Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin egzaminu online

 

 

 • Egzamin składa się z 40 pytań (20 pytań tekstowych i 20 z obrazami badań radiologicznych) z czterema odpowiedziami pojedynczego wyboru

 • Strona z regulaminem jest wyświetlana kilkanaście minut przed terminem rozpoczęcia egzaminu.

 • W terminie oznaczonym jako początek egzaminu, wyświetlane są kolejne pytania.

 • Czas dla każdego pytania wynosi 60 sekund.

 • Pytania pokazują się w kolejności wybranej przez system komputerowy

 • Nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań.

 • Podczas zaliczenia należy udzielić odpowiedzi na każde pytanie - należy najpierw kliknąć na prawidłową odpowiedź a następnie na przycisk „ZAPISZ”; musi się to odbyć w czasie przeznaczonym na pytanie (w czasie 60 sekund).

 • Uwaga:  przypadku odświeżenia strony z danym pytaniem przez zdającego, kolejność odpowiedzi może ulec zmianie

 • Czas zaliczenia rozliczany jest po stronie serwera.

 • Uczelnia nie odpowiada za jakość połączenia internetowego z Państwa strony.

 

 

Regulamin zaliczenia online

 

 • Zaliczenie składa się z 10 pytań tekstowych z czterema odpowiedziami pojedynczego wyboru

 • Strona z regulaminem jest wyświetlana kilkanaście minut przed terminem rozpoczęcia zaliczenia.

 • W terminie oznaczonym jako początek zaliczenia, wyświetlane są kolejne pytania.

 • Czas dla każdego pytania wynosi 60 sekund.

 • Pytania pokazują się w kolejności wybranej przez system komputerowy

 • Nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań.

 • Podczas zaliczenia należy udzielić odpowiedzi na każde pytanie - należy najpierw kliknąć na prawidłową odpowiedź a następnie na przycisk „ZAPISZ”; musi się to odbyć w czasie przeznaczonym na pytanie (w czasie 60 sekund).

 • Uwaga:  przypadku odświeżenia strony z danym pytaniem przez zdającego, kolejność odpowiedzi może ulec zmianie

 • Czas zaliczenia rozliczany jest po stronie serwera.

 • Uczelnia nie odpowiada za jakość połączenia internetowego z Państwa strony.