Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KURS PODSTAWY DIAGNOSTYKI ULTRASONOGRAFICZNEJ

KURS „PODSTAWY DIAGNOSTYKI  ULTRASONOGRAFICZNEJ” 

 

Kurs organizowany jest przez Katedrę Radiologii UJ CM co roku.

Składa się z 4 wykładów:

- Fizyczne podstawy ultrasonografii / Budowa ultrasonografu / oprogramowanie i funkcje ultrasonografu / kierunki rozwoju ultrasonografii

- Anatomia USG regionów anatomicznych

- Metodyka badania ultrasonograficznego poszczególnych regionów anatomicznych

- Podstawowe zmiany patologiczne w obrazach USG

oraz 10 godzin praktycznych zajęć.

Kurs ma na celu praktyczną naukę technik badania ultrasonograficznego, a także poznanie prawidłowego obrazu  USG ciała ludzkiego.  Kursanci prowadzą badania USG nawzajem „na sobie”.

Uczestnikami kursu są studenci IV roku Wydziały Lekarskiego, którzy odbyli zajęcia z radiologii i posiadają odpowiednią wiedzę z zakresu diagnostyki obrazowej.

Do prowadzenia zajęć praktycznych zostały utworzone dwie wydzielone pracownie USG wyposażone w aparaty   USG firmy Mindray – model Z5 (dwie głowice, opcja Doppler).

Studentów obowiązuje przygotowanie do ćwiczeń i oraz aktywny w nich udział. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie obecności na wykładach oraz ćwiczeniach, a także umiejętności wykonania badania USG.                                                                                                
Zaliczenie bez oceny.