Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin egzaminu stacjonarnego - onsite (dla studentów kierunku lekarskiego - III rok)

 • Egzamin składa się z 40 pytań (20 pytań tekstowych i 20 z obrazami badań radiologicznych) z czterema odpowiedziami pojedynczego wyboru
 • Strona z egzaminem jest wyświetlana automatycznie przez komputer, na ekranie w miejscu gdzie odbywa się egzamin
 • Czas dla każdego pytania wynosi 60 sekund.
 • Nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań.
 • Czas egzaminu jest realizowany automatycznie przez system komputerowy (nie można go przedłużyć)
 • Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Skala ocen: 5, +4, 4, +3, 3, 2.

Regulamin zaliczenia stacjonarnego - onsite (dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego – II rok)  

 • Egzamin składa się z 20 pytań tekstowych z czterema odpowiedziami pojedynczego wyboru
 • Strona z zaliczeniem jest wyświetlana automatycznie przez komputer, na ekranie w miejscu gdzie odbywa się egzamin
 • Czas dla każdego pytania wynosi 60 sekund.
 • Nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań.
 • Czas zaliczenia jest realizowany automatycznie przez system komputerowy (nie można go przedłużyć)
 • Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Skala ocen: 5, +4, 4, +3, 3, 2.

Regulamin egzaminu stacjonarnego - onsite (dla studentów kierunku lekarsko-dentystyczny - III rok)

 • Egzamin składa się z 40 pytań (10 pytań tekstowych i 20 z obrazami badań radiologicznych) z czterema odpowiedziami pojedynczego wyboru, a także z 10 pytań dla których odpowiedzi należy wpisać samodzielnie; należy opisać zaznaczone lementy anatomicznie.
 • Strona z egzaminem jest wyświetlana automatycznie przez komputer, na ekranie w miejscu gdzie odbywa się egzamin
 • Czas dla każdego pytania wynosi 60 sekund.
 • Nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań.
 • Czas egzaminu jest realizowany automatycznie przez system komputerowy (nie można go przedłużyć)
 • Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Skala ocen: 5, +4, 4, +3, 3, 2.

Regulamin zaliczenia stacjonarnego - onsite (dla studentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo)  

 • Zaliczenie składa się z 10 pytań tekstowych z czterema odpowiedziami pojedynczego wyboru
 • Strona z zaliczeniem jest wyświetlana automatycznie przez komputer, na ekranie w miejscu gdzie odbywa się egzamin
 • Czas dla każdego pytania wynosi 60 sekund.
 • Nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań.
 • Czas zaliczenia jest realizowany automatycznie przez system komputerowy (nie można go przedłużyć)
 • Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Skala ocen: 5, +4, 4, +3, 3, 2.

- - - - - - - - - - - -

 

Regulamin egzaminu online (dla studentów kierunku lekarskiego - III rok)

 • Egzamin składa się z 40 pytań (20 pytań tekstowych i 20 z obrazami badań radiologicznych) z czterema odpowiedziami pojedynczego wyboru,
 • Strona z regulaminem jest wyświetlana kilkanaście minut przed terminem rozpoczęcia egzaminu.
 • W terminie oznaczonym jako początek egzaminu, wyświetlane są kolejne pytania.
 • Czas dla każdego pytania wynosi 60 sekund.
 • Pytania pokazują się w kolejności wybranej przez system komputerowy
 • Nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań.
 • Podczas zaliczenia należy udzielić odpowiedzi na każde pytanie - należy najpierw kliknąć na prawidłową odpowiedź a następnie na przycisk „ZAPISZ”; musi się to odbyć w czasie przeznaczonym na pytanie (w czasie 60 sekund).
 • Uwaga:  przypadku odświeżenia strony z danym pytaniem przez zdającego, kolejność odpowiedzi może ulec zmianie
 • Czas zaliczenia rozliczany jest po stronie serwera.
 • Uczelnia nie odpowiada za jakość połączenia internetowego z Państwa strony.
 • Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Skala ocen: 5, +4, 4, +3, 3, 2.

Regulamin egzaminu online (dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego - III rok)

 • Egzamin składa się z 40 pytań (10 pytań tekstowych i 20 z obrazami badań radiologicznych) z czterema odpowiedziami pojedynczego wyboru, a także z 10 pytań dla których odpowiedzi należy wpisać samodzielnie; należy opisać zaznaczone lementy anatomicznie.
 • Strona z regulaminem jest wyświetlana kilkanaście minut przed terminem rozpoczęcia egzaminu.
 • W terminie oznaczonym jako początek egzaminu, wyświetlane są kolejne pytania.
 • Czas dla każdego pytania wynosi 60 sekund.
 • Pytania pokazują się w kolejności wybranej przez system komputerowy
 • Nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań.
 • Podczas zaliczenia należy udzielić odpowiedzi na każde pytanie - należy najpierw kliknąć na prawidłową odpowiedź a następnie na przycisk „ZAPISZ”; musi się to odbyć w czasie przeznaczonym na pytanie (w czasie 60 sekund).
 • Uwaga:  przypadku odświeżenia strony z danym pytaniem przez zdającego, kolejność odpowiedzi może ulec zmianie
 • Czas zaliczenia rozliczany jest po stronie serwera.
 • Uczelnia nie odpowiada za jakość połączenia internetowego z Państwa strony.
 • Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Skala ocen: 5, +4, 4, +3, 3, 2.

 

Regulamin zaliczenia online (dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego – II rok)

 • Zaliczenie składa się z 20 pytań tekstowych z czterema odpowiedziami pojedynczego wyboru
 • Strona z regulaminem jest wyświetlana kilkanaście minut przed terminem rozpoczęcia zaliczenia.
 • W terminie oznaczonym jako początek zaliczenia, wyświetlane są kolejne pytania.
 • Czas dla każdego pytania wynosi 60 sekund.
 • Pytania pokazują się w kolejności wybranej przez system komputerowy
 • Nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań.
 • Podczas zaliczenia należy udzielić odpowiedzi na każde pytanie - należy najpierw kliknąć na prawidłową odpowiedź a następnie na przycisk „ZAPISZ”; musi się to odbyć w czasie przeznaczonym na pytanie (w czasie 60 sekund).
 • Uwaga:  przypadku odświeżenia strony z danym pytaniem przez zdającego, kolejność odpowiedzi może ulec zmianie
 • Czas zaliczenia rozliczany jest po stronie serwera.
 • Uczelnia nie odpowiada za jakość połączenia internetowego z Państwa strony
 • Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Skala ocen: 5, +4, 4, +3, 3, 2.

Regulamin zaliczenia online (dla studentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo)

 • Zaliczenie składa się z 10 pytań tekstowych z czterema odpowiedziami pojedynczego wyboru
 • Strona z regulaminem jest wyświetlana kilkanaście minut przed terminem rozpoczęcia zaliczenia.
 • W terminie oznaczonym jako początek zaliczenia, wyświetlane są kolejne pytania.
 • Czas dla każdego pytania wynosi 60 sekund.
 • Pytania pokazują się w kolejności wybranej przez system komputerowy
 • Nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań.
 • Podczas zaliczenia należy udzielić odpowiedzi na każde pytanie - należy najpierw kliknąć na prawidłową odpowiedź a następnie na przycisk „ZAPISZ”; musi się to odbyć w czasie przeznaczonym na pytanie (w czasie 60 sekund).
 • Uwaga:  przypadku odświeżenia strony z danym pytaniem przez zdającego, kolejność odpowiedzi może ulec zmianie
 • Czas zaliczenia rozliczany jest po stronie serwera.
 • Uczelnia nie odpowiada za jakość połączenia internetowego z Państwa strony
 • Warunkiem otrzymania otrzymania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Skala ocen: 5, +4, 4, +3, 3, 2.