Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z RADIOLOGII OGÓLNEJ

dla studentów kierunków pielęgniarstwo, położnictwo, elektroradiologia

 

 1. Zajęcia z radiologii obejmują wykłady – ich wymiar określa harmonogram studiów.
 2. Zajęcia odbywają się online (ewentualnie w formie stacjonarnej) – stosowna informacja jest podawana na początku roku akademickiego.
 3. W przypadku zajęć stacjonarnych, odbywają się w salach dydaktycznych – ul. Kopernika 23, ul. Botaniczn 3, ul. Jakubowskiego 2, ul. Łazarza 7 – w każdym przypadku podawane są dokładne informacje.
 4. Udział we wszystkich wykładach  jest obowiązkowy – zarówno gdy mają formę stacjonarną bądź online.
 5. W przypadku zajęć stacjonarnych prosimy:
 • przestrzegać punktualności
 • wyłączyć telefony komórkowe
 • nie spożywać pokarmów i napojów
 • stosować się ściśle do aktualnych wytycznych sanitarnych Ministerstwa Zdrowia oraz UJCM
 • na ćwiczeniach w pracowniach radiologicznych bowiązują stroje ochronne (szpitalne)
 1. Przystąpienie do zaliczenia końcowego (zaliczeniowy test końcowy) odbywa się na podstawie obecności na wszystkich zajęciach, niezależnie czy są one w formie stacjonarnej czy online.
 2. Sprawdzanie obecności na zajęciach stacjonarnych jest obowiązkowe.
 3. W przypadku zajęć online obecność uznaje się gdy student zalogował się w chwili rozpoczęcia a wylogował w momencie zakończenia. Prowadzący zajęcia online sprawdza czy dany student bierze udział, poprzez uzyskanie z nim połączenia. 
 4. W przypadku udziału Studenta w praktykach zagranicznych (np. Erasmus) koniecznym (!) jest poinformowanie o tym Katedry Radiologii przed wyjazdem i dokonanie indywidualnych ustaleń.
 5. Zaliczeniu kursu z radiologii odbywa się na podstawie testu końcowego.  Ma on formę pisemnego testu jednokrotnego wyboru. Termin  ustala kierownik Katedry Radiologii w porozumieniu ze starostą roku. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Skala ocen 5, 4.5, 4, 3.5, 3,2.
 6. Student przystępuje do zaliczeniowego testu końcowego po sprawdzeniu jego tożsamości na podstawie legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego; dysponowanie dowodem tożsamości warunkuje możliwość udziału w zaliczeniu. W przypadku  zaliczenia online udział Studenta odbywa się  na podstawie logowaniu z adresu e-mail domeny @student.uj.edu.pl
 7. Zaliczenie końcowe student otrzymuje w formie wpisu do systemu USOS.
 8. Wszelkie uwagi i problemy związane z przebiegiem zajęć należy zgłaszać w sekretariacie Katedry Radiologii.