
Urbanik A., Brzegowy P., Popiela T.J.:
Plastyka moczowodów przy pomocy techniki radiologii interwencyjnej
Forum Diagnostyczne TK i MR (RSR), Sieniawa, 2009, Streszczenia 2.7
726.
Urbanik A., Chrzan R.:
Wirtualna autopsja
Forum Diagnostyczne TK i MR (RSR), Sieniawa, 2009, Streszczenia 2.6
727.
Urbanik A., Herman-Sucharska I., Bekiesińska-Figatowska A., Romianiuk-Doroszewska A., Duczkowska A., Mamak-Balaga A.:
Comparative evaluation of diagnostic value of prenatal USG and MR in diagnosis of fetal central nervous system defects
RSNA 95th Scientific Assembly and Annual Meeting, USA, Chicago, 2009, Abstracts Book 881, LL-GU4140-R04
728.
Urbanik A., Herman-Sucharska I., Gleń A., Mamak-Balaga A., Pawlik D., Bryll A.:
Foetus lungs volume in MR Examinations as prognostic factor for cardiovascular and respiratory defects of neonatoes
RSNA 95th Scientific Assembly and Annual Meeting, USA, Chicago, 2009, Abstracts Book 880, LL-GU4134-L03
729.
Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B.:
Starzenie się mózgu w obrazie HMRS
Brain aging in HMRS images
Postępy w Neuroradiologii, Kazimierz Dolny, 2009, Abstracts Book, 9
730.
Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B., Herman-Sucharska I., Grzybek M.:
Effets de lalcool éthylique sur le systeme nerveux central éstablis par la spectroscopie protonique
57e Journées Françaises de Radiologie, Paryż, 2009, Resume, DIV-WS-4
731.
Urbanik A., Podsiadło L., Kuniecki M., Kuzub J., Sobiecka B.:
Functional magnetic resonansce imaging of the gender differences in activation of the brain emotional centers
RSNA 95th Scientific Assembly and Annual Meeting, USA, Chicago, 2009, Abstracts Book 987, LL-NR4011-B06
732.
Zamłyński J., Olejek A., Oleś E., Herman-Sucharska I., Sławska H., Bodzek P., Paliga-Żytniewska M., Gajewska A.,
Wentrikulomegalia w następstwie przebytego krwawienia do istoty zarodkowej mózgu płodu - opis przypadku.
XXX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Lublin, wrzesień 2009
733.
Zamłyński J., Olejek A., Paliga-Żytniewska M., Sławska H., Herman-Sucharska I., Bodzek P.,Gajewska A.,Oleś E.,
Przebieg okresu perinatalnego po operacji wewnątrzmacicznej zamknięcia przepukliny oponowo-rdzeniowej u płodu
XXX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Lublin, wrzesień 2009
734.
Urbanik A., Chrzan R., Wojtas K.:
Badanie radiologiczne klatki piersiowej.
Rozdział w książce (str. 235-248):Przewlekła niewydolność serca
Red. red. Podolec P., Jankowska E., Ponikowski P., Banasiak W.,
Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2009, ISBN 978-83-7430-127-5
735.
Bałus W.:
Prawa dłoń stwórcy w witrażu Stanisława Wyspiańskiego 'stań się' refleksem odkrycia promieniowania rentgenowskiego?
Polish Journal of Radiology, 2009, 74(4)
736.
Urbanik A., Chrzan R., Wojciechowski W., Czubak P., Szymańska H., Barbaj K.:
Egyptian Mummies - Perfect virtual patients
Bio - Algorithms and Med - Systems, 2009; 9:153-155
737.
Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B., Karcz P.:
Obraz wybranych owoców uzyskane przy pomocy techniki MR
Polish Journal of Radiology 2009; 74(4):109-115
738.
Urbanik A.:
Badania radiologiczne (radiografia i TK) szczątków gen W. Sikorskiego
Opinia kompleksowa - zgodnie z postanowieniem Instytutu Pamięci Narodowej - Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z dnia 22 października 2008r. w sprawie zbrodni komunistycznej polegającej na sprowadzeniu niebezpieczeństwa katastrofy w komunikacji powietrznej w dniu 4 lipca 1943 roku w Gibraltarze w celu pozbawienia życia premiera i Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych RP gen. Władysława Sikorskiego, przez co doszło do katastrofy.
Wspólnie z: Katedrą i Zakładem Medycyny Sądowej CM UJ
Instytutem Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie
739.
Bekiesińska-Figatowska M., Herman-Sucharska I., Duczkowski M., Romaniuk-Doroszewska A., Duczkowska A., Szkudlińska- Pawlak S., Urbanik A.:
Rozwój mózgu płodu ludzkiego w obrazach rezonansu magnetycznego
Medycyna Wieku Rozwojowego 2010; 14(1): 5-14
740.
Biffi A., Sonni A., Anderson C.D., Kissela B., Jagiella J.M., Schmidt H., Jimenez-Conde J., Hansen B.M., Fernandez-Cadenas I., Cortellini L., Ayres A., Schwab K., Juchniewicz K., Urbanik A., Rost N.S., Viswanathan A., Seifert-Held T., Stoegerer E.M., Tomás M., Rabionet R., Estivill X., Brown D.L., Silliman S.L., Selim M., Worrall B.B., Meschia J.F., Montaner J., Lindgren A., Roquer J., Schmidt R., Greenberg S.M., Slowik A., Broderick J.P., Woo D., Rosand J.; (International Stroke Genetics Consortium).:
Variants at APOE influence risk of deep and lobar intracerebral hemorrhage.
Annales Neurologicae 2010; 68(6):934-943.
741.
Chrzan R., Podsiadło L., Herman-Sucharska I., Urbanik A., Bryll A.:
Persistent notochordal canal imitating compession fracture - plain film, CT and MR apperance
Medical Science Monitor 2010; 16(6): CS76-79
742.
Herman-Sucharska I., Grzybek M., Grochowska A., Karcz P., Urbanik A.:
Ocena zachowania mioinozytolu w widmie metabolicznym mózgowia (HMRS) u pacjentów z encefalopatią wątrobową
Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 247-250
743.
Herman-Sucharska I., Jelińska A., Urbanik A., Tomaszczyk J., Zamłyński J., Pawlik D., Stawska H.:
Wpływ prenatalnego badanie MR na poradnictwo prenatalne i zmianę decyzji terapeutycznych u dzieci z wadami wrodzonymi ośrodkowego układu nerwowego
Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 262-267
744.
Herman-Sucharska I., Werewka-Maczuga A., Urbanik A., Rachel W., Siwek M., Dudek D., Zięba A.:
Ocena przydatności protonowej spektroskopii MR w diagnostyce i monitorowaniu leczenia choroby afektywnej jednobiegunowej
Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 243-246
745.
Jaworek J.K., Troć P., Chrzan R., Sztuk S., Urbanik A., Walocha J.:
Anatomiczna zmienność przegród w obrębie zatok klinowych w obrazowaniu spiralnej tomografii komputerowej - doniesienia wstępne
Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 279-283
746.
Marek T., Fafrowicz M., Golonka K., Mojsa-Kaja J., Oginska H., Tucholska K., Urbanik A., Beldzik E., Domagalik A.:
Diurnal patterns of activity of the orienting and executive attention neuronal networks in subjects performing a stroop-like task: a functional magnetic resonance imaging study
Chronobiology International 2010; 27(5): 945-958
747.
Miechowicz S., Urbanik A., Chrzan R., Grochowska A.:
Analiza dokładności obrazowania tomografii komputerowej dla potrzeb modelowania medycznego na przykładzie skanera Siemens Sensation 10
Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 295-299
748.
Popiela T.J., Urbanik A., Brzegowy P., Dobrowolski Z., Lipczyński W.:
Leczenie łagodnych zwężeń zespoleń moczowodowo-jelitowych (ZZMJ) za pomocą plastyki balonowej
Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 275-278
749.
Popiela T.J., Urbanik A., Słowik A.:
Wyniki terapii trombolitycznej ostrego udaru mózgu realizowanego w Krakowie w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w latach 2004-2007
Results of trombolyses procedures in acute ischaemic cerebral stroke realized in Kraków 2004-2007 - Grant Ministry of Science and Informatisation
Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 284-288
750.
Rakowski T., Legutko J., Kleczyński P., Brzozowska-Czarnek A., Dziewierz A., Siudak Z., Mielecki W., Urbanik A., Dubiel J.S., Dudek D.:
Angiographic perfusion score assessed in patients with acute myocardial infarction is correlated with cardiac magnetic resonance infarct size and N-terminal pro-brain natriuretic peptide in 6-month follow-up
Journal of Thrombosis and Thrombolysis, 2010; 30:441-445
751.
Siegel R., Stós W., Dyras M., Urbanik A., Wojciechowski W., Sztuk S.:
Ocena stopnia i rozległości resorpcji korzeni zębów siecznych sąsiadujących z zatrzymanymi kłami górnymi
Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 268-274
752.
Szczepanik A. M., Kołodziejczyk P., Nardzewska-Szczepanik M., Jędrys J., Scully T.:
Włókniakogruczolak sutka ze zwyrodnieniem torbielowatym w badaniach diagnostycznych
Ultrasonografia 2010; 41: 91-94
753.
Sztuk S., Jaworek J.K., Bryll A., Nardzewska -Szczepanik M., Urbanik A.:
Dysplazja włóknista kości czaszki wykryta przypadkowo badaniem TK z różnych wskazań
Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 289-294
754.
Trąbka-Janik E., Kułaga A., Urbanik A., Szczudlik A., Grzybek M.:
Badanie spektroskopii rezonansu magnetycznego (HMRS) w migrenie
Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 251-255
755.
Urbanik A.:
Diagnostyka otępienia przy pomocy protonowej spektroskopii MR
Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 237-242
756.
Werewka- Maczuga A., Chrzan R., Urbanik A., Krochmalczyk D.:
Optymalizacja oceny węzłów chłonnych u pacjentów w trakcie leczenia chłoniaków z zastosowaniem wielorzędowej tomografii komputerowej
Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 256-261
757.
Wilk M, Pachalska M, Lipowska M, Herman-Sucharska I, Makarowski R, Mirski A, Jastrzebowska G.:
Speech intelligibility in cerebral palsy children attending an art therapy program
Medical Science Monitor 2010; 16(5): CR222-31.
758.
Woźniak K., Moskała A., Urbanik A., Kłys M.:
Wartość pośmiertnych badań TK w przypadkach urazów mechanicznych powodujących znacznego stopnia destrukcję zwłok
Archiwum medycyny sądowej i kryminalnej 2010; 60, 38-47
759.
Woźniak K., Moskała A., Urbanik A., Kłys M.:
Przydatność wstępnej analizy danych z pośmiertnego badania TK dla poszerzenia możliwości diagnostycznych sądowo-lekarskiej sekcji zwłok
Archiwum medycyny sądowej i kryminalnej 2010; 60, 38-47
760.
Brzegowy P., Popiela T.J., Urbanik A.:
Postępy w technice angiografii
Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2010; 5: 36-41
761.
Brzegowy P., Urbanik A., Popiela T.J.:
Zastosowanie 3D DSA i Angiographic CT w neuroradiologii interwencyjnej
Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 300-305
762.
Chrzan R., Urbanik A., Dobrowolski Z., Lipczyński W.:
Zastosowanie badania MR w diagnostyce i terapii raka stercza
Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2010; 3: 72-79
763.
Kapuścińska K., Urbanik A.:
Ultrasonografia w diagnostyce chorób reumatycznych
Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2010; 4: 33-37
764.
Kapuścińska K., Sitarz-Stopa J., Urbanik A.:
Walery Jaworski - twórca Krakowskiej szkoły radiologii.
Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 337-339
765.
Kapuścińska K., Urbanik A., Wojciechowski W., Podsiadło L., Grochowska A., Nardzewska- Szczepanik M.:
Standaryzacja badań rezonansu magnetycznego oraz ultrasonografii stawów nadgarstka oraz stawów śródręczno-paliczkowych w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów
Przegląd Lekarski 2010;67(4):318-325
766.
Karbowski K., Urbanik A., Wyleżoł M.:
Analiza obrazów i modelowanie wirtualne w konstruowaniu protez kości czaszki
Mechanik 20010; 8-9: 620-622
767.
Kozub J., Urbanik A., Chrzan R., Karcz P.:
Przedoperacyjne badanie funkcjonalne mózgu MR (fMRI)
Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 326-329
768.
Nardzewska-Szczepanik M., Herman-Sucharska I., Urbanik A.:
Rola rezonansu magnetycznego w zaawansowanej diagnostyce obrazowej wad płodu
Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2010; 8: 43-46
769.
Paciorek A., Urbanik A., Brzozowska-Czarnek A., Paciorek J, Herman-Sucharska I.:
Przydatność badania MR w ocenie budowy i czynności serca
Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 306-313
770.
Popiela T.J., Komorowski A., Urbanik A.:
Nowe techniki w ultrasonografii piersi
Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2010; 7: 38-43
771.
Popiela T.J., Pawlik T., Urbanik A.:
Zabiegi interwencyjne piersi pod kontrolą MRI
Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2010; 11: 43-46
772.
Schneider K., Przewoźnik J., Żukowski J., Sikora M., Kapusta C., Zając D.A., Rękas M., Świerczyna A., Urbanik A.:
Nowe nanomateriały magnetyczne do zastosowań w MRI
Polish Journal of Radiology, 2010, 75(1): 109-113
773.
Szafirska M., Urbanik A., Herman-Sucharska I., Nardzewska-Szczepanik M., Dubis A.:
Angiografia MR 3D z opcją przesuwu stołu w diagnostyce chorób tętnic obwodowych.
Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 330-336
774.
Sowa-Staszczyk A., Chrzan R., Tomaszuk M., Urbanik A., Buziak-Bereza M., Lenda-Tracz W., Głowa B., Hubalewska-Dydejczyk A.:
Fuzja SPECT/TK w praktyce klinicznej
Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 314-317
775.
Sztuk S., Nardzewska-Szczepanik M., Urbanik A.:
Diagnostyka obrazowa stawów skroniowo-żuchwowych
Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2010; 12: 54-58
776.
Tomera M., Urbanik A.:
Pierwszy polski podręcznik radiologii - w 110 rocznicę wydania
Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2010; 11: 47-49
777.
Tomera M., Urbanik A.:
Pierwszy polski podręcznik neuroradiologii - w 40 rocznicę wydania
Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2010; 12: 59-60
778.
Brzozowska-Czarnek A., Surdack A., Urbanik A., Rakowski T., Mielecki W., Dudek D., Dubiel J.:
Przydatność Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego (KardioMR) oraz dedykowanego systemu analizy do oceny objętości tłuszczu epikardialnego u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego, leczonych Pierwotną Przezskórną Angioplastyką Wieńcową (PPAW)
39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 159
779.
Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Surdack A., Kleczyński P.:
Przydatność Kardio MR w wykrywaniu wyjątkowej kardiomiopatii lewej komory serca - Noncompaction
39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 158
780.
Bryll A., Urbanik A., Jurczak A., Chomyszyn-Gajewska M., Sztuk S., Szafirska M., Sobiecka B., Karcz P.:
Artifacts produced by dental materials In MR imaging
VIth Symposium on: Nuclear magnetic resonance in chemistry, physics and biological sciences Warsaw 2010; Programme and book of abstracts: P-22
781.
Bryll A., Urbanik A., Jurczak A., Chomyszyn-Gajewska M., Sztuk S., Szafirska M., Sobiecka B., Karcz P.:
Badanie MR - artefakty powodowane przez materiały stomatologiczne
XLIII Ogólnopolskie Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego Zastosowań , Kraków 2010, Plakat 5
782.
Buczek M., Radliński P.:
Inteligentny system do rozpoznawania i zamiany mowy na tekst - zastosowanie w diagnostyce obrazowej
39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 81
783.
Chrzan R., Sowa-Staszczak A., Tomaszuk M., Urbanik A., Buziak-Bereza M., Lenda-Tracz W., Głowa B., Hubalewska-Dydejczyk A.:
Przydatność fuzji SPECT/CT w diagnostyce i terapii u pacjentów z guzami neuroendokrynnymi przewodu pokarmowego
39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 180
784.
Chrzan R.:
Spektroskopia MR gruczołu krokowego
39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 188
785.
Chrzan R., Urbanik A., Karbowski K., Moskała M, Polak J., Pyrich M.:
Technologia "reverse engineering" w planowaniu protez do kranioplastyki na podstawie badania TK
39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 220
786.
Gorczewski K., Wojciechowski W.:
Rola techniki fuzji w diagnostyce obrazowej
Role of fuzion technique in diagnostic imaging
39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 81
787.
Grochowska A., Chrzan R., Witulski M.:
Zastosowanie CAD w wybranych problemach diagnostyki obrazowej
39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 81
788.
Hartel M., Kluczewska E., Herman-Sucharska I., Wójcik M., Rudzińska M., Szczudlik A.:
Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego konfliktu naczyniowo-nerwowego u chorych z połowiczym kurczem twarzy.
39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 105
789.
Herman-Sucharska I., Bohosiewicz J., Zamłyński J., Urbanik A., Olejek A., Jelińska A.:
Obrazy MR okolicy operowanej u płodów po śródmacicznej operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej (MMC)
39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 133
790.
Herman-Sucharska I., Bohosiewicz J., Zamłyński J., Urbanik A., Olejek A., Kapuścińska K:
Stopień wygładzenia tylnojamowego u płodów przed i po operacji śródmacicznej przepukliny oponowo-rdzeniowej (MMC), oceniany w badaniach MR
39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 133
791.
Herman-Sucharska I., Balwierz W., Karcz P., Irzyk M., Wojtak P., Chełmecka-Hanuszkiewicz L.:
Whole-Body MR (WBMR) w wykrywaniu zmian patologicznych u dzieci ze schorzeniami onkologicznymi
39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 233
792.
Herman-Sucharska I., Gleń A., Urbanik A., Malak-Bałaga A., Pawlik D. Lauterbach R.:
MRI volumetry of the fetal lung as a predictor of the postnatal care
European Congress of Radiology, Wiedeń 2010, EPOS: C-2885, DOI: 10.1594/ecr2010/C-2885
793.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Bekiesińska- Figatowska M., Malak-Bałaga A., Grzyb A.:
Foetal central nervous system defects: comparatiove evaluation of diagnostic value of prenatal USG and MR
European Congress of Radiology, Wiedeń 2010, EPOS: C-2858, DOI: 10.1594/ecr2010/C-2858
794.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Bekiesińska-Figatowska M., Mamak-Bałaga A., Grzyb A.:
Comparative Evaluation of Diagnostic Value of Prenatal USG and MRI
26th International Congress of Radiology, Shanghai 2010; Abstracts: OR-049 S54
795.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Malak-Bałaga A., Grzyb A., Szafirska M., Tomaszczyk J.:
Foetal genitourinary system abnormalities: Usefulness of MRI
European Congress of Radiology, Wiedeń 2010, EPOS: C-2825, DOI: 10.1594/ecr2010/C-2825
796.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Mamak-Bałaga A., Grzyb A., Szafirska M., Tomaszczyk J.:
Foetal genitourinary system abnormalities - usefulness of MRI
26th International Congress of Radiology, Shanghai 2010; Abstracts: PB-307 S216
797.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Zamluski J., Bohosiewicz J., Olejek A., Gajewska A., Szafirska M., Sprezak K., Tota P.:
Prenatal magnetic resonance imaging (MRI) and its influence on meningocele intrauterine surgery qualification
26th International Congress of Radiology, Shanghai 2010; Abstracts: PB-304 S215
798.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Zamłyński J., Bohosiewicz J., Olejek A., Gajewska A., Szafirska M., Sprezak K., Topa P.:
Prenatal magnetic resonance imaging MRI and its influence an meningocele intrauterine surgery qualification
European Congress of Radiology, Wiedeń 2010, EPOS: C-2857, DOI: 10.1594/ecr2010/C-2857
799.
Koprowska E., Sznidtko B., Popiela T. J., Urbanik A.:
The role of radiographer in the preliminary management of the MR mammography (MMR)
3rd EURO-MED Congress for radiographers, Lisbon, 2010, Book of Abstracts: BR 04 S20
800.
Kowalski P., Karpisz D., Wojnar L., Kłys M., Urbanik A., Jaworek J.:
Polimorfizm obustronnego obrysu czołowo-oczodołowo-szczękowego na
obrazach radiologicznych czaszki, jego detekcja komputerowymi metodami
analizy obrazów dla budowy globalnej bazy identyfikacji osób.
XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Gdańsk 2010, LR24
801.
Lenda-Tracz W., Tomaszuk M., Głowa B., Hubalewska-Dydejczyk A., Sowa-Staszczak A., Chrzan R., Urbanik A., Mikołajczak R., Pawlak D.:
Fusion of the SPECT/CT somatostatin receptor scintigraphy 99mtc-EDDA/HYNIC-octreotate, CT and SPECT bremsstrahlung 99Y-DOTA-TAKE images in patients with gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors
European Congress of Radiology, Wiedeń 2010, EPOS: C-2144, DOI: 10.1594/ecr2010/C-2144
802.
Popiela T. J.
Zabiegu interwencyjne pod kontrolą MR
39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 71
803.
Popiela T.J., Herman-Sucharska I., Kleinrok K., Urbanik A.:
Zastosowanie badania mammo MR u kobiet ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka piersi
39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 196
804.
Popiela T.J., Urbanik A., Brzegowy P., :
Baloon dilatation of benign strictures of ureteroenteric anastomoses
European Congress of Radiology, Wiedeń 2010, EPOS: C-1922, DOI: 10.1594/ecr2010/C-1922
805.
Popiela T.J., Urbanik A., Brzegowy P., Dobrowolski Z., Lipczyński W.:
Leczenie łagodnych zwężeń zespoleń moczowodowo-jelitowych (ZZMJ) za pomocą plastyki balonowej
39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 263
806.
Popiela T.J.:
Klasyfikacja BIRADS w mammografii i sonomammografii - podobieństwa i różnice
X Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Kraków 2010; Ultrasonografia, (suppl.1/2010): S. 22
807.
Popiela T.J:
Advances in breast ultrasound
European Congress of Radiology, Wiedeń 2010; Final Programme: A-229 S
808.
Rzepecka-Woźniak E., Woźniak K., Moskała A., Urbanik A., Chrzan R., Kłys M.:
Postmortem examination including CT and MRI imaging In case assumed as sudden and unexpected death
The 7th International Congress of the Baltic Medico-Legal Association, Helsinki 2010; Abstracts S. 21
809.
Schneider K., Żukowski J., Przewoźnik J., Sikora M., Kapusta C., Zając D.A., Rękas M., Świerczyna A., Urbanik A.:
Silica coated maghemite nanoparticles as contrast agents for magnetic resonance imaging
18th annual International Conference on Composites/NANO engineering (ICCE- 18), Anchorage 2010; Books of abstracts
810.
Urbanik A., Aleksandrowicz J., Binder M., Sobiecka B., Kozub J., Karcz P.:
Hypnotic suggestion during pain stimulation - usability of Firm
VIth Symposium on: Nuclear magnetic resonance in chemistry, physics and biological sciences Warsaw 2010; Programme and book of abstracts: P-23
811.
Urbanik A., Aleksandrowicz J., Binder M., Sobiecka B., Kozub J., Karcz P.:
Ocena wpływu sugestii hipnotycznej podczas stymulacji bólowej przy pomocy fMRI
XLIII Ogólnopolskie Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego Zastosowań , Kraków 2010, Plakat 41
812.
Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B., Karcz P.: Application of Firm In estimation of neuronal correlations of working memory activity
VIth Symposium on: Nuclear magnetic resonance in chemistry, physics and biological sciences, Warsaw 2010; Programme and book of abstracts: P-24
813.
Urbanik A., Bryll A., Kozub J., Binder M., Sobiecka B., Karcz p.:
Neuronalne powiązania podczas aktywności pamięci krótkotrwałej-przydatność fMRJ
XLIII Ogólnopolskie Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego Zastosowań , Kraków 2010, Plakat 44
814.
Urbanik A., Brzozowska-Czarnek A.:
Usefulness of cardiac MRI in assessement of the scar formation size and left ventrices function in patients with anterior wall myocardial infarction treated by PPCI
26th International Congress of Radiology, Shanghai 2010; Abstracts: PB-070 S149
815.
Urbanik A., Chrzan R.:
Wirtualna autopsja - spojrzenie radiologa
Konferencja Pośmiertna diagnostyka obrazowa -badanie TK', Kraków 2010; Archiwum medycyny sądowej i kryminalnej 2010; 60: 70
816.
Urbanik A., Chrzan R., Karbowski K., Miechowicz S.:
Zastosowanie technologii Rapid Prototyping w radiologii
39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 80
817.
Urbanik A., Chrzan R., Woźniak K., Moskała A.:
Radiologiczna autopsja
39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 142
818.
Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B., Silczuk A., Zyss T., Dudek D., Karcz P.:
Zastosowanie protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego HMRS u chorych z rozpoznaną depresją
XLIII Ogólnopolskie Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego Zastosowań , Kraków 2010, Plakat 40
819.
Urbanik A., Podsiadło L., Kuniecki M., Kozub J., Sobiecka B.:
Functional magnetic resonance imaging of the gender differences in activation of the brain emotional centres
26th International Congress of Radiology, Shanghai 2010; Abstracts: PB-209 S188
820.
Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J., Karcz P.:
Obrazy wybranych owoców - przydatność MR
XLIII Ogólnopolskie Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego Zastosowań , Kraków 2010, Plakat 43
821.
Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J., Karcz P.:
Przydatność protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego w diagnostyce otępienia
XLIII Ogólnopolskie Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego Zastosowań , Kraków 2010, Plakat 42
822.
Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J., Karcz P.:
The diagnostic of the dementia using MR proton spectroscopy
VIth Symposium on: Nuclear magnetic resonance in chemistry, physics and biological sciences, Warsaw 2010; Programme and book of abstracts: P-21
823.
Urbanik A., Sobiecka B., Kozub K., Karcz P.:
The effect of the etyl alkohol on the central nervous system (CNS) determined with the HMRS technique
VIth Symposium on: Nuclear magnetic resonance in chemistry, physics and biological sciences, Warsaw 2010; Programme and book of abstracts: P-20
824.
Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J., Karcz P.:
The image of the selected fruit obtained with the use of the MRI
VIth Symposium on: Nuclear magnetic resonance in chemistry, physics and biological sciences, Warsaw 2010; Programme and book of abstracts: P-19
825.
Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J., Karcz P.:
Wpływ alkoholu etylowego na ośrodkowy układ nerwowy określony przy pomocy techniki HMRS
XLIII Ogólnopolskie Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego Zastosowań , Kraków 2010, Plakat 39
826.
Urbanik A., Szafirska M., Herman-Sucharska I., Sobiecka B., Kozub J., Róg T., Gryz-Kurek E.:
Application of proton MRS imaging for assessment of metabolic abnormalities in cortical grey matter, thalamic grey matter and white matter in relapsing-remitting multiple sclerosis
European Congress of Radiology, Wiedeń 2010, EPOS: C-2516, DOI: 10.1594/ecr2010/C-2516
827.
Urbanik A., Woźniak K.:
Pośmiertne badania MR
Konferencja 'Pośmiertna diagnostyka obrazowa -badanie TK', Kraków 2010; Archiwum medycyny sądowej i kryminalnej 2010; 60:70
828.
Urbanik A.:
Diagnostyka obrazowa - przekraczanie granicy życia i śmierci
X Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Kraków, 2010, Ultrasonografia, (Suppl.1/2010): S. 6
829.
Urbanik A.:
Historia pośmiertnych badań obrazowych
Konferencja 'Pośmiertna diagnostyka obrazowa -badanie TK', Kraków 2010; Archiwum medycyny sądowej i kryminalnej 2010; 60: 70
830.
Urbanik A.:
Radiologia na progu XXI wieku
VII światowy kongres Polonii Medycznej, Toruń 2010; Wiadomości Lekarskie 2010, 63(2): 106
831.
Urbanik A.:
Wkład Polaków w rozwój światowej radiologii
VII światowy kongres Polonii Medycznej, Toruń 2010, Wiadomości Lekarskie 2010, 63(2):108
832.
Urbanik A.:
Badanie radiologiczne szczątków generała Władysława Sikorskiego
The radiological examination of the remains of General Władysław Sikorski
39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 139
833.
Urbanik A.:
MRS in daily practice made easy
European Congress of Radiology, Wiedeń 2010, Book of abstracts : A-480 S 275
834.
Wojciechowski W., Kownacki P., Kownacki A., Urbanik A.:
Evaluation of the optimal scanning protocol of the MDCT double-scan images before preoperative virtual planning of dental implant placement: Experimental study
European Congress of Radiology, Wiedeń 2010, EPOS: C-2955, DOI: 10.1594/ecr2010/C-2955
835.
Wojciechowski W., Urbanik A., Kapuścińska K., Korkosz M.:
Fuzja obrazów rezonansu magnetycznego i ultrasonografii - nowe narzędzie diagnostyczne w diagnostyce chorób reumatycznych
39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 142
836.
Wojciechowski W., Urbanik A., Kapuścińska K., Korkosz M.:
Pułapki diagnostyczne w ocenie obrazów rezonansu magnetycznego w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów
39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 283
837.
Wojciechowski W., Urbanik A., Kapuścińska K., Korkosz M.:
Wykorzystanie dedykowanego do badania kończyn aparatu rezonansu magnetycznego (extremity MR-E-MRI) w diagnostyce chorób reumatycznych
39. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 2010, Polish Journal of Radiology 2010; 75 (suppl. 1): 284
838.
Woźniak K., Moskała A.:
Metodyka przygotowania i transportu zwłok do badania TK
Konferencja 'Pośmiertna diagnostyka obrazowa -badanie TK', Kraków 2010; Archiwum medycyny sądowej i kryminalnej 2010; 60: 70
839.
Woźniak K., Moskała A., Urbanik A., Kłys M.:
Ocena obrażeń odcinka szyjnego kręgosłupa w pośmiertnych badaniach
obrazowych TK - doświadczenia własne.
XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Gdańsk 2010, LR6
840.
Woźniak K., Moskała A., Urbanik A., Rzepecka-Woźniak E.:
Porównanie obrażeń ofiar wypadków komunikacyjnych pochodzących z jednego
zdarzenia.
XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Gdańsk 2010, LR7
841.
Woźniak K., Urbanik A. Moskała A., Kłys M.: Przegląd przypadków pośmiertnego badania TK
Konferencja 'Pośmiertna diagnostyka obrazowa -badanie TK', Kraków 2010; Archiwum medycyny sądowej i kryminalnej 2010; 60: 70
842.
Woźniak K., Urbanik A., Moskała A., Rzepecka - Woźniak E., Kłys M.:
Wykorzystanie tomografii komputerowej (TK) w pośmiertnym badaniu ofiar wypadków górskich
I Konferencja Medycyny Górskiej Katowice 2010; Streszczenia: S. 27
843.
Fafrowicz M., Marek T., Golonka K., Mojsa-Kaja J., Ogińska H., Tucholska K., Beldzik E., Domagalik A., Urbanik A.:
Activity of Alerting, Orienting and Executive Neuronal Network Due to Sustained Attention Task-Diurnal fMRI Study.Rozdział w książce (chapter 23):Advances in understanding human performance. Red. Marek T., Karwowski W. CRC Press Taylor and Francis Group,
844.
Marek T., Fafrowicz M., Golonka K., Mojsa-Kaja J., Ogińska H., Tucholska K., Beldzik E., Domagalik A., Urbanik A.:
Effort, Fatigue, Sleepiness, and Attention Network Activity: A functional Magnetic Resonance Imaging Study. Rozdział w książce (chapter 16: strony 407-431):
Advances in understanding human performance. Red. Bedny G.Z., Karwowski W.:
CRC Press Taylor and Francis Group.
845.
Herman -Sucharska I.:
Co nowego w stosowaniu paramagnetycznych środków kontrastowych w diagnostyce pediatrycznej
Schering Pharma: Diagnostyka 2010
846.
Urbanik A., Tomera M., Kamisińska A.:
Badania radiograficzne kwiatów
Przegląd Lekarski 2010; 67(4): 340-343
847.
Popiela T.: 'Ocena skuteczności mammografii, MR i wykonywanych pod jej kontrolą zabiegów interwencyjnych u kobiet z wysokim ryzykiem zachorowania na raka piersi'
Praca habilitacyjna, Kraków, 2010
848.
Bielecka M., Bielecki A., Korkosz M., Skomorowski M., Wojciechowski W., Zieliński B.:Modified Jakubowski shape transducer for detectingosteophytes and erosions in finger joints. Lecture Notes in Computer Science 2011; 6594: 147-155
849.   
Bielecka M., Bielecki A., Korkosz M., Skomorowski M., Sprężak K., Wojciechowski W., Zieliński B.: A shape description language for osteophytes detection in upper surfaces of the metacarpophalangeal joints.
Advances in Intelligent and Soft Computing 2011, 95: 479-487
850.
Biffi A., Anderson C.D., Jagiella J.M., Schmidt H., Kissela B., Hansen B.M., Jimenez-Conde J., Pires C.R., Ayres A.M., Schwab K., Cortellini L., Pera J., Urbanik A., Romero J.M., Rost N.S., Goldstein J.N., Viswanathan A., Pichler A., Enzinger C., Rabionet R., Norrving B., Tirschwell D.L., Selim M., Brown D.L., Silliman S.L., Worrall B.B., Meschia J.F., Kidwell C.S., Broderick J.P., Greenberg S.M., Roquer J., Lindgren A., Słowik A., Schmidt R., Woo D., Rosand J., International Stroke Genetics Consortium:APOE genotype and extent of bleeding and outcome in lobar intracerebral haemorrhage: a genetic association study.Lancet Neurol. 2011; 10(8): 702-709
851.
Dardiotis E., Jagiella J., Xiromerisiou G., Dardioti M., Vogiatzi C., Urbanik A., Paterakis K., Komnos A., Fountas K.N., Słowik A., Hadjigeorgiou G.M.: Angiotensin-converting enzyme tag single nucleotide polymorphisms in patients with intracerebral hemorrhage.Pharmacogenet. Genomics 2011; 21(3):136-141 852.Sowa-Staszczak A., Pach D., Chrzan R., Trofimiuk M., Stefańska A., Tomaszuk M., Kołodziej M., Mikołajczak R., Pawlak D., Hubalewska-Dydejczyk A.: Peptide receptor radionuclide therapy as a potential tool for neoadjuvant therapy in patients with inoperable neuroendocrine tumours (NETs). Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 2011; 38 (9): 1669-1674
853.
Kawecki Z., Fąfara A., Kwiatkowski S., Maryńczak L., Milczarek O., Kwiatkowski T., Herman-Sucharska I., Wojtak J.: Tethered cord syndrome in children.
J. Orthop. Trauma Surg. Rel. Res. 2011;  1: 39-48
854.
Pąchalska M., Łukowicz M., Kropotov J.D., Herman-Sucharska I., Talar J.:Evaluation of differentiated neurotherapy programs for a patient after severe TBI and long term coma using event-related potentials. Med. Sci. Monit. 2011; 17(10): CS120-CS128
855.
Pąchalska M., MacQueen B.D., Kaczmarek B.L.J., Wilk-Franczuk M., Herman-Sucharska I.:A case of "Borrowed Identity Syndrome" after severe traumatic brain injury.Med. Sci. Monit. 2011; 17 (2): CS18-CS28W.
856.
Brzegowy P., Popiela T.J., Urbanik A.: Współczesne metody leczenia wewnątrznaczyniowego tętniaków naczyń mózgowych z zastosowaniem stentów Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2011; 9-10:61-63
857.
Chrzan R., Jurczak A., Bryll A., Urbanik A.:
Zakłócenia w obrazie MR powodowane przez materiały stomatologiczne
Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2011; 3:48-54
858.
Duczkowska A., Bekiesińska-Figatowska M., Herman-Sucharska I., Duczkowski M., Romaniuk-Doroszewska A., Jurkiewicz E., Dubis A., Urbanik A., Furmanek M., Walecki J.:
Magnetic resonance imaging in the evaluation of the fetal spinal canal contents.
Brain Develop. 2011; 33(1):10-20
859.
Kleinrok K., Podsiadło K., Urbanik A.:
Diagnostyka rezonansu magnetycznego łąkotek po przebytym urazie stawu kolanowego – cz. II Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2011; 12:36-41
860.
Paciorek A., Brzozowska-Czarnek A., Domagała J., Urbanik A.:
Rezonans magnetyczny w kardiologii - nowe narzędzie diagnostyczne
Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2011; 5:58-66
861.
Podsiadło K., Kleinrok K., Urbanik A.:
Diagnostyka MR  łąkotek po przebytym urazie stawu kolanowego – cz. I
Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2011; 11:54-57
862.
Siegel R., Urbanik A.:
Diagnostyka radiologiczna zębów zatrzymanychTwój
Przegląd Stomatologiczny 2011, 7-8:32-35
863.
Sobiecka B., Urbanik A.:
Protonowa spektroskopia MR (1H MRS) w diagnostyce guzów mózgowia
Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2011; 6:63-70
864.
Werewka-Maczuga A., Osiński T., Chrzan R., Buczek M., Urbanik A.:
Characteristics of computed tomography imaging of gastrointestinal stromal tumor (GIST) and related diagnostic problems.
Pol. J. Radiol. 2011; 3(76): 38-48
865.
Wojciechowski W., Urbanik A., Zieliński M.:
Wirtualna bronchoskopia tomografii komputerowej w ocenie zmian nowotworowych płuc
Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2011; 4:63-68
866.
Fafrowicz M., Marek T., Golonka K., Mojsa-Kaja J., Ogińska H., Tucholska K., Beldzik E., Domagalik A., Urbanik A.:
Activity of Alerting, Orienting and Executive Neuronal Network Due to Sustained Attention Task-Diurnal fMRI StudyRozdział w książce (chapter 23): Advances in understanding human performance
Pod  red. Marek T., Karwowski W.: Wydawnictwo CRC Press Taylor and Francis Group
867.
Marek T., Fafrowicz M., Golonka K., Mojsa-Kaja J., Ogińska H., Tucholska K., Beldzik E., Domagalik A., Urbanik A.:
Effort, Fatigue, Sleepiness, and Attention Network Activity: A functional Magnetic Resonance Imaging Study. Rozdział w książce (chapter 16: strony 407-431): Advances in understanding human performance. Pod  red. Bedny G.Z., Karwowski W.: Wydawnictwo CRC Press Taylor and Francis Group
868.
Popiela T.J.:
Badanie techniką rezonansu magnetycznego w diagnostyce raka piersi. Zalecenia grupy ekspertów EUSOMA.
Med. Prakt. Onkol. 2011; 6: 41-42.
869.
Komorowski A., Popiela T.J.:
Badanie techniką rezonansu magnetycznego w diagnostyce raka piersi. Zalecenia grupy ekspertów EUSOMA. Med. Prakt. Onkol. 2011;6: 35-41.
870.
Szafirska M.:
Ocena stanu istoty białej i szarej mózgowia w stwardnieniu rozsianym, przy pomocy spektroskopii protonowej MR.
Praca doktorska
871.
Kleinrok K.:
Ocena wartości badania rezonansu magnetycznego w diagnostyce urazów stawu kolanowego.
Praca doktorska
872.
Sobiecka B.:
Ocena metod analizy 1H MRS w diagnostyce guzów mózgowia.
Praca doktorska
873.
Brzozowska-Czarnek A.:
Ocena stopnia zaawansowania przerostu mięśnia sercowego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym przy pomocy rezonansu magnetycznego.
Praca doktorska
874.
Herman-Sucharska I.: Rola  badania płodu techniką rezonansu magnetycznego w nowoczesnej diagnostyce i poradnictwie prenatalnym u dzieci z wadami rozszczepowymi kręgosłupa.
Praca habilitacyjna.
875.
Bryll A.,  Urbanik A., Binder M.:
fMRI in localisation of language areas in bilinguals
27th Iranian Radiology Congress, Teheran 2011, Book of abstracts
876.
Bryll A.,  Urbanik A., Binder M.:
fMRI in localisation of language areas in bilinguals
V  Всероссийский национальный конгресс Pадиология 2011
Dиагностическая и интервенционная радиология, 2011; 5 (2):3
877.
Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Rakowski T.:
Cardiac Magnetic Resonance Infarct size and   N-terminal pro-brain natriuretic peptide in 6-month follow-up is correlated with angiographic perfusion score (APS) assessed  in patients with acute myocardial infarction
ESCR Annual Scientific Meeting, Wiedeń 2011; Book of abstracts 440
878.
Chrzan R., Urbanik A., Lipczyński W., Dobrowolski Z.:
The benefit of 3D MRS combined with morphological MR In prostate cancer detection
27th Iranian Radiology congress, Teheran 2011, Book of abstracts
879.
Chrzan R., Urbanik A., Lipczyński W., Dobrowolski Z.:
The benefit of 3D MRS combined with morphological MR In prostate cancer detectionV  Всероссийский национальный конгресс Pадиология, Moskwa 2011
Dиагностическая и интервенционная радиология, 2011; 5 (2):3
880.
Gut M., Urbanik A., Forsberg L., Binder M., Rymarczyk K., Sobiecka B., Kozub J., Grabowska A.:
Plastic changes In the brain organization induced by forced right-handness – fMRI study
27th Iranian Radiology congress, Teheran 2011, Book of abstracts
881.
Gut M., Urbanik A., Forsberg L., Binder M., Rymarczyk K., Sobiecka B., Kozub J., Grabowska A.:
Plastic changes In the brain organization induced by forced right-handness – fMRI study
V  Всероссийский национальный конгресс Pадиология, Moskwa 201
Dиагностическая и интервенционная радиология, 2011; 5 (2):3
882.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Bekiesinska-Figatowska M., Mamamk-Balaga A., Grzyb A.:
Comparative evaluation of diagnostics value of USG and MR In diagnosis of fetal central  nervous system defects
27th Iranian Radiology congress, Teheran 2011, Book of abstracts
883.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Bekiesinska-Figatowska M., Mamamk-Balaga A., Grzyb A.:
Comparative evaluation of diagnostics value of USG and MR In diagnosis of fetal central  nervous system defects
V  Всероссийский национальный конгресс Pадиология, Moskwa 2011
Dиагностическая и интервенционная радиология, 2011; 5 (2):4
884.
Herman –Sucharska I.:
Identyfikowanie wad mózgu u płodu metodami neuroobrazowania – prenatalny rezonans magnetyczny
14 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego Pamięć i jej zaburzenia z perspektywy interdyscyplinarnej, Kraków 2011, Streszczenia
885.
Karcz P.:
DWI – Diffusion –Weighted Imaging /DTI – Diffusion Tensor Imaging
Sympozjum Szczecin – Kraków Zaawansowane Techniki rezonansu magnetycznego,  Nowe Warpno 2011, Streszczenia
886.
Kozub J.:
Badania funkcjonalne mózgu
Sympozjum Szczecin – Kraków Zaawansowane Techniki rezonansu magnetycznego, Nowe Warpno 2011, Streszczenia
887.
Nowiński W.L., Qian G.Y., Bhanu Prakash K.N., Gupta V., He J., Poh L.E., Lee E., Volkau I., Puspitasari F., Kazmierski R., Ambrosius W., Urbanik A., Chrzan R.M., Salvolini U., POlonara G., Mazzoni C., Walecki J., Mol M., Morgan T., Hanley D.F.:
EIBIR presents: Imagine workshop  A CAD system for  stroke CT In Emergency room (4172)
European Congress of Radiology, Wiedeń 2011, Book of abstracts: 4172
888.
Podsiadło L., Urbanik A., Kuniecki M., Kozub J., Sobiecka B.:
Functional magnetic resonance imaging of the gender differences in activation of the brain emotional centers
27th Iranian Radiology congress, Teheran 2011, Book of abstracts
889.
Podsiadło L., Urbanik A., Kuniecki M., Kozub J., Sobiecka B.:
Functional magnetic resonance imaging of the gender differences in activation of the brain emotional centers
V  Всероссийский национальный конгресс Pадиология, Moskwa 2011
Dиагностическая и интервенционная радиология, 2011; 5 (2):5
890.
Urbanik A.:Diagnostyka obrazowa a zakażenia szpitalne
XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa zakażeń Szpitalnych
XXI Naukowo-Szkoleniowe Sympozjum Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów  PolskichZakażenia szpitalne – konsekwencje współczesnej medycyny, Solina 2011, Streszczenia
891.
Urbanik A.:
Effect of ethyl alcohol on the central nervous system determined with the HMRS  technique
MEDUSA Meeting (Alcohol Policy in Poland and around Europe: medical and economic disadvantages of using alcohol);  Poznań 2011, Streszczenia
892.
Urbanik A.
Effect of ethyl alcohol on the central nervous system determined with the HMRS  technique
Protection the unborn baby from alcoholEuropean Parliament – Brussel 2011, Book of abstracts
893.
Urbanik A.:Radiologia – state of art.
Sympozjum Technologie w medycynie, Warszawa 2011, Streszczenia
894.
Urbanik A.:
Spektroskopia MR
Sympozjum Szczecin – Kraków Zaawansowane Techniki rezonansu magnetycznego, Nowe Warpno 2011, Streszczenia
895.
Urbanik A.:
Starzenie się mózgu w obrazie HMRS i fMRI
14 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego.Pamięć i jej zaburzenia z perspektywy interdyscyplinarnej, Kraków 2011, Streszczenia
896.
Urbanik A.:
Starzenie się mózgu w obrazie HMRS i fMRI
Progress in Neuroradiology. Neuroimaging of dementive syndrome and diseases. Kazimierz Dolny nad Wisłą 2011, Streszczenia
897.
Urbanik A., Brzozowska-Czarnek A.:
Usefulness of cardiac MRI In assessment of the scar formation  size and left ventricule's function in patients with anterior wall myocardial infarction treated by PPCI (primary percutaneous coronary intervention)
27th Iranian Radiology congress, Teheran 2011, Book of abstracts
898.
Urbanik A., Brzozowska-Czarnek A.:
Usefulness of cardiac MRI In assessment of the scar formation  size and left ventricule's function in patients with anterior wall myocardial infarction treated by PPCI (primary percutaneous coronary intervention)
V Всероссийский национальный конгресс Pадиология, Moskwa 2011
Dиагностическая и интервенционная радиология, 2011; 5 (2):6
899.
Urbanik A., Popiela T.J., Brzegowy P.:
The use of DYNA-CT in neuroradiology
27th Iranian Radiology congress, Teheran 2011, Book of abstracts
900.
Urbanik A., Popiela T.J., Brzegowy P.:
The use of dynamic neuroradiology
V Всероссийский национальный конгресс Pадиология, Moskwa 2011
Dиагностическая и интервенционная радиология, 2011; 5 (2):6
901.
Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J.:
The diagnostics of the dementia using  MR proton spectroscopy
27th Iranian Radiology congress, Teheran 2011; Book of abstracts
902.
Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J.:
The diagnostics of the dementia using  MR proton spectroscopy
V  Всероссийский национальный конгресс Pадиология, Moskwa 2011
Dиагностическая и интервенционная радиология, 2011; 5 (2):5
903.
Woźniak K., Moskała A., Rzepecka – Woźniak E., Urbanik A., Marasek A.:
Post-mortem forensic medical examination including multislice computer tomography of Tyree avalanche victims
Folia Societalis Medicinae Legalis Slovacae, 2011; 1:133-134
904.
Woźniak K., Moskała A., Urbanik A., Kłys M.:
Post-mortem MSCT examination in cases, where subsequent conventional autopsy Has failed to provide additional substantial information
19-th World IAFS Meeting, 9-th triennia Meeting and 5-th MAFS Meeting, Funchal 2011, Book of abstracts
905.
Miechowicz S., Kudasik T., Chrzan R., Urbanik A., Mikulski P.,:
Medical hybrid model generation with polyjet matrix rapid prototyping technology based on CT data
CARS, Berlin 2011, Int J CARS, 2011, 6 (Suppl 1): S264-265
906.
Kudasik T., Miechowicz S., Chrzan R., Urbanik A.:
3D reconstruction of complex surfaces of syndesmoses cranii based on the spiral CT and CBCT data
CARS, Berlin 2011, Int J CARS, 2011, 6 (Suppl 1): S265-266
907.
Chrzan R.:
System PACS oczami radiologa - na czym nam zależy ?
Rozwiązania IT w diagnostyce obrazowej, Opalenica 2011, Streszczenia
908.
Chrzan R.:
Kompleksowa diagnostyka (MR i HMRS) raka prostaty
XV Szkoła Rezonansu Magnetycznego, Jachranka 2011, Streszczenia
909.
Chrzan R.:Wirtualna kolonoskopia TKWybrane problemy diagnostyki TK i MR jamy brzusznejRegionalne Spotkanie Radiologiczne 2011, Krynica-Zdrój, Streszczenia
910.
Chrzan R., Grabowska-Derlatka L., Gołębiowski M., Herman-Sucharska I., Kobylecka M., Królicki L., Kunikowska J., Liziniewicz A., Podgórna T., Pruszyński B.:
Wskazania do badań obrazowych Rozdział w książce (strony 380-395):Narządy płciowe męskie.Pod red. Pruszyński B. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2011