1981-1990

1981


Sympozjum Sekcji Radiologii Naczyniowej PLTR
Paszkówka

 
 
 
1986
 
XXXI ZJAZD POLSKIEGO LEKARSKIEGO
TOWARZYSTWA RADIOLOGICZNEGO
12 – 14 czerwca, Kraków