2002-2006

214.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Karcz D., Brzozowska-Czarnek A.:
Porównanie przydatności diagnostycznej MRCP i ECPW w diagnostyce schorzeń dróg
żółciowych.
Polski Przegląd Radiologii, 2002, 67,1, 69-74
215.
Chrzan R., Urbanik A., Kozub J., Wyrobek-Renczyńska M., Werewka-Maczuga A.:
Ocena wiarygodności endoskopii wirtualnej TK przy pomocy fantomu własnej konstrukcji.
Polski Przegląd Radiologii, 2002, 67, 2, 4-7
216.
Chrzan R., Urbanik A., Wyrobek-Renczyńska M., Pawlik W.:
System komputerowej medycznej bazy danych specjalizowanej dla potrzeb zakładu
radiologii.
Polski Przegląd Radiologii, 2002, 67, 2, 61-64
217.
Urbanik A., Chrzan R., Popiela T. J., Wojciechowski W., Podsiadło-Kleinrok B., Sztuk S.,
Grotyńska M..:
Angiografia TK z rekonstrukcją trójwymiarową i angioskopią wirtualną.
Polski Przegląd Radiologii, 2002, 67, 1, 50-54
218.
Cieciński P., Urbanik A., Popiela T.J.:
Naczyniak jelita cienkiego leczony superselektywną embolizacją gałęzi tętnicy krezkowej
górnej.
Polski Przegląd Chirurgiczny, 2002, 74, 8, 732-735
219.
Urbanik A., Chrzan R., Popiela T.J., Wojciechowski W., Podsiadło-Kleinrok B., Grotyńska,
Brzozowska-Czarnek A.:
Rola tomografii komputerowej w diagnostyce układu naczyniowego.
220.
Urbanik A., Chrzan R., Wojciechowski W, Popiela T.J.
Angio CT in the diagnostic of the vascular system.
3 Congress of the Croatian Society of Radiology, Split 2002, Book of abstracts, 331
221.
Urbanik A., Wojciechowski W., Chrzan R., Popiela T.J., Zieliński M., Młodkowski J.:
Ct virtual bronchoscopy - analysis of 91 patients.
3 Congress of the Croatian Society of Radiology, Split 2002, Book of abstracts, 333
222.
Urbanik A., Chrzan R., Wojciechowski W., Czubak A., Szymańska H., Babraj K.:
The afterlife egyptian mummy face rekonstruction using the 3D CT without unwrapping the
object.
3 Congress of the Croatian Society of Radiology, Split 2002, Book of abstracts, 481
223.
Urbanik A., Popiela T.J., Wojciechowski W., Chrzan R., Podsiadło-Kleinrok B.:
Clinical application of the 3D rotational angiography.
3 Congress of the Croatian Society of Radiology, Split 2002, Book of abstracts, 483
 
224.
Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B., Chrzan R., Wojciechowski W.:
FMRI of the sexual differences observed during speech production task.
3 Congress of the Croatian Society of Radiology, Split 2002, Book of abstracts, 485
225.
Urbanik A., Herman-Sucharska I., Chrzan R., Wojciechowski W., Świerczyna A.:
Magnetic resonance virtual cholangioscopy in imaging of bile ducts.
3 Congress of the Croatian Society of Radiology, Split 2002, Book of abstracts, 487
226.
Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J., Wojciechowski W., Chrzan R.:
FMRI of working memory.
3 Congress of the Croatian Society of Radiology, Split 2002, Book of abstracts, 489
227.
Urbanik A., Walecki J., Jasiński A., Kozub J., Sobiecka B., Orłowiejska M., Chrzan R.,
Wojciechowski W.: HMRS in young patients with Alzaheimer`s disease.
3 Congress of the Croatian Society of Radiology, Split 2002, Book of abstracts, 491
228.
Urbanik A., Dobrowolski Z., Chrzan R., Popiela T.J., Lipczyński W., Wojciechowski W.:
MR virtual cystoscopy in the diagnostics of the urinary bladder.
3 Congress of the Croatian Society of Radiology, Split 2002, Book of abstracts, 493
229.
Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B., Chrzan R., Wojciechowski W.:
The fMRI study in the bilingual subjects.
3 Congress of the Croatian Society of Radiology, Split 2002, Book of abstracts, 495
230.
Urbanik A., Chrzan R., Wojciechowski W., Szafirska M.:
CT examination of scull and craniofacial structures of Egyptian mummies.
8 European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Kraków 2002, Book of abstracts, 20
231.
Sztuk S., Urbanik A., Szafirska M., Wojciechowski W., Bryll A., Siegiel R.:
Maxillary canines impaction - CT diagnostics.
8 European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Kraków 2002, Book of abstracts, 3.6
232.
Sztuk S., Wilk G., Dyras M., Urbanik A., Bryll A., Siegiel R., Szafirska M.:
Magnetic resonanse imaging of the temporomandibular joint inposterior occlusion.
8 European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Kraków 2002, Book of abstracts, 1.4
233.
Grotyńska M., Bryll A., Wojciechowski W., Chrzan R., Stręk P.:
CT virtual endoscopy of maxillary sinuses.
8 European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Kraków 2002, Book of abstracts, 4.3.
234.
Urbanik A., Bryll A., Popiela T.J., Wojciechowski W., Szafirska M., Sztuk S.:
Diagnostic imaging and interventional radiology in craniofacial angiomas.
8 European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Kraków 2002, Book of abstracts, 4.7.
235.
Bryll A., Urbanik A., Jurczak A., Chomyszyn-Gajewska M., Sztuk S., Szafirska M., Sobiecka
B.:
Artifacts produced by dental materials in MR imaging.
8 European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Kraków 2002, Book of abstracts, P1
236.
 
Urbanik A., Kuniecki A., Kozub J., Sobiecka B., Podsiadło L.:
Badania fMRI wzorców reakcji mózgu na bodźce o znaczeniu emocjonalnym.
IV Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego,
Bydgoszcz 2002, Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej, 2002, (7), 1-2, 65
237.
Urbanik A., Binder J., Kozub J., Sobiecka B.:
Mózgowe podłoże pamięci roboczej - badanie za pomocą fMRI.
IV Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego,
Bydgoszcz 2002, Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej, 2002, (7), 1-2, 66
238.
Urbanik A., Kozub J.:
Spektroskopia fosforowa MR (PMRS) - modele metaboliczne mózgu, wątroby i mięśni u
zdrowych osobników.
IV Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego,
Bydgoszcz 2002, Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej, 2002, (7), 1-2, 71
239.
Brzozowska-Czarnek, Urbanik A.:
Zastosowanie rezonansu magnetycznego w badaniu serca u chorych z zastoinową
niewydolnością.
IV Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego,
Bydgoszcz 2002, Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej, 2002, (7), 1-2, 78
240.
Urbanik A., Walecki J., Jasiński. J., Kozub J., Sobiecka B., Motyl R., Szczudlik A.:
Ocena procesu starzenia o typie fizjologicznym i o charakterze degeneracyjnym w HMRS.
IV Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Bydgoszcz 2002,
Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej, 2002, (7), 1-2, 92
241.
Bryll A., Urbanik A., Sobiecka B., Płóciennik A., Sztuk S.:
Badanie MR in vitro materiałów stomatologicznych zawierających metale.
IV Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Bydgoszcz 2002,
Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej, 2002, (7), 1-2, 123
242.
Herman-Sucharska I., Urbanik A.,
Przydatność cholangiopankreatografii MR w obrazowaniu jatrogennych uszkodzeń dróg
żółciowych po zabiegach cholecystektomii.
IV Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Bydgoszcz 2002,
Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej, 2002, (7), 1-2, 129
243.
Kleinrok K., Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A., Sorysz T., Leń A.:
Zmiany urazowe stanu kolanowego w badaniu rezonansu magnetycznego.
IV Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Bydgoszcz 2002,
Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej 2002, (7), 1-2, 133
244.
Podsiadło L., Urbanik A., Garlicki A., Kozub J., Sobiecka B., Mach T.:
Zastosowanie HMRS w diagnostyce OUN u pacjentów HIV - pozytywnych.
IV Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Bydgoszcz 2002,
Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej, 2002, (7), 1-2, 153
245.
Podsiadło-Kleinrok B., Kleinrok K., Urbanik A., Kaliciński M., Zarzycki D.:
Nowa klasyfikacja wad rozszczepienia rdzenia kręgowego.
 
IV Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Bydgoszcz 2002,
Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej, 2002, (7), 1-2, 154
246.
Podsiadło-Kleinrok B., Kleinrok K., Urbanik A., Kaliciński, Zarzycki D.:
Prezentacja postaci typu złożonego SCM w obrazowaniu MR.
IV Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Bydgoszcz 2002,
Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej, 2002, (7), 1-2, 155
247.
Sztuk S., Urbanik A., Dyras M., Szafirska M., Bryll A., Grotyńska M.:
Obraz stawu skroniowo-żuchwowego w dotylnych wadach zgryzu w badaniu MR.
IV Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Bydgoszcz 2002,
Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej, 2002, (7), 1-2, 170
248.
Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J., Bryll A.:
Lokalizacja ośrodków mowy u osób dwujęzycznych w fMRI.
IV Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Bydgoszcz 2002,
Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej, 2002, (7), 1-2, 172
249.
Urbanik A., Podsiadło-Kleinrok B., Popiela T. J.:
Nowe możliwości w diagnostyce angiograficznej - rotacyjna angiografia DSA.
V Kongres Angiologiczny Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Kraków 2002,
Postępy w angiologii klinicznej i eksperymentalnej, 2002, Streszczenia , P 119, 29
250.
Urbanik A., Chrzan R., Wojciechowski W.:
Angiografia TK - zastosowanie w diagnostyce i ocenie leczenia.
V Kongres Angiologiczny Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Kraków 2002, Postępy
w angiologii klinicznej i eksperymentalnej, 2002, Streszczenia, S5f, 75
251.
Urbanik A.:
20-lecie tomografii komputerowej i 25-lecie diagnostyki angiograficznej w regionie Polski
Południowo-Wschodniej.
Regionalne Spotkanie Radiologiczne, RSR 2002, Rabka, Streszczenia,W-1
252.
Chrzan R., Urbanik A.:
DICOM - standard transmisji cyfrowych obrazów medycznych.
Regionalne Spotkanie Radiologiczne, RSR 2002, Rabka, Streszczenia,W-2
253.
Chrzan R., Urbanik A.:
Radiologiczny System Informatyczny (RIS) - rola w organizacji pracy Zakładu Radiologii.
Regionalne Spotkanie Radiologiczne, RSR 2002, Rabka, Streszczenia, W-3
254.
Urbanik A., Chrzan R., Popiela T.J., Wojciechowski W.:
Teleradiologia w praktyce.
Regionalne Spotkanie Radiologiczne, RSR 2002, Rabka, Streszczenia, W-4
255.
Urbanik A., Chrzan R., Brzegowy P.:
Radiologia cyfrowa - doświadczenia własne.
Regionalne Spotkanie Radiologiczne, RSR 2002, Rabka, Streszczenia, W-5
256.
Urbanik A., Chrzan R., Popiela T. J., Wojciechowski W., Tomera M.:
 
Internet w praktyce radiologicznej - doświadczenia własne.
Regionalne Spotkanie Radiologiczne, RSR 2002, Rabka, Streszczenia, W-6
257.
Chrzan R., Popiela T. J., Podsiadło-Kleinrok B., Tabor J., Nowak W.:
Digital mammography and mammotome biopsy in the evaluationof breast microcalcifications
without accompanying mass.
3 rd European, Breast Cancer Conference, Barcelona 2002, European Journal of Cancer,
2002, Vol. 38, suppl. 3, 394
258.
Podsiadło-L., Urbanik A., Garlicki A., Kozub J, Sobiecka B., Mach T., Bryll A.:
HMRS diagnostics of CNS in HIV-positive patients.
XVII Symposium Neuroradiologicum, Paris 2002, Book of abstracts, P-010
259.
Bryll A., Urbanik A., Jurczaka A., Sztuk S., Szafirska M., Sobiecka B.:
MRI investigation of dental materials containing metals.
XVII Symposium Neuroradiologicum, Paris 2002, Book of abstracts, P-013
260.
Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub B., Bryll A.:
Investigation of working memory using fMRI.
XVII Symposium Neuroradiologicum, Paris 2002, Book of abstracts, P-099
261.
Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B., Bryll A.:
Investigation of sexual differences during speech observed by fMRI.
XVII Symposium Neuroradiologicum, Paris 2002, Book of abstracts, P-313
262.
Urbanik A., Dobrowolski Z., Chrzan R., Popiela T. J., Drewniak T., Lipczyński W.:
Bladder tumour detection using MR virtual cystoscopy.
European Congress of Radiology, Wiedeń 2002, Book of abstracts, C-0332
263.
Bryll A., Urbanik A., Jurczak., Płóciennik A., Świerczyna A.:
Dental materials in MR imaging.
European Congress of Radiology, Wiedeń 2002, Book of abstracts, C-0402
264.
Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.:
Sexual differences in neural activation patterns observed during speech production task.
European Congress of Radiology, Wiedeń 2002, Book of abstracts, C-0645
265.
Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J.:
Neural correlates of working memory activity during performace of verbal and nonverbal
tasks.
European Congress of Radiology, Wiedeń 2002, Book of abstracts, C-0681
266.
Zapaśnik A., Urbanik A., Chrzan R., Pacoszyńska -Zapaśnik H.:
CT angioscopy in the diagnosis of brain aneurysms.
European Congress of Radiology, Wiedeń 2002, Book of abstracts, C-0786
267.
Urbanik A.:
Wirtualna endoskopia TK i MR - nowe techniki w radiologii
Ogólnopolska Konferencja Naukowa -Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u
progu XXI wieku., Poznań 2002. Medycyna Praktyczna, 2002, tom 10, zeszyt 1, Streszczenia,
 
194
268.
Urbanik A., Chrzan R., Popiela T. J., Wojciechowski W.:
Role of the teleradiology in an integrated radiological information system.
The International Conference on Telelemedicine, Jabłonna 2002, Book of abstracts, W-1
269.
Urbanik A., Walecki J., Jasiński A., Kozub J., Sobiecka B., Orłowiejska M., Motyl R.,
Szczudlik A.:
Ocena zmian otępiennych metodą HMRS.
XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Poznań 2002, Neurologia i
Neurochirurgia Polska, 2002, Supl. 2, 480
270.
Podsiadło L., Urbanik A., Garlicki A., Kozub J., Sobiecka B., Mach T.:
Ocena OUN pacjentów HIV - pozytywnych metodą HMRS.
XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Poznań 2002. Neurologia i
Neurochirurgia Polska, 2002, Supl. 2, 481
271.
Urbanik A., Czepko R., Podsiadło-Kleinrok B., Popiela T. J.:
Rotacyjna subtrakcyjna angiografia cyfrowa (rdsa) z 3D rekonstrukcją - przydatność w
diagnostyce neuroradiologicznej i w neuroradiologii zabiegowej.
Ogólnopolski Kongres Towarzystwa Neurochirurgów, Bydgoszcz 2002, Streszczenia, 21
272.
Urbanik A., Chrzan R., Popiela T. J., Wojciechowski W., Podsiadło-Kleinrok B., Herman-
Sucharska I., Grotyńska M.:
Wirtualna endoskopia w diagnostyce obrazowej chorób nowotworowych.
I Kongres Onkologii Polskiej, Katowice 2002, YEAR, 2002, Volume 53, Suppl. 4,31, (1)
273.
Urbanik A., Czepko R., Kozub J., Sobiecka B.:
Zastosowanie HMRS i fMRI w ocenie zmian ogniskowych mózgu.
I Kongres Onkologii Polskiej, Katowice 2002, YEAR, 2002, Volume 53, Suppl. 4, 31, (2)
274.
Urbanik A., Chrzan R., Popiela T. J., Wojciechowski W.:
Wirtualna endoskopia - wprowadzenie.
Forum Diagnostyczne Schering, Krynica 2002, Streszczenia, W- 1
275.
Wojciechowski W., Chrzan R., Popiela T. J., Urbanik A.:
Wirtualna bronchoskopia TK.
Forum Diagnostyczne Schering, Krynica 2002, Streszczenia, W-2
276.
Popiela T.J., Wojciechowski w., Chrzan R., Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A.:
Wirtualna endoskopia przewodu pokarmowego TK.
Forum Diagnostyczne Schering, Krynica 2002, Streszczenia, W-3
277.
Chrzan R., Podsiadło-Kleinrok B., Wojciechowski W., Urbanik A.:
Wirtualna angioskopia TK.
Forum Diagnostyczne Schering, Krynica 2002, Streszczenia, W-4
278.
Popiela T.J., Chrzan R., Wojciechowski W., Urbanik A.:
Wirtualna endoskopia TK układu moczowego.
Forum Diagnostyczne Schering, Krynica 2002, Streszczenia, W-5
 
279.
Bryll A., Grotyńska M., Wojciechowski W., Sztuk S., Urbanik A.:
Wirtualna endoskopia TK zatok obocznych nosa.
Forum Diagnostyczne Schering, Krynica 2002, Streszczenia, W-6
280.
Chrzan R., Wojciechowski W., Popiela T.J., Urbanik A.:
Wirtualna endoskopia TK ucha środkowego.
Forum Diagnostyczne Schering, Krynica 2002, Streszczenia, W-7
281.
Kleinrok K., Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A.:
Wirtualna endoskopia TK kanału kręgowego.
Forum Diagnostyczne Schering, Krynica 2002, Streszczenia W-8
282.
Chrzan R., Wojciechowski W., Popiela T. J., Urbanik A.:
Zastosowanie środków cieniujących w uzyskiwaniu obrazów w technice wirtualnej
endoskopii TK.
Forum Diagnostyczne Schering, Krynica 2002, Streszczenia, W-9
283.
Urbanik A., Chrzan R., Popiela T.J., Wojciechowski W.:
Badania w technice wirtualnej endoskopii TK - przygotowanie pacjentów do badania,
opracowywanie wyników.
Forum Diagnostyczne Schering, Krynica 2002, Streszczenia, W-10
284.
Urbanik A, Chrzan R.:
Radiologiczny system informatyczny (RIS) - prezentacja własnego systemu.
VI Konferencja Internetu i Telematyki Medycznej, Kraków 2002, Streszczenia, 38
285.
Urbanik A., Chrzan R., Popiela T.J. Wojciechowski W.:
Centrum teleradiologii - doświadczenia własne.
VI Konferencja Internetu i Telematyki Medycznej, Kraków 2002, Streszczenia, 39
286.
Urbanik A., Chrzan R., Popiela T.J., Wojciechowski W., Podsiadło-Kleinrok B.,
Herman-Sucharska I., Grotyńska M.:
Rekonstrukcje 3D i ich przekształcenia - zastosowanie w Radiologii.
VI Konferencja Internetu i Telematyki Medycznej, Kraków 2002, Streszczenia, 41
287.
Urbanik A., Chrzan R., Popiela T.J., Wojciechowski W., Tomera M.:
Internet w Zakładzie Radiologii - doświadczenia własne.
VI Konferencja Internetu i Telematyki Medycznej, Kraków 2002, Streszczenia, 40
288.
Urbanik A., Kunecki A., Kozub J., Sobiecka B., Podsiadło L.:
Wzorce reakcji mózgu na bodźce o znaczeniu emocjonalnym w fMRI.
Sympozjum "Postępy w diagnostyce OUN z zastosowaniem rezonansu magnetycznego",
Łódź 2002, Streszczenia, 4
289.
Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.:
Pamięć robocza- badanie za pomocą fMRI.
Sympozjum "Postępy w diagnostyce OUN z zastosowaniem rezonansu magnetycznego",
Łódź 2002, Streszczenia, 3
290.
 
Urbanik A., Walecki J., Jasiński A., Kozub J., Sobiecka B., Motyl R., Szczudlik A.:
Starzenie się mózgu w obrazie HMRS.
Sympozjum "Postępy w diagnostyce OUN z zastosowaniem rezonansu magnetycznego",
Łódź 2002, Streszczenia, 14
291.
Podsiadło L., Urbanik A., Garlicki A., Kozub J., Sobiecka B., Mach T.:
Obraz HMRS OUN u pacjentów HIV - pozytywnych.
Sympozjum "Postępy w diagnostyce OUN z zastosowaniem rezonansu magnetycznego",
Łódź 2002, Streszczenia, 13
292.
Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J., Bryll A.:
Ośrodki mowy u osób dwujęzycznych - identyfikacja przy pomocy fMRI.
Sympozjum "Postępy w diagnostyce OUN z zastosowaniem rezonansu magnetycznego",
Łódź 2002, Streszczenia, 7
293.
Urbanik A., Czepko., Kozub J., Sobiecka B.:
Przydatność HMRS i fMRI w ocenie zmian ogniskowych mózgu.
Sympozjum "Postępy w diagnostyce OUN z zastosowaniem rezonansu magnetycznego",
Łódź 2002, Streszczenia, 10
294.
Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A.:
Gęstość mineralna kręgosłupa osób ze zmianami zwyrodnieniowymi w pomiarach QCT.
Krakowskie Spotkanie Radiologiczne KSR`2002, Słowacja - Ukraina, Streszczenia, P-3
295.
Chrzan R., Urbanik A., Wyrobek-Renczyńska M.:
Zmiany kostne w stwardnieniu guzowatym (chorobie Bourneville`a) - opis przypadku.
Krakowskie Spotkanie Radiologiczne KSR`2002, Słowacja - Ukraina, Streszczenia, P-5
296.
Kleinrok K., Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A., Sorysz T., Leń A.:
Zmiany urazowe stawu kolanowego w badaniu rezonansu magnetycznego.
Krakowskie Spotkanie Radiologiczne KSR`2002, Słowacja - Ukraina, Streszczenia, P-7
297.
Pawlik W., Komornicki A., Pawelec A., Chrzan R., Urbanik A.:
Przydatność tomografii komputerowej (TK) w przedoperacyjnej lokalizacji kostniaka
kostnawego (Osteoid Osteoma) - opis przypadku.
Krakowskie Spotkanie Radiologiczne KSR`2002, Słowacja - Ukraina, Streszczenia, P-10
298.
Sztuk S., Podsiadło-Kleinrok B., Pawlik W., Kleinrok K., Urbanik A., Bryll A., Komornicki
A.:
Schwannoma Malignum powikłany urazem - trudności diagnostyczne.
Krakowskie Spotkanie Radiologiczne KSR`2002, Słowacja - Ukraina, Streszczenia, P-11
299.
Podsiadło-Kleinrok B., Kleinrok K., Urbanik A.:
Endoskopia wirtualna kanału kręgowego.
Krakowskie Spotkanie Radiologiczne KSR`2002, Słowacja - Ukraina, Streszczenia, P-12
300.
Podsiadło-Kleinrok B., Kleinrok K., Urbanik A., Kaliciński M., Zarzycki D.:
Nowa klasyfikacja wad rozszczepienia rdzenia kręgowego.
Krakowskie Spotkanie Radiologiczne KSR`2002, Słowacja - Ukraina, Streszczenia, P-13
301.
 
Podsiadło-Kleinrok B., Kleinrok K., Urbanik A., Kaliciński M., Zarzycki D.:
Prezentacja postaci typu złożonego SCM w obrazowaniu MR.
Krakowskie Spotkanie Radiologiczne KSR`2002, Słowacja - Ukraina, Streszczenia, P-1
302.
Chrzan R., Popiela T.J., Podsiadło-Kleinrok B., Rudnicka L., Tabor J., Nowak W., Urbanik
A.:
Weryfikacja skupisk mikrozwapnień gruczołu piersiowego w stereotaktycznej biopsji
mammotomicznej pod kontrolą mammografii cyfrowej.
Polish Journal of Radiology, 2002, 67, 4, 59-65.
303.
Chrzan R., Popiela T. J., Podsiadło-Kleinrok B., Tabor J., Nowak W., Urbanik A.:
Obrazowanie cyfrowe w diagnostyce mammograficznej.
Polish Journal of Radiology, 2002, 67, 4, 42-48.
304.
Chrzan R., Popiela T. J., Podsiadło-Kleinrok B., Tabor J., Nowak W., Urbanik A.:
Mammografia cyfrowa w ocenie skupisk mikrozwapnień gruczołu piersiowego bez
towarzyszacych zmian guzowatych.
Polish Journal of Radiology, 2002, 67, 4, 49-58.
305.
Binder M., Urbanik A., Kaiser J.:
Mózgowe korelaty pamięci roboczej w świetle badań metodą fMRI: efekty kodowania
werbalnego i niewerbalnego.
XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Lublin 2002. Streszczenia,
S-6.1.
306.
Urbanik A.:
Ocena procesu starzenia się mózgu metodą protonowej spektroskopii rezonansu
magnetycznego.
Wyd. Dęby Rogalińskie, Kraków 2002, ISBN 83-914839-6-7.
Praca habilitacyjna
307.
Podsiadło-Kleinrok B.:
Ocena wartości tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w rozpoznawaniu i
klasyfikacji wady rozszczepienia rdzenia kręgowego. Kraków 2002 (Praca doktorska).
308.
Kleinrok K., Podsiadło-Kleinrok B., Sztuk S., Urbanik A., Jeleńska-Szyguła I.
Tłuszczak mózgu - obrazowanie z użyciem tomografii komputerowej i rezonansu
magnetycznego.
Lipoma of the brain - imaging with use of computerised tomography and magnetic resonsnce
imaging.
Przegląd Lekarski 2003, 60, 10: 617-620
309.
Kuniecki M., Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J., Binder.:
Central control of heart rate changes during visual affective processing as revealed by fMRI.
Acta Neurobiologiae Experimentalis, 2003, 63: 39-48
310.
Podsiadło L., Urbanik A., Garlicki A., Kozub J., Sobiecka B., Mach T.:
Zastosowanie H MRS w ocenie OUN u pacjentów z AIDS.
Polski Przegląd Radiologii 2003, 68, (3): 5-9
311.
 
Chrzan R., Popiela T.J., Podsiadło-Kleinrok B., Tabor J., Nowak W., Stachura J.:
Wartość stereotaktycznej biopsji mammotomicznej w ocenie skupisk mikrozwapnień
gruczołu piersiowego bez towarzyszących zmian guzkowych.
Polski Przegląd Chirurgiczny, 2003, 75, 6, 546-437
 
312.
Jurczak A., Płóciennik A., *Bryll A., Chomyszym-Gajewska M., *Urbanik A.:
Wpływ materiałów stomatologicznych zawierających metale na obraz badania MR -
doniesienie wstępne.
Czasopismo Stomatologiczne, 2003, LVI, 1: 24-29
313.
Pąchalska M., Kurzbauer H., MacQueen B.D., Formińska-Kapuścik M., *Herman-Sucharska
I.:
Neuropsychological features of rapidly progressive dementia in a patient with an atypical
presentation of Creutzfeldt - Jakob disease.
Dementia, 2003, 2: 22-23
314.
Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B.,
Zastosowanie protonowej spektroskopii MR w neuroradiologii
Twój Magazyn Medyczny, 2003, 10: 58-61
315.
Chrzan R., Urbanik A., Renczyńska-Wyrobek M., Popiela T. J.:
Teleradiology in practice - our experience with teleconsultation of CT examinations
Computer Assisted Radiology and Surgery, CARS, London, 2003,
Edited by H.U. Lemke, M.W. Vannier, K. Inamura, A.G. Farman, K. Doi, J.H.C Reiber
Elsevier, Amsterdam 2003, p.1386
ISBN 0-444-51387-6
316.
Sztuk S., Urbanik A., Chrzan R., Szafirska M., Kleinrok K., Dyras M.:
The use of magnetic resonanse to visualize posterior occlusion in temporomandibular joint.
Computer Assisted Radiology and Surgery, CARS, London, 2003,
Edited by H.U. Lemke, M.W. Vannier, K. Inamura, A.G. Farman, K. Doi, J.H.C Reiber
Elsevier, Amsterdam 2003, p.1408
ISBN 0-444-51387-6
317.
Urbanik A., Chrzan R., Wojciechowski W., Popiela T. J.:
Virtual angioscopy as an additional feature of angio-CT
Computer Assisted Radiology and Surgery, CARS, London, 2003,
Edited by H.U. Lemke, M.W. Vannier, K. Inamura, A.G. Farman, K. Doi, J.H.C Reiber
Elsevier, Amsterdam 2003, p.1322
ISBN 0-444-51387-6
318.
Urbanik A., Herman-Sucharska I., Podsiadło-Kleinrok B.:
Układ nerwowy, głowa i szyja. Kręgosłup.
Leksykon radiologii i diagnostyki obrazowej.
Wyd. ZamKor, Kraków, 2003, pod red. prof. J. Waleckiego i prof. B. Pruszyńskiego
ISBN 83-88830-17-1
319.
Urbanik A., Podsiadło-Kleinrok B., Chrzan R., Wojciechowski W., Popiela T.J.:
Three-dimensional rotational angiography - new technology in the diagnostics of vascular
 
system.
Computer Assisted Radiology and Surgery, CARS, London, 2003,
Edited by H.U. Lemke, M.W. Vannier, K. Inamura, A.G. Farman, K. Doi, J.H.C Reiber
Elsevier, Amsterdam 2003, p.1395
ISBN 0-444-51387-6
320.
Kuniecki M., Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J., Binder M.
Chapter 5. Central control of heart rate changes during visual affective processing as revealed
by fMRI. How the brain processes emotional stimuli.
Wyd. Towarzystwo Wydawnicze "Historia Jagiellonica", Kraków 2003, ISBN 83-88737-31-7
321.
Pąchalska M., Kurzbauer H., Grochmal-Bach B., MacQueen B.D., Urbanik A., Herman-
Sucharska I.:
Nietypowe zaburzenia języka i mowy u pacjentki z klinicznym rozpoznaniem zespołu
Steele a-Richardsona-Olszewskiego
Choroby otępienne. Teoria i praktyka. Wyd. Continuo, Wrocław, 2003, pod red. prof. Jerzego
Leszka, ISBN 83-86682-98-1
322.
Urbanik A.:
Zobaczyć jak pracuje mózg - możliwości współczesnej neurodiagnostyki obrazowej.
Wszechświat 2003, 104, 1-3: 9-11,
323.
Wiesław Pawlik" Ocena wartości wybranych metod diagnostyki obrazowej chorób piersi"
Praca doktorska
324.
Robert Chrzan
"Zastosowanie mammograficznego cyfrowego toru wizyjnego w ocenie skupisk
mikrozwapnień w obrębie gruczołu piersiowego"
Praca doktorska
325.
Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Piotrowski W.:
Magnetic Resonace Imaging in evaluation of left atrium myxoma - case report.
Polski Przegląd Lekarski, 2003, 60, suppl. 4, P-116
326.
Chrzan R., Popiela T.J., Podsiadło-Kleinrok B., Tabor J., Nowak W., Urbanik A.:
Assessment of clusters of breast microcalcifications without accompanying mass in digital
mammography.
European Congress of Radiology 2003, Wiedeń, European Radiology suppl. 1, vol.13, C-
0213.
327.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Karcz D., Sobiecka B., Kozub J.:
Diagnostic value of MECP compared to ERCP.
IV Sympsium on Medical Physics, 2003, Ustroń, Streszczenia, 20 PF
328.
Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.:
Influence of difficulty of a cognitive task on the patterns of brain acitvity: A fMRI
 
investigation.
European Congress of Radiology, 2003, Wiedeń, European Radiology suppl. 1, vol. 13, C-
0794
329.
Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J.:
Application of fMRI in estimation of neural correlates of the autonomic cardiovascular
activity.
Congress of European Society of Neuroradiology, Istambuł, 2003, Neuroradiology, vol. 45
suppl. 1, P-AB 46
330.
Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.:
Usablity of fMRI - influence of difficulty of a cognitive task on the patterns of brain activity.
Congress of European Society of Neuroradiology, Istambuł, 2003, Neuroradiology, vol. 45,
suppl. 1, P-AB 47
331.
Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.:
An fMRI study of the neural correlates of the autonomic cardiovascular activity.
European Congress of Radiology, 2003, Wiedeń, European Radiology suppl. 1, vol. 13, C-
0855
332.
Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J.:
FMRI in estimation of influence of difficulty of a cognitive task on the patterns of brain
activity.
Congress of Europen Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology, 2003,
Rotterdam, Holandia, Book of abstracts, 387
333.
Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J.:
Neural Correlates of the autonomic cardiovascular activity - usability of fMRI
IV Symposium on Medical Physics, 2003, Ustroń, Streszczenia, 24 PF
334.
Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J., Bryll A.:
Estimation of speech regions on bilingual subjects in FMRI
IV Symposium on Medical Psysics , 2003, Ustroń, Streszczenia, 23 PF
335.
Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B., Chrzan R.:
Neural Correlates of working memory activity during performance of verbal and nonverbal
tasks.
IV Symposium on Medical Psysics, 2003, Ustroń, Streszczenia, 23 W.
336.
Urbanik A. , Chrzan R., Podsiadło L., Renczyńska-Wyrobek M., Bryll A.:
Our eperience with heterogenous PACS composed of DICOM devices from different vendors.
International Conference on E-he@lth in Common Europe, Kraków 2003, Book of abstracts,
54
337.
 
Urbanik A., Chrzan R., Werewka-Maczuga A., Renczyńska-Wyrobek M., Podsiadło L.:
Teleconsultation of CT examinations - our experience with teleradiological system.
International Conference on E-he@lth in Common Europe, Kraków 2003, Book of abstracts,
51
338.
Urbanik A., Chrzan R., Renczyńska-Wyrobek M., Podsiadło L., Bryll A.:
3-D reconstructions of medical images - application in Radiology
Teleconsultation of CT examinations - our experience with teleradiological system.
International Conference on E-he@lth in Common Europe, Kraków 2003, Book of
abstracts,65
339.
Urbanik A., Chrzan R.:
Rozszerzenie możliwości prezentacji obrazów w radiologii - wizualizacja trójwymiarowa.
8 Ogólnopolska Konferencja: Jakość w Opiece Zdrowotnej, Kraków 2003, Streszczenia, 104
340.
Urbanik A., Czepko R., Brzegowy P., Popiela T. J., Podsiadło-Kleinrok B.:
Zastosowanie angiografii rotacyjnej 3D w diagnostyce tętniaków OUN
II Sympozjum Sekcji Neurochirurgii Wewnątrznaczyniowej Polskiego Lekarskiego
Towarzystwa Neurochirurgów, Łódź, 2003, Streszczenia, 3
341.
Urbanik A., Czepko R., Podsiadło L., Kozub J., Sobiecka B., Pietraszko W., Betlej M.:
Wstępna ocena przydatności funkcjonalnego obrazowania MRI w guzach mózgu
zlokalizowanych w obszarach czynnościowo ważnych.
Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów Szczecin, 2003,
Streszczenia, 23
342.
Urbanik A., Czepko R., Podsiadło L., Sobiecka B., Kozub J., Libionka L., KrzyszkowskiT.:
Przydatność protonowej spektroskopii MR (HMRS) w różnicowaniu i ocenie guzów mózgu.
Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Szczecin, 2003, Streszczenia, 7
343.
Urbanik A., Kuniecki, Podsiadło L., Sobiecka B., Kozub J.:
Usability of fMRI in estimation of neural processing of the affective visual stimuli.
Congress of European Society of Neuroradiology, Istambuł, 2003, Neuroradiology, vol. 45,
supl. 1, P-AB 48
344.
Urbanik A., Kuniecki M., Podsiadło L., Sobiecka B., Kozub J.:
An fMRI study of the neural processing of the affective visual stimuli.
European Congress of Radiology, 2003, Wiedeń, European Radiology, supl. 1 vol. 13, C-
0852
345.
Urbanik A., Sobiecka B., Kozub B., Podsiadło L., Garlicki A., Mach T.:
Usability of HMRS in CNS diagnostics of HIV positive patients.
Congress of Europen Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology, 2003,
Rotterdam, Book of abstracts, 371
346.
Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J., Podsiadło L., Kuniecki M.:
Application of fMRI in estimation of neural processing of the affective visual stimuli.
Congress of European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology, 2003, Book
of abstracts, 149
 
347.
Chrzan R., Popiela T.J., Podsiadło-Kleinrok B., Tabor J., Nowak W.:
Diagnostyka mammograficzna przedklinicznych postaci raka sutka.
61 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk, 2003, Postępy, 50-52, Abstrakt P40
(Praca z I Katedry Chirurgii Ogólnej wspólnie z Katedrą Radiologii CM UJ)
348.
Czepko R., Urbanik A., Libionka W.:
Two-staged in giant inforaclinoidal aneurysm co-existing with pituitary growth hormone
adenoma.
IX th Skull Base Surgery Congress, 2003, Usti, Book of abstracts, 39
349.
Czepko R., Pietraszko W., Uhl H., Turski T., Urbanik A., Krzyszkowski T., Libionka W.:
Embolizacja wewnątrznaczyniowa i mikrochirurgia naczyniaków tętniczo-żylnych mózgu -
ocena kryteriów stosowanych w wyborze postępowania oraz wyników leczenia.
II Sympozjum Sekcji Neurochirurgii Wewnątrznaczyniowej Polskiego Towarzystwa
Neurochirurgów, 2003, Łódź, Streszczenia, 14
350.
Czepko R., Adamek D.., Libionka W., Uhl H., Urbanik A., Pietraszko W., Dyszkiewicz S.:
Ocena trafności histologicznych rozpoznań guzów nadnamiotowych przez neuroradiologów
w oparciu o badanie metod tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.
Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Szczecin, 2003, Streszczenia, 12
351.
Chrzan R., Urbanik A., Wojciechowski W., Popiela T., Blichar A., Gleń A.:
Teleradiologia w praktyce - doświadczenia własne w telekonsultacji badań TK z
wykorzystaniem linii ISDN
Polish Journal of Radiology, 2004, 4, 79-82
352.
Chrzan R., Urbanik A., Wyrobek -Renczyńska M., Podsiadło L.:
Rola teleradiologii w nowoczesnej diagnostyce obrazowej
Polish Journal of Radiology 2004, 4, 71-78
353.
Wyrobek Renczyńska-M., Chrzan R., Zyss T., Urbanik A., Kamieniecka B., Uhl H.:
CT evaluation of cerebral atrophy in medicolegal opinions in murder cases.
Rivista di Neuroradiologia 2004, 17, 159-164
354.
Czepko R., Kwinta B., Uhl H., Urbanik A., Libionka W., Pietraszko W.:
Obustronny krwiak móżdżku po operacji glejaka nadnamiotowego.
Neurologia i Neurochirurgia Polska 2004, 38, 3, 239-242
355.
Głodzik-Sobańska L., Słowik A., Kozub J., Sobiecka B., Urbanik A., Szczudlik A.:
GABA in ischemic stroke. Proton magnetic resonance study.
Medical Science Monitor, 2004, 10 suppl. 3, 88-93
356.
Pach D., Hubalewska A., Winnik L., Urbanik A., Huszno B., Szczepańska Ł.:
Odległe następstwa zatrucia czterotlenkiem ołowiu.
Przegląd Lekarski 2004, 61, 4, 366-370
Wsp. Klinika Endokrynologii CM UJ, Klinika Chorób Wewnętrznych i Zawodowych CMUJ,
Klinika Toksykologii CMUJ, Kraków
357.
 
Pąchalska M., MacQueen B.D., Grochmal-Bach B., Kolański I., Herman-Sucharska I.:
Reconstructing the link between perception and action in a patient with schizophrenia and
traumatic brain injury.
Acta Neuropsychologica, 2004, 2, 2, 178-206
358.
Czerwiński E., Chrzan R.:
Współczesne techniki obrazowania osteoporozy.
Twój Magazyn Medyczny 2004, 2 - Osteoporoza I, 5-14
359.
Bryll A., Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.:
Badanie ośrodków mowy u osób dwujęzycznych przy pomocy fMRI.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
322(305)
360.
Bryll A., Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.:
Różnice we wzorcach aktywacji neuronalnej zaobserwowane w trakcie mowy zależnie od
płci.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
326(306)
361.
Bryll A., Urbanik A., Jurczak A., Chomyszyn-Gajewska M., Sztuk S., Szafirska M.,
Sobiecka B.:
Artifacts produced by dental materials in MR imaging.
XXXVII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications, Kraków 2004,
Book of abstracts, 14
362.
Bryll A., Urbanik A., Jurczak A., Sobiecka B., Sztuk S.:
Badanie MR stopów dentystycznych w formie kulek.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
377(304)
363.
Brzozowska - Czarnek A., Urbanik A., Piotrowski W.:
Przydatność rezonansu magnetycznego w ocenie śluzaka lewego przedsionka - opis
przypadku.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
353(293)
364.
Chrzan R., Popiela T.J., Podsiadło-Kleinrok B., Tabor J., Nowak W., Urbanik A.:
Ocena skupisk mikrozwapnień gruczołu piersiowego w mammografii cyfrowej.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
287(310)
365.
Chrzan R., Popiela T.J., Podsiadło-Kleinrok B., Tabor J., Nowak W., Urbanik A.:
Stereotaktyczna biopsja mammotomiczna pod kontrolą mammografii cyfrowej w weryfikacji
skupisk mikrozwapnień gruczołu piersiowego kategorii BI-RADS 3-5.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
286(308)
366.
 
Chrzan R., Urbanik A., Wojciechowski W., Bryll A.:
Teleradiologia - konsultacja na odległość medycznych badań obrazowych.
III Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, Kraków, 2004
367.
Chrzan R., Urbanik A., Wojciechowski W., Podsiadło L.:
Realizacja sieci PACS w Zakładzie Radiologii - doświadczenia własne.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
202(309)
368.
Chrzan R., Urbanik A., Wyrobek-Renczyńska M.:
Obrazowanie zmian kostnych w stwardnieniu guzowatym (chorobie Bourneville`a) - opis
przypadku.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
399(311)
369.
Chrzan R., Urbanik A., Wyrobek-Renczyńska M., Popiela T. J.:
Teleradiologiczne łącze ISDN - doświadczenia własne.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
201(307)
370.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Karcz D., Winiarski M., Popiela T.J., Kondel A.,
Kalembkiewicz M.:
Szkody jatrogenne dróg żółciowych po zabiegach operacyjnych i endoskopowych w obrazach
rezonansu magnetycznego (MRCP).
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
309(297)
371.
Kozub J., Wojciechowski W., Chrzan R., Urbanik A.;
Ocena wiarygodności endoskopii wirtualnej TK przy użyciu 16-rzędowego tomografu.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
191(313)
372.
Kozub J., Wojciechowski W., Chrzan R., Urbanik A.;
Ocena wiarygodności endoskopii wirtualnej TK przy użyciu 16-rzędowego tomografu.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
191(313)
373.
Podsiadło-Kleinrok B., Kleinrok K., Urbanik A., Kaliciński M., Zarzycki D.:
Wada rozszczepienia rdzenia kręgowego - analiza wyników 45 pacjentów.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
400(316)
374.
Podsiadło L., Kozub J., Sobiecka B., Kuniecki M., Urbanik A.:
Zastosowanie metody fMRI i HMRS do badania wzorców reakcji mózgu na bodźce o
znaczeniu emocjonalnym.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
328(295)
375.
Podsiadło L., Urbanik A., Garlicki A., Kozub J., Sobiecka B., Mach T.:
HMRS - metoda w ocenie OUN u pacjentów z AIDS.
 
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
339(294)
376.
Podsiadło L., Urbanik A., Garlicki A., Kozub J., Sobiecka B., Mach T.:
Usability of HMRS in CNS diagnostics of HIV positive patients.
XXXVII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications, Kraków 2004,
Book of abstracts, 50
377.
Popiela T. J., Chrzan R., Tabor J., Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A., Nowak W.:
Najczęstsze przyczyny ginekomastii u mężczyzn, na podstawie materiału własnego.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
285(300)
378.
Popiela T.J., Chrzan R., Tabor J., Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A., Nowak W.:
Powtórne biopsje mammotomiczne zmian patologicznych piersi o typie przerostów nie-
atypowych.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl.1,
62(301)
379.
Popiela T. J., Chrzan R., Tabor J., Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A., Nowak W.:
Skuteczność biopsji mammotomicznej w diagnostyce raków przedklinicznych piersi.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
61(302)
380.
Popiela T.J., Urbanik A., Arodź T., Kurdziel M.;
Komputerowy system wsparcia rozpoznania mikrozwapnień w mammografii cyfrowej.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
57(13)
381.
Szafirska M., Urbanik A., Świerczyna A., Kwiatkowski S., Sztuk S., Herman-Sucharska I.:
Wartość badania MR przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego w określeniu
zastawkozależności wodogłowia u dzieci z wszczepioną zastawką komorowo-otrzewnową.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
89(296)
382.
Sztuk S., Kwapińska H., Jurczak A., Urbanik A., Bryll A., Dubis A.:
Obraz radiologiczny dentinnogenesis imperfecta.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
295(299)
383.
Sztuk S., Siegel R., Stós W., Dyras M., Zalewska A., Urbanik A.:
Magnetic resonance imaging of the temporomandibular joint in posterior occlusion.
48 Congress GIRSO, Wrocław, 2004, Book of abstracts, P46
384.
Sztuk S., Siegel R., Szafirska M., Dyras M., Urbanik A., Dubis A.:
Zastosowanie rezonansu magnetycznego w obrazowaniu stawu skroniowo-żuchwowego w
dotylnych wadach zgryzu.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
375(298)
385.
 
Urbanik A.:
Metody diagnostyki obrazowej w ocenie układu naczyniowego.
Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych, Międzyzdroje, 2004,
Acta Angiologica, Vol 10, suppl. A, 80
386.
Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.:
fMRI in estimation of influence of difficulty of a cognitive task on the patterns of brain
activity.
XXXVII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications, Kraków 2004,
Book of abstracts, 63
387.
Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.:
Neural correlates of working memory activity during performance of verbal and nonverbal
tasks.
XXXVII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications, Kraków 2004,
Book of abstracts, 64
388.
Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.:
Pamięć robocza - badanie za pomocą fMRI.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
324(324)
389.
Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.:
Wpływ trudności zadania poznawczego na aktywność mózgu: badanie fMRI.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
327(321)
390.
Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.:
Zastosowanie fMRI w badaniach ośrodkowej kontroli aktywności autonomicznego układu
nerwowego.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
323(323)
391.
Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J., Bryll A.:
Estimation of speech regions in bilingual subjects in fMRI.
XXXVII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications, Kraków 2004,
Book of abstracts, 61
392.
Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J., Kuniecki M.:
Functional magnetic resonance imaging (fMRI) study of memory functions in elderly and
young healthy controls and Alzheimer`s disease (AD) patients.
European Congress of Radiology, 2004, Wiedeń, European Radiology, Vol. 14, Suppl. 2, C-
734
393.
Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J., Kuniecki M., Chrzan R.:
Memory functions in elderly and young healthy controls and Alzheimer`s disease patients -
functional magnetic resonance imaging study.
European Society of Neuroradiology, XXIX Congress and XIIIth Advanced Course, Aachen,
2004, Neuroradiology, Vol. 46, suppl. 1, P 223
394.
 
Urbanik A., Chrzan R., Wojciechowski W., Popiela T.J.:
Od cyfrowej akwizycji do rapid prototyping.
III Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, Kraków, 2004
395.
Urbanik A., Czepko R., Binder M., Podsiadło L., Kozub J., Sobiecka B., Popiela T.J.,
Werewka-Maczuga A.:
Wstępna ocena przydatnosci funkcjonalnego obrazowania fMRI w guzach mózgu
zlokalizowanych w obszarach czynnościowo ważnych.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
325(322)
396.
Urbanik A., Czepko R., Brzegowy P., Popiela T.J., Podsiadło-Kleinrok B.:
Angiografia rotacyjna 3D u chorych z tętniakami wewnątrzczaszkowymi.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
2 (325)
397.
Urbanik A., Faryna M.:
Ocena Sprzętu do diagnostyki angiograficznej i radiologii interwencyjnej.
Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych, Międzyzdroje, 2004,
Acta Angiologica, Vol 10, suppl. A, 261
398.
Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B., Orłowiejska M., Motyl R., Szczudlik A.:
Różnicowanie zmian otępiennych metodą HMRS.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
334(318)
399.
Urbanik A., Kuniecki M., Podsiadło L., Sobiecka B., Kozub J.:
Application of fMRI in estimation of the neural processing of the affective visual stimuli.
XXXVII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications, Kraków 2004,
Book of abstracts, 60
400.
Urbanik A., Kuniecki M., Podsiadło L., Sobiecka B., Kozub J., Binder M., Chrzan R.:
Sexual differences in processing of the affective visual stimuli as revealed by fMRI.
European Society of Neuroradiology, XXIX Congress and XIIIth Advanced Course, Aachen,
2004, Neuroradiology, Vol. 46, suppl. 1, P 217
401.
Urbanik A., Kuniecki M., Sobiecka B., Kozub J., Podsiadło L., Binder M.:
fMRI estimation of sexual differences in processing of the affective visual stimuli.
21st Annual Meeting, Kopenhaga 2004, Meeting Guide, 313
402.
Urbanik A., Miechowicz S.:
Modelowanie medyczne z zastosowaniem TK, MR i stereolitografii.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
368(320)
403.
Urbanik A., Miechowicz S.:
Przestrzenna analiza dokładności obrazowania tomografu medycznego.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
372(319)
404.
 
Urbanik A., Sobiecka B., Binder M., Kozub J., Kuniecki M.:
Comparison of the memory funions in elderly and young healthy controls and Alzheimer`s
disease (AD) patients, using functional magnetic resonance imaging (fMRI).
21st Annual Meeting, Kopenhaga 2004, Meeting Guide, 312
405.
Urbanik A., Walecki J., Jasiński A., Kozub J., Sobiecka B., Orłwiejska M., Motyl R.,
Szczudlik A.:
The assessment of dementia changes with HMRS method.
XXXVII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications, Kraków 2004,
Book of abstracts, 62
406.
Wojciechowski W., De Wever W., Urbanik A., Marchal G., Chrzan R., Kozub J.:
Evalution of the optimal scanning protocol for CT virtual endoscopy using a 16 - slice
scanner.
European Congress of Radiology, Wiedeń, 2004, European Radiology, Vol.14, suppl.2, C-
376.
407.
Wojciechowski W., Urbanik A., De Wever W., Marchal G., Zieliński M., Młodkowski J.:
Wielorzędowa tomografia komputerowa z opcją wirtualnej bronchoskopii w wykrywaniu
zmian w drzewie oskrzelowym i ocenie stopnia zwężenia oskrzeli.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
366(314)
408.
Wojciechowski W., Urbanik A., Dobrowolski Z., Chrzan R., Popiela T. J.:
Wirtualna cystoskopia MR w diagnostyce guzów pęcherza moczowego.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
279(315)
409.
Wyrobek-Renczyńska. M, Chrzan R., Zyss T., Urbanik A.:
CT evaluation of cerebral atrophy in murderers.
European Congress of Radiology, Wiedeń, 2004, European Radiology, Vol. 14, suppl. 2, C-
761
410.
Wyrobek-Renczyńska M., Chrzan R., Zyss T., Urbanik A., Kamieniecka B., Uhl H.:
Ocena TK zaniku mózgu w orzecznictwie sądowo-lekarskim spraw o zabójstwo.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
335(312)
411.
Wyrobek-Renczyńska M., Urbanik A., Chrzan R., Zyss T., Kozub J.:
Cerebral atrophy in murderers - CT evaluation.
European Society of Neuroradiology, XXIX Congress and XIIIth Advanced Course, Aachen,
2004, Neuroradiology, Vol. 46, suppl. 1, P 400
412.
Chrzan R., Popiela T.J., Nowak W., Urbanik A.:
Verification of clusters of breast microcalcifications without accompanying mass in
stereotactic mammotome biopsy.
European Congress of Radiology, Wiedeń, 2004, European Radiology, Vol. 14, suppl. 2, C-
189
413.
 
Głodzik-Sobańska L., Słowik A., Szermer P., Borratyńska A., Turaj W., Pera J., Kozub J.,
Sobiecka B., Urbanik A., Szczudlik A.:
Protonowa spektroskopia rezonansu magnetycznego - zmiany poza ogniskiem niedokrwienia
a stan neurologiczny pacjentów po udarze.
Polish Congress of Radiology, Mikołajki 2004, Polish Journal of Radiology, Vol. 69, suppl. 1,
137(388)
414.
Siegel R., Stós W., Dyras M., Zalewska A., Konty-Gibińska W., Wojciechowski W., Urbanik
A., Sztuk S.:
Spiral computed tomography examination in management of impacted teeth.
48 Congress GIRSO, Wrocław, 2004, Book of abstracts, 013
415.
Woźniakiewicz E., Popiela T.J., Chrzan R., Podsiadło-Kleinrok B., Tabor J., Grzesik S.,
Legutko J., Nowak W.:
Wydolność diagnostyczna wyników badań obrazowych sutka w procesie kompresji stratnej
dla potrzeb komputerowej archiwizacji badań.
III Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, Kraków, 2004
416.
Czerwiński E., Podsiadło L.:
Zastosowanie CT, MRI i scyntygrafii w diagnostyce osteoporozy.
Osteoporoza, Poradnik dla Lekarzy, red. Lorenc, Olszyński, Warszawa, 2004, 40-44
417.
Popiela T.J.:
Krakowska Neuroradiologia
Alma Mater, 2004, 62, 23-25
418.
Urbanik A.:
Historia Krakowskiej Radiologii.:
Alma Mater, 2004, 56, 23-26
419
Sztuk S.:
Ocena morfologicznych i czynnościowych zmian w stawach skroniowo-żuchwowych u
pacjentów z dotylnymi wadami zgryzu badanych techniką rezonansu magnetycznego.
Praca doktorska, Kraków 2004
420.
Chrzan R., Urbanik A. Wojciechowski W., Bryll A.:
Realizacja i użytkowanie sieci PACS w zakładzie radiologii - doświadczenia własne.
Polish Journal of Radiology, 2005, 70(1), 82-89
421.
Urbanik A., Miechowicz M., Chrzan R.:
Zastosowanie stereolitografii do wytwarzania modeli medycznych.
Polish Journal of Radiology, 2005, 70(2), 42-46
422.
Hydzik-Sobocińska K., Stręk P., Składzień J., Jeleńska-Szyguła I., Kędzierska J., Pradel U.:
Korelacja obrazu tomografii komputerowej w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych z
wynikami badań mikrobiologicznych.
Polski Merkuriusz Lekarski, 2005, XIX, 111, 345-347
423.
Tatoń G., Rokita E., Sierżęga M., Kłęk S., Kulig J., Kołodziejczyk P., Urbanik A.:
Porównanie dwu - i trójwymiarowej ultrasonografii w diagnostyce nowotworów watroby.
 
Polski Przegląd Chirurgiczny, 2005, 77, 5, 478-487
424.
Tatoń G., Rokita E., Sierżęga M., Kłęk S., Kulig J., Urbanik A.:
Oprogramowanie do rekonstrukcji i analizy 3D obrazów diagnostycznych.
Polish Journal of Radiology, 2005, 70(3), 64-72
425.
Bryll A., Urbanik A., Jurczak A., Płóciennik A., Świerczyna A., Siegel R.:
Le materiel dentaire pour les images MR.
53e Journees Francaises de Radiologie, Paryż, 2005, Resume, DIV 4
426.
Bryll A., Urbanik A., Jurczak A., Sobiecka B., Świerczyna A.:
Artifacts produced by dental materials in MR imaging.
III Kraków - Winnipeg Workshop On Magnetic Resonanse And Molecular Imaging, Kraków,
Streszczenia P.18
427.
Bryll A., Urbanik A., Jurczak A., Sobiecka B., Świerczyna A.:
Ocena MR własności materiałów stomatologicznych.
V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, P-
15
428.
Brzegowy P., Banasik T., Adamek D., Majcher K., Skórka T., Pilc A., Jasiński A.;
Zastosowanie obrazowania MR anizotropii dyfuzji do oceny neuroprotekcji urazu rdzenia
kręgowego szczura.
V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, P-
28
429.
Brzozowska-Czarnek A., Świerczyna A., Urbanik A., Dudek D., Rakowski T., Mielecki W.,
Dubiel J.:
Ocena zachowania się stentów wieńcowych w czasie badania MR serca.
V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, P-
18
430.
Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A.:
Cardiac Magnetic Resonance - modern techniques.
III Kraków - Winnipeg Workshop On Magnetic Resonanse And Molecular Imaging, Kraków,
Streszczenia S.8.3
431.
Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Dudek D., Rakowski T., Mielecki W., Dubiel J.:
Techniki badania MR serca.
V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, F-4
432.
Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Dudek D., Rakowski T., Mielecki W., Dubiel J.:
Zastosowanie badania MR serca u chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego,
leczonych przezskórną angioplastyką wieńcową.
V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, F-8
434.
Chrzan R., Urbanik A., Aleksandrowicz A., Binder J., Sobiecka B., Kozub J.:
Hypnotic suggestion during pain stimulation usability of fMRI.
XXX Congress and 14th Advanced Course, Barcelona, 2005, Neuroradiology, Vol. 4, suppl.1,
108, P39
 
435.
Chrzan R., Urbanik A., Dobrowolski Z.:
Wstępne rezultaty przezrektalnego obrazowania i 3D spektroskopii protonowej MR w
wykrywaniu raka prostaty.
V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, B-
8
436.
Chrzan R., Urbanik A., Dobrowolski Z.:
Zastosowanie przezrektalnego obrazowania MR i spektroskopii MR w diagnostyce
nowotworów prostaty.
Making medicine work - Schering, Wisła, 2005, Streszczenia 8
437.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Karcz D., Winiarski M., Szafirska M.:
Porównanie rodzaju i stopnia zaawansowania szkód jatrogennych dróg żółciowych
obserwowanych po zabiegach operacyjnych i endoskopowych na podstawie obrazów
cholangiopankreatografii rezonansu magnetycznego (MRCP).
V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, D-
2
438.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Mamak-Bałaga A., Sajewicz M., Tomaszczyk J.:
Porównanie przydatności ultrasonografii i rezonansu magnetycznego w wykrywaniu i ocenie
różnych typów wad płodów - doniesienie wstępne.
V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, B-
2
439.
Szafirska M., Urbanik A., Świerczyna A., Kwiatkowski S., Sztuk S., Herman-Sucharska I.:
Badanie MR przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego u dzieci z wszczepioną zastawką
komorowo-otrzewnową: różnicowanie między wodogłowiem zastawkozależnym, a
zastawkoniezależnym.
V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, P-3
440.
Szafirska M., Urbanik A., Świerczyna A., Kwiatkowski S., Sztuk S., Herman-Sucharska I.:
MR CSF-flow examination in children with a ventriculo peritoneal shunt: The differentiation
of shunt dependent and shunt independent hydrocephalus.
European Congress of Radiology ECR 2005, Wiedeń, European Radiology, Book of
abstracts, suppl. 1, C-0843
441.
Szafirska M., Urbanik A., Świerczyna A., Kwiatkowski S., Sztuk S., Herman-Sucharska I.:
The value of MR CSF-flow examination in the evaluation of the shunt-dependent
hydrocephalus in children with a ventriculo-peritoneal shunt.
III Kraków - Winnipeg Workshop On Magnetic Resonanse And Molecular Imaging, Kraków,
Streszczenia P.11
442.
Sztuk S., Urbanik A., Chrzan R., Szafirska M., Kleinrok K., Siegel R., Dyras M.:
L`utilisation de resonance magnetique pour visualiser l`occlusion posterieure dans les
articulations temporomandibulaires.
53e Journees Francaises de Radiologie, Paryż, 2005, Resume, DIV 3
443.
Urbanik A.:
Rola spektroskopii protonowej MR w rozpoznawaniu i różnicowaniu choroby Alzheimera.
 
II Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, Wrocław, 2005, Streszczenia 426
444.
Urbanik A., Aleksandrowicz J., Binder M., Chrzan R., Sobiecka B., Kozub J.:
The fMR imaging study of hypnotic suggestion during pain stimulation.
European Congress of Radiology ECR 2005, Wiedeń, European Radiology, Book of
abstracts, suppl. 1, C-0808
445.
Urbanik A., Aleksandrowicz J., Binder M., Sobiecka B., Kozub J.:
Ocena wpływu sugestii hipnotycznej podczas stymulacji bólowej przy pomocy fMRI
447.
Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.:
Influence of difficulty of a cognitive task on the patterns of brain activity: a fMRI
investigation.
III Kraków - Winnipeg Workshop On Magnetic Resonanse And Molecular Imaging, Kraków,
Streszczenia P.13
448.
Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.:
Ocena starzenia się mózgu przy pomocy fMRI.
V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, P-
16
449.
Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.:
The assessment of aging using fMRI.
III Kraków - Winnipeg Workshop On Magnetic Resonanse And Molecular Imaging, Kraków,
Streszczenia P.13
450.
Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.:
Wpływ trudności zadania poznawczego na aktywność mózgu: badanie fMRI.
V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, P
451.
451
Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.:
Zastosowanie fMRI w badaniach ośrodkowej kontroli aktywności autonomicznego układu
nerwowego.
V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, P-
26
452.
Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J., Siegel R.:
Les enchainements nerveux de l`activite de la memoire pendant la realisation de taches
verbales et non-verbales.
53e Journees Francaises de Radiologie, Paryż, 2005, Resume, Nr 1.
453.
Urbanik A., Chrzan R., Wojciechowski W., Szaforska M., Siegel R.:
L`examen CT du crane et des structures cranio-faciales des momies egyptiennes.
53e Journees Francaises de Radiologi, Paryż, 2005, Resume, DIV 2
454.
Urbanik A., Czepko R., Binder M., Podsiadło L., Kozub J., Sobiecka B., Pietraszko W., Betlej
M.:
A preliminary assessment of the applicability of the functional MR imaging in the presurgical
planning of tumour extractions.
 
III Kraków - Winnipeg Workshop On Magnetic Resonanse And Molecular Imaging, Kraków,
Streszczenia P.14
455.
Urbanik A., Czepko R., Binder M., Podsiadło L., Kozub J., Sobiecka B., Pietraszko W., Betlej
M.:
Wstępna ocena przydatnosci funkcjonalnego obrazowania MRI w guzach mózgu
zlokalizowanych w obszarach czynnościowo ważnych.
V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, P-
23
456.
Urbanik A., Dobrowolski Z., Chrzan R., Lipczyński W., Habrat W., Kusionowicz J.:
Evaluation of prostate cancer with endorectal MR imaging and 3D proton MR spectroscopic
imagimg.
6th International Consultation on New Developments in Prostate Diseases, Paryż, 2005, Book
of abstracts 113
457.
Urbanik A., Dobrowolski Z., Chrzan R., Popiela T., Lipczyński W., Siegel R.:
La detection des tumeurs de la vessie en utilisant la cystoscopie virtuelle de RM.
53e Journees Francaises de Radiologie, Paryż, 2005, Resume, ONCO4
458.
Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B., Binder M., Aleksandrowicz J.:
Application of fMRI in hypnotic suggestion during pain stimulation.
22nd Annual Meeting of Euroean Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology,
Basilea, 2005, Book of abstracts 344
459.
Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B., Orłowiejska M.:
Analiza HMRS mózgu w grupie młodych chorych z otępieniem Alzheimera.
V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, P-1
460.
Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B., Orłowiejska M.:
HMRS study of the brain in the group of young adults with probable Alzheimer disease.
III Kraków - Winnipeg Workshop On Magnetic Resonanse And Molecular Imaging, Kraków,
Streszczenia P.15
461.
Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B., Silczuk A., Zyss T., Dudek D.:
Proton magnetic resonance spectroscopy (HMRS) of patients with diagnosed depressive
disorder.
III Kraków - Winnipeg Workshop On Magnetic Resonanse And Molecular Imaging, Kraków,
Streszczenia P.17
462.
Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B., Silczuk A., Zyss T., Dudek D.:
Zastosowanie protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego HMRS u chorych z
rozpoznaną depresją.
V Zjazd Pol. Tow. Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, P-29
463.
Urbanik A., Kuniecki M., Podsiadło L., Sobiecka B., Kozub J., Siegel R.:
Applicaton de IRMf a l`estimation des traitements des neurones face aux stimulus visuels
affectifs.
53e Journees Francaises de Radiologie, Paryż, 2005, Resume, Nr 2
 
464.
Urbanik A., Pąchalska M., MacQueen B.D., Moskała M., Herman-Sucharska I.:
Neuropsychologiczne aspekty kłamstwa u chorych po urazach czaszkowo- mózgowych.
Wstępne wyniki badań wykonywanych za pomocą fMRI.
II Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, Wrocław, 2005, Streszczenia, 439
465.
Wojciechowski W., Kozub J., Urbanik A., Chrzan R., De Wever W., Marchal G.:
Określenia wiarygodności wirtualnej endoskopii w tomografii komputerowej przy użyciu
fantomu i 16-rzędowego skanera TK.
Newskie Radiologiczne Forum 2005, Sankt-Petersburg, Streszczenia, 442-443
466.
Wojciechowski W., Urbanik A., De Wever W., Marchal G., Zieliński M., Młodkowski J.:
Określenie stopnia zwężenia drzewa oskrzelowego w wielorzędowej tomografii
komputerowej przy zastosowaniu wirtualnej bronchoskopii.
Newskie Radiologiczne Forum 2005, Sankt-Petersburg, Streszczenia, 329
467.
Wojciechowski W., Urbanik A., Dobrowolski Z., Chrzan R., Popiela T., Drewniak T.,
Lipczyński W.:
Diagnostyka guzów pęcherza moczowego w wirtualnej cystoskopii MR.
V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, P-7
468.
Banaś K., Banasik T., Brzegowy P., Majcher K., Adamek D., Jasiński A.:
Obrazowanie tensora dyfuzji wody oraz badania behawioralne w urazach rdzenia kręgowego
szczura.
V Zjazd Pol. Tow. Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, P-14
469.
Bonomo L., Urbanik A.:
Examples from the West and the East.
European Congress of Radiology ECR 2005, Wiedeń, European Radiology, Book of
abstracts, suppl. 1, A-027
470.
Dobrowolski Z., Habrat W., Lipczyński W., Dobrowolska B., Urbanik A., Kusionowicz J.,
Chrzan R.:
Transurethral microwave thermotherapy in benign prostate hypertrophy with targis system -
preliminary experiences of department and urological clinic in Cracow.
6th International Consultation on New Developments in Prostate Diseases, Paryż, 2005, Book
of abstracts, 109
471.
Jasiński A., Adamek D., Brzegowy P., Banasik T., Banaś K., Grieb P., Heinze-Paluchowska
S., Krzyżak A., Kulinowski P., Kwieciński S., Labak M., Majcher K., Pilc A., Skórka T.,
Węglarz W.:
MRI i MRS na modelach zwierzęcych - droga do nowych technik diagnostycznych.
V Zjazd Pol. Tow. Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, D-1
472.
Moskała M., Pąchalska M., MacQueen B.D., Urbanik A.:
Wczesna neurorehabilitacja pacjentów z ciężkim uszkodzeniem płatów czołowych.
II Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, Wrocław, 2005, Streszczenia, 428
473.
Popiela T.J., Herman-Sucharska I., Podsiadło-Kleinrok B., Chrzan R., Urbanik A.:
MR mammografia w diagnostyce zmian o typie blizny promienistej.
 
V Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk 2005, Streszczenia, B-
5
474.
Siegel R., Stós W., Dyras M., Urnaik A., Sztuk S., Wojciechowski W.:
Radiographic diagnosis of impacted maxillary canines by means of spiral computed
tomography.
6th International Orthodontic Congress, Paryż, 2005, World Journal of Orthodontics, Vol. 6,
suppl. P 359.
475.
Siegel R., Sztuk S., Stós W., Dyras M., Urbanik A.:
Magnetic resonance imaging of the temporomandibular joint in posterior occlusion.
6th International Orthodontic Congress, Paryż, 2005, World Journal of Orthodontics, Vol. 6,
suppl. P 360.
476.
Siegel R., Urbanik A., Szafirska M., Wojciechowski W., Bryll A., Dyras M., Stós W., Sztuk
S.:
La retention des canines maxillaires - le diagnostique par CT.
53e Journees Francaises de Radiologie, Paryż, 2005, Resume, 124
477.
Urbanik A.:
Training in Radiology
Imaging Management 2005, Vol. 5, Issue 2, 40-41
478.
Wadim Wojciechowski "Wartość wirtualnej bronchoskopii tomografii komputerowej w
ocenie zmian nowotworowych płuc.'
Praca doktorska.
479.
Głodzik-Sobańska L., Słowik A., Kiłtyka A., Kozub J., Sobiecka B., Urbanik A., Szczudlik
A.
Reduced prefrontal N-acetylaspartate in stroke patients with apathy. Journal of the
Neurological Sciences 2005; 239: 19-24
480.
Leszczyński S., Urbanik. A.:
Historia Radiologii Polskiej. PLTR, Lublin 2006, wyd. 1.
481.
Binder M., Urbanik A.:
Material Dependent Activation In Prefrontal Cortex: Working Memory for Letters and
Texture Patterns - Initial Obserwations. Radiology 2006; 238 (1):256-263
482.
Aleksandrowicz J.W., Urbanik A., Binder M.:
Obrazowanie hipnozy w funkcjonalnym rezonansie magnetycznym.
Psychiatria Polska, 2006, XL, 5,: 969-983
483.
Chrzan R., Rudnicka L., Popiela T.Jr., Nowak W., Podsiadło-Kleinrok B.:
The problems with histopathological verification of breast microcalcification clusters in the
stereotactic mammotome biopsy specimens.
Polish Journal of Pathology, 2006, 57, 3: 133-135
484.
Chrzan R., Urbanik A., Dobrowolski Z., Lipczyński W.:
Morphological MRI and 3D proton spectroscopy using endorectal coil in the diagnostics of
 
prostate cancer - preliminary experience.
Polish Journal of Radiology, 2006, 71(2): 42-47
485.
Głodzik-Sobańska L., Słowik A., McHugh P., Sobiecka B., Kozub J., Rich K.E., Urbanik A.,
Szczudlik A.:
Single voxel proton magnetic resonance spectroscopy in post-stroke depression.
Psychiatry Research: Neuroimaging, 2006, 148: 111-120
486.
Popiela T.J., Tabor J., Chrzan R., Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A.:
Mammotome biopsy in the diagnostic management of non-palpable breast pathologies.
Biopsja mammotomiczna w diagnostyce niepalpacyjnych zmian patologicznych piersi.
Polish Journal of Radiology, 2006, 71(3): 48-56.
487.
Przybylik-Mazurek E., Darczuk A., Huszno B., Budzyński A., Remiasz K., Gałązka K.,
Wierzchowski W., Giza A., Jurczak W., Skotnicki A., Sztuk S., Urbanik A.:
Pierwotny chłoniak w przypadkowo wykrytym guzie nadnercza.
Przegląd Lekarski, 2006, 63, 8: 701-705
488.
Wicherek Ł., Dutsch-Wicherek M., Gałązka K., Banaś T., Popiela T., Lazar A., Podsiadło -
Kleinrok B.:
Comparison of RCASI and metallothionein expression and the presence and activity of
immune cells in human ovarian and abdominal wall endometriomas.
Reproductive Biology and Endocrinology, 2006, 4: 41-50
489.
Wojciechowski W., Urbanik A., Zieliński M., Młodkowski J., Marchal G., De Wever W.:
Wartość wirtualnej bronchoskopiii tomografii komputerpwej w ocenie zmian
nowotworowych płuc.
Polish Journal of Radiology, 2006, 71(4): 25-35
490.
Zaleska M., Uryga D., Urbanik A., Dubis A., Sztuk S.:
Zastosowanie tomografii komputerowej w diagnostyce i planowaniu leczenia schorzeń kości
szczękowych i jamy ustnej.
Magazyn Stomatologiczny, 2006, 12: 58-62
491.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Karcz D., Mach T., Dubis A.:
Zwężenia dróg żółciowych oczami radiologa.
Polish Journal of Radiology, 2006, 71(3):103-119.
492.
Brzegowy P., Jasiński A., Tomasz B., Sułek Z., Majcher K., Skórka T., Urbanik A.:
MR diffusion anisotropy imaging of the spinal cord traumatic injury on a rat model in-vivo.
23rd Annual Scientific Meeting ESMRMB, Warszawa 2006. Book of abstracts 405
493.
Brzegowy P., Jasiński A., Tomasz B., Sułek Z., Majcher K., Węglarz., Urbanik A.:
Application of MR diffusion anisotropy imaging for the assessment of spinal cord
compression on a rat model in vivo.
23rd Annual Scientific Meeting ESMRMB, Warszawa 2006. Book of abstracts 404
494.
Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Surdacki A., Piotrowski W.:
Magnetic Resonance Imaging in evaluation of Left Atrium Myxoma and Lipoma of the aortic
valve - case reports.
 
Annual Scientific Meeting of European Society of Cardiac Radiology, Ateny 2006. European
Radiology vol.16, suppl.6: 96
495.
Chrzan R., Lipczyński W., Urbanik A., Dobrowolski Z., Habrat W., Kusionowicz J.:
Value of 3D MR proton spectroscopy in the diagnostics of prostate cancer.
Fifth International Galician Urological Meeting, Kraków 2006. Book of abstracts 5
496.
Chrzan R., Urbanik A., Dobrowolski Z.:
Combined endorectal morphological MR and 3D MR spectroscopy in the evaluation of
prostate cancer.
European Congress of Radiology ECR, Wiedeń 2006. European Radiology vol.16, suppl.1:
C-292
497.
Chrzan R., Urbanik A., Dobrowolski Z., Lipczyński W.:
Morphological MRI and 3D proton spectroscopy using endorectal coil in the detection of
prostate cancer.
23rd Annual Scientific Meeting ESMRMB, Warszawa 2006. Book of abstracts 797
498.
Dobrowolski Z., Lipczyński W., Urbanik A., Habrat W., Chrzan R., Jakubik P.:
3D proton spectroscopic imaging compared with endorectal MR.
European Urology Meetings, Praga 2006. Book of abstracts 1(1); 4
499.
Dudek D., Mielecki A., Zalewski J., Rakowski T., Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A.,
Dziewierz A., Żmudka K.,Dubiel J.S.:
Influence of immediate or delayed angioplasty after successful thrombolysis on left ventricle
remodeling in cardiac magnetic resonance.
Eighteenth Annual Symposium, Transcatheter Cardiovascular Therapeutics, Waszyngton
2006. The American Journal of Cardiology vol. 98(8), suppl., TCT-183
500.
Dudek D., Mielecki A., Zalewski J., Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Rakowski T.,
Żmudka K.,Dubiel J.S.:
Cardiac magnetic resonance (CMR) evaluation in patients with ST elevation acute myocardial
infarction and immediate or delayed angioplasty after successful thrombolysis.
World Congress of Cardiology, Barcelona 2006. Book of abstracts P2495
501.
Gładysz T., Zaleska M., Stypułkowska J. Urbanik A.:
The analysis of retained lower wisdom tooth localization in correlation with mandible canal.
Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Barcelona 2006.
Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery vol. 34, Suppl. 1, P.077
502.
Gut M., Urbanik A., Forsberg L., Binder M., Rymarczyk K., Sobiecka B., Kozub J.,
Siennicka K., Grabowska A.:
The fMRI study on the brain organization of motor functions in right-handers, left-handers
and subjects switched from left-to right-handedness.
23rd Annual Scientific Meeting ESMRMB, Warszawa 2006. Book of abstracts 597
503.
Herman-Sucharska I., Popiela T.J., Urbanik A., Byrski T.:
MR breast examination of patients with familiar aggregation and hereditary breast cancer.
24th International Congress of Radiology, Capetown 2006. Book of abstracts IP 1101
 
504.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Szafirska M., Mamak-Bałaga A., Grzyb A., Tomaszczyk
J.:
Congenital malformations of the urinary tract as a frequent cause of oligohydramnios -
prenatal diagnosis.
23rd Annual Scientific Meeting ESMRMB, Warszawa 2006. Book of abstracts 801
505.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Szafirska M., Rytlewska A., Mamak-Bałaga A.:
Oligohydramnios or ahydramnios as a sign of congenital malformations of the urinary tract -
MRI vs ultrasound examinations.
24th International Congress of Radiology, Capetown 2006. Book of abstracts IP 1001
506.
Kwiatkowski S., Urbanik A., Szafirska M., Grzegorzewski P., Świerczyna A.:
MR-CSF- Flow as a method for evaluating shunt-dependent hydrocephalus in children.
Congress of International Society for Paediatric Neurosurgery, Taipei 2006. Child`s Nervous
System, Special annual issue Vol. 22, 8, 67 (1048)
507.
Kużdżał J., Zieliński M., Papla B., Urbanik A., Wojciechowski W., Narski M., Szlubowski
A., Hauer Ł.:
The transcervical extended mediastinal lymphadenectomy (TEMLA) versus cervical
mediastinscopy in NSCLC staging.
5th EACTS/ESTS Joint Meeting, Sztokholm 2006. Book of abstracts 035-O
508.
Moskała M., Pąchalska M., Urbanik A., Polak J., Szwabowska D.:
Wczesna neurorehabilitacja chorych z ciężkim urazem płatów czołowych.
X Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, Lublin 2006. Streszczenia 24
509.
Pąchalska M., Urbanik A., MacQueen B.D., Herman-Sucharska I.:
Neuropsychologiczne aspekty kłamstwa. Wstępne wyniki badań fMRI.
X Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, Lublin 2006. Streszczenia 28
510.
Rakowski T., Dziewierz A., Mielecki A., Brzozowska-Czarnek A., Legutko J., Rzeszutko Ł.,
Siudak Z., Urbanik A., Dubiel J.S., Dudek D.:
ST-segment resolution assessed immediately after primary percutaneous coronary
intervention correlates with infarct size and left ventricular function in cardiac magnetic
resonance at 1 year follow-up.
Eighteenth Annual Symposium, Transcatheter Cardiovascular Therapeutics, Waszyngton
2006. The American Journal of Cardiology vol. 98(8), suppl., TCT-138
511.
Rakowski T., Dziewierz A., Mielecki A., Brzozowska-Czarnek A., Legutko J., Rzeszutko Ł.,
Urbanik A., Żmudka K., Dubiel J.S., Dudek D.:
Impact of early abciximab administration before primary percutaneous coronary interventions
in anterior myocardial infarction left ventricular function assessed in cardiac magnetic
resonance at 1 year follow-up.
Eighteenth Annual Symposium, Transcatheter Cardiovascular Therapeutics, Waszyngton
2006. The American Journal of Cardiology vol. 98(8), suppl., TCT-150
512.
Szafirska M., Urbanik A., Herman-Sucharska I., Sobiecka B., Kozub J., Róg T., Gryz-Kurek
E.:
Brain metabolite abnormalities in cortical grey matter and white matter in relapsing-remitting
 
multiple sclerosis detected by proton MRS.
23rd Annual Scientific Meeting ESMRMB, Warszawa 2006. Book of abstracts 447
513.
Urbanik A.:
Diagnostyka stomatologiczna w tomografii komputerowej.
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 'Postępy w radiologii stomatologicznej i szczękowo-
twarzowej', Lublin 2006. Streszczenia 39-42
514.
Urbanik A.;
Funkcjonalne obrazowanie MR (fMRI) i spektroskopia MR (MRS) w neuronaukach.
X Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, Lublin 2006. Streszczenia 13
515.
Urbanik A.:
Hypnotic suggestion during pain stimulation - usability of fMRI.
24th International Congress of Radiology, Capetown 2006. Book of abstracts THFP 52
516
Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.:
Aplication of fMRI in estimation of neural correlates of the autonomic cardiovascular activity.
24th International Congress of Radiology, Capetown 2006. Book of abstracts THFP 43
517.
Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.:
Application of fMRI in estimation of neutral correlations of working memory activity.
24th International Congress of Radiology, Capetown 2006. Book of abstracts THFP 42
518.
Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.:
Influence of difficulty of a cognitive task on the patterns of brain activity: a fMRI
investigation.
24th International Congress of Radiology, Capetown 2006. Book of abstracts THFP 51
519.
Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B., Orłowiejska M.:
Diagnostyka otępienia przy pomocy protonowej spektroskopii MR (MRS).
X Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, Lublin 2006. Streszczenia 5
520.
Urbanik A., Wojciechowski W., Dobrowolski Z., Chrzan R., Popiela T.J.:
Bladder tumour detection using MR virtual cystoscopy.
24th International Congress of Radiology, Capetown 2006. Book of abstracts THFP 22
521.
Zaleska M., Uryga D., Urbanik A., Dubis A., Sztuk S.:
Komputerowa tomografia w chirurgii stomatologicznej.
I Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód, Warszawa 2006.
Streszczenia 11 P
522.
Urbanik A., Chrzan R.:
Rozdział 8: Inne techniki badań. Mammografia cyfrowa.
Str. 95-100w: Mammografia w diagnostyce raka sutka. red. Dziukowa J., Wesołowska E.
MediPage 2006, wyd. II , ISBN 83-89769-16-6