Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stopnie i tytuły

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

 

Poniżej przedstawiono wykaz stopni i tytułów naukowych jakie uzyskali pracownicy Katedry Radiologii a także te, które realizowane były w innych jednostkach kiedy promotorami byli samodzielni pracownicy naukowi Katedry. Równolegle do Katedry Radiologii  istniał Zakład Neuroradiologii, który de facto funkcjonował jako placówka naukowa do roku 1987 – jego kolejnymi kierownikami byli: Stanisława Spettowa, Ryszard Chrzanowski i Józef Kuśmiderski. Zestawienie obejmuje także dokonania tego Zakładu.

 

1950

WYDZIELENIE WYDZIAŁU LEKARSKIEGO ZE STRUKTURY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO i WŁĄCZENIE DO NOWO UTWORZONEJ STRUKTURY – AKADEMII MEDYCZNEJ

 

15 października 1951 roku

Utworzenie Katedry Radiologii w strukturze Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie

 

Kierownik Katedry Radiologii  - Julian Chudyk

 

1951 – Przewód habilitacyjny

Stanisława Spettowa

 

1954 – Przewód habilitacyjny

Julian Chudyk

 

Kierownik Katedry Radiologii – Stanisław Januszkiewicz

 

1961 – Przewód doktorski

Elżbieta Jorasz

Ziarnica złośliwa na podstawie materiału chorych kliniki Radiologicznej AM w latach 1950-1960

Promotor: Stanisław Januszkiewicz

 

1962 - Przewód doktorski

Jerzy Witek

Radioanatomiczne i czynnościowe studia stawu szczytowo-obrotowego

Promotor: Stanisław Januszkiewicz

 

1963 - Przewód doktorski

Kazimierz Sobotkowski

Szkliwiak kości szczęk – ich ocena i różnicowanie

Promotor: Stanisława Spettowa

 

1964 - Przewód doktorski

Zbigniew Czekała

Wartość artrografii dwukontrastowej w rozpoznawaniu niektórych zmian patologicznych stawu kolanowego

Promotor: Stanisław Januszkiewicz

 

1964 - Przewód doktorski

Jan Skołyszewski

Pomiar rozkładu dawki promieniowania rentgenowskiego przy leczeniu chorych na raka krtani

Promotor: Stanisław Januszkiewicz

 

1964 - Przewód doktorski

Maria Jedlińska

Guzy kąta mostowo-móżdżkowego w obrazie radiologicznym

Promotor: Stanisława Spettowa

 

1964 - Przewód doktorski

Ryszard Chrzanowski

Charakterystyka śródczaszkowego odcinka tętnicy szyjnej wewnętrznej w obrazach angiograficznych

Promotor: Stanisława Spettowa

 

1965 - Przewód doktorski

Józef Kuśmiderski

Zanik mózgu w obrazie przeglądowym czaszki

Promotor: Stanisława Spettowa

 

1965 - Przewód doktorski

Ferdynand Kryłowicz

Problem wypadania błony śluzowej żołądka do dwunastnicy

Promotor: Stanisław Januszkiewicz

 

1965 - Przewód doktorski

Maria Czapnicka-Sterecka

Metody subtrakcji w diagnostyce radiologicznej układu kostnego

Promotor: Stanisław Januszkiewicz

 

1965 - Przewód doktorski

Czesław Feliksik

Obraz radiologiczny raka żołądka

Promotor: Stanisław Januszkiewicz

 

1967 - Przewód doktorski

Maria Bicz-Cienciałowa

Badania nad stanem flory bakteryjnej skóry napromieniowanej u chorych poddawanych radioterapii z powodu nowotworów złośliwych

Promotor: Stanisław Januszkiewicz

 

1967 - Przewód doktorski

Halina Naturska-Targosz

Obraz radiologiczny żeber prawidłowych i ich odmian rozwojowych

Promotor: Stanisław Januszkiewicz

 

1968 – Przewód habilitacyjny

Ryszard Chrzanowski

 

1968 – Przewód habilitacyjny

Elżbieta Jorasz

 

1969 - Przewód doktorski

Barbara Sikorska

Wartość zdjęć przeglądowych czaszki w rozpoznawaniu glejaków mózgu

Promotor: Stanisława Spettowa

 

1970 - Przewód doktorski

Zbigniew Danek

Obrazy radiologiczne pojedynczej tętnicy nerkowej w aortonefrografii (na podstawie własnego materiału)

Promotor: Stanisław Januszkiewicz

 

1972 - Przewód doktorski

Henryk Szul

Rola kawografii dolnej w ocenie zaawansowania rozrostowych, złośliwych zmian zaotrzewnowego układu chłonnego

Promotor: Stanisław Januszkiewicz

 

1973 - Przewód doktorski

Józefa Marjańska-Radziszewska

Zagadnienia przerzutów kostnych w raku sutka w postępowaniu klinicznym

Promotor: Stanisław Januszkiewicz

 

Kierownik Katedry Radiologii – Olgierd Billewicz

 

1978 – Przewód habilitacyjny

Józef Kuśmiderski

 

1980 - Przewód doktorski

Zofia Wyrobek

Ocena przydatności zdjęć przeglądowych klatki piersiowej do rozpoznania przetrwałego przewodu tętniczego Botalla

Promotor: Olgierd Billewicz

 

1982 - Przewód doktorski

Henryka Uhl

Obrazy angiograficzne przedniej części koła tętniczego mózgu w pękniętych tętniakach

Promotor: Józef Kuśmiderski

 

1984 - Przewód doktorski

Zbigniew Cikowski

Obrazy radioanatomiczne krążenia obocznego w zależności od poziomu niedrożności tętnic kończyn dolnych

Promotor: Olgierd Billewicz

 

1986 – Tytuł profesora

Olgierd Billewicz

 

Kierownik Katedry Radiologii – Józef Kuśmiderski

 

1992 - Przewód doktorski

Andrzej Barylak

Kliniczno-radiologiczne aspekty rozpoznawania odosobnionego zaburzenia ułożenia jelita cienkiego o charakterze wrodzonym

Promotor: Józef Kuśmiderski

 

 

ROK 1993

WYDZIAŁ LEKARSKI POWRÓCIŁ DO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO – UTWORZONO COLLEGIUM MEDICUM UJ W SKŁAD, KTÓREGO ZOSTAŁ WŁĄCZONY WYDZIAŁ LEKARSKI. W JEGO STRUKTURZE POZOSTAŁA KATEDRA RADIOLOGII

 

1994 – Tytuł profesora

Józef Kuśmiderski

 

Kierownik Katedry Radiologii – Andrzej Urbanik

 

2000 - Przewód doktorski

Izabela Herman-Sucharska

Wartość cholangiopankreatografii rezonansu magnetycznego w rozpoznawaniu i różnicowaniu schorzeń dróg żółciowych

Promotor: Jerzy Walecki

 

2002 - Przewód doktorski

Beata Podsiadło

Ocena wartości tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w rozpoznawaniu i klasyfikacji wady rozczepienia rdzenia kręgowego

Promotor: Jerzy Walecki

 

2002 - Przewód doktorski

Wiesław Pawlik

Ocena wartości wybranych metod diagnostyki obrazowej chorób piersi

Promotor: Janusz Pawlęga

 

2002 - Przewód doktorski

Tadeusz Popiela

Skuteczność stereotaktycznej biopsji mammograficznej (SBM) pod kontrolą mammografii cyfrowej we wczesnym wykrywaniu zmian przedklinicznych gruczołu piersiowego

Promotor: Wojciech Nowak

 

2003 - Przewód doktorski

Robert Chrzan

Zastosowanie mammograficznego, cyfrowego toru wizyjnego w ocenie skupisk mikrozwapnień w obrębie gruczołu piersiowego

Promotor: Wojciech Nowak

 

2003 - Przewód doktorski

Stanisław Sztuk

Ocena morfologicznych i czynnościowych zmian w stawach skroniowo-żuchwowych u pacjentów  z dotylnymi wadami zgryzu badanych techniką rezonansu magnetycznego

Promotor: Grażyna Wilk

 

2003 – Przewód habilitacyjny

Andrzej Urbanik

 

2005 - Przewód doktorski

Wadim Wojciechowski

Wartość wirtualnej bronchoskopii tomografii komputerowej w ocenie zmian nowotworowych płuc

Promotor: Andrzej Urbanik

 

2006 - Przewód doktorski

Paweł Brzegowy

Ocena następstw urazu mechanicznego rdzenia kręgowego u szczura przy pomocy techniki obrazowania dyfuzji wody metodą rezonansu magnetycznego

Promotor: Andrzej Urbanik

 

2006 - Przewód doktorski

Amira Bryl

Czynnościowy rezonans magnetyczny w lokalizacji ośrodków mowy u osób dwujęzycznych

Promotor: Andrzej Urbanik

 

2007 - Przewód doktorski

Liliana Podsiadło

Obrazowanie mózgowych ośrodków emocji przy pomocy funkcjonalnego rezonansu magnetycznego

Promotor: Andrzej Urbanik

 

2009 – Tytuł profesora

Andrzej Urbanik

 

2009 – Przewód habilitacyjny

Tadeusz Popiela

 

2010 - Przewód doktorski

Barbara Sobiecka

Ocena metod analizy widma 1HMRS w diagnostyce guzów mózgowia

Promotor: Andrzej Urbanik

 

2010 - Przewód doktorski

Agata Brzozowska-Czarnek

Ocena stopnia zaawansowania przerostu mięśnia sercowego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym przy pomocy rezonansu magnetycznego

Promotor: Andrzej Urbanik

 

2010 – Przewód habilitacyjny

Izabela Herman-Sucharska

 

2011 - Przewód doktorski

Krzysztof Kleinrok

Ocena wartości badania rezonansu magnetycznego w diagnostyce urazów stawu kolanowego

Promotor: Andrzej Urbanik

 

2011 - Przewód doktorski

Małgorzata Szafirska

Ocena stanu istoty białej i szarej mózgowia w stwardnieniu rozsianym przy pomocy spektroskopii protonowej MR

Promotor: Andrzej Urbanik

 

2012 - Przewód doktorski

Magdalena Grzybek

Ocena przydatności protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego (1HMRS) mózgowia u dorosłych pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby pod kątem rozpoznania minimalnej encefalopatii wątrobowej

Promotor: Andrzej Urbanik

 

2013 – Przewód habilitacyjny

Robert Chrzan

 

2013 - Przewód doktorski

Anna Dubis

Wartość spiralnej tomografii komputerowej w rozpoznawaniu przerzutów do węzłów chłonnych w raku wargi dolnej

Promotor: Andrzej Urbanik

 

2013 - Przewód doktorski

Monika Nardzewska-Szczepanik

Ocena zmian strukturalnych ciała modzelowatego w badaniu rezonansu magnetycznego u dzieci eksponowanych na alkohol w życiu płodowym

Promotor: Andrzej Urbanik

 

2013 - Przewód doktorski

Agnieszka Werewka-Maczuga

Przydatność tomografii komputerowej w diagnostyce i monitorowaniu leczenia GIST

Promotor: Andrzej Urbanik

 

2014 - Przewód doktorski

Katarzyna Kapuścińska

Ocena przydatności badania USG z zastosowaniem głowicy wysokiej częstotliwości w kwalifikacji do operacyjnego leczenia zespołu kanału nadgarstka oraz w pooperacyjnej ocenie skuteczności zastosowanego leczenia

Promotor: Andrzej Urbanik

 

2014 - Przewód doktorski

Justyna Kozub

Wpływ zastosowania różnych programów komputerowych do analizy BOLD na planowanie zabiegów neurochirurgicznych u pacjentów z guzami mózgu

Promotor: Andrzej Urbanik

 

2015 - Przewód doktorski

Agnieszka Gleń

Optymalizacja wykrywania wczesnego udaru niedokrwiennego mózgu w badaniu TK

Promotor: Andrzej Urbanik

 

2015 - Przewód doktorski

Anna Paciorek

Ocena czynników mogących potencjalnie wpływać na rozpoznawalność raka piersi w mammograficznych badaniach skryningowych na podstawie Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w województwie małopolskim w latach 2007-2009

Promotor: Tadeusz Popiela

 

2016 – Przewód habilitacyjny

Wadim Wojciechowski

 

2016 – Przewód doktorski

Joanna Chrzanowska-Waśko

Leukoarajoza jako czynnik determinujący rokowanie po udarze niedokrwiennym mózgu

Promotor: Tadeusz Popiela

 

2016 – Przewód doktorski

Michał Leśniak

Wartość kliniczna badania PET w leczeniu wznów raka jajnika

Promotor: Tadeusz Popiela

 

2017  - Tytuł profesora

Tadeusz Popiela

 

2018 - Przewód doktorski

Monika Cichocka

Określenie modelu metabolicznego mózgu u dzieci w wieku 6-15 lat z wykorzystaniem protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego (1HMRS)

Promotor: Andrzej Urbanik

 

2018 - Przewód doktorski

Andrzej Fedak

Porównanie technik ultrasonograficznych w możliwości oceny stabilności blaszki miażdżycowej w tętnicach szyjnych

Promotor: Andrzej Urbanik

 

2019   - Pozycja profesora UJ

Robert Chrzan

 

2019   - Pozycja profesora UJ

Wadim Wojciechowski

 

2020 – Przewód doktorski

Kamila Sprężak

Ocena przydatności badania ultrasonograficznego w rozpoznawaniu zarastającego zapalenia torebki stawowej

Promotor: Robert Chrzan

 

2020 – Przewód doktorski

Iwona Kucybała

Zastosowanie wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego stawów krzyżowo-biodrowych w diagnostyce spondyloartropatii osiowych

Promotor: Wadim Wojciechowski

 

2021 – Przewód doktorski

Joanna Chrzanowska-Waśko

Leukoarajoza jako czynnik determinujący rokowanie po udarze niedokrwiennym mózgu

Promotor: Tadeusz Popiela

 

2021 – Przewód doktorski

Jakub Baran

Development of the innovative poritron emission tomography for beam range monitoring in proton radiotherapy",

Promotor: Andrzej Urbanik  razem z Pawłem Olko (doktorat realizowany w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie)

 

2021 – Przewód doktorski

Aleksandra Pusz-Sapa

Densytometryczna analiza struktury kości i składu masy ciała zawodników piłki nożnej

Promotor: Andrzej Urbanik  / Promotor pomocniczy: Ewa Dziurzyńska-Białek (doktorat realizowany w Uniwersytecie Rzeszowskim)

 

2021 – Przewód doktorski

Joanna Sobczyk

Wpływ leczenia uzupełniającego na skład masy ciała oraz gęstość kości kobiet operowanych z powodu raka piersi

Promotor: Andrzej Urbanik / Promotor pomocniczy: Ewa Dziurzyńska-Białek (doktorat realizowany w Uniwersytecie Rzeszowskim)

 

2022 – Przewód habilitacyjny

Rafał Obuchowicz

 

2022 – Przewód doktorski

Greta Gaweł

Połyki u osadzonych – analiza połykanego materiału oraz uwarunkowań socjodemograficznych

Promotor: Andrzej Urbanik / Promotor pomocniczy: Wiesław Guz (doktorat realizowany w Uniwersytecie Rzeszowskim)

 

2022 – Przewód doktorski

Aneta Wojtasik

Wieloczynnikowa analiza funkcjonowania Klinicznego Zespołu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Promotor: Andrzej Urbanik / Promotor pomocniczy: Wiesław Guz  (doktorat realizowany w Uniwersytecie Rzeszowskim)

 

2022 – Przewód doktorski

Magdalena Katarzyna Garbacz

Rozwój metod planowania leczenia oraz ocena niepewności zasięgu w radioterapii protonowej z wykorzystaniem kodów Monte Carlo

Promotor: Andrzej Urbanik razem z Pawłem Olko (doktorat realizowany w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie)

 

2022 – Przewód doktorski

Patrycja Matusik

Wybrane badania diagnostyczne, a wyniki obrazowania serca metodą rezonansu magnetycznego

Promotor: Tadeusz Popiela

 

Kierownik Katedry Radiologii – Tadeusz Popiela