1991-2000

1993


Refresher Course - G.L. and Abdominal Radiology; w ramach Halley Project
- we współpracy z European Association of Radiology
14 – 15 maja, Kraków

European Seminar on Diagnostic and Interventional Radiology -Neuroradiology
7 – 9 października, Ustroń

 
 
 
1994
 
Krakowskie Spotkanie Radiologiczne - KSR 1993
"Problemy diagnostyki układu naczyniowego oraz techniki radiologii zabiegowej
16 – 18 września, Zakopane
 
Regionalne Spotkanie Radiologiczne - RSR 1994
Kraków
 
Wykład prof. Alberta L. Baerta
Prezydenta European Association of Radiology
"Imaging of the pancreas"
17 maja, Kraków
 
 
 
1995
 
Krakowskie Spotkanie Radiologiczne - KSR 1995
"Przezskórne udrażnianie tętnic obwodowych
11 – 14 maja, Zakopane
 
Sesja naukowa - "100 - lecie odkrycie Promieni X"
21 czerwca, Kraków
 
Szkoła Obrazowania MR
8 – 9 grudnia, Kraków
 
Sympozjum "Radiologia zabiegowa - stan obecny i perspektywy"
Kraków
 
Spotkanie szkoleniowe dla techników elektroradiologii
21 listopada, Kraków
 
Regionalne Spotkanie Radiologiczne - RSR 1995
15 listopada, Kraków
 
 
 
1996
 
"Royal College of Radiology Team Visit 1996"
Kraków
 
Regionalne Spotkanie Radiologiczne - RSR 1996 (edycja wiosenna)
27 marca, Kraków
 
Sympozjum naukowo - szkoleniowe „Podstawy Diagnostyki Sutka"
11 – 13 maja, Zakopane
 
II ZJAZD POLSKIEGO MEDYCZNEGO TOWARZYSTWA
REZONANSU MAGNETYCZNEGO
10 – 13 października, Kraków
 
Wystawa Pionierzy Radiologii Krakowskiej - w stulecie
10 października – 8 listopada, Kraków
 
Krakowskie Spotkanie Radiologiczne - KSR 1996
"Technika embolizacji"
16 – 18 maja, Zakopane
 
Regionalne Spotkanie Radiologiczne - RSR 1996 (edycja jesienna)
12 grudnia, Kraków
 
Kurs "Podstawy Radiologii Zabiegowej"
14 grudnia, Kraków
 
 
 
1997
 
Kurs "Postępy w diagnostyce radiologicznej schorzeń twarzoczaszki i szyi"
09 – 11 maja, Zakopane
 
Kurs "Postępy w diagnostyce chorób sutka"
16 – 18 maja, Zakopane
 
Kurs "Diagnostyka radiologiczna układu kostno - stawowego"
maj, Kraków
 
Regionalne Spotkanie Radiologiczne - RSR 1997
12 maja, Kraków
 
Krakowskie Spotkanie Radiologiczne - KSR 1997
" Technika w radiologii zabiegowej
8 – 10 maja, Novolubownianske Kupele
 
Royal College of Radiology Team Visit 1997
6 – 7 października, Kraków
 
 
 
1998
 
Sympozjum
"Rezonans magnetyczny - możliwości i perspektywy wykorzystania dla celów klinicznych i naukowo - badawczych
Kraków
 
Regionalne Spotkanie Radiologiczne - RSR 1998 (edycja wiosenna)
30 marca, Kraków
 
Royal College of Radiology Team Visit 1998
Kraków
 
Krakowskie Spotkanie Radiologiczne - KSR 1998
Tomografia komputerowa AD 1998
8 – 10 października, Novolubovnianskie Kupele
 
Regionalne Spotkanie Radiologiczne - RSR 1998 (edycja jesienna)
26 października, Kraków
 
Sympozjum
Radiologia w Krakowie na progu drugiego stulecia - klinika i diagnostyka
27 października, Kraków
 
 
 
1999
 
Regionalne Spotkanie Radiologiczne - RSR 1999 (edycja wiosenna)
8 kwietnia, Kraków
 
Sympozjum Schering Training in Advances in Radiology - STAR
13 – 14 maja, Kraków
 
Kurs dla lekarzy stomatologów
Radiologia stomatologiczna
Kraków
 
Krakowskie Spotkanie Radiologiczne - KSR 1999
Wybrane zagadnienia diagnostyki układu naczyniowego
i zastosowania technik endowaskularnych
17 – 19 czerwca, Karskrona
 
Royal College of Radiology Team Visit 1999
13 – 14 września, Kraków
 
Regionalne Spotkanie Radiologiczne - RSR 1999 (edycja jesienna)
Kraków
 
 
 
2000
 
Regionalne Spotkanie Radiologiczne - RSR 2000
Kraków
 
Forum Diagnostyczne - "Wybrane zagadnienia diagnostyki TK"
14 – 15 kwietnia, Łopuszna
 
Royal College of Radiology Team Visit 2000
2 – 3 października, Kraków
 
Kurs dla lekarzy stomatologów
Radiologia stomatologiczna
Kraków
 
Krakowskie Spotkanie Radiologiczne - KSR 2000
Układ moczowy, przewód pokarmowy - diagnostyka i radiologia zabiegowa
26 – 29 października, Praga