Radiologiczne Koło Naukowe

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Radiologii UJ CM

 

Koło skupia studentów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu Radiologii, głównie poprzez udział w pracach badawczych prowadzonych w Katedrze Radiologii oraz projektowanie i realizację własnych pomysłów na prace naukowe.

Prace naukowe realizowane w Kole głównie dotyczą klinicznych aspektów Radiologii w oparciu o badania obrazowe takie jak: tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny. Dodatkowo, istnieje możliwość rozwijania wiedzy i realizacji projektów naukowych związanych z Radiologią Zabiegową.

 

Opiekun SKN: Prof. dr hab. Andrzej Urbanik

Przewodniczący SKN: Katarzyna Ciuk

e-mail Przewodniczącego SKN: c.katarzyna.anna@gmail.com

 

 

 

Działalność Koła:

 

Publikacje

Rok akademicki 2014/15

 1. Variation of the anterior communicating artery complex and occurrence of anterior communicating artery aneurysm: A2 segment consideration
  Roger M. Krzyżewski, Iwona M. Tomaszewska, Natalia Lorenc, Michał Kochana, Grzegorz Goncerz, Wiesława Klimek-Piotrowska, Klaudia Walocha, Andrzej Urbanik
  Folia medica Cracoviensia (2014;54: p. 13-20)
  We współpracy z Kołem Anatomicznym.

 

Rok akademicki 2016/17

 1. Nasal Septal Deviation and Concha Bullosa – Do They Have an Impact on Maxillary Sinus Volumes and Prevalence of Maxillary Sinusitis?
  Iwona Kucybała, Konrad A. Janik, Szymon Ciuk, Dawid Storman, Andrzej Urbanik
  Polish Journal of Radiology (2017;82: p. 126-133)

 

Rok akademicki 2017/18

 1. Middle cerebral artery anatomical variations and aneurysms – retrospective study based on computed tomography angiography findings
  Paweł Brzegowy, Jakub Polak, Jakub Wnuk, Bartłomiej Łasocha, Jerzy Walocha, Tadeusz J. Popiela
  Folia morphologica (data publikacji online: 08.12.2017 r.)

   
 2. Spleen enlargement assessment using computed tomography: which coefficient correlates the strongest with the real volume of the spleen?
  Iwona Kucybała, Szymon Ciuk, Justyna Tęczar
  Abdominal Radiology (data publikacji online: 19.02.2018 r.)

 

Nagrody i wyróżnienia

Rok akademicki 2013/14 - Członkowie Koła wygłosili na konferencjach 12 prac oryginalnych, w tym:

 1. Radiological morphometry of ambient cistern in adults: a new tool for assessment of intracranial reserve
  International Medical Students’ Conference, Kraków (10 – 12 kwietnia 2014 r.)
  III miejsce na Sesji Radiologicznej

   
 2. Age-related changes in cervical spine in Computed Tomography images
  International Medical Students’ Conference, Kraków (10 – 12 kwietnia 2014 r.)
  III miejsce na Sesji Radiologicznej

   
 3. Vertebral artery dominance: frequency and predictors
  International Congress of Young Medical Scientist, Poznań (9 – 10 maja 2014 r.)
  I miejsce na Sesji Neurologii, Neurochirurgii i Psychiatrii

   
 4. Morphometric analysis of the cervical spine in elderly patients – clinical implications
  10th Warsaw International Medical Congress for Young Scientist, Warszawa (15 – 18 maja 2014 r.)
  I miejsce na Sesji Neurologicznej

 

Rok akademicki 2014/15 - Członkowie Koła wygłosili na konferencjach 6 prac oryginalnych, tym:

 1. Is there a connection between atherosclerosis risk factors and vertebral artery dominance?
  14th International Congress of Medical Sciences for Students and Young Doctors, Sofia, Bułgaria (7 – 10 maja 2015 r.)
  I miejsce na Sesji Chirurgicznej

   
 2. Evaluation of morphometric parameters of the unruptured and ruptured intracranial aneurysms
  14th International Congress of Medical Sciences for Students and Young Doctors, Sofia, Bułgaria (7 – 10 maja 2015 r.)
  II miejsce na Sesji Chirurgicznej

   
 3. Changes in lumbar spinal column in elderly patients
  International Medical Students’ Conference, Kraków (16 – 18 kwietnia 2015 r.)
  I miejsce na Sesji Ortopedycznej

 

Rok akademicki 2015/16 - Członkowie Koła wygłosili na konferencjach 13 prac oryginalnych, w tym:

 1. Stopień pneumatyzacji wyrostków pochyłych przednich oceniany w tomografii komputerowej zatok
  Małgorzata Kozioł, Karolina Strojny, Natalia Lorenc, Helena Zwinczewska, Justyna Domka II Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne, Warszawa (27 lutego 2016 r.)
  III miejsce na Sesji Prac Oryginalnych

   
 2. Tomografia komputerowa jamy brzusznej – częste przypadkowo wykrywane zmiany u pacjentów bez historii operacji w obrębie jamy brzusznej
  Iwona Kucybała, Helena Zwinczewska, Natalia Lorenc, Karolina Strojny, Małgorzata Kozioł
  II Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne, Warszawa (27 lutego 2016 r.)
  Wyróżnienie na Sesji Plakatowej

   
 3. On the track of renal artery – the evaluation of renal arteries topography in abdominal computed tomography
  Małgorzata Kozioł, Karolina Strojny, Maria Widomska, Iwona Kucybała, Dawid Storman, Maria Stręk
  International Medical Students’ Conference, Kraków (14 – 16 kwietnia 2016 r.)
  I miejsce na Sesji Radiologicznej

   
 4. The effect of nasal septal deviation and concha bullosa on development of maxillary sinusitis
  Iwona Kucybała, Karolina Strojny, Małgorzata Kozioł, Szymon Ciuk, Maria Stręk, Dawid Storman
  International Medical Students’ Conference, Kraków (14 – 16 kwietnia 2016 r.).
  II miejsce na Sesji Radiologicznej

 

Rok akademicki 2016/17 - Członkowie Koła wygłosili na konferencjach 11 prac oryginalnych, w tym:

 1. Splenomegalia – czy istnieje współczynnik idealny do jej diagnostyki w tomografii komputerowej jamy brzusznej?
  Iwona Kucybała, Anna Gajdosz, Kamil Krupa, Maria Widomska, Justyna Tęczar, Szymon Ciuk
  III Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne, Warszawa (12 marca 2017 r.)
  II miejsce na Sesji Prac Oryginalnych

   
 2. Wiarygodna ocena splenomegalii w badaniu tomograficznym – który współczynnik będzie najlepszy?
  Anna Gajdosz, Kamil Krupa, Iwona Kucybała, Justyna Tęczar, Jakub Wnuk, Maria Widomska
  V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młoda Elektroradiologia”, Rzeszów (8 – 9 kwietnia 2017r.)
  I miejsce w kategorii Prac Oryginalnych

   
 3. Morfologiczne czynniki predysponujące do pękania tętniaków tętnicy łączącej przedniej
  Iwona Kucybała, Kamil Krupa, Jakub Polak, Jakub Wnuk
  V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młoda Elektroradiologia”, Rzeszów (8 – 9 kwietnia 2017r.)
  II miejsce w kategorii Prac Oryginalnych

   
 4. Porównanie charakterystyki pacjentów z pękniętymi i niepękniętymi tętniakami MCA zakwalifikowanych do leczenia wewnątrznaczyniowego
  Jakub Polak, Jakub Wnuk, Iwona Kucybała, Kamil Krupa
  V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młoda Elektroradiologia”, Rzeszów (8 – 9 kwietnia 2017 r.)
  III miejsce w kategorii Prac Oryginalnych

 

Rok akademicki 2017/18

 1. Tętniaki wewnątrzczaszkowe – czy warianty anatomiczne tętnic szyjnych i głównych tętnic mózgowych wpływają na częstość ich występowania?
  Iwona Kucybała, Jakub Giliavas, Martyna Kliś, Kamil Krupa, Jakub Polak, Szymon Ciuk
  IV Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne, Warszawa (18 marca 2018 r.)
  I miejsce w kategorii Prac Oryginalnych

   
 2. Czy występuje związek pomiędzy anatomicznymi wariantami tętnic szyjnych i mózgowych a obecnością tętniaków mózgu?
  Jakub Giliavas, Iwona Kucybała, Martyna Kliś, Kamil Krupa, Jakub Polak
  VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młoda Elektroradiologia”, Rzeszów (7 – 8 kwietnia 2018 r.)
  I miejsce w kategorii Prac Oryginalnych

   
 3. What can we find in patients with suspeted pulmonary embolism? The presentation of incidental findings from computed tomography angiography
  Iwona Kucybała, Martyna Kliś, Jakub Giliavas, Kamil Krupa, Jakub Polak
  The 26th International Medical Students' Conference, Kraków (19-21 kwietnia 2018 r.)
  I miejsce w sesji Internal Medicine

 4. Brązowa nagroda naukowa Prorektora Collegium Medicum UJ dla Iwony Kucybały (Koło Naukowe przy Katedrze Radiologii UJCM)

 5. Nagroda Dziekana Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ za najlepszą publikację naukową absolwentów kierunku lekarskiego 2017/2018 dla Iwony Kucybały

Rok akademicki 2018/19

 1. Druga Nagroda w Konkursie "Diamentowy Promień" dla Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego jako aktywnego, radiologicznego, studenckiego koła naukowego w okresie 2016-2018- przyznana przez Zarząd Główny Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
   
 2. Treatment of wide-neck bifurcation aneurysms with pCONus device and its complications, Kamil Krupa, Iwona Kucybała, Jakub Wnuk, Ositadima Chukwu, Kraków IMSC, 25-27.04.2019, opiekun: dr Paweł Brzegowy
  II miejsce w sesji radiologia

   
 3. YES MEETING 2019, Porto, 12-15.09.2019, sesja: surgery, poster presentation. „The treatment of wide-necked bifurcation aneurysms with the use of pCONus device and its complications. A meta-analysis.” Kamil Krupa, Iwona Kucybała, opiekun: dr n.med. Paweł Brzegowy 
  I miejsce w kategorii sesja plakatowa

   
 4. I miejsce w konkursie prac badawczych w kategorii praca oryginalna - plakat, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Młoda Elektroradiologia" Rzeszów, 11-12 maja 2019, za pracę Pozajelitowe powikłania u chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit zobrazowane w badaniach MR oraz TK. Marta Bociąga, Piotr Gabryś, Małgorzata Czuba, Jakub Giliavas, Emil Dadańsk, Opiekun pracy: prof. dr hab. Andrzej Urbanik
   
 5. Hipoplazja tętnicy kręgowej i jej związek z występowaniem tętniaków tętnicy podstawnej, Anna Gajdosz, Kamil Krupa, Iwona Kucybała, Jakub Wnuk, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Młoda Elektroradiologia" Rzeszów, 11-12 maja 2019,
  I miejsce w kategorii wystąpienie ustne

   
 6. Association of vertebral artery hypoplasia and higher prevalence of basilar artery aneurysms, Piotr Gabryś, Małgorzata Czuba, Jakub Polak, Jakub Giliavas, Emil Dadański, Kraków IMSC, 25-27.04.2019,
  I miejsce w kategorii wystąpienie ustne w sesji radiologicznej

   
 7. The treatment of wide-necked bifurcation aneurysms with the use of pCONus device and its complications. Ameta-analysis. Kamil Krupa, 14th YES Meeting, Portugalia
  I miejsce w kategorii chirurgiczna sesja plakatowa