Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z RADIOLOGII OGÓLNEJ

dla studentów kierunków pielęgniarstwo, położnictwo, elektroradiologia

 

 1. Zajęcia z radiologii obejmują wykłady – ich wymiar określa harmonogram studiów.
 2. Zajęcia odbywają się online (ewentualnie w formie stacjonarnej) – stosowna informacja jest podawana na początku roku akademickiego.
 3. W przypadku zajęć stacjonarnych, odbywają się w salach dydaktycznych – ul. Kopernika 23, ul. Kopernika 50, ul. Łazarza 7 – w każdym przypadku podawane są dokładne informacje.
 4. Udział we wszystkich wykładach  jest obowiązkowy – zarówno gdy mają formę stacjonarną bądź online.
 5. W przypadku zajęć stacjonarnych prosimy:
 • przestrzegać punktualności
 • wyłączyć telefony komórkowe
 • nie spożywać pokarmów i napojów
 • stosować się ściśle do aktualnych wytycznych sanitarnych Ministerstwa Zdrowia oraz UJCM
 1. Przystąpienie do zaliczenia końcowego (zaliczeniowy test końcowy) odbywa się na podstawie obecności na wszystkich zajęciach, niezależnie czy są one w formie stacjonarnej czy online.
 2. Sprawdzanie obecności na zajęciach stacjonarnych jest obowiązkowe.
 3. W przypadku zajęć online obecność uznaje się gdy student zalogował się w chwili rozpoczęcia a wylogował w momencie zakończenia. Prowadzący zajęcia online sprawdza czy dany student bierze udział, poprzez uzyskanie z nim połączenia. 
 4. W przypadku udziału Studenta w praktykach zagranicznych (np. Erasmus) koniecznym (!) jest poinformowanie o tym Katedry Radiologii przed wyjazdem i dokonanie indywidualnych ustaleń.
 5. Zaliczeniu kursu z radiologii odbywa się na podstawie testu końcowego.  Ma on formę pisemnego testu jednokrotnego wyboru. Termin  ustala kierownik Katedry Radiologii w porozumieniu ze starostą roku.
 6. Student przystępuje do zaliczeniowego testu końcowego po sprawdzeniu jego tożsamości na podstawie legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego; dysponowanie dowodem tożsamości warunkuje możliwość udziału w egzaminie. W przypadku  zaliczenia online udział Studenta odbywa się  na podstawie logowaniu z adresu e-mail domeny @student.uj.edu.pl
 7. Zaliczenie końcowe student otrzymuje w formie wpisu do systemu USOS.
 8. Wszelkie uwagi i problemy związane z przebiegiem zajęć należy zgłaszać w sekretariacie Katedry Radiologii.