2012-2016

911
Byrski T., Dent R., Blecharz P., Foszczynska-Kloda M., Gronwald J., Huzarski T., Cybulski
C., Marczyk E., Chrzan R., Eisen A., Lubinski J., Narod S. A.:
Results of a phase II open-label, non-randomized trial of cisplatin chemotherapy in patients
with BRCA1-positive metastatic breast cancer.
Breast Cancer Res. (Online) 2012, 14, (4) art. no. R110: 8
 
912
Chrzan R., Urbanik A., Karbowski K., Moskała M., Polak J., Pyrich M.:
Cranioplasty prosthesis manufacturing based on reverse engineering technology.
Med. Sci. Monit. 2012, 18, (1): MT1-MT6
 
913
Drożdż W., Urbanik A., Budzynski P.:
A case of bilateral persistent sciatic artery with unilateral aneurysm on 18-year period of graft
patency after excision of aneurysm.
Med. Sci. Monit. 2012, 18 (2): CS12-CS15
 
914
Falcone G. J., Biffi A., Devan W.J., Jagiella J.M., Schmidt H., Kissela B., Hansen B.M.,
Jimenez-Conde J., Giralt-Steinhauer E., Elosua R., Cuadrado-Godia E., Soriano C., Ayres
A.M., Schwab K., Pera J., Urbanik A., Rost N.S., Goldstein J.N., Viswanathan A., Pichler
A., Enzinger C., Norrving B., Tirschwell D.L., Selim M., Brown D.L., Silliman S.L., Worrall
B.B, Meschia J.F., Kidwell C.S., Montaner J., Fernandez-Cadenas I., Delgado P., Broderick
J.P., Greenberg S.M., Roquer J., Lindgren A., Slowik A., Schmidt R., Flaherty M.L.,
Kleindorfer D.O., Langefeld C.D., Woo D., Rosand J.:
Burden of risk alleles for hypertension increases risk of intracerebral hemorrhage.
Stroke 2012, 43, (11): 2877-2883,
 
915
Kibil W., Hodorowicz-Zaniewska D., Popiela T.J., Kulig J.:
Vacuum-assisted core biopsy in diagnosis and treatment of intraductal papillomas.
Clin. Breast Cancer 2012 : Nov 2. pii: S1526-8209(12)00222-4. doi: 10.1016/
j.clbc.2012.09.018. [Epub ahead of print],
 
916
Sowa-Staszczak A., Chrzan R., Pach D., Stefańska A., Tomaszuk M., Buziak-Bereza M.,
Kołodziej M., Przybylik-Mazurek E., Hubalewska-Dydejczyk A.:
Are RECIST criteria sufficient to assess response to therapy in neuroendocrine tumors?
Clin. Imaging 2012, 36, (4): 360-364
 
917
Wojciechowski W., Urbanik A.:
Rola tomografii komputerowej w wirtualnym planowaniu zabiegów implantologicznych w
stomatologii.
Acta Bio-Opt. Inform. Med. 2012, 18 (1): 31-34
 
918
Buczek M., Brzegowy P., Urbanik A.:
Embolizacja jako metoda leczenia przetoki tętniczo-żylnej powstałej po klinowej resekcji
nerki.
Przegląd Lekarski 2012 69 (7): 360-362
 
919
Buczek M., Popiela T.J., Urbanik A.:
Tętniak rzekomy jako powikłanie biopsji nerki : zaopatrzenie metodą embolizacji.
Prz. Lek. 2012, 69 (7): 357-359
 
920
Dobrowolska-Bąk M., Brzegowy P., Urbanik A.:
Embolizacja jako metoda leczenia pourazowego tętniaka rzekomego prawej tętnicy
wątrobowej.
Przegląd Lekarski 2012 69 (7): 376-378
 
921
Dobrowolska-Bąk M., Popiela T.J., Urbanik A.:
Hemobilia jako późne powikłanie po cholecystektomii laparoskopowej - leczenie
wewnątrznaczyniowe.
Przegląd Lekarski 2012 69,(7): 379-381
 
922
Gorczyca M., Popiela T.J., Andrzej Urbanik A.:
Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaka o szerokiej podstawie tętnicy tylnej mózgu przy
użyciu stenu.
Przegląd Lekarski 2012 69,(7): 289-291
 
923
Łasocha B., Popiela T.J., Brzegowy P., Urbanik A.:
Leczenie tętniaka rzekomego tętnicy żołądkowo-dwunastniczej.
Przegląd Lekarski 2012 69,(7): 363-365
 
924
Sowa-Staszczak A., Pach D., Stefańska A., Szybiński P., Kulig J., Tomaszewska R., Chrzan
R., Hubalewska-Dydejczyk A.:
Case report of a patient with initially inoperable well- differentiated midgut neuroendocrine
tumor (WDNT) - PRRT and long-acting somatostatin analogs as the neoadjuvant therapy.
Nucl. Med. Rev.2012, 15, (2): 137-139
 
925
Sprężak K., Brzegowy P., Szajner M., Urbanik A.:
Embolizacja z użyciem kleju cyjanoakrylowego jako metoda leczenia olbrzymiej przetoki
szyjno-jamistej bezpośredniej.
Przegląd Lekarski 2012 69,(7): 300-302
 
926
Sprężak K., Brzegowy P., Urbanik A.:
Embolizacja jako metoda leczenia obustronnej pourazowej bezpośredniej przetoki szyjno-
jamistej.
Przegląd Lekarski 2012 69,(7): 296-299
 
926
Urbanik A., Nardzewska M., Karcz P., Kozub J., Hornowska E., Jadczak-Szumiło T.:
Funkcjonowanie dziecka z FAS i pFAS na podstawie studium przypadku - analiza
neuropsychologiczna
Annales of Pediatric Pathology 2012, 16 (1-2):61-66
 
927
Gleń A., Urbanik A.:
Diagnostyka ostrego udaru niedokrwiennego
OPM, Ogólnopol. Prz. Med. 2012, 9-10: 47-50
 
928
Kapuścińska K., Ślęczka P., Urbanik A.:
Badanie USG w diagnostyce zespołu kanału nadgarstka.
OPM, Ogólnopol. Prz. Med. 2012, 6: 51-54,
 
929
Podloch M., Kozub J., Urbanik A.:
Metodyka kontroli pracowni mammograficznych
Inżynier i fizyk medyczny 2012, 4 (1): 169- 172
 
930
Podloch M., Kozub J., Urbanik A.:
Kontrola techniczna aparatów mammograficznych w latach 2008-2011 w województwie
małopolskim - analiza wyników.
OPM, Ogólnopol. Prz. Med. 2012, 11: 50-54
 
931
Szafirska M., Urbanik A.:
Rola rezonansu magnetycznego w diagnostyce stwardnienia rozsianego.
OPM, Ogólnopol. Prz. Med. 2012, 3: 48-53
 
932
Czupryna A., Szczepanik A.M., Nardzewska-Szczepanik M., Solecki R.:
Tytuł: Badania diagnostyczne.
Tytuł całości: W: Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. nauk. Elżbieta Walewska.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012: 117-143, bibliogr. ISBN: 978-83-200-4397-6
 
933
Herman-Sucharska I., Urbanik A.:
Otępienie czołowo-skroniowe. Rozdział 3. Problematyka neuroobrazowania w otępieniu
czołowo-skroniowym
Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego 2012, ISBN: 978-83-757-1146-2
 
934
Urbanik A.:
Komentarz do: Znaczenie TK w ocenie i leczeniu chorych po urazach.
Chirurgia po Dyplomie 2012, 7 (4): 39-40
 
935
Urbanik A.:
Krzysztof Kmieć (13 marca 1950 - 13 marca 2011).
Alma Mater 2011, 12: 58-59
 
936
Grzybek M.:
Ocena przydatności protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego (1HMRS)
mózgowia u dorosłych pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby pod kątem rozpoznania
minimalnej encefalopatii wątrobowej.
Praca doktorska
 
937
Dubis A.:
Wartość spiralnej tomografii komputerowej w rozpoznawaniu przerzutów do węzłów
chłonnych w raku wargi dolnej.
Praca doktorska
 
938
Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A., Rakowski T.:
Is angiographic perfusion score assessed in patients with acute myocardial infarction
correlated with cardiac magnetic resonance infarct size abd N-terminal pro-brain natriuretic
peptide in 6-month follow-up
ECR European Congress of Radiology 2012, Wiedeń , B-0133
 
939
Chrzan R.:
Diagnostyka prostaty
Szkoła Radiologii PLTR 2012, Kielce, Materiały dydaktyczne
 
940
Chrzan R.:
System PACS oczami radiologa
Śląska Konferencja Radiologiczna, Ustroń, Streszczenia
 
941
Grochowska A.:
Zatorowość płucna
V Cykliczny Kurs Medyczny – Obrazowanie Narządów Klatki Piersiowej „Diagnostyka
obrazowa chorób klatki piersiowej" , Zegrze 2012, Streszczenia
 
942
Janowski L., Wac K., Geissbuhler W., Urbanik A.,
TeleUS: interactive, energy-efficient US-based tele-diagnosis services.
International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 2012, 7(Suppl.1): S. 307-
365
 
943
Nowiński W., Gupta V., Qian G., Volkau I., Urbanik A., Yang G.L., Kazmierski J., He J., Ast
J., Chrzan R.:
Early detection of ischemic stroke on non-contrast CT
RSNA 2012, Chicago, USA, CODE LL-INE 1197-THA
 
944
Urbanik A., Nardzewska-Szczepanik M., Kozub J., Karcz P., Jadczak-Szumiło T.:
Central nervous systhem of children exposed to alkohol during the prenatal life
ECR European Congress of Radiology 2012, Wiedeń C-1345
 
945
Urbanik A., Nardzewska-Szczepanik M., Kozub J., Karcz P., Jadczak-Szumiło T.:
Central nervous systhem of children exposed to alkohol during the prenatal life
RSNA 2012, Chicago, USA, CODE VSPD11-05
 
946
Wojciechowski W., Kapuścińska K., Urbanik A.:
Pitfalls in magnetic resonance imaging of wrist
ECR 2012, Wiedeń C-2434
 
947
Woźniak K., Urbanik A., Moskała A., Rzepecka-Woźniak E., Kluza P., Chrzan R., Kłys M.:
Three year of routine post-mortem CT examinations in forensic practice in Poland
21st International Meeting on Forensic Medicine 2012 Sarajewo, Book of Abstracts

 

948.
Brzegowy P., Popiela T. J.:
Zastosowanie embolizacji wewnątrz-naczyniowej w leczeniu krwawień z nosa.
Prz. Lek. 2013; 5: 248-250.

949.
Brzegowy P., Popiela T. J., Urbanik A.:
Wyniki wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych z użyciem stentów.
Prz. Lek. 2013; 5: 251-254.

950.
Brzozowska-Czarnek A.:
Analiza badanych parametrów lewej komory serca u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem pod względem zgodności wyników pomiędzy dwoma badającymi osobami w echokardiografii i Kardio MR.
Prz. Lek. 2013; 5: 262-267.

951.
Brzozowska-Czarnek A., Bryll A.:
Ocena przerostu mięśnia lewej komory serca u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym przy pomocy badania Kardio MR.
Prz. Lek. 2013; 5: 255-261.

952.
Chrzan R., Tomaszuk M., Urbanik A.:
The influence of the menstrual cycle on the result of brain examination with hydrogen magnetic resonance spectroscopy a pilot study.
Neurol. Neurochir. Pol. 2013; 5: 450-455.

953.
Devan W. J., Falcone G. J., Anderson Ch. D., Jagiella J. M., Schmidt H., Hansen B. M., Jimenez-Conde J., Giralt-Steinhauer E., Cuadrado-Godia E., Soriano C., Ayres A. M., Schwab K., Baedorf Kassis S., Valant V., Pera J., Urbanik A., Viswanathan A., Rost N. S., Goldstein J. N., Freudenberger P., Stogerer E.-M., Norrving B., Tirschwell D.L., Selim M., Brown D. L.,  Silliman S. L., Worrall B. B., Meschia J. F.,  Kidwell Ch. S., Montaner J., Fernandez-Cadenas I., Delgado P., Greenberg S. M., Roquer J., Lindgren A., Slowik A., Schmidt R., Woo D., Rosand J.,  Biffi A.:
Heritability estimates identify a substantial genetic contribution to risk and outcome of intracerebral hemorrhage.
Stroke 2013;  6: 1578-1583.

954.
Dubis A., Dubis P., Wyszyńska-Pawelec G, Podsiadło L.:
Wartość spiralnej tomografii komputerowej w rozpoznawaniu przerzutów do węzłów chłonnych w raku wargi dolnej
Prz. Lek. 2013;  5: 268-273.

955.
Fedak A., Uchto W., Urbanik A.:
Tytuł: Przezskórny drenaż wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych jako metoda leczenia paliatywnego w nieoperacyjnych guzach wnęki wątroby.
Prz. Lek. 2013;  5: 275-280.

956.
Kapuścińska K., Urbanik A.:
Ultrasonograficzna ocena nerwu pośrodkowego w zespole kanału nadgarstka.
Prz. Lek. 2013; 5: 281-285.

957.
Karcz P., Urbanik A.:
Spektroskopia protonowa mięśni podudzia przed i po wysiłku fizycznym.
Prz. Lek. 2013; 5: 286-292.  

958.
Kibil W., Hodorowicz-Zaniewska D., Popiela T. J., Kulig J.:
Vacuum-assisted core biopsy in diagnosis and treatment of intraductal papillomas.
Clin. Breast Cancer 2013; 2: 129-132.

959.
Kibil W., Hodorowicz-Zaniewska D., Popiela T. J., Szpor J., Kulig J.:
Mammotome biopsy in diagnosing and treatment of intraductal papilloma of the breast.
Pol. Prz. Chir. 2013; 4: 210-215.

960.
Kleczyński P., Legutko J., Rakowski T., Dziewierz A., Siudak Z., Zdzienicka J., Brzozowska-Czarnek A., Surdacki A., Dubiel J. S., Dudek D.
Predictive utility of NT-pro BNP for infarct size and left ventricle function after acute myocardial infarction in long-term follow-up.
Dis. Markers 2013; 3: 199-204.

961.
Kleinrok K., Podsiadło K., Sorysz T., Urbanik A.:
Wpływ czynnika czasu w algorytmie diagnostycznym urazów stawu kolanowego na zdolność diagnostyczną badania rezonansu magnetycznego.
Prz. Lek. 2013; 5 293-298.

962.
Nowinski W.L., Gupta V, Qian G., He J., Poh L.E., Ambrosius W. Chrzan R.M., Polonara G., Mazzoni C., Mol M., Salvolini L., Walecki J., Salvolini U.,Urbanik A., Kazmierski R.:
Automatic detection, localization, and volume estimation of ischemic infarcts in noncontrast computed tomographic scans: method and preliminary results.
Invest. Radiol. 2013; 9: 661-670

963.
Obtułowicz P., Urbanik A., Obtułowicz K.:
Nawracające bóle brzucha i wodobrzusze u pacjentów z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym na tle niedoboru C1 inhibitora. Analiza retrospektywna..
Prz. Lek. 2013; 5: 299-302.

964.
Popiela T. J., Kibil W.,  Herman-Sucharska I., Urbanik A.:
The use of magnetic resonance mammography in women at increased risk for developing breast cancer.
Wideochir. Inne Tech. Mało Inwazyjne 2013; 1: 55-62.

965.
Popiela T., J., Brzegowy P., Kibil W.:
Zabiegi embolizacji naczyń trzewnych w ostrych krwotokach do dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
Prz. Lek. 2013; 5: 303-307.

966.
Popiela T., J., Brzegowy P., Paciorek A.:
Zabiegi embolizacji naczyń trzewnych w ostrych krwotokach do górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Prz. Lek. 2013; 5: 308-312.

967.
Pszonka J., Wendorff M., Jucha K., Bartynowska K., Urbanik A.:
Radiografia rentgenowska jako metoda uszczegóławiająca analizę sedymentologiczną skał osadowych, na przykładzie piaskowców cergowskich (Karpaty fliszowe).
Prz. Lek. 2013; 5: 366-369.

968.
Sobiecka B., Urbanik A.:
Tytuł: Porównanie przydatności wzorców zewnętrznego i wewnętrznego w diagnostyce HMRS guzów mózgowia.
Prz. Lek. 2013; 5: 313-318.

969.
Sprężak K., Urbanik A.:
Ocena przydatności metody znakowania spinów krwi tętniczej (arterial spin labeling, ASL) w rezonansie magnetycznym w diagnostyce obrazowej udaru niedokrwiennego mózgu.
Prz. Lek. 2013; 5: 319-327.

970.
Szafirska M., Urbanik A., Róg T.:
Zmiany metaboliczne w obrębie blaszek u chorych na stwardnienie rozsiane - ocena w technice protonowej spektroskopii MR (1HMRS).
Prz. Lek.: 2013; 5: 328-334.

971.
Urbanik A., Bartynowska K., Tomera M.:
Obrazy radiograficzne muszli.
Prz. Lek. 2013; 70: 370-372.

972.
Urbanik A., Chrzan R.:
Zastosowanie badania tomografii komputerowej (TK) dla potrzeb medycyny sądowej.
Prz. Lek. 2013; 5: 229-242.

973.
Wojciechowski W., Tabor S., Urbanik A.
Assessing synovitis based on dynamic gadolinium-enhanced MRI and EULAR-OMERACT scores of the wrist in patients with rheumatoid arthritis.
Clin. Exp. Rheumatol. 2013

974.
Wojciechowski W., Kapuścińska K., Urbanik A.:
Najczęściej występujące pułapki diagnostyczne w obrazowaniu rezonansu magnetycznego nadgarstka.
Prz. Lek. 2013; 5: 335-338.

975.
Wojciechowski, W., Czaplicka, K., Włodarczyk, J., & Tabor, Z.:                                             
Correlation between manual 0.2T MRI assessment of synovitis and EULAR-OMERACT scores of the wrist in patients with rheumatoid arthritis.                                                                    
Journal of Magnetic Resonance Imaging, n/aâ€"n/a. doi:10.1002/jmri.24267

976.
Krupiński M., Urbańczyk-Zawadzka M., Banyś R. P., Irzyk M., Laskowicz B., Urbanik A.:
Zmiana torbielowata w topografii niedrożnego, żylnego pomostu aortalno-wieńcowego.
Prz. Lek.: 2013; 5: 351-352.

977.
Laskowicz B., Urbańczyk-Zawadzka  M., Krupiński M., Konieczyńska M., Irzyk M., Banyś R. P., Machnik R., Urbanik A.:
Tytuł: Nieprawidłowy spływ żyły płucnej górnej prawej do żyły głównej górnej wraz ze współistniejącym ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej o typie zatoki żylnej (ASD).                                                      
Prz. Lek. 2013; 5: 353-355.

978.
Urbańczyk-Zawadzka M., Banyś R. P., Krupiński M, Urbanik A.:
Tętniaki prawej tętnicy wieńcowej u pacjenta z podejrzeniem guza serca.
Prz. Lek. 2013; 5: 356-358.

979.
Chrzan R.:
Komentarz do: Diagnostyka i definicja nieszczelności zespolenia przewodu pokarmowego - punkt widzenia radiologa.
Med. Prakt., Chir. 2013; 1: 25-26.

980.
Dubis A., Urbanik A.:
Limfadenopatia szyjna - przyczyny i możliwości diagnostyczne.
Mag. Stomatol. 2013; 23: 30-38.

981.
Herman-Sucharska I., Bożek P., Bryll A.:
Wady rozszczepowe kręgosłupa - od diagnostyki do terapii.
Prz. Lek. 2013; 5: 344-350.

982.
Matłok M., Chrzan R.:
Diagnostyka i definicja nieszczelności zespolenia przewodu pokarmowego - punkt widzenia radiologa.
Med. Prakt., Chir. 2013; 1: 12-25.

983.
Sudoł-Szopińska I.,Urbanik A.:
Diagnostic imaging of sacroiliac joints and the spine in the course of spondyloarthropathies.
Pol. J. Radiol. 2013; 2: 43-49.

984.
Urbanik A., Kozub J.:
Historia rentgenodiagnostyki
Inżynier i Fizyk Medyczny, 2013, 6 (2): 305-309

985.
Bekiesińska-Figatowska M., Herman-Sucharska I., Urbanik A.:
Atlas MR wad płodu
Stron 254
Wydawnictwo: Katedra Radiologii Collegium Medicum UJ : Okręgowa Izba Lekarska, 2013

986.
Rabinstein A.A., Resnick S.J.
Obrazowanie w udarze mózgu
Pod redakcją Nyka W., Urbanik A.
Tłumaczenie: Grzybek M. rozdział 13  Wrocław

987.
Chrzan R.:
Ocena przydatności wieloparametrycznego badania MR w wykrywaniu raka strefy obwodowej gruczołu krokowego. Wydawnictwo ZamKor, Kraków, 2013, Praca habilitacyjna

988.
Werewka – Maczuga  A.:
Przydatność tomografii komputerowej w diagnostyce i monitorowaniu leczenia GIST
Praca doktorska / Promotor – prof. dr hab. Andrzej Urbanik

989.
Bartynowska K., Urbanik A.:
Obraz mózgowia w badaniu TK a stan neurologiczny i funkcjonalny pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym.
40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, U201

990.
Bryll A., Jurczak A., Urbanik A.:
Zakłócenia w obrazie MR spowodowane przez materiały stomatologiczne.
40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, P034

991.
Brzegowy P., Popiela T.J., Urbanik A.:
Endowaskularne leczenie tętniaków wewnątrzczaszkowych z użyciem stentów.
40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław, 2013, P134

992.
Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A.:
Left ventricular hypertrophy in hypertensive patients, comparison of Cardiac Magnetic Resonance and echocardiographic analysis of morphological and functional LV-parameters.   Heart Failure Congress, Lisbon, 2013

993.
Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A.:
 A comparison between two investigators: differences of results of left ventricular parameters using echocardiography and Cardio MR in hypertensive patients.                        
ESCR 2013, London, Book of abstracts

994.
Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A.:
Porównanie wyników oceny parametrów morfologicznych i czynnościowych lewej komory serca przy użyciu badania Echokardiograficznego i Kardio- MR u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.
40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, U152

995.
Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A.:
Czy angiograficzna ocean perfuzji mięśnia sercowego(APS) u pacjentów z ostrym zawałem koreluje z rozmiarem blizny pozawałowej ocenianej w Kardio MR oraz poziomem czynnika natriuretycznego ( NTpro-BNP) w badaniu kontrolnym po 6 miesiącach?
40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, P062

996.
Brzozowska-Czarnek A., Urbanik A.:
Ocena przerostu mięśnia lewej komory serca u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym przy pomocy badania Kardio MR.
40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, P063

997.
Chrzan R.:
Objawy MR raka prostaty.
Choroby cywilizacyjne XXI wieku: rak piersi i rak gruczołu krokowego w diagnostyce w rezonansie magnetycznym, XVII Szkoła Rezonansu Magnetycznego, Jachranka, 2013

998.
Chrzan R.:
Badanie „whole body" TK u pacjentów z urazami wielonarządowymi.
Sympozjum naukowo-szkoleniowe Radiologia Wspólna Sprawa, Kraków 2013

999.
Chrzan R.:
Rola badania MR we współczesnej diagnostyce raka gruczołu krokowego.
40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, S046

1000.
Chrzan R., Tomaszuk M., Urbanik A.:
Zmiany metabolizmu mózgu w przebiegu cyklu miesięcznego oceniane w badaniu HMRS.
40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, P019

1001.
Chrzan R.:
Wieloparametryczne badanie MRI w diagnostyce raka prostaty
Sympozjum - Diagnostyka obrazowa w urologii, Gdańsk 2013

1002.
Chrzan R., Rembak-Szynkiewicz J:
Metodyka badania MR prostaty.
Choroby cywilizacyjne XXI wieku: rak piersi i rak gruczołu krokowego w diagnostyce w rezonansie magnetycznym, XVII Szkoła Rezonansu Magnetycznego, Jachranka 2013

1003.
Chrzan R., Urbanik A.:
Porównanie trafności poszczególnych technik wieloparametrycznego badania MR w wykrywaniu raka strefy obwodowej gruczołu krokowego, na podstawie oceny zdefiniowanej przez standard PI-RADS.
40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, U120

1004.
Fedak A., Szczecińska-Brzegowy D., Kucharski L., Urbanik A.:
Tetniak żylny ( poszerzenie tętniakowate) żyły biodrowej zewnętrznej.
40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, P061

1005.
Fedak A., Uchto W., Urbanik A.:
Przezskórny drenaż wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych jako metoda leczenia paliatywnego w nieoperacyjnych guzach wnęki wątroby.
40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, P133

1006.
Grochowska A., Grzybek M., Urbanik A.:
Computer-aided diagnosis (CAD), czyli komputerowo wspomagana diagnoza w zatorowości płucnej- doświadczenie własne.
40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, U012

1007.
Grzybek M., Urbanik A.:
Ocena przydatności 1-HMRS mózgowia dorosłych pacjentów z przewklełymi chorobami wątroby pod kątem rozpoznania minimalnej encefalopatii wątrobowej (mEW).
40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, P018

1008.
Gut M., Urbanik A., Kozub J., Sobiecka B., Forsberg l., Binder M., Rymarczyk K., Grabowska A.:
Wpływ wymuszonej praworęczności na organizację funkcjonalną mózgu osób leworęcznych.         
40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, P017

1009.
Kleinrok K., Podsiadło K., Sorysz T., Urbanik A.:
Odstepy czasu między urazem, badaniem rezonansu magnetycznego i artroskopią, a zdolność diagnostyczna MR w urazach stawu kolanowego.
40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, U087

1010.
Olszewska M., Kiełbasa G., Pękala P., Tomaszewski K.A., Mordarski K., Tomaszewska I.M., Tatoń G., Pasternak A., Chrzan R., Walocha J.:
Badanie ultrasonograficzne zatok obocznych nosa - implikacje kliniczne objętości i wymiarów zatok w populacji polskiej.
XXXI Congress of the Polish Anatomical Society, Słupsk.2013, Book of abstracts, s. 61-62, abstr. P 1.8.

1011.
Podloch M., Urbanik A., Kozub J.:
Analiza kontroli technicznej aparatów mammograficznych w latach 2008-2011 w województwie małopolskim.
40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, P149

1012.
Popiela T.J., Kibil W., Hodorowicz-Zaniewska D.:                                                      
Postepowanie małoinwazyjne w brodawczakach wewnątrzprzewodowych piersi.                        
40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, U075  

1013.
Popiela T.J., Brzegowy P., Urbanik A.:
Wewnątrznaczyniowa embolizacja przetoki szyjno-jamistej  - doświadczenie własne.
40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, U196

1014.
Siegel R., Urbanik A.:
Ocena stopnia i rozległości rosorpcji korzeni zębów siecznych sąsiadujących z zatrzymanymi kłami górnymi.
40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław2013, P033

1015.
Sprężak K., Urbanik A.:
Ocena przydatności metody znakowania spinów krwi tętniczej (ASL) w rezonansie magnetycznym w diagnostyce obrazowej udaru niedokrwiennego mózgu.
40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, P016

1016.
Szafirska M., Róg T., Kozub J., Sobiecka B., Urbanik A.:
Ocena zmian metabolicznych w istocie szarej mózgu w badaniu 1-HMRS pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.
40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, P014

1017.
Szafirska M., Róg T., Kozub J., Sobiecka B., Urbanik A.:
Ocena zmian metabolicznych w istocie białej mózgu w badaniu 1-HMRS pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.
40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, P015

1018.
Tomaszewska I.M., Pliczko M., Frączek P., Gomulska M., Średniawa M., Sałapa K., Mizia E., Chrzan R., Tomaszewski K.A.:
Sex determination based on the analysis of palatine bones.
XXXI Congress of the Polish Anatomical Society, Słupsk.2013. Book of abstracts, s. 113-114, abstr. P 4.13.

1019.
Trąbka- Janik E., Kułaga A., Szczudlik A., Grzybek M., Urbanik A.:
Badanie spektroskopii rezonansu magnetycznego (HMRS) w migrenie.
40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, P013

1020.
Werewka-Maczuga A., Chrzan R., Osiński T., Urbanik A.:
Niekonwencjonalne obrazy TK w diagnostyce i monitorowaniu leczenia GIST.
40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013, U002

1021.
Wojciechowski W.:
Badania perfuzyjne MR w ocenie zmienionej zapalnie błony maziowej stawów nadgarstka oraz obrzęku szpiku kostnego w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów.
40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 2013,  W062

1022.
Urbanik A.
Diagnostyka zespołów otępiennych – na co zwrócić uwagę ?
Problemy Medycyny Rodzinnej 2013, vol.XV, No.1(42)

1023.
Urbanik A
Przygotowanie do wyjazdu (konsultacja lekarska)
Problemy Medycyny Rodzinnej 2013, vol.XV,No.1(42)

1024.
Urbanik A
Możliwości współczesnej radiologii
Problemy Medycyny Rodzinnej 2013, vol.XV,No.1(42)

1025.
Zapała J., Szyper-Szczurowska J., Urbanik A., Szczurowski P., Karbowski K., Żakowska M.
Zastosowanie tomografii komputerowej w skojarzonym leczeniu ortopedyczno-chirurgicznym
PTO 17 Zjazd , Kazimierz Dolny 2013

1026.
Bociąga-Jasik M., Polus A., Góralska J., Raźny U., Siedlecka D., Zapała B., Chrzan R., Garlicki A., 
Mach T., Dembińska-Kieć A.:
Impact of Antiretroviral Therapy on Selected Metabolic Disorders - Pilot Study.
Adv. Clin. Exp. Med. 2014; 23 (4): 539-549.
 
1027. 
Janus D. M., Wojcik M., Zygmunt-Górska A., Wyrobek Ł., Urbanik A., Starzyk J. B.:
Adipsic Diabetes Insipidus in Pediatric Patients.
Indian J Pediatr. 2014; 81: 1307-1314.
 
1028.
Justyna Kozub, Anna Paciorek, Andrzej Urbanik: 
Funkcjonalne mapowanie mózgu z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego (MR) – rola 
diagnostyki obrazowej w planowaniu zabiegów neurochirurgicznych.
Inżynier i Fizyk Medyczny  2014; 1 (3): 19-22.
 
1029.
Rakowski T., Dziewierz A., Legutko J., Kleczynski P., Brzozowska-Czarnek A., Siudak Z., Urbanik 
A., Dubiel J.S., Dudek D.:
Creatine kinase-MB assessed in patients with acute myocardial infarction correlates with cardiac 
magnetic resonance infarct size at 6-month follow up.
Hellenic J Cardiol. 2014; 55 (1): 4-8.
 
1030.
Tomaszewska I.M., Frączek P., Gomulska M., Pliczko M., Sliwińska A., Sałapa K., Chrzan R., 
Kowalski P.,  Nowakowski M., Walocha J.A.: 
Sex determination based on the analysis of a contemporary Polish population's palatine bones: a 
computed tomography study of 1,200 patients.
Folia Morphologica 2014; 73 (4): 462-468.
 
1031.
Tomaszewska I.M., Kmiotek E.K., Pena I.Z., Sredniawa M., Czyżowska K., Chrzan R., Nowakowski 
M., Walocha J.A.:
Computed tomography morphometric analysis of the greater palatine canal: a study of 1,500 head CT 
scans and a systematic review of literature.
Anat. Sci. Int. 2014
 
1032.
Wcisło B., Cichocka M., Urbanik A.:
Phosphorus Spectroscopy of Calf Muscles before and after Exercise.
Pol J Radiol. 2014; 79:328-32.
 
1033.
Urbanik A.:
Współczesny zakład radiologii.
OPM 2014; 10/2014: 31-34.
 
1034.
Monika Nardzewska-Szczepanik:
Ocena zmian strukturalnych ciała modzelowatego w badaniu rezonansu magnetycznegou dzieci 
eksponowanych na alkohol w życiu płodowym.
Promotor – prof. dr hab. Andrzej Urbanik
 
1035.
Katarzyna Kapuścińska:
Ocena Przydatności badania USG z zastosowaniem głowicy wysokiej częstotliwości w kwalifikacji do 
operacyjnego leczenia zespołu kanału nadgarstka oraz w pooperacyjnej ocenie skuteczności 
zastosowanego leczenia.
Promotor – prof. dr hab. Andrzej Urbanik
 
1036.
Anna Paciorek:
Ocena czynników mogących potencjalnie wpłynąć na rozpoznawalność raka piersi w 
mammograficznych badaniach skryningowych na podstawie Populacyjnego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi w województwie małopolski w latach 2007-2009.
Promotor – dr hab. n. med. Tadeusz Popiela
 
1037.
Brzozowska – Czarnek A., Urbanik A., Rakowski T.:
Is Cardiac Magnetic Resonance infarct size assessed in 6-month follow-up correlates with Creatine 
Kinase-MB level assessed in patients witch Acute Myocardial Infarction.
Acute Cardiovascular Care, Switzerland, Geneva, 18-20.10.2014.
 
1038.
Chrzan R.:
Gruczoł krokowy w badaniu rezonansu magnetycznego.
Kurs szkoleniowy "MIEDNICA - dla tych, którzy pierwszy raz", Lublin, 13-14.06.2014.
 
1039.
Kącki W., Tęsiorowski M., Chrzan R., Urbanik A.:
Zastosowanie wydruków 3D w planowaniu zabiegów ortopedycznych.
Konferencja "Drukowanie 3d przyszłością w medycynie ?".
Centrum Edukacji Medycznej CEMED, Warszawa, 08.03.2015.
 
1040.
Kącki W., Tęsiorowski M., Chrzan R., Urbanik A., Ozga P.:
Zastosowanie wydruków 3D w planowaniu endoprotezoplastyk stawu biodrowego u chorych ze 
znacznymi deformacjami stawu po przebytej wrodzonej dysplazji.
XL Zjazd Naukowy polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Wrocław, 17-
21.09.2014.
 
1041.
Kącki W., Rusińska M., Jasiewicz B., Chrzan R., Urbanik A., Tęsiorowski M.:
Zastosowanie wydruków 3D w planowaniu zabiegów operacyjnych z zastosowaniem metody 
Ilizarowa.
XX Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa, ASAMI Poland, Uniejów, 13-
15.11.2014.
 
1042.
Nowinski W., Chua B., Hnin Wut Yi S., Qian G., Shoon Let Thaung T., Yang Y., Nowinska N., 
Chrzan R., Urbanik A.:
3D interactive and stereotactic atlas of the skull base region correlated with vessels, cranial nerves, and 
head muscles.
ASNR 52-nd Annual Scientific Meeting of the American Society of Neuroradiology, Montreal, 
Canada, 17-22.05.2014.
 
1043.
Cichocka M., Kozub J., Urbanik A.:                                                                                                                         
PH Measurements of the Brain Using Phosphorus Magnetic Resonance Spectroscopy ((31)PMRS) in 
Healthy Men - Comparison of Two Analysis Methods.
Pol J Radiol 2015; 80: 509-514. 
 
1044.
Czaplicka K., Wojciechowski W., Włodarczyk J., Urbanik A., Tabor Z.:
Automated  assessment of synovitis in 0.2 T magnetic resonance images of the wrist.Comput Biol 
Med 2015; 67: 116-125.
 
1045.
Górka J., Szczeklik W., Włudarczyk A., Łoboda P., Szczepański W., Musiał J.:                                                
Rapidly progressive interstitial lung fibrosis in a patient with amyopathic dermatomyositis (CADM) 
and anti-MIDA5 antibodies.
Pol Arch Med Wew 2015; 125 (9): 685-686.
 
1045.
Kazimierczak W., Lazar A., Tomaszewska R., Popiela T. J., Koper K., Wicherek Ł., Dutsch-Wicherek 
M.:
Analysis of the intensity of immune cell infiltration and immunoreactivity of RCAS1 in diffuse large 
B-cell lymphoma of the palatine tonsil and its microenvironment.
Cell Tissue Res 2015; 361 (3): 823-831.
 
1046.
Nowinski W. L., Thaung T. S. L., Chua B. C., Yi S. H. W.,  Ngai V., Yang Y., Chrzan R., Urbanik A.:
Three-dimensional stereotactic atlas of the adult human skull correlated with the brain, cranial nerves, 
and intracranial vasculature.
J Neurosci Methods 2015; 246: 65-74.
 
1047.
Nowinski W. L., Thaung T. S. L., Chua B. C., Yi S. H. W., Yang Y., Urbanik A.:
Three-dimensional stereotactic atlas of the extracranial vasculature correlated with the intracranial 
vasculature, cranial nerves, skull and muscles.
Neuroradiol J 2015; 28 (2): 190-197
 
1048.
Oleś K., Składzien J., Betlej M., Chrzan R., Mika J.:
Spontaneous cerebrospinal fluid leak at the clivus.
Videosurgery Miniinv 2015; 10 (4): 1-7, DOI: 10.5114/wiitm.2015.55676.
 
1049.
Słowik A., Streb J., Chrzan R., Krzemieniecki K.: 
Patient with metastatic renal cell carcinoma treated successfully with pazopanib for four years.
OncoReview 2015; 5 (3) : A109-116.
 
1050.
Soja J., Łoboda P.,  Mikrut S., Ćmiel A., Gross-Sondej I., Górka K., Kasper Ł., Andrychiewicz A., 
Pulka G., Reid M., Składek K.:
Assessment of remodeling in chronic obstructive pulmonary disease using imaging methods.
Pol Arch Med Wew 2015; 125 (9): 659-665.
 
1051.
Sudoł Szopińska I., Urbanik A., Wojciechowski W., Warczyńska A., Kapuścińska K., Korkosz M., 
Jeka S., Kwiatkowska B.:
Polish Medical Society of Radiology and Polish Society of Rheumatology Recommendations for 
Magnetic Resonance Imaging of Musculoskeletal Disorders In Rheumatology.
Pol J Radiol 2015; 80: 259-265.
 
1052.
Sudoł Szopińska I., Urbanik A., Wojciechowski W., Warczyńska A., Kapuścińska K., Korkosz M., 
Jeka S., Kwiatkowska B.:
Polish Medical Society of Radiology and Polish Society of Rheumatology Recommendations for 
Magnetic Resonanse Imaging of Musculoskeletal Disorders In Rheumatology.
Reumatologia 2015; 53 (4): 171-178.
 
1053.
Tomaszewska I. M., Kmiotek E. K., Pena I. Z., Średniawa M.,  Czyżowska K., Chrzan R., 
Nowakowski M., Walocha J. A.:
Computed tomography morphometric analysis of the greater palatine canal: a study of 1,500 head CT 
scans and a systematic review of literature.
Anat Sci Int 2015; 90 (4): 287-297.
 
1054.
Włodarczyk J., Czaplicka K., Tabor Z., Wojciechowski W., Urbanik A.:
Segmentation of bones in magnetic resonance images of the wrist.
Int J Comput Assist Radiol Surg 2015; 10 (4): 419-431.
 
1055.
Włodarczyk J., Wojciechowski W., Czaplicka K., Urbanik A., Tabor Z.:
Fast automated segmentation of wrist bones in magnetic resonance images.
Comput Biol Med 2015; 65: 44-53.
 
1056.
Zieliński B., Skomorowski M., Wojciechowski W., Korkosz M., Sprężak K.:
Computer aided erosions and osteophytes detection based on hand radiographs.
Pattern Recogn 2015; 48 (7): 2304-2317
 
1057.
Chrzan R., Urbanik A.:
Transfer obrazów DICOM na nośnikach wymiennych – czy problemy to też standard?
OPM 2015; 3: 42-47.
 
1058.
Karbowski K., Chrzan R., Moskała M., Polak J., Urbanik A., Sujka W.:
Reverse engineering in cranioplasty.
Innovative technologies in biomedicine Med Prakt 2015: 101-108.
 
1059.
Urbanik A.:
Radiologia
Dzieje Medycyny w Polsce tom 2 PZWL 2015: 503-510.
 
1060.
Chrzan R.:
Badania obrazowe w szpiczaku plazmocytowym – wykorzystanie RTG, TK i MR w diagnostyce 
Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Hematologów i 
Transfuzjologów, Kraków, 27.04.2015.
 
1061.
Chrzan R.:
Diagnostyka MR raka gruczołu krokowego 
Warsztaty Tomografii Komputerowej, Ossa, 12-14.06.2015.
 
1062.
Chrzan R.:
Rak gruczołu krokowego w rezonansie magnetycznym
Kurs szkoleniowy "Miednica - dla tych, którzy pierwszy raz", Łódź, 8-9.05.2015.

 

1063.
Anderson CD, Falcone GJ, Phuah CL, (Urbanik A) et al:
Group Author(s): Global Lipids Genetics Consortium ; Int Stroke Genetics Consortium

Genetic variants in CETP increase risk of intracerebral hemorrhage

Annals of Neurology 2016; 80.5: 730-740

 

1064.
Cichocka M., Kozub J., Karcz P., Urbanik A.:

Differences in Metabolite Concentrations Between the Hemispheres of the Brain in Healthy Children: A Proton Magnetic Resonance Spectroscopy Study ((HMRS)-H-1)

Journal of Child Neurology 2016; 31.11: 1296-1301

 

1065.
Cichocka M, Kozub J, Karcz P, Urbanik A.:

Regional Differences in the Concentrations of Metabolites in the Brain of Healthy Children: A Proton Magnetic Resonance Spectroscopy ((HMRS)-H-1) Study

Polish Journal of Radiology 2016; 81: 473-477

 

1066.
Durlak W., Herman-Sucharska I., Urbanik A., Klimek M.,  Karcz P., Dutkowska G., Nitecka M., Kwinta P.:

Relationship between Proton Magnetic Resonance Spectroscopy of Frontoinsular Gray Matter and Neurodevelopmental Outcomes in Very Low Birth Weight Children at the Age of 4

PLOS ONE 11.5; Article Number: e0156064

 

1067.
Dyląg K., Sikora-Sporek A., Bańdo B., Boroń-Zyss J., Drożdż D., Dumnicka P., Przybyszewska K., Sporek M., Walocha J., Wojciechowski W., Urbanik A.

Magnetic resonance imaging (MRI) findings among children with fetal alcohol syndrome (FAS), partial fetal alcohol syndrome (pFAS) and alcohol related neurodevelopmental disorders (ARND).

Prz. Lek. 2016; T. 73, nr 9, s. 605-609

 

1068.
Gomolka R., Chrzan R., Urbanik A., Nowinski W.:

A Quantitative Method Using Head Noncontrast CT Scans to Detect Hyperacute Nonvisible Ischemic Changes in Patients With Stroke

Journal of Neuroimaging 2016; 26.6: 581-587

 

1069.
Gorka K., Soja J., Jakiela B., Plutecka H., Gross-Sondej I., Cmiel A., Mikrut S., Loboda P., Andrychiewicz A., Jurek P., Sladek K.:

Relationship between the thickness of bronchial wall layers, emphysema score, and markers of remodeling in bronchoalveolar lavage fluid in patients with chronic obstructive pulmonary disease

Polskie Archiwum Medycyny Wewnetrznej-Polish Archives of Internal Medicine 2016;126.6: 402-410

 

1070.
Kapuścińska K., Urbanik A.:

Efficacy of high frequency ultrasound in postoperative evaluation of carpal tunnel syndrome treatment.

Journal of ultrasonography 2016;16.64:16-24

 

1071.
Latacz P., Simka M., Popiela T., Brzegowy P., Moskała M.:

Endovascular management of carotid artery dissections with the use of new generation stents and protection systems

Neurologia i Neurochirurgia Polska 2016; 50.6: 481-486

 

1072.
Oles K., Składzień J., Betlej M., Chrzan R., Mika J.:

Spontaneous cerebrospinal fluid leak at the clivus.

Wideochirurgia i inne techniki maloinwazyjne = Videosurgery and other miniinvasive techniques 2016;10.4: 593-9

 

1073.
Skrzat J., Brzegowy P., Tarasiuk J., Wroński S., Spulber A., Walocha J.:

Comparison of volumetric reconstructions obtained from CT and micro-CT scans of the petrous bone.

Folia Med. Crac.2016; 56 nr 4, s. 63-70

 

1074.
Wojciechowski W., Molka A., Tabor Z.:

Automated measurement of parameters related to the deformities of lower limbs based on x-rays images

Computers in Biology And Medicine 2016;70:1-11

 

1075.
Latacz P., Simka M., Ludyga T., Popiela TJ., Mrowiecki T.:

Endovascular thrombectomy with the AngloJet System for the treatment of intermediate-risk acute pulmonary embolism: a case report of two patients

Postępy w Kardiologii Interwencyjnej, 2016;12.1:61-64

 

1076.
Szpakowicz J., Szpakowicz P., Urbanik A., Markuszewski L.:

Splenic Artery Pseudoaneurysm Rupture into a Pancreatic Pseudocyst with its Subsequent Perforation as the Cause of a Massive Intra-Abdominal Bleeding - Case Report.

Polski Przegląd chirurgiczny, 2016; 88.6:350-355

 

1077.

Popiela T.J.:
Thermographic Atlas Brest cancer
Wyd. Lekarskie PZWL 2016

 

1077.
Urbanik A.:
Radiologia. Dzieje medycyny w Polsce : opracowania i szkice. T. 3, Lata 1944-1989.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016
 

1078.
Urbanik M., Urbanik A.:
Radiologia w kręgu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1896-2016)

Indygo, cop. 2016
 

1079.
Cichocka M., Kozub J., Urbanik A.:
Czy Ph Mózgu Wykazuje Różnice Płciowe? - Badania Fosforowej Spektroskopii Rezonansu Magnetycznego (Pmrs)
Does the Brain Ph Show Any Sex Differences? - Phosphorus Magnetic Resonance Spectroscopy (Pmrs) Study
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1080.
Łasocha B., Brzegowy P., Popiela T.:
Skuteczność Mechanicznej Trombektomii w Leczeniu Ostrego Udaru Mózgu
The Efficacy of Mechanical Trombectomy in Acute Ischemic Stroke
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1081.
Popiela TJ., Brzegowy P., Łasocha B., Urbanik A.:
Skuteczność Mikrospiral Penumbra 400 w Embolizacji Dużych Tętniaków Mózgu
The Efficiency of Penumbra 400 Microcoils in Large Intracranial Aneurysms Embolization
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1082.
Karcz P., Jurczak A., Herman-Sucharska I.:
Implanty Stomatologiczne w Polu Magnetycznym o Różnym Natężeniu
Dental Implants in The Magnetic Field of Varying Intensity
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1083. 
Paciorek A., Popiela TJ, Kozub J.:
Wpływ Budowy Piersi na Rozpoznawalność Raka Piersi w Badaniach Skryningowych na Podstawie Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w Województwie Małopolskim w Latach 2007-2009
The Effect of Breast Structure on Breast Cancer Detection in Mammographic Screening on The Basis of The Population-Based Breast Cancer Early Detection Programme in The Małopolska Province in The Years 2007-2009
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1084.

Obuchowicz R., Kozioł M., Strojny K., Urbanik A.:
Dysfunkcje Stawu Udowo - Rzepkowego Jako Najczęstsza Przyczyna Bólu Stawu Kolanowego Nie Związanego z Urazem Lub Zmianami Zwyrodnieniowymi.
Patello-Femoral Malaligment Syndrome Is the Most Common Abnormality in The Group of Young Patients with Knee Pain Not Related to Degeneration Or Trauma.
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1085.

Obuchowicz R.:
Diagnostyka Urazów Układu Mięśniowo Szkieletowego Związanych z Uprawianą Dyscypliną Sportu. Imaging of The Injuries of The Musculoskeletal System Associated with Different Sport Activities.
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1086.
Cichocka M., Kowalczyk B., Karcz P., Kozub J., Urbanik A,:
Możliwości Wodorowej i Fosforowej Spektroskopii Rezonansu Magnetycznego w Badaniach Mięśni Podudzia
Opportunities of Proton and Phosphorus Magnetic Resonance Spectroscopy in Calf Muscle Studies
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1087.
Herman-Sucharska I., Leśniak A., Klimek M., Karcz P., Durlak W., Nitecka M., Dutkowska G., Kubatkozielińska A., Romanowska-Dixon B., Kwinta P.:
Związek Między Widzeniem Stereoskopowym i Percepcją Wzrokową a Zmianą Mikrostruktury Ciała Modzelowatego i Istoty Białej Płata Potylicznego u 4-Letnich Dzieci Urodzonych z Bardzo Małą Masą Ciała
Relationship Between Stereoscopic Vision, Visual Perception, and Microstructure Changes of Corpus Callosum and Occipital White Matter in The 4-Year-Old Very Low Birth Weight Children
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1088.
Brzegowy P., Popiela TJ., Łasocha B.:
Wyniki Wewnątrznaczyniowego Leczenia Tętniaków Wewnątrzczaszkowych z Użyciem Stentów Kierunkujących Przepływ Krwi Fred
Results of Endovascular Treatment of Intracranial Aneurysms with Fred Flow-Diverter Stents
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1089.
Chrzan R., Urbanik A., Jurczyszyn A.:
niskodawkowa Tomografia Komputerowej Całego Ciała (Whole Body Low Dose Computed Tomography - Wbldct) w Ocenie Pacjentów Ze Szpiczakiem Mnogim - Badanie Pilotowe
Whole Body Low Dose Computed Tomography - Wbldct in The Assessment of Multiple Myeloma Patients - Pilot Study
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1090.

Grochowska A., Pędziwiatr M., Popiela TJ.:
Sarkopenia u Pacjentów z Rakiem Jelita Grubego
Sarcopenia in Patients with Colorectal Cancer
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1091.
Fedak A., Gleń A., Urbanik A.:
Elastografia Ultrasonograficzna Swe (Shear Wave Elastography) Jako Metoda Oceny Stabilności Blaszki Miażdżycowej Tętnic Szyjnych- Porównanie z Badaniem Ceus (Contrast Enhanced Ultrasound)- Doniesienie Wstępne.
Swe-Shear Wave Elastography As a Method of Evaluatation the Stability of Atherosclerotic Plaque Carotid Arteries - Comparison with Ceus (Cotrast Enhanced Ultrasonography) Study - Preliminary Report.
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1092.
Tabor Z., Wojciechowski W.:
Komputerowe Metody Wykrywania Zmian Chorobowych w Badaniach Mr Nadgarstka u Pacjentów z Rzs
Computer Assisted Detection of Lesions in Mr Wrist Images of Patients with Rheumatoid Arthritis
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1093.
Storman D., Zwinczewska H., Kozioł M., Strojny K., Urbanik A. (Opiekun):
Obrazowanie Tomografii Komputerowej w Ocenie Zmian w Odcinku Szyjnym Kręgosłupa Związanych z Wiekiem
Computed Tomography Imaging in The Assessment of Age-Related Changes in Cervical Spine
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1094.

Strojny K., Lorenc N., Kozioł M., Zwinczewska H., Domka J., Urbanik A. (Opiekun):
Porównanie Parametrów Morfometrycznych w Pękniętych i Niepękniętych Tętniakach Wewnątrzczaszkowych – Badanie w Angiografii Tomografii Komputerowej.
Comparison of The Morphometric Features of Ruptured and Unruptured Intracranial Aneurysms – Ct Angiography Study
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1095.

Kozioł M., Strojny K., Zwinczewska H., Lorenc N., Domka J., Urbanik A. (Opiekun):
Ocena Stopnia Pneumatyzacji Wyrostków Pochyłych Przednich w Tomografii Komputerowej Zatok Evaluation of Pneumatization Degree of The Anterior Clinoid Process in Sinus Computed Tomography
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1096.

Kucybała I., Lorenc N., Zwinczewska H., Strojny K., Kozioł M., Urbanik A. (Opiekun):
Współwystępowanie Dominującej Tętnicy Kręgowej z Czynnikami Ryzyka Miażdżycy i Zmianami Patologicznymi Naczyń Krążenia Mózgowego.
Vertebral Artery Dominance – Association with Atherosclerosis Risk Factors and Presence of Related Cerebrovascular Pathologies
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1097.

Cichocka M., Kozub J., Urbanik A.:
Różne Metody Wyznaczania Wartości Ph Mózgu Przy Użyciu Fosforowej Spektroskopii Rezonansu Magnetycznego (Pmrs)
Different Methods of Brain Ph Value Determination Using Phosphorus Magnetic Resonance Spectroscopy (Pmrs)
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1098.

Gleń A., Paciorek A., Urbanik A.:
Optymalizacja Wykrywania Wczesnego Udaru Niedokrwiennego Mózgu w Badaniu Tk
Optimising Detection of Early Ischemic Stroke in Computed Tomography
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1099.

Gleń A., Chrzan R., Urbanik A.:
Ocena Ilościowa z Użyciem Parametrów Bezwzględnych Ttp, Ttd, Mtt i Względnych Rttp, Rttd, Rmtt Jako Narzędzie Pomocnicze w Wykrywaniu Wczesnych Zmian Niedokrwiennych w Badaniu Perfuzyjnym Tk
Quantitative Assessment of Absolute Parameters Ttp, Ttd, Mtt and Related Rttp Rttd, Rmtt As An Auxiliary Tool in The Detection of Early Ischemic Changes in Perfusion Ct
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1100.

Gleń A., Fedak A., Urbanik A.:
Wpływ Programów Przekształcających Dane Akwizycyjne i Mapy Perfuzyjne na Wiarygodność Podziału Strefy Niedokrwiennej na Penumbrę i Core Impact of Programs Transformating Data Acquisition and Perfusion Maps on Ability to Define the Penumbra and Core in The Ischemic Area
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1101.

Zwinczewska H., Kozioł M., Strojny K., Justyna Domka , Natalia Lorenc , Andrzej Urbanik
Pomiary Morfometryczne Zbiornika Okalającego u Dorosłych: Implikacje Kliniczne.
Radiological Morphometry of Ambient Cistern in Adults: Clinical Implications.
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016
 

1102.

Widomska M., Zwinczewska H., Lorenc N., Kozioł M., Strojny K., Domka J., Urbanik A. (Opiekun):
Rola tomografii komputerowej głowy w diagnostyce patologii wewnątrzczaszkowych u pacjentów przyjmowanych na oddziały ratunkowe.
The Role of Unenhanced Head Ct in Diagnosis of Intracranial Pathologies in Patients Admitted to Emergency Room.
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1103.

Guz W., Pazdan D., Stachyra S., Świętoń F., Poręba P., Bednarz M., Lis A., Kazańska A., Krukowska J., Klęba J., Urbanik A.:
Ocena morfometryczna ciała modzelowatego u osób zdrowych w grupach wiekowych i z podziałem na płeć, na podstawie badań MR.
Morphometric Evaluation of Corpus Callosum in Healthy Individuals in Age Groups and With the Division According the Sex, on The Basis of Mri Studies.
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1104.

Fedak A., Ciecior M., Stępień M., Urbanik A.:
Idiopatyczne Rozwarstwienie Pnia Trzewnego i Tetnicy Śledzionowej - Opis Przypadku
Idiopathic Dissection of The Celiac Trunk and Splenic Artery –Case Report
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1105.

Janik K., Zwinczewska H., Domka J., Lorenc N., Strojny K., Kozioł M., Urbanik A. (Opiekun):
Przypadkowe Znaleziska Patologiczne w Tomografii Komputerowej Jamy Brzusznej u Chorych z Nieoperowaną Jamą Brzuszną.
Coincidental Pathological Findings in Abdominal Ct Scans in Patients with No History of Prior Abdominal Surgery
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1106.

Ciuk S., Stręk M., Kucybała I., Widomska M., Strojny K., Janik K., Kozioł M., Storman D., Urbanik A. (Opiekun):
Ocena Topografii Tętnic Nerkowych w Badaniu Tomografii Komputerowej Jamy Brzusznej Assessment of Topography of The Renal Arteries in The Study of Abdominal Computerized Tomography
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1107.

Werewka-Maczuga A., Stępień M., Urbanik A.:
Zmiany w Tkankach Nowotworowych Gist Pod Wpływem Terapii Imatinibem Oceniane w Badaniu Tomografii Komputerowej (Tk)
Evaluation of Alterations in Tumor Tissue of Gist in Ct Following the Treatment with Imatinib
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1108.

Paciorek A., Popiela T.J., Kozub J.:
Wpływ Oceny Badań Mammograficznych Przez Jednego Lub Dwóch Radiologów na Wykrywalność Raka Piersi na Podstawie Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w Województwie Małopolskim w Latach 2007-2009.
The Effect of The Evaluation of A Mammogram by One Versus Two Radiologists on Breast Cancer Detection on The Basis of The Population-Based Breast Cancer Early Detection Programme in The Małopolska Province in The Years 2007-2009.
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1109.

Paciorek A., Popiela TJ., Gleń A.:
Wpływ Doświadczenia Radiologa na Rozpoznawalność Raka Piersi w Badaniach Skryningowych na Podstawie Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w Województwie Małopolskim w Latach 2007-2009.
The Effect of The Radiologist’S Experience on Breast Cancer Detectability in Mammographic Screening on The Basis of The Population-Based Breast Cancer Early Detection Programme in The Małopolska Province in The Years 2007-2009.
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1110.

Cichocka M., Kozub J., Karcz P., Urbanik A.:
Zmienność Regionalna Składu Chemicznego Mózgu Dziecka w Badaniu Wodorowej Spektroskopii Rezonansu Magnetycznego (Hmrs)
Regional Variability of The Chemical Composition of A Child’s Brain in Proton Magnetic Resonance Spectroscopy (Hmrs)
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1111.

Cichocka M., Kozub J., Karcz P., Urbanik A.:
Czy Lewa Półkula Mózgu Ma Inny Skład Chemiczny Niż Prawa? - Badanie Hmrs u Dzieci
Has the Left Hemisphere Different Chemical Composition Than the Right One? - Hmrs Study in Children
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1112.

Cichocka M., Kozub J., Karcz P., Urbanik A.:
Skład Chemiczny Mózgu u Dziewczynek i Chłopców - Badanie Wodorowej Spektroskopii Rezonansu Magnetycznego (Hmrs)
Chemical Composition in The Brain of Girls and Boys - Proton Magnetic Resonance Spectroscopy (Hmrs)
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1113.

Kozub J., Urbanik A., Paciorek A.:
Wpływ Zastosowania Różnych Programów Komputerowych do Analizy Bold na Planowanie Zabiegów Neurochirurgicznych u Pacjentów z Guzami Mózgu Effect of Using Different Computer Programs to Analyze Bold on Planning Neurosurgical Procedures in Patients with Brain Tumor
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1114.

Stręk M., Ciuk S., Strojny K., Storman D., Kozioł M., Janik K., Widomska M., Kucybała I., Urbanik A. (Opiekun):
Zmiany Morfometryczne w Nerkach Zachodzące Wraz Ze Starzeniem Się Organizmu.
Morphometric Changes in Kidneys That Develop Along with The Aging
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1115.

Wojciechowski W.:
Anatomia Układu Oddechowego – Możliwości Tk
Anatomy of The Respiratory System – Possibilities of Ct
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1116.

Brzozowska-Czarnek A.:
Wskazania, Metodyka i Obrazowanie Mr Serca
Cardio Mr - Methodology and Indications
41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Kraków, 2-4.06.2016

 

1117.
Chrzan R., Jurczyszyn A.:
Przydatność niskodawkowej tomografii komputerowej całego ciała (WBLD CT) w diagnostyce i leczeniu szpiczaka plazmocytowego - analiza 30 chorych
 

1118.

Wojciechowski W.:

Reumatoidalne zapalenie stawów – nowe techniki w monitorowaniu aktywności choroby.

Międzynarodowa Konferencja Ortopedyczno- Radiologiczna: Postępy w leczeniu i obrazowaniu ortopedycznym.

Warszawa 2016

 

1119.

Wojciechowski W., Korkosz M.:

Ilościowa ocena zmian w RZS metodą rezonansu magnetycznego – monitorowanie postępu choroby i skuteczności leczenia.

VI Krajowe Spotkania Reumatologiczne. Wrocław 2016

 

1120.

Wojciechowski W.:

Określenie roli rezonansu magnetycznego (MR) w diagnostyce zmian w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów z zastosowaniem metod automatycznej detekcji i analizy.

Determination of the role of magnetic resonance imaging (MRI) in diagnostics of changes in the course of rheumatoid arthritis using automatic detection and analysis methods.

Rozprawa habilitacyjna, 2016