1997-2001

1.
Jasiński
Diffusion
Kraków-Winnipeg
Book
2.
Krzyżak A., Jasiński A., Kuśmiderski J., Adamek A., Sagnowski P., Baj M.:
Obrazowanie
MR. 
Rez.
3. 
Podsiadło-Kleinrok
Zastosowanie ultradźwieków w medycznej diagnostyce obrazowej. 
III Conf. on Acoustical Methods and Mechanics in Biomed. Engineering, Zakopane, 1998, 
197-200.
4. 
Urbanik A., Herman-Sucharska I., Podsiadło-Kleinrok B., Chojnacka I., Kleinrok K., 
Kuśmiderski J.:
Wady rozwojowe kanału i rdzenia kręgowego w neuroobrazowaniu. 
Przeg. Lek., 1998, 55, 168-173.
5. 
Urbanik A., Podsiadło-Kleinrok B., Kleinrok K., Zarychta J.:
Zastosowanie techniki rezonansu magnetycznego w diagnostyce obrazowej. 
III Conf. on Acoustical Methods and Mechanics in Biomedical Engineering, Zakopane, 1998, 
175 - 178.
6. 
Urbanik A., Popiela T. jr, Chrzan R.:
Diagnostyka metodą tomografii komputerowej jelita grubego - obecne możliwości. 
Acta Endosc. Pol., 1998, 8 , 99 - 103. 
7. 
Urbanik A., Wojciechowski W.:
Badanie radiologiczne rąk w reumatoidalnym zapaleniu stawów. 
Rehab. Med., 1998, 2, 2, 110 - 113.
8. 
Urbanik A., Wojciechowski W.:
Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych - wartość badania radiologicznego. 
Rehab. Med., 1998, 2, 1, 115-117.
9.
Urbanik A., Wojciechowski W., Popiela T. J., Podsiadło-Kleinrok B., Kózka M.:
Rola radiologii zabiegowej w leczeniu wady tętniczo - żylnej zlokalizowanej w dnie żołądka. 
Acta Endosc. Pol., 1998, 8, 65 - 67. 
10. 
Zarychta J., Urbanik A., Podsiadło-Kleinrok B., Kleinrok K.:
Badanie Dopplerowskie tętnic szyjnych. 
III Conf. on Acoustical Methods and Mechanics in Biomedical Engineering, Zakopane, 1998, 
 
179 - 184.
11. 
Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A.:
Zastosowanie QKT w diagnostyce osteoporozy. 
Krakowskie Spotkania Radiol., KSR`98, Lubovnianske Kupele, 1998, W - 9.
12. 
Herman-Sucharska I., Van Hoe L., Sucharski P., Tomaszewska R., Chrzan R., Chojnacka I., 
Urbanik A.:
Diagnostyka różnicowa raka trzustki i przewlekłego zapalenia trzustki w oparciu o tomografię 
komputerową poszerzoną o oznaczenie w osoczu krwi poziomu TATI ( Tumor Associated 
Trypsin Inhibitor). 
XXXV Zj. Rad. Pol., Katowice, 1998, B-75. 
13. 
Kleinrok K., Kaliciński M., Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A., Popiela T. jr.:
Spiralna tomografia komputerowa - zastosowanie rekonstrukcji 3D do oceny stawów 
biodrowych po przebytej chorobie Perthesa. 
XXXV Zj. Rad. Pol., Katowice, 1998, A-74. 
14. 
Maj B., Rokita E., Urbanik A.:
Kompleksowa kontrola parametrów fizykochemicznych w badaniach mammograficznych.
XXXV Zj. Rad. Pol., Katowice, 1998, A-77. 
15. 
Pawlik W., Chrzan R., Urbanik A .:
Wartość rekonstrukcji 3D w ocenie trudnych diagnostycznie przypadków złamań trzonów 
kręgowych w przebiegu osteoporozy starczej. 
XXXV Zj. Rad. Pol., Katowice, 1998, A-101.
16. 
Pawlik W., Sztuk S., Urbanik A., Jeleńska-Szyguła I., Podsiadło-Kleinrok B., Kleinrok K., 
Bryll A., Komornicki A.:
Schwannoma malignum powikłany urazem - trudności diagnostyczne. 
XXXV Zj. Rad. Pol., Katowice, 1998, P-23. 
17. 
Sagnowski P., Adamek D., Krzyżak A., Jasiński A., Urbanik A.:
Zmiany rozkładu przestrzennego dyfuzji wody na skutek urazu rdzenia kręgowego w 
obrazowaniu MR dyfuzji wody (D-MRI). 
XXXV Zj. Rad. Pol., Katowice, 1998, A-88. 
18. 
Sagnowski P., Krzyżak A., Adamek D., Baj M., Jasiński A., Urbanik A.:
Różnice anizotropii dyfuzji wody w istocie białej i szarej rdzenia kręgowego w obrazowaniu 
MR tensora dyfuzji wody (DT-MRI). 
XXXV Zj. Rad. Pol., Katowice, 1998, P-63. .
19. 
Sztuk S., Kleinrok K., Urbanik A., Jeleńska-Szyguła I., Podsiadło-Kleinrok B.: 
Dwa przykłady tłuszczaka mózgu. 
XXXV Zj. Rad. Pol., Katowice, 1998, P-59.
20. 
Sztuk S., Urbanik A.:
Zastosowanie KT w stomatologii - program denta CT i jego modyfikacje. Krakowskie 
Spotkania Radiol., KSR`98, Lubovnianske Kupele, Słowacja, 1998,W-5.
21. 
 
Urbanik A., Chojnacka I., Brzozowska-Czarnek A., Herman I., Skutecka-Mackiewicz D.:
Wirtualna bronchoskopia - wstępne doświadczenia. 
XXXV Zj. Rad. Pol., Katowice, 1998, 
22. 
Urbanik A., Faryna M., Pawlik W., Kleinrok K.:
Ocena sprzętu angiograficznego przy pomocy mikroskopii elektronowej i spektrometrii 
rentgenowskiej. 
XXXV Zj. Rad. Pol., Katowice, 1998, D-36. 
23. 
Urbanik A., Faryna M., Popiela T. jr., Pawlik W., Kleinrok K.:
Ocena sprzętu angiograficznego przy pomocy mikroskopii elektronowej i spektrometrii 
rentgenowskiej. 
Jub. Zj. Rad. Zabieg., Kazimierz Dolny, 1998., Pol. Przeg. Rad., 1999, 64, 2, 169. 
24. 
Urbanik A., Grotyńska M., Stręk P., Chrzan R.:
Nowa metoda czynnościowego badania aktu połykowego. 
XXXV Zj. Rad. Pol., Katowice, 1998, A-44. 
25. 
Urbanik A., Jeleńska I., Sztuk S., Popiela T. jr., Richter P.:
Wirtualna Endoskopia - doświadczenia wstępne. 
XXXV Zj. Rad. Pol., Katowice, 1998, A- 41. 
26. 
Urbanik A., Kawiorski W., Popiela T. jr., Podsiadło-Kleinrok B., Herman-Sucharska I.:
Skuteczność dylatacji balonowej w kompleksowym leczeniu achalazji przełykowej, 
weryfikowana metodą manometryczną. 
XXXV Zj. Rad. Pol., Katowice, 1998, A-47. 
27. 
Urbanik A., Podsiadło-Kleinrok B., Sztuk S., Pawlik W., Jeleńska I., Bryll A., Kózka M.:
Zastosowanie embolizacji w przypadku krwawienia z kikuta tętnicy śledzionowej. XXXV Zj. 
Rad. Pol., Katowice, 1998, P-75. 
28. 
Urbanik A., Popiela T, jr., Podsiadło-Kleinrok B.:
Doświadczenia własne w implantacji filtrów do żyły głównej dolnej. 
Jubil. Zj. Radiol. Zabieg., Kazimierz Dolny, 1998., 
Pol. Przeg. Rad., 1999, 64, 2, 168.
29. 
Urbanik A., Sztuk S., Brzozowska-Czarnek A., Popiela T. jr., Chrzan R., Wojciechowski W., 
Sagnowski P.:
Nowe możliwości w diagnostyce KT - obrazowanie wirtualne. 
Krakowskie Spotkania Radiol., KSR`98, Lubovnianske Kupele, Słowacja, 1998, W-12.
30. 
Urbanik A., Turski T., Podsiadło-Kleinrok B.:
Embolizacja malformacji tętniczo-żylnych naczyń mózgowych przy pomocy kleju. XXXV 
Zj. Rad. Pol., Katowice, 1998, C- 43. 
Embolization of arterio-venous malformations (AVM) of cerebral vessels using glue.
31. 
Urbanik A., Turski T., Podsiadło-Kleinrok B., Uhl H.:
Wady tętniczo-żylne mózgu - problem dla radiologa zabiegowego. 
Jubil. Zj. Radiol. Zabieg., Kazimierz Dolny, 1998., 
Pol. Przeg. Rad., 1999, 64, 2, 170. 
 
32. 
Urbanik A., Wojciechowski W., Popiela T. jr., Kózka M.:
Embolizacja malformacji naczyniowej w obrębie dna żołądka. 
XXXV Zj. Rad. Pol., Katowice, 1998, P-11. 
33. Walecki J., Urbanik A., Lewszuk A.:
Zapalenia płuc w obrazie radiologicznym. W: Zapalenie płuc - Aktualne problemy kliniczne, 
pod red. T. Płusy. Wyd. med-PRESS, Warszawa, 1998, 82-91.
34.
Chojnacka I., Herman- Sucharska I., Chrzan R., Podsiadło-Kleinrok B., Sztuk S., Urbanik A.:
Tomografia komputerowa jako badanie z wyboru weryfikujące obrazy ultrasonograficzne 
fibrolipomatozy nerek.
Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 120 - 122.
35.
Chrzan R., Urbanik A.:
DICOM - standard transmisji cyfrowych obrazów medycznych i jego znaczenie dla radiologii.
Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 141 - 143
36.
Herman-Sucharska I., Chojnacka I., Podsiadło-Kleinrok B., Chrzan R., Urbanik A.:
Diagnostyka obrazowa fibrolipomatozy nerek.
Przegląd Lekarski 1999, 56, 7-8, 528-531.
37.
Herman- Sucharska I., Liewen Van Hoe., Sucharski P., Tomaszewska R., Urbanik A., Chrzan 
R., Chojnacka I.:
Antygen nowotworowy TATI ( tumour associated trypsin inhibitor ) jako czynnik 
pomocniczy w różnicowaniu raka i przewlekłego zapalenia trzustki w tomografii 
komputerowej.
Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 117 - 119 
38.
Kleinrok K., Kaliciński M., Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A., Popiela T.J., Zarzycki P.:
Ocena morfologiczna zmian stosunków anatomocznych w stawach biodrowych u pacjentów 
po przebyciu choroby Legga-Calvego-Perthesa przy użyciu spiralnej tomografii 
komputerowej z wykorzystaniem obrazów rekonstrukcji trójwymiarowej. 
Polski Przegląd Radiologii 1999, 64, 2, 123 - 128. 
39.
Pawlik W., Chrzan R., Urbanik A.,
Zastosowanie trójwymiarowych rekonstrukcji TK w trudnych diagnostycznie przypadkach 
złamań trzonów kręgowych w przebiegu osteoporozy starczej.
Polski Przegląd Radiologii 1999, 64, 111 - 113.
40.
Sagnowski P., Urbanik A.:
Obrazowanie MR dyfuzji wody ( D- MRI ) - podstawy teoretyczne.
Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 135 - 137.
41.
Sztuk S., Podsiadło-Kleinrok B., Pawlik W., Jeleńska-Szyguła I., Kleinrok K., Urbanik A., 
Bryll A., Komornicki A.:
Rzadki przypadek schwannoma malignum o lokalizacji wewnątrzkostnej.
Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 153 - 154. 
42.
Urbanik A., Borczowska E., Chojnacka I., Herman-Sucharska I., Chrzan R.:
Przyczynek do historii polskiej radiologii - pierwsze zdjęcia radiologiczne wykonane w 
 
Krakowie.
Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 87 - 90.
43.
Urbanik A., Borczowska E., Chojnacka I., Herman-Sucharska I., Chrzan R.:
Historia Katedry i Zakładu Radiologii Collegium Medicum Uniwesytetu Jagiellońskiego
Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 83 - 86.
44.
Urbanik A., Chrzan R.:
Internet dla radiologa.
Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 144 - 148.
45. 
Urbanik A., Chrzan R., Popiela T.J.:
Angiografia drogą nakłucia tętnicy ramiennej lub promieniowej.
Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 97 - 98. 
46.
Urbanik A., Faryna M., Popiela T.J., Pawlik W.:
Metoda oceny jakości sprzętu używanego do angiografii oraz radiologii interwencyjnej.
Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 106 - 110. 
47.
Urbanik A., Jeleńska I., Sztuk S., Popiela T., Wojciechowski W., Richter P.:
Użyteczność wirtualnej kolonoskopii TK w diagnostyce jelita grubego - doniesienie wstępne.
Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 114 - 116. 
48.
Urbanik A., Kawiorski W., Popiela T.jr, Podsiadło-Kleinrok B., Wojciechowski W.:
Manometryczna ocena balonowego poszerzania przełyku u pacjentów z achalazją.
Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 99 - 101. 
49.
Urbanik A., Podsiadło-Kleinrok B., Sztuk S., Pawlik W., Jeleńska-Szyguła I., Kleinrok K., 
Bryll A., Kózka M.:
Krwawienie z kikuta tętnicy śledzionowej po splenektomii - leczenie przy pomocy 
embolizacji.
Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 149 - 150. 
50.
Urbanik A., Popiela T.J., Brzozowska-Czarnek A., Wojciechowski W., Chrzan R., Skutecka- 
Mackiewicz D.:
Diagnostyka tchawicy i drzewa oskrzelowego w metodzie bronchoskopii wirtualnej.
Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 132 - 135. 
51.
Urbanik A., Popiela T.J., Podsiadło-Kleinrok B., Wojciechowski W.:
Implantacja filtrów typu Bird`s Nest do żyły głównej dolnej - doświadczenia własne.
Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 102 - 105.
52.
Urbanik A., Popiela T. jr, Wojciechowski W.:
Embolizacja jako metoda leczenia jatrogennej przetoki tętniczo - żylnej nerki po biopsji.
Polski przegląd Radiologii, 1999, 64, 151 - 152. Wsp. z I Kl. Chir. Ogól. CM UJ, Kraków.
53.
Urbanik A., Popiela T.J., Wojciechowski W., Sagnowski P.:
Przykłady klinicznego zastosowania wirtualnej angioskopii TK w ocenie zamknięcia tętnic 
nerkowych u dwóch pacjentów.
Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 129 - 131. 
 
54.
Urbanik A, Sagnowski P.:
Obrazowanie MR dyfuzji wody ( D- MRI ) - możliwości zastosowań w diagnostyce 
obrazowej
Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 138 - 140.
55.
Urbanik A., Turski T., Podsiadło-Kleinrok B., Uhl H., Danilewicz B.:
Embolizacja wad tętniczo - żylnych mózgu.
Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 93 - 97. 
56.
Urbanik A., Uhl H.:
Początki polskiej szkoły neuroradiologii - rola profesor Stanisławy Spettowej.
Polski Przegląd Radiologii, 1999, 64, 2, 91 - 92. 
57.
Herman-Sucharska I., Tarasow E., Urbanik A., Karcz D., Brzeziński J.:
Pankreatografia rezonansu magnetycznego: nowa metoda w diagnostyce schorzeń trzustki.
Magma, Vol 8, Suppl. 1, September, 1999, 363. European Society for Magnetic Resonace in 
Medicine and Biology, Sevilla, 1999.
58.
Herman-Sucharska I., Tarasow E., Urbanik A., Karcz D., Brzeziński J.:
Pankreatografia rezonansu magnetycznego (MRP ): nowa metoda w diagnostyce schorzeń 
trzustki.
III Kongres Polskiego Medycznego Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój, 1999, 
Streszczenia 43.
59.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Jeleńska I.:
Zastosowanie MRCP jako metody z wyboru w diagnostyce wybranych schorzeń układu 
żółciowego.
III Kongres Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój, 
1999, Streszczenia 47.
60.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Karcz D., Błaut U., Marecik J.:
Cholangiopankreatografia rezonansu magnetycznego (MRCP): nowa metoda w diagnostyce 
schorzeń układu żółciowego.
Falck Liver Week, Bazylea, 1999, Book of abstracts 4.
61.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Karcz D., Sobiecka B.: 
Zastosowanie MRI w diagnostyce dróg żółciowych i trzustkowych.
XXXII Ogólnopolskie Seminarium na temat magnetycznego rezonansu jądrowego i jego 
zastosowań, Kraków, 1999, VIII, 3.
62.
Jasiński A., Hennel F., Krzyżak A., Nedelec J., Urbanik A.:
Dyfuzyjno-zależne obrazowanie MR rdzenia kręgowego człowieka
III Kongres Polskiego Medycznego Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój, 1999, 
Streszczenia 65.
63. 
Jasiński A., Krzyżak A., Urbanik A., Adamek D., Kozłowski P., Sagnowski P., Węglarz W., 
Pindel J.:
Badanie urazów rdzenia kręgowego na modelu szczura metodą obrazowania tensora dyfuzji.
III Kongres Polskiego Medycznego Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój, 1999, 
 
Streszczenia 66
64.
Szybiński K., Urbanik A., Motyl R., Szczudlik A., Jasiński A.:
Wyznaczanie objętości tkanki mózgowej przy pomocy rezonansu magnetycznego. 
Zastosowanie do chorych z chorobą Alzheimera.
XXXII Ogólnopolskie Seminarium na temat magnetycznego rezonansu jądrowego i jego 
zastosowań, Kraków, 1999, VII, 5. 
65.
Szybiński K., Urbanik A., Motyl R., Szczudlik A., Jasiński A.: 
Nowa metoda MRI pomiaru objętości. Zastosowanie do rezonansu magnetycznego. 
Zastosowanie do pomiarów objętości mózgu w chorobie Alzheimera.
III Kongres Polskiego Medycznego Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój, 1999, 
Streszczenia 69
66.
Urbanik A.:
Kompleksowe badania mumii egipskich z użyciem spiralnej tomografii komputerowej.
Streszczenia - Seminarium Multidyscyplinarne badania nad mumią egipską Iset - Iri - Hetes.
Muzeum Archeologiczne, Kraków, 1999
67.
Urbanik A.:
Rozwój metod radiologii interwencyjnej w udrażnianiu naczyń tętniczych.
Krakowskie Spotkania Radiologiczne KSR, Kraków, 1999, Streszczenia, W-1.
68.
Urbanik A., Borczowska E., Chojnacka I., Herman-Sucharska I., Chrzan R.:
Wkład krakowskich lekarzy w powstanie radiologii polskiej.
Krakowskie Środowisko Lekarskie w XIX i XX wieku, Kraków, 1999, Streszczenia.
69.
Urbanik A., Brzozowska-Czarnek A., Czerwiński E., Kukiełka R.:
Gęstość mineralna kręgosłupa u osób ze zmianami zwyrodnieniowymi w pomiarach QCT.
X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Oseoporozy, 
Kraków 1999, Streszczenia, 46-47.
70.
Urbanik A., Chrzan R., Popiela T.J., Wojciechowski W., Szot A.:
Strona internetowa polskiej radiologii - prezentacja.
Krakowskie Spotkania Radiologiczne KSR, 1999, Streszczenia, W-3.
71.
Urbanik A., Chrzan R., Popiela T. J., Wojciechowski W., Sztuk S., Podsiadło-Kleinrok B., 
Grotyńska M.: 
Angiografia TK z użyciem 3D i wirtualnej angioskopii w diagnostyce oraz monitorowaniu 
zabiegów interwencyjnych
Krakowskie Spotkania Radiologiczne KSR, 1999, Streszczenia, W-10.
72.
Urbanik A., Dobrowolski Z., Chrzan R., Popiela T. J., Jakubik P., Lipczyński W.: 
Zastosowanie wirtualnej cystoskopii CT w diagnostyce schorzeń pęcherza moczowego u 
chorych z przerostem prostaty.
Update in prostatic disease - Congress of the Central European Association of Urology, 
Wiedeń, 1999. Book of abstracts - P 62.
73.
Urbanik A., Dobrowolski Z., Grotyńska M., Chrzan R., Woliński L., Kosmala J., 
Zastosowanie wirtualnej endoskopii TK w obrazowej diagnostyce urologicznej - wstępne 
 
doświadczenia.
XXIX Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologii, Warszawa 1999, Urologia 
Polska, 1999, Tom LII, Sup. 2 A, 50
74.
Urbanik A., Dobrowolski Z., Popiela T. jr, Wojciechowski W., Drewniak T.:
Angiografia TK z trójwymiarową rekonstrukcją oraz wirtualna angioskopią - nowe 
możliwości w ocenie unaczynienia nerki zmienionej nowotworowo.
XXIX Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologii, Warszawa, 1999, Urologia 
Polska, 1999, Tom LII, Sup. 2A, 15.
75.
Urbanik A., Dobrowolski Z., Wojciechowski W., Popiela T.J., Kusionowicz J.:
Nieinwazyjne zaopatrzenie jatrogennej przetoki tętniczo-żylnej nerki metodą 
superselektywnej embolizacji.
XXIX Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologii, Warszawa 1999, Urologia 
Polska, 1999, Tom LII, Sup. 2A, 85
76.
Urbanik A., Faryna M., Popiela T.jr:
Jakość sprzętu stosowanego do zabiegów interwencyjnych - możliwość obiektywnej oceny.
Krakowskie Spotkania Radiologiczne KSR, 1999, Streszczenia, W-2.
77.
Urbanik A., Faryna M., Popiela T.J., Kleinrok K.:
Ocena jakości sprzętu stosowanego w angiografii przy użyciu mikroskopu elektronowego 
oraz spektrofotometru.
RNSA Congress, Chicago 1999, Book of Abstracts, 567.
78.
Urbanik A., Herman-Sucharska I., Chojnacka I., Karcz D., Krzeszowiak J.:
Przydatność cholangiografii rezonansu magnetycznego (MRCP) w diagnostyce schorzeń dróg 
żółciowych - doświadczenia wstępne.
III Kongres Polskiego Medycznego Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój, 1999, 
Streszczenia 46. 
79.
Urbanik A., Herman- Sucharska I., Karcz D., Jeleńska I., Krzeszowiak J., Kozub J.:
Przydatność MRCP w diagnostyce schorzeń dróg trzustkowo-żółciowych - porównanie z 
ERCP - doświadczenia wstępne.
Magma, Vol 8, Suppl 1, September, 1999, 368. European Society for Magnetic Resonance in 
Medicine and Biology, Sevilla, 1999.
80.
Urbanik A., Kleinrok K., Sztuk S., Zapała J.:
Rekonstrukcja przestrzenna w tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości w 
obrazowaniu kości twarzoczaszki po urazach i zabiegach chirurgicznych.
2 Kongres Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej, Kraków 1999, 
Streszczenia, 88, 256.
81.
Urbanik A., Składzień J., Chrzan R., Podsiadło-Kleinrok B.:
Zastosowanie kliniczne 3D i WE TK w ocenie podstawy czaszki.
I Krajowy Zjazd Tolskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki, Poznań, Streszczenia 
72
82.
Urbanik A., Sobiecka B.:
Funkcjonalne obrazowanie MR mózgu (MRI) - doświadczenia własne.
 
III Kongres Polskiego Medycznego Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój, 1999, 
Streszczenia 68.
83.
Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J., Bryll.:
Zastosowanie kliniczne funkcjonalnego obrazowania MR mózgu.
XXXII Ogólnopolskie Seminarium na temat magnetycznego rezonansu jądrowego i jego 
zastosowań, Kraków, 1999, VIII, 4.
84.
Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J., Orłowiejska M., Szwabowska D., Motyl R., Szybiński K., 
Brzeziński J.:
Przydatność HMRS w diagnostyce choroby Alzheimera.
III Kongres Polskiego Medycznego Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój, 1999, 
Streszczenia 62.
85.
Urbanik A., Świerczyna A., Herman-Sucharska I., Popiela T.J.:
Wirtualna endoskopia MR (WEMR) dróg żólciowych.
III Kongres Polskiego Medycznego Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój, 1999, 
Streszczenia 87.
86.
Urbanik A., Świerczyna A., Kwiatkowski S.:
Pomiar szybkości przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego w badaniu MR - wstępne 
doświadczenia.
III Kongres Polskiego Medycznego Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój 1999, 
Streszczenia, 71
87.
Urbanik A., Świerczyna A., Sobiecka B., Kozub B., Popiela T.J., Herman-Sucharska I.:
Wirtualna endoskopia MR (WEMR) - doswiadczenia wstępne.
III Kongres Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój 
1999, Streszczenia 86.
88.
Urbanik A., Sztuk S., Zapała J.:
Obrazowanie struktur kostnych stawów skroniowo-żuchwowych w rekonstrukcji 
przestrzennej w tomografii komputerowej.
2 Kongres Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej, Kraków, 1999, 
Streszczenia, 89, 258.
89.
Urbanik A., Szymańska H., Babraj K., Chrzan R., Wojciechowski W.:
Endoskopia TK z użyciem 3 D i wirtualnej endoskopii - nowa metoda w badaniu egipskich 
mumii.
RNSA Congress, Chicago 1999, Book of Abstracts, 523.
90.
Urbanik A., Walecki J., Jasiński A., Kozub J., Sobiecka B., Motyl R., Szczudlik R., 
Orłowiejska M., Szwabowska D.: 
Zastosowanie spektroskopii protonowej MR w diagnostyce zmian neurodegeneracyjnych 
mózgu.
XXXII Ogólnopolskie Seminarium na temat magnetycznego rezonansu jądrowego i jego 
zastosowań, Kraków, 1999, VII, 4.
91.
Urbanik A., Walecki J., Kozub J., Sobiecka B., Jasiński A., Orłowiejska M., Szwabowska D., 
Motyl R., Chmielewski W.:
 
HMRS w starzeniu mózgu.
III Kongres Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój 
1999, Streszczenia 61.
92.
Urbanik A., Walecki J., Sobiecka B., Kozub J., Motyl R., Orłowiejska M., Szwabowska D.:
Spektroskopia protonowa MR u pacjentów z chorobą Alzheimera.
IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Geriatrycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 
Gdańsk, 1999, Pamiętnik Zjazdowy, 31.
93.
Urbanik A., Zapała J., Wojciechowski W., Popiela T.J.:
Naczyniaki twarzoczaszki - problem dla radiologa: diagnostyka i embolizacja.
2 Kongres Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej, Kraków, 1999, 
Streszczenia, 87, 254.
94.
Szybiński
Ovel metod of MRI brain volume measurement. Appication to Alzheimer`s disease.
Molecular
95.
Urbanik A.:
Czynnościowe obrazowanie RM ( cRM ) mózgu - doświadczenia własne.
Polski
96.
Urbanik A., Chojnacka I., Herman-Sucharska I., Jeleńska-Szyguła I., Brzozowska-Czarnek A.:
Obrazy tomografii komputerowej wybranych pierwotnych guzów pozagałkowych 
oczodołu. 
Przegląd Lekarski, 2000, 57, 6, 327 - 329.
97. 
Urbanik A., Dobrowolski Z., Grotyńska M., Chrzan R., Woliński L., Kosmala J.:
Zastosowanie wirtualnej endoskopii TK w obrazowej diagnostyce urologicznej - 
Wstępne doświadczenia. 
Urologia Polska, 2000, 53, 2, 199-203.
98.
Urbanik A., Dobrowolski Z., Popiela T. J., Wojciechowski w., Drewniak T.:
Angiografia TK z trójwymiarową rekonstrukcją oraz wirtualną angioskopią - nowe 
możliwości w ocenie unaczynienia guzów nerki. 
Urologia Polska, 2000, 53, 1, 44-50.
99.
Urbanik A., Herman-Sucharska I., Chojnacka I., Jeleńska-Szyguła I., Werewka- 
Maczuga A.:
Optymalizacja diagnostyki tomografią komputerową pozagałkowych guzów oczodołu
Przegląd Lekarski, 2000, 57, 6, 324 - 325. 
100.
Urbanik
USG Power Doppler - prezentacja, metody zastosowań klinicznych i własnych doświadczeń.
Biosignals, Wave and Living Organism Kraków, 2000, vol.V, 217 - 220.
101. 
Urbanik A., Urbanik M.: 
Pierwsze
Przegląd Lekarski, 2000, 57, 12, 768 - 770. 
102. 
 
Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A.:
Gęstość mineralna kręgosłupa u osób ze zmianami zwyrodnieniowymi w pomiarach 
QCT.
Sympozjum - Postępy w diagnostyce obrazowej z zastosowaniem tomografii
komputerowej, Łopuszna, 2000, Streszczenia 42.
103.
Chrzan R., Urbanik A.:
Tętniaki aorty w obrazie TK.
Sympozjum - postępy w diagnostyce obrazowej z zastosowaniem tomografii
komputerowej, Łopuszna, 2000, Streszczenia 40.
104.
Herman-Sucharska I.
Wartość cholangiopankreatografii rezonansu magnetycznego w rozpoznawaniu i 
różnicowaniu schorzeń dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego
Kraków, 2000 (praca doktorska)
105
Herman-Sucharska I.:
Diagnostyka przestrzeni zaotrzewnowej w tomografii komputerowej.
Sympozjum - postępy w diagnostyce obrazowej z zastosowaniem tomografii 
komputerowej, Łopuszna, 2000, Streszczenia 37 - 39.
106.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Karcz D., Sobiecka B., Popiela T. J., 
Krzeszowiak J.:
Przydatność cholangiografii rezonansu magnetycznego ( MRCP ) w diagnostyce schorzeń 
dróg żółciowych i trzustkowych - w porównaniu do wstecznej endoskopowej 
cholangiopankreatografii (ERCP).
IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Katowice, 2000, Gastrologia Polska 
2000, Supl. 1, Tom 1, RA - 4.
107.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Thor P., Blaut U., Marecik J.:
New possibilities of magnetic resonance cholangiopancreatography ( MRCP ) -
preliminary experiences.
European Congress of Radiology, Wiedeń, 2000, Book of abstracts 1 - 076.
108.
Jasiński A., Krzyżak A., Urbanik A., Adamek D., Kozłowski P., Węglarz W., 
Pindel J.:
MRI tensora dyfuzji w badaniach i wczesnej diagnostyce urazów rdzenia kręgowego.
Sympozjum - Diagnostyka Obrazowa w Chorobach Kręgosłupa i Kanału Kręgowego, 
Wrocław, 2000, Streszczenia 18.
109.
Kleinrok K., Podsiadło-Kleinrok B., Pawlik W.:
Zastosowanie tomografii komputerowej w ortopedii.
Sympozjum - Postępy w diagnostyce obrazowej z zastosowaniem tomografii 
komputerowej, Łopuszna, 2000, Streszczenia 43.
110.
Kleinrok K., Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A.:
Virtual endoscopy in diagnostics of the spinal canal.
XXVI Congress of the European Society of Neuroradiology, Oslo, 2000,
Neuroradiology 2000, Vol. 42, Suppl. 1, P-112.
111.
 
Kleinrok K., Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A.:
Virtual endoscopy of the spinal canal: Application of the method.
European Congress of Radiology, Wiedeń, 2000, Book of abstracts 11- 047.
112.
Pawlik W., Marchewczyk J., Chrzan R.:
Malignant transformation in fibrous dysplasia: diagnostic difficulties ( case report ).
European Congress of Radiology, Wiedeń, 2000, Book of abstracts 10 - 081.
113.
Podsiadło-Kleinrok B., Grotyńska M., Kleinrok K.:
Wybrane guzy mózgu w obrazie tomografii komputerowej.
Sympozjum - Postępy w diagnostyce obrazowej z zastosowaniem tomografii 
komputerowej, Łopuszna, 2000, Streszczenia 7.
114.
Podsiadło-Kleinrok B., Kleinrok K., Urbanik A., Kaliciński M., Zarzycki D.:
Diagnostyka obrazowa wady rozszczepionego rdzenia kręgowego z uwzględnieniem 
klasyfikacji Panga - doświadczenia własne.
Sympozjum - Diagnostyka Obrazowa w Chorobach Kręgosłupa i Kanału Kręgowego, 
Wrocław, 2000, Streszczenia P2.
115.
Podsiadło-Kleinrok B., Kleinrok K., Urbanik A., Kaliciński M., Zarzycki D.:
Endoskopia wirtualna tomografii komputerowej kanału kręgowego.
Sympozjum - Diagnostyka Obrazowa w Chorobach Kręgosłupa i Kanału Kręgowego, 
Wrocław, 2000, Streszczenia P14.
116.
Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A., Kleinrok K.:
Diastematomyelia, diplomyelia or split cord malformation? The presentation of typical 
examples of the split cord malformation. 
European Congress of Radiology, Wiedeń, 2000, Book of abstracts 11 - 046.
117.
Sztuk S., Urbanik A., Dyras M., Szlezynger-Marcinek D., Szot A., Herman-
Sucharska I., Siegel R.: 
MR imaging of temporomandibular joint ( TMJ ) in patients with posterior 
distocclusion.
European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology, Paryż, 2000, 
Magma 2000, vol. 11, suppl. 1, 612.
118.
Sztuk S., Urbanik A.:
Zastosowanie tomografii komputerowej w diagnostyce stomatologicznej.
Sympozjum - Postępy w diagnostyce obrazowej z zastosowaniem tomografii 
komputerowej, Łopuszna, 2000, Streszczenia 20 - 21.
119.
Szybiński K., Urbanik A., Motyl R., Szczudlik A., Kozub J., Sobiecka B., Jasiński A.:
Reduction of the brain tissue volume in Alzheimer disease. Clinical study vs 
Quantitative measurements.
Kraków - Winnipeg Workshop on Biomedical Applications of MRI and MRS, 
Kraków, 2000, Streszczenia 30.
120.
Urbanik A.:
Czynnościowe obrazowanie MR mózgu.
Sympozjum Sekcji Neuroradiologii PLTR, Kazimierz Dolny, 2000, Streszczenia 20.
 
121.
Urbanik A.:
Rola H - MRS w ocenie starzenia się i zmian degeneracyjnych mózgu.
Sympozjum Sekcji Neuroradiologii PLTR, Kazimierz Dolny, 2000, Streszczenia 24.
122.
Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J., Bryll A.:
Applied aspects of speech in fMRI.
Kraków - Winnipeg Workshop on Biomedical Applications of MRI and MRS, 
Kraków, 2000, Streszczenia 14.
123.
Urbanik
Functional magnetic resonance imaging of speech regions in bilingual subjects.
XXVI
Neuroradiology 2000, Vol. 42, Suppl. 1, P-108.
124.
Urbanik
Functional
European
2000, vol. 11, suppl. 1, 280.
125.
Urbanik A., Chrzan R., Popiela T. jr., Wojciechowski W., Podsiadło-Kleinrok B.:
Wirtualna
28 Międzynarodowy Kongres Torako-Kardio-Angiochirurgów, Kraków, 2000,
Chirurgia Polska, 2000, Supl. 2, Tom 2, N - 83.
126.
Urbanik
Angiografia tomografii komputerowej ( Angio TK ) - nowa metoda diagnostyczna w 
obrazowaniu naczyń tętniczych.
28 Międzynarodowy Kongres Torako-Kardio-Angiochirurgów, Kraków, 2000, 
Chirurgia Polska, 2000, Supl. 2, Tom 2, N - 6.
127.
Urbanik A., Chrzan R., Popiela T. jr., Wojciechowski W., Podsiadło-Kleinrok B.:
Angio - CT with virtual angioscopy - clinical value.
European Congress of Radiology, Wiedeń, 2000, Book of abstracts 15 - 005.
128.
Urbanik A., Chrzan R., Świerczyna A.:
MR
XXVI Congres of the European Society of Neuroradiology, Oslo, 2000, 
Neuroradiology 2000, Vol. 42, Suppl. 1, P-114.
129.
Urbanik A., Chrzan R., Świerczyna A.:
Virtual MR imaging of brain ventricular system.
Kraków - Winnipeg Workshop on Biomedical Applications of MRI and MRS,
Kraków, 2000, Streszczenia 32.
130.
Urbanik
New possibilities of radiological evaluation of the urinary tract - CT with 3D reconstruction 
and virtual endoscopy.
95 Annual Meeting, of the American Urological Association, Atlanta, 2000, Book of abstracts 
1408.
 
131.
Urbanik A., Dobrowolski Z., Chrzan R., Popiela T. jr., Grotyńska M.:
The value of CT virtual endoscopy in urology.
European Congress of Radiology, Wiedeń, 2000, Book of abstracts 7 - 051.
132.
Urbanik
Wirtualne obrazowanie TK układu moczowego.
Krakowskie
133.
Urbanik
Drewniak T.: 
Complex
vascularisation.
XVth
465.
134.
Urbanik A., Dobrowolski Z., Popiela T.J., Wojciechowski W., Drewniak T.:
Optymalizacja diagnostyki guzów nerek - Angio TK i 3D TK.
Krakowskie Spotkanie Radiologiczne KSR 2000, Praga, Streszczenia W - 17.
135.
Urbanik A., Herman-Sucharska I., 
Magnetic Resonance Virtual Cholangioscopy in imaging of bile ducts.
European
suppl., III, P487.
136.
Urbanik A., Herman-Sucharska I., Popiela T. jr., Świerczyna A.:
MR
European Society for Magnetic in Medicine and Biology, Paryż, 2000, Magma 2000, 
vol. 11, suppl. 1, 648. 
137.
Urbanik A., Herman-Sucharska I., Popiela T. jr., Świerczyna A.:
Virtual MR imaging of bile ducts.
Kraków - Winnipeg Workshop on Biomedical Applications of MRI and MRS, Kraków, 2000, 
Streszczenia 33.
138.
Urbanik
Poszerzenie cholangiografii MR o wirtualną endoskopię układu żółciowego.
Krakowskie
139.
Urbanik
Wirtualna cholangioskopia RM ( WChRM ) - nowa metoda obrazowania dróg żółciowych.
IX
2000, Supl. 1, Tom 1, RA - 6.
140.
Urbanik A., Herman-Sucharska I., Sobiecka B.:
Przydatność cholangiografii MR w diagnostyce dróg żółciowych.
Krakowskie Spotkanie Radiologiczne KSR 2000, Praga, Streszczenia W - 6.
141.
Urbanik A., Popiela T.J., Richter P., Zając A.:
Virtual Endoscopy Computer Tomography in Diagnostics of GI tract.
 
European Society of Surgery, Kraków, 2000, Przegląd Lekarski 2000, 75,
Suppl. 6, 515.
142.
Urbanik
Wirtualna diagnostyka endoskopowa przewodu pokarmowego przy pomocy tomografii 
komputerowej.
IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Katowice, 2000, Gastrologia Polska 
2000, Supl. 1, Tom 1, RA - 2.
143.
Urbanik A., Popiela T. J., Wojciechowski W., Grotyńska M., Sztuk S.:
Możliwość
Krakowskie Spotkanie Radiologiczne KSR 2000, Praga, Streszczenia W - 10.
144.
Urbanik A., Popiela T. jr., Wojciechowski W.:
Craniofacial
pre - and postoperative assessment of embolization procedure.
International
P 12. 
145.
Urbanik A., Składzień J., Chrzan R.:
CT imaging of middle ear with 3D and virtual endoscopy options.
XXVI Congres of the European Society of Neuroradiology, Oslo, 2000,
Neuroradiology 2000, Vol. 42. Suppl. 1, 113.
146.
Urbanik A., Walecki J., Jasiński A., Kozub J., Sobiecka B., Orłowiejska M.,
Chrzan R.:
Usefulness of HMRS to diagnose Alzheimer dementia.
Kraków
Kraków, 2000, Streszczenia 19.
147.
Urbanik A., Wojciechowski W., Popiela T. jr., Chrzan R., Grotyńska M., Skutecka- 
Mackiewicz D., Zieliński M.:
Wirtualna bronchoskopia TK - nowe narzędzie diagnostyki drzewa oskrzelowego.
28 Międzynarodowy Kongres Torako-Kardio-Angiochirurgów, Kraków, 2000, 
Chirurgia Polska 2000, Supl. 2, Tom 2, T - 41.
148.
Wojciechowski W., Urbanik A.:
Diagnostyka TK raka płuc z zastosowaniem wirtualnej bronchoskopii.
Sympozjum
komputerowej, Łopuszna, 2000, Streszczenia 41.
149.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Kuśmiderski J.:
Cholangiografia rezonansu magnetycznego.
Wyd. Travelland, Kraków, 2000, Książka + CD.
150.
Herman-Sucharska I., Urbanik A.:
Cholangiopankreatografia rezonansu magnetycznego - nowa metoda
diagnostyczna w schorzeniach drzewa żółciowo-trzustkowego.
Gastroenterologia Polska, 2001,8 (4), 373-377.
Cholangiopancreatography - a new diagnostic method in the pancreatobiliary tree disorders.
 
151.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Karcz D., Krzeszowiak J., Sobiecka B.:
Nowotwory
Polski Przegląd Radiologii, 2001, 66, 1, 42-46.
Magnetic
152.
Kleinrok
Sztuk S.:
Diagnostyka obrazowa wrodzonego przemieszczenia kręgu.
Polski Przegląd Radiologii, 2001, 66, 1, 25-29.
Imaging diagnostics of congenital vertebral displacement.
153.
Podsiadło-Kleinrok B., Pociecha A., Kleinrok K., Urbanik A.:
Ocena
Polski Przegląd Radiologii, 2001, 66, 1, 84-87.
154.
Pąchalska M., Kurzbauer H., MacQueen BD., Formińska - Kapuscik M., Herman-Sucharska 
I.:
Neuropsychological features of rapidly progressive dementia in a patient with an antypical 
presentation of Creutzfeldt-Jakob Disease.
Med. Sci Monit. 2001 Nov-Dec; 7(6): 1307-15.
155.
Szafirska M., Podsiadło L., Urbanik A., Herman-Sucharska I., Kleinrok K., Józefowicz B.:
Przydatność badania RM w chorobie Hallervordena-Spatza - opis trzech przypadków.
Polski Przegląd Radiologii, 2001, 66, 1, 66.
156.
Sztuk
Badania diagnostyczne TK twarzoczaszki po rozległych resekcjach z powodu nowotworów 
przed
Polski Przegląd Radiologii, 2001, 66, 1, 18-20.
157.
Sztuk S., Urbanik A., Stypułkowska J.:
Obrazowanie
rekonstrukcji trójwymiarowej tomografii komputerowej.
Polski Przegląd Radiologii 2001, 66, 1, 21-24.
158.
Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J.:
fMRI study of sentence generation by early bilinguals differing in proficiency level.
Rivista di Neuroradiologia, 2001,14, 11 - 16.
159.
Urbanik A., Borczowska E., Chojnacka I., Herman-Sucjarska I., Chrzan R.:
Wkład
Krakowskie Studia Małopolskie, 2001, 5.
160.
Urbanik A., Chrzan R., Wojciechowski W., Szymańska H., Babraj K., Czubak A.:
Badanie
Polski Przeglad Radiologii, 2001, 66, 1, 79-83.
161.
Urbanik A., Dobrowolski Z., Grotyńska M., Chrzan R., Podsiadło-Kleinrok B.,Popiela T. J., 
Woliński L.:
 
Wirtualna cystoskopia TK
Polski Przegląd Radiologii, 2001, 66, 1, 56-59.
162.
Urbanik A., Grotyńska M., Stręk P., Chrzan R.:
Obiektywna, radiologiczna metoda oceny zaburzeń fazy gardłowej aktu połykowego u 
pacjentów
Polski Przegląd Radiologii, 2001, 66, 1, 37- 41.
163.
Urbanik A., Sobiecka B., Kozub J., Chrzan R., Jeleńska-Szyguła I.:
Widmo
zlokalizowanego voxela.
Polski Przegląd Radiologii, 2001, 66, 1,7-11.
164.
Urbanik A., Chrzan R., Wojciechowski W., Czubak A., Szymańska H., Babraj K.:
CT Investigation of Mummies` Heads
Rivista di Neuroradiologia, 2001, 14, 6, 611-618.
165.
Urbanik A., Składzień J., Chrzan R., Popiela T.J., Wojciechowski W.:
Virtual
Middle Ear Diagnostics
Rivista di Neuroradiologia, 2001, 14, 6, 639-641
166.
Bryll
Zakłócenia w obrazie MR spowodowane przez materiały stomatologiczne.
XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia, 435.
167.
Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Świerczyna A.:
Zastosowanie rezonansu magnetycznego w badaniu serca u chorych z niewydolnością 
zastoinową.
XXXVI
168.
Chrzan
Fantom do oceny wiarygodności wirtualnej endoskopii TK
XXXVI
169.
Chrzan R., Urbanik A., Renczyńska M., Pawlik W.:
System komputerowej medycznej bazy danych łącznie z urządzeniem do podpisywania 
filmów
XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia, 447.
170.
Herman-Sucharska I.:
Cholangiopankreatografia rezonansu magnetycznego.
Krakowskie
171.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Karcz D.:
Porównanie przydatności diagnostycznej MRCP i ECPW w diagnostyce schorzeń dróg 
żółciowych i trzustki.
XXXVI Zjazd Radiologów polskich, Lublin, 2001, Streszczenia, 366
172.
Herman-Sucharska I., Urbanik A.:
 
Objawy cholangiograficzne obserwowane w MRCP.
XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia, 369.
173.
Herman-Sucharska I, Urbanik A.:
Ocena
diagnozowaniu wariantów anatomicznych i anomalii rozwojowych dróg żółciowych i 
pęcherzyka żółciowego.
XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia 370
174.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Błaut U., Marecik J., Thor P.:
Cholangiopankreatografia
wykrywania zaburzeń czynnościowych układu żółciowo-trzustkowego - doświadczenia 
wstępne.
XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia 365.
175.
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Karcz D., Sobiecka B., Popiela T. jr., Krzeszowiak J.:
Magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) compared to retrograde endoscopic 
cholangiopancreatography (ERCP).
European Congress of Radiology, Wiedeń, 2001, C - 0041.
176.
Jasiński A., Krzyżak A., Urbanik A., Adamek D., Węglarz W., Pindel J.:
Obrazowanie
XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia, 201. 
177.
Pawlik W., Komornicki A., Pawelec A., Chrzan R., Urbanik A.:
Przydatność
kostnawego ( osteoid osteoma) - opis przypadku.
XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia, 417.
178.
Popiela T.J., Urbanik A., Podsiadło- Kleinrok B., Wojciechowski W.:
Vacum
experience.
7
Streszczenia, 159.
179.
Szafirska M.:
Przydatność
różnicowaniu zmian ogniskowych w wątrobie.
Krakowskie
180.
Szafirska
Zastosowanie tomografii komputerowej z użyciem rekonstrukcji 3D w ocenie twarzoczaszki 
po resekcjach z powodu nowotworów i po urazach.
Forum Diagnostyczne Szchering AG, 2001, Sucha Beskidzka, Streszczenia, 2.
181.
Sztuk
Spinal computed tomography in examination of maxillary canine impaction.
European
182.
Sztuk
 
Diagnostyka
rozdzielczości.
XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia, 168.
183.
Sztuk S., Urbanik A., Dyras M., Siegel R., Stós W., Zalewska A.:
Obrazowanie
magnetycznego.
I
Streszczenia, 182. 
Sztuk
Obraz zatrzymanych kłów szczęki w tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości.
Forum
184.
Sztuk S., Urbanik A., Szot A., Dyras M., Siegel R.:
Obrazowanie schorzeń stawów skroniowo - żuchwowych (SSŻ) przebiegających z 
nieprawidłową
XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia, 165.
185.
Sztuk S., Urbanik A., Szafirska M., Wojciechowski W.:
Obrazowanie stawów skroniowo - żuchwowych (SSŻ) przy pomocy tomografii 
komputerowej
wielopłaszczyznowej (MPR) oraz trójwymiarowej (3D).
Forum
186.
Szybiński
Reduction of the brain tissue volume in Alzheimer Disease. Clinical study vs Quantitative 
Measurements.
Congress of the European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology, 
Glasgow, 2001, 817.
187.
Urbanik A.:
Wirtualna Endoskopia w medycynie.
III Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie, 2001, Krynica, Streszczenia, 33-35.
188.
Urbanik A., Binder M., Sobiecka B., Kozub J.:
Dwujęzyczność
XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia, 200.
189.
Urbanik A., Binder M.,Kozub J., Sobiecka B., Bryll A.:
The
subjects.
European
190.
Urbanik
Czarnek A.:
The role of computed tomography (CT) in the diagnostic of the vascular system.
XVIII European Congress of the International Society of Non-Invasive Cardiology, Kraków, 
Przegląd Lekarski, 2001, 58, P62.
191.
Urbanik, R. Chrzan, A. Świerczyna.:
 
Obrazowanie układu komorowego mózgu z użyciem wirtualnej endoskopii MR.
XXXVI
192.
Urbanik
Ocena głów mumii egipskich przy pomocy TK.
Forum Diagnostyczne Schering AG, 2001, Sucha Beskidzka, Streszczenia, 5.
193.
Urbanik A., Chrzan R., Wojciechowski W., Czubak A., Szymańska H., Babraj K.:
Przyżyciowa rekonstrukcja twarzy egipskiej mumii z użyciem 3D TK, bez rozwijania obiektu.
XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia, 295.
194.
Urbanik A., Czubak A., Wojciechowski W., Chrzan R., Szymańska H, Babraj K.:
The
3D CT.
European
195.
Urbanik
Bladder cancer - diagnostic possibilities.
Video
196.
Urbanik A., Dobrowolski Z., Chrzan R, Popiela T. jr, Drewniak T., Lipczyński W.:
Bladder tumor detection using MR virtual cystoscopy.
Video - Urology World Congress, Gdańsk - Sopot - Gdynia, 
197.
Urbanik A., Dobrowolski A., Grotyńska M., Chrzan R., Popiela T. J.:
MR virual cystoscopy in diagnostics bladder tumors.
19 - th World Congress on Endourology, Bangkok, 2001, V9/P9 
198.
Urbanik A., Grotyńska M., Chrzan R., Dobrowolski Z.:
Wirtualna cystoskopia MR - własne doświadczenia.
XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia, 50.
199.
Urbanik A., Grotyńska M., Sztuk S.:
Zastosowanie perfuzyjnej tomografii komputerowej (pTK) w diagnostyce udaru mózgu - 
doświadczenia wstępne.
Forum Diagnostyczne Schering AG, 2001 Sucha Beskidzka, Streszczenia, 4.
200.
Urbanik A., Popiela T.J., Wojciechowski W.:
Rotation
experience.
VII
201.
Urbanik
Angiografia tomografii komputerowej w obrazowaniu naczyń tętniczych.
XXXVI
202.
Urbanik A., Popiela T. J., Wojciechowski W., Chrzan R., Sztuk S., Podsiadło- Kleinrok B.:
Zastosowanie wirtualnej endoskopii TK w diagnostyce przewodu pokarmowego.
XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia, 232.
203.
 
Urbanik
Virual esophagoscopy and gastroscopy using spiral computer tomography.
European
204.
Urbanik A., Podsiadło-Kleinrok B., Popiela T. J.:
Rotacyjna subtrakcyjna angiografia cyfrowa (RDSA) z 3D rekonstrukcją - wstępne 
doświadczenia.
XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia, 439.
205.
Urbanik A., Składzień J.,Chrzan R., Podsiadło-Kleinrok B.:
Obrazowanie TK ucha środkowego w opcji 3D i wirtualnej endoskopii.
XXXVI
206.
Urbanik A., Składzień J., Wojciechowski W.:
Wirtualna endoskopia chrzęstniaka krtani - opis przypadku.
XXXVI
207.
Urbanik
Własne doświadczenia z HMRS u młodych pacjentów z otępieniem Alzheimera.
XXXVI
208.
Urbanik A., Walecki J., Jasiński A., Kozub J., Sobiecka B., Kozub J., Orłowiejska M., Chrzan 
R.:
Own experience with HMRS in young patients with Alzheimer`s dementia.
International Society of Magnetic Resonance Congress, 2001, Rhodos, Book of abstracts 267.
209.
Urbanik
Porównanie wyników badań bronchoskopii i wirtualnej bronchoskopii TK - ocena guzów 
drzewa oskrzelowego.
XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia, 23.
210.
Urbanik A., Wojciechowski W., Chrzan R., Podsiadło-Kleinrok B., Grotyńska M.:
Wirtualna Bronchoskopia TK - prezentacja metody
XXVII Zjazd PTF, Zabrze, 2001, Streszczenia, 464.
211.
Zapaśnik A., Urbanik A., Chrzan R., Wojciechowski W.:
Aneuryzmografia TK w diagnostyce tętniaków mózgu.
XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 2001, Streszczenia, 303
212.
Urbanik
The
3 D CT.
CD-R wydany przez Katedrę Radiologii CM UJ, 2001, Kraków.
213.
Urbanik A.:
Comprehensive radiological examination. W: Mummy. Results of Interdisciplinary 
Examination
Cracow. 
Wyd. Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 2001, 63-74.