Dydaktyka

 

Kierownik Katedry Radiologii Collegium Medicum UJ

Prof. dr hab. Andrzej Urbanik

aurbanik@mp.pl

 

Koordynator

- studenci Wydziału Lekarskiego, Oddziału Stomatologii

prof. dr hab med. Andrzej Urbanik

andrzej.urbanik@uj.edu.pl

 

Koordynator

- studenci Szkoły Obcokrajowców

prof. dr hab. med. Tadeusz J. Popiela

tadeusz.popiela@uj.edu.pl

 

Koordynator

- studenci kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo

mgr inż. Małgorzata Tomera

malgorzata.tomera@uj.edu.pl