1981-1990

1981
Sympozjum Sekcji Radiologii Naczyniowej PLTR
Paszkówka

1986
XXXI ZJAZD POLSKIEGO LEKARSKIEGO
TOWARZYSTWA RADIOLOGICZNEGO
12 – 14 czerwca, Kraków