Nagrody i wyróżnienia honorowe

1974

Honorowe członkostwo Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Stanisława Spettowa

 

1977

Honorowe Członkostwo Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Stanisław Januszkiewicz

 

1986

Medal "Za Zasługi dla Radiologii Polskiej"
Stanisława Spettowa

 

1992

Nagroda Naukowa Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Andrzej Urbanik

 

1997

I Nagroda  - Magna cum Laudae
European Congress of the Magnetic Resonance - ESMRMB, Bruksela
Krzyżak, A. Jasiński, D. Adamek, M. Baj, J. Kuśmiderski, P. Sagnowski, W. Węglarz:
Monitoring injury in a rat spinal cord using MR Microscopy of water diffusion tensor
(praca w ramach wspólnego zespołu z Instytutem Fizyki Jądrowej w Krakowie) 
Po raz pierwszy nagroda dla zespołu z Polski na ESMRMB

 

1998

Wyróżnienie
Zjazd Naukowy Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Katowice
Sztuk S., Pawlik W., Urbanik A., Jeleńska-Szyguła I., Podsiadło-Kleinrok B.,Kleinrok K., Bryll A., Komornicki A.:
Schwannoma malignum powikłany urazem - trudności diagnostyczne.

 

1999

Nagroda za najlepszą eksperymentalną pracę naukową 
29 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologii, Warszawa
Andrzej Urbanik: Wirtualna endoskopia w diagnostyce układu moczowego

 

2000

Dyplom dla Andrzeja Urbanika za zaangażowanie w szkolenie kadry lekarskiej w dziedzinie radiologii na Podkarpaciu
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie

 

2001

I Nagroda za pracę z Europy Środkowo-Wschodniej z zakresu radiologii interwencyjnej
Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe Congress, Goteborg  Popiela T.J., Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A., Chrzan R.:
Mammotome biopsy guided by digital mammography and ultrasound in detecting preclinical breast pathologies - own experience

 

2002

Silver Grant
European Respiratory Society Congress, Sztokholm (Szwecja)
Urbanik A., Wojciechowski W., Popiela T.J., Chrzan R., Niżankowska E., Zielinski M., Młodkowski J:
Comparative study of computed tomography virtual bronchoscopy and fiberotic bronchoscopy - evaluation of malignant central airways obstruction

 

2002

Wyróżnienie
European Congress of Radiology, Wiedeń (Austria)
Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B:
Neuronal correlates of working memory activity during performance of verbal and nonverbal tasks
Po raz pierwszy nagroda dla polskich radiologów na ECR

 

2004

Nagroda Naukowa Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologii
Andrzej Urbanik

 

2004

Nagroda Naukowa Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologii
Robert Chrzan

 

2004

Medal "Za Zasługi dla Radiologii Polskiej"
Andrzej Urbanik

 

2004

Wyróżnienie
Zjazd Naukowy Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Mikołajki
Herman-Sucharska I., Urbanik A., Karcz D., Winiarski M., Popiela T, Kondel A., Kalembkiewicz M.
Szkody jatrogenne dróg żółciowych po zabiegach operacyjnych i endoskopowych w obrazach Rezonansu Magnetycznego (MRCP)

 

2004

Wyróżnienie
Zjazd Naukowy Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Mikołajki
Bryll A., Urbanik A., Binder M., Kozub J., Sobiecka B.
Badanie ośrodków mowy u osób dwujęzycznych przy pomocy fMRI

 

2004

Wyróżnienie
Zjazd Naukowy Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Mikołajki
Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B., Orłowiejska M., Motyl R., Szczudlik A.
Różnicowanie zmian otępiennych metodą HMRS

 

2004

Dyplom dla Andrzeja Urbanika za wkład w doskonalenie podkarpackiej radiologii i diagnostyki obrazowej
Wojewoda Podkarpacki / Marszałek Województwa Podkarpackiego

 

2005

Nagroda Główna
Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk
Urbanik A., Czepko R., Binder M., Podsiadło L., Kozub J., Sobiecka B., Pietraszko W., Betlej M.
Wstępna ocena przydatności funkcjonalnego obrazowania MR w guzach mózgu zlokalizowanych w obszarach czynnościowo ważnych


 

2005

3 nagroda
Kraków-Winnipeg Workshop on Magnetic Resonance and Molecular Imaging
Szafirska M., Urbanik A., Świerczyna A., Kwiatkowski S., Sztuk S.,  Herman-Sucharska I.
MR CSF-flow examination in children with ventriculo-peritoneal shunt: the differentiation of shunt dependent and shunt independend hydrocephalus

 

 

2005

I nagroda
Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego i Alzheimer Wernicke Memorial Symposium, Wrocław
Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B.
The role of proton magnetic resonance spectroscopy in the differential diagnostics of Alzheimer,s disease

 

2005

Nagroda Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego - Copernicus Prize
dla Andrzeja Urbanika za wkład w badania mózgu

 

2006

2 Nagroda
European Urology Meeting w Pradze
Dobrowolski Z., Lipczyński W., Urbanik A., Habrat W., Chrzan R., Jakubik P
3D Proton Spectroscopic Imaging Compared with Endorectal MR
Zespół Katedry Radiologii i Kliniki Urologii CMUJ

 

2006

Medal im. Prof. Józefa Bogusza nadany przez Towarzystwo Lekarskie Krakowskie
dla Andrzeja Urbanika

 

2007

Nagroda Naukowa Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Paweł Brzegowy

 

2007

Medal "Za zasługi dla Radiologii Polskiej"
Wiesław Kapturski

 

2007

Wyróżnienie
Radiological Society of North America (RSNA) Congress,  Chicago
A stroke CAD in Emergency Room
Zespół Katedry Radiologii CM UJ, Kliniki Neurologii AM Poznań i Centrum ASTAR w Singapurze
Po raz pierwszy nagroda dla polskich radiologów przyznana na tym najważniejszym kongresie radiologicznym na świecie.

 

2009

Radiological Society of North America (RSNA) Congress,  Chicago
W specjalny sposób uhonorowano pracę:
Urbanik A., Podsiadło L., Kunicki M., Kozub J., Sobiecka B. Functional Magnetic Resonance Imaging of the Gender Differences in Activation of the Brain Emotional Centres
Została wybrana jako jedna z 40 najciekawszych prac zaprezentowanych w czasie tego najważniejszego na świecie kongresu radiologicznego. Informacje o rezultatach zostały podane w czołowych światowych pismach, a także w serwisach internetowych.

 

2009

Dyplom "Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich" przyznany dla Andrzeja Urbanika przez Polską Organizację Turystyczną za wkład w organizowaniu kongresów w dziedzinie radiologii

 

2010

Członkostwo honorowe American Urological Association (The New York Section) 
Andrzej Urbanik

 

2010

Nagroda "Best contribution to scientific conference"
Challenges in Imaging Conference, Ateny
Dla Anny Grochowskiej

 

2010

Pierwsza nagroda za najlepszy plakat
European Association of Urology - Central European Meeting,  Bratysława
Urbanik A., Chrzan R., Lipczyński W., Michalski L., Dobrowolski Z.
Transrectal prostate biosy efficiency in own method of reconstruction MR prostate imaging into sonographic zone
Zespół Katedry Radiologii i Kliniki Urologii CM UJ

 

2010

Złoty medal za długoletnią służbę
Andrzej Urbanik

 

2010

Brązowy medal za długoletnią służbę
Robert Chrzan

 

2010

Nagroda Naukowa Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Amira Bryll

 

2010

Nagroda „Złote Jabłko" Fundacji Vital
Za edukacje i promocje przesiewowej diagnostyki mammograficznej

 

2011

Członkostwo honorowe Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii
Dla Andrzeja Urbanika

 

2012

Naukowa nagroda Ministra Zdrowia
Dla zespołu Katedry Radiologii i Kliniki Neurologii CMUJ

 

2012

Radiological Society of North America (RSNA) Congress,  Chicago
Praca przedstawiającą wyniki badań mózgu, przy pomocy rezonansu magnetycznego, dzieci których matki spożywały alkohol w czasie ciąży została wybrana  jako jedna z najciekawszych i znalazła się wśród highlights Kongresu. Badania przeprowadził zespół Katedry Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierownictwem profesora Andrzeja Urbanika.

 

2013

Medal Edukacji Narodowej dla Andrzeja Urbanika

 

2014

Główna Nagroda (Summa cum Laudae) na kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Neuroradiologii (Montreal) dla Andrzeja Urbanika i Roberta Chrzana jako członków zespołu (razem z grupą naukowców z centrum badawczego ASTAR w Singapurze) za opracowanie „3D Interactive and Stereotactic Atlas of the Skull Base Region: Bone, Vessels, Cranial Nerves, and Head Muscles".

 

2014

Dyplom dla Andrzeja Urbanika za wieloletnią współpracę, pomoc szkoleniową i wspieranie rozwoju radiologii na Podkarpaciu nadany przez marszałka województwa Podkarpackiego.
 

2014
 
Iwona Sudoł-Szopińska (Warszawa)  i  Andrzej Urbanik (Kraków)
Za najlepszy artykuł (największa liczba cytowań) opublikowany w Polish Journal of Radiology 2013
 
2016
 
Andrzej Urbanik (Kraków)
Członkowstwo honorowe Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
 
2018

Pierwsza Nagroda Prezesa Rady Ministrów
Dla Agnieszki Słowik (Katedra Neurologii) i Tadeusza Popieli (Katedra Radiologi)
Za:  Małopolski program leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej koordynowany przez Uniwersyteckie Centrum Leczenia Ostrego udaru niedokrwiennego mózgu

2018
 
Nagroda Mista Krakowa
Dla Agnieszki Słowik (Katedra Neurologii) i Tadeusza Popieli (Katedra Radiologi)
Za:  Małopolski program leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej koordynowany przez Uniwersyteckie Centrum Leczenia Ostrego udaru niedokrwiennego mózgu
 
2018
Brązowa nagroda naukowa Prorektora Collegium Medicum UJ dla Iwony Kucybały (Koło Naukowe przy Katedrze Radiologii UJCM)
 

2018
Nagroda Dziekana Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ za najlepszą publikację naukową absolwentów kierunku lekarskiego 2017/2018 dla Iwony Kucybały

2020
Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellonskiego za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne dla Andrzeja Urbanika i zespołu Katedry Radiologii