Dydaktyka

 

Kierownik Katedry Radiologii Collegium Medicum UJ

Prof. dr hab. Andrzej Urbanik

aurbanik@mp.pl

 

Koordynator

- studenci Wydziału Lekarskiego, Oddziału Stomatologii i kierunku Fizjoterapia (WOZ)

prof. dr hab med. Andrzej Urbanik

andrzej.urbanik@uj.edu.pl

 

Koordynator

- studenci Szkoły Obcokrajowców

Dr med. Agata Brzozowska-Czarnek

piotrczarnek@wp.pl

 

Koordynator

- studenci kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo

mgr inż. Małgorzata Tomera

malgorzata.tomera@uj.edu.pl