Dydaktyka

 

Kierownik Katedry Radiologii Collegium Medicum UJ

Prof. dr hab. Tadeusz Popiela
tadeusz.popiela@uj.edu.pl 

 

Koordynator

- studenci Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologii

Dr hab. med. Wadim Wojciechowski, prof. UJ
wadim.wojciechowski@uj.edu.pl

 

 

Koordynator

- studenci Szkoły Obcokrajowców

Dr hab. med. Robert Chrzan, prof. UJ
robert.chrzan@uj.edu.pl 

 

Koordynator

- studenci kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo

mgr inż. Małgorzata Tomera-Malczyk
malgorzata.tomera@uj.edu.pl

 

Pracownicy Katedry Radiologii